Бала Ростислав Дмитрович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 00:41, 8 вересня 2021, створена Володимир Жежуха (обговореннявнесок) (Основні публікації за останні роки)

Перейти до: навігація, пошук
Бала Ростислав Дмитрович
ZMD BalaRostyk.JPG
Науковий ступінь К.е.н.
Вчене звання Доцент


Посада

Заступник декана бакалаврату, доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності


Освіта

Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», кваліфікація менеджер-економіст, 2007 р.


Професійна діяльність

2012 – дотепер – Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності; із 2017 р. – заступник декана базової вищої освіти

2009 – 2012 – Національний університет «Львівська політехніка», аспірант кафедри фінансів, асистент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва за штатним сумісництвом

2006 – 2009 – Національний університет «Львівська політехніка», старший лаборант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, асистент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва за штатним сумісництвом

2005 – Національний університет «Львівська політехніка», інженер кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва


Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

«Економіка і управління підприємством», «Основи підприємництва», «Основи прикладної економіки»


Науково-дослідна робота

Назва дисертаційної роботи: «Економічне оцінювання та розвиток коучингу на промислових підприємствах» (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємством), 2012 р.


Участь у держбюджетній роботі

  • ДБ/ПСМ «Методологія та інструментарій процесійно-структурованого менеджменту», 2011 р.


Підвищення кваліфікації

2017 – стажування у Вищій економічній школі у м. Білосток (Польща)

2017 – підвищення кваліфікації у Національному університеті "Львівська політехніка"

2016 – семінар психолого-педагогічних знань у Національному університеті "Львівська політехніка"

2014 – тренінг з використанням CRM-технологій у Корпорації "Парус"

2014 – стажування у ТзОВ "Виробничо-комерційна фірма "Росток"


Основні публікації за останні роки

Підручники та навчальні посібники

  • Бала Р.Д. Технологія зовнішньоекономічних операцій і міжнародні інформаційні системи: навч. посібник / А.О. Босак, О.Ю. Григор’єв, Р.Д. Бала. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. – 180 с.


Наукові статті

  • Бала Р.Д. Самоменеджмент в системі розвитку управління підприємством / О.І. Бала, Р.Д. Бала, М.І. Тарнавський // Ефективна економіка. – 2019. – №11.
  • Бала Р. Д. Роль органу управління персоналом у вирішенні проблем плинності кадрів на підприємствах в умовах зростаючої міжнародної трудової міграції молоді / Р.Д. Бала, О.І. Бала, М.І. Тарнавський, В.І. Наконечна // Молодий вчений. – 2018. – №2. Режим доступу:http://molodyvcheny.in.ua/ua/archive/54/
  • Білик М. В., Бала Р. Д., Тарнавський М. І., Бала О. І. Фактори плинності кадрів на підприємствах в умовах розвитку міжнародних економічних зв’язків / М.В. Білик, Р.Д. Бала, М.І. Тарнавський, О.І. Бала. Бізнес Інформ. – 2018. – №1. – C. 177–182. Режим доступу: http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2018-1_0-pages-177_181.pdf
  • Бала Р.Д. Структурно-функціональне моделювання органу управлiння персоналом на підприємствi / М.І. Тарнавський, Р.Д. Бала // Ефективна економіка. – 2018. – №5. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6360
  • Бала Р.Д. Тенденції та перспективи розвитку інтернет-банкінгу в Україні / Р.Д. Бала, Л.П. Бондаренко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії. - Випуск 2(23)/2017. - С. 24-30 Режим доступу: fkd.org.ua/article/download/121153/116965 (Web of Science Core Collection)
  • Бала Р.Д. Індикатори оцінювання управління персоналом на засадах коучингу / М.І. Тарнавський, Р.Д. Бала, О.І. Бала // Бізнес Інформ. – 2016. – №2. – C. 367–373.
  • Бала Р.Д. Розвиток інструментів управління персоналом в кадровій політиці підприємств / О.І. Бала, М.І. Тарнавський, Р.Д. Бала // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку". - 2014. - № 797. - С. 348-355.
  • Бала Р.Д. Етимологія та розвиток тайм-менеджменту як невід'ємної складової ефективного управління / Н.Р. Возний, Р.Д. Бала // Науковий вісник НЛТУ України. - 2014. - Вип. 24.9. - С. 208-214.