Пельо Роман Андрійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 09:24, 29 червня 2021, створена Olexos (обговореннявнесок) (Контакти)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Пельо Роман Андрійович
Пельо.jpg
к.т.н., старший викладач
Дата народження 07.03.1970 р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1993 р.
Спеціальність Автомобільне господарство
Галузь наукових інтересів Оптимізація законів та алгоритмів перемикання передач у східчастих роботизованих трансмісіях з беззастережним дотриманням обраної водієм програми руху автомобіля
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»
Кафедра автомобільного транспорту

Пельо Роман Андрійович — кандидат технічних наук, старший викладач Кафедри автомобільного транспорту Інституту механічної інженерії та транспорту Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народився 7 березня 1970 року.

Закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Автомобільне господарство» у 1993 році. У цьому ж році розпочав працювати на посаді асистента, згодом старшого викладача кафедри «Експлуатація та ремонт автомобільної техніки».

Педагогічний стаж — 25 років.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Вступ до фаху
 • Технічна експлуатація автомобілів (частини 1, 2 і 3)
 • Використання експлуатаційних матеріалів та економія паливно-енергетичних ресурсів

Наукові інтереси

Напрям наукових досліджень — оптимізація законів та алгоритмів перемикання передач у східчастих роботизованих трансмісіях з беззастережним дотриманням обраної водієм програми руху автомобіля

Вибрані публікації

Автор понад 20 наукових, 30 навчально-методичних публікацій та одного навчального посібника

Навчальні посібники

 • Технічна експлуатація та надійність автомобілів. Навчальний посібник. / Уклад.: Форнальчик Є.Ю., Оліскевич М.С., Мастикаш О.Л., Пельо Р.А. — Львів: Афіша, 2004. — 492 с.

Статті у журналах і збірниках праць

 1. Гащук П.М., Пельо Р.А. Аналіз перехідного процесу при автоматизованому перемиканні ступенів трансмісії автомобіля. // Вісник Національного транспортного університету. — Київ.: НТУ, — 2009. — Випуск 18. — С. 32 — 41.
 2. Гащук П. М., Пельо Р. А. Ефективні алгоритми керування двигуном внутрішнього згоряння в процесі перемикання передач в трансмісії автомобіля // МАШИНОЗНАВСТВО — 2011. — № 7-8 (169-170). — С. 34—43.
 3. Пельо Р.А. Аналіз паливної характеристики при розгоні автомобіля. // Вісник СевНТУ: зб. наукових праць. Серія : Машинобудування та транспорт. — Севастополь, 2012. — Випуск 135. — С. 56 59.
 4. Гащук П. М., Пельо Р. А. Досконалість автомобільної трансмісії в системі оцінок проектного менеджменту // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. — 2014. — № 9. — С. 53 - 71.
 5. Методика вибору раціональних характеристик процесу перемикання у двопотоковій автоматичній трансмісії автомобіля // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Технічні науки. – 2016. – № 2(77). – C. 207–213.
 6. Пельо Р.А. Оцінка досконалості роботи фрикційних елементів трансмісії автомобіля із застосуванням єдиного енергетичного критерію // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія “Динаміка, міцність та проектування машин і приладів”. – 2016. – № 838. – C. 217–223.
 7. Пельо Р.А. Взаємообумовленість критеріїв оцінювання якості керування системою «двигун-трансмісія» при надлишковому перекритті передач // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія “Динаміка, міцність та проектування машин і приладів”. – 2017. – № 866. – C. 211–215.
 8. Hashchuk P. Optimal laws of gear shift in automotive transmissions /P. Hashchuk, R. Pelo // Econtechmod. – 2018. – Vol. 7, № 2.– С. 59–69.
 9. Hashchuk P. Оptimal gear shift algorithm in the car transmission during its deceleration / P. Hashchuk, R. Pelo // Ukrainian journal of mechanical engineering and materials science. – 2018. – Vol. 4, № 1. – P. 132–144.
 10. Гащук П. М. Засадничі принципи теорії синтезу оптимальних законів перемикання передач в сходинчастій автомобільній трансмісії / П. М. Гащук, Р. А. Пельо // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. – 2018. – № 18. – С. 23–40.

Тези доповідей та праці конференцій

 1. Пельо Р.А. Концепції синтезу оптимальних законів перемикання передач в трансмісії автомобіля. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Автобусобудування та пасажирські перевезення в Україні (до 50-річчя інституту Укравтобуспром/ВКЕІ Автобуспром)» : Тези доповідей. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 47-49.
 2. Пельо Р.А. Енергоощадне керування двигуном та фрикціонами механічної трансмісії автомобіля // Матеріали VIІІ міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту», 19-21 жовтня 2015 року: Збірник наукових праць — Вінниця: ВНТУ, 2015. – С. 184-186.
 3. Роман Пельо. Взаємообумовленість критеріїв оцінювання якості перехідних процесів у роботизованих коробках перемикання передач // Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій: матеріали 5-ої міжнародної науково-технічної конференції (м. Львів, 27-28 жовтня 2016 р.). – 2016. – C. 126–127.
 4. Пельо Р. А. Особливості добору критеріїв оцінювання якості перемикання передач при заданій програмі руху автомобіля. // Тези доп. на 13-му Міжнародному симпозіумі українських інженерів-механіків у Львові. — Львів: КІНПАТРІ ЛТД. — 2017.— С. 114.
 5. Пельо Р.А. Алгоритми оптимального керування механічною ступеневою трансмісією автомобіля // Автомобільний транспорт і автомобілебудування. Новітні технології і методи підготовці фахівців : наукові праці міжнародної науково-практичної конференції (19–20 жовтня 2017, Харків) . – C. 241 – 242.
 6. Пельо Р. А. Аналіз систем та алгоритмів керування автоматичних трансмісій автомобіля // Третя всеукраїнська науково-практична конференція «Автобусобудування та пасажирські перевезення в Україні»: тези доповідей. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – С. 51 55.
 7. Пельо Р. А. Оптимальні закони перемикання передач в автомобільній трансмісії // Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій: матеріали 6-ї Міжнародної науково-технічної конференції. – Львів, 2018. – C. 153–155.
 8. Гоблик Н. М., Пельо Р. А. Моделювання в MATLAB режимів роботи двигуна і трансмісії автомобіля при перемиканні передач // П’ятнадцята відкрита наукова конференція Інституту прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН): збірник матеріалів і програма конференції. – Львів, 2018. – C. 45–46.
 9. Пельо Р. А. Експериментальне обгрунтування доцільності форсованого керування двигуном при перемиканні передач // Тези доп. на 14-му Міжнародному симпозіумі українських інженерів-механіків у Львові. — Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2019. С. 86 87.
 10. Пельо Р. А. Експериментальні дослідження якості перехідних процесів в роботизованій коробці передач // Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту», 21 23 жовтня 2019 року: Зб. наук. праць. — Вінниця: ВНТУ, 2019. – С. 131 134.

Навчально-методичні публікації

 1. Пельо Р.А. Підвищення паливної ощадності автомобіля оптимальним добором передач в трансмісії: Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Використання експлуатаційних матеріалів та економія паливно-енергетичних ресурсів» для студентів базового напряму «Інженерна механіка» спеціальності «Автомобілі та автомобільне господарство». — Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2007. —16 с.
 2. Пельо Р.А. Розрахунок показників транспортного процесу: Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Основи експлуатації транспортних засобів" для студентів базового напряму "Транспортні технології" спеціальності “Організація і регулювання дорожнього руху”. — Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2008. — 20 с.
 3. Оліскевич М.С., Мастикаш О.Л., Пельо Р.А. Обґрунтування організаційно-технологічних параметрів підприємсв автомобільного транспорту: Методичні вказівки до виконання практичних вправ з дисципліни «Технологічний розрахунок і проектування підприємств автомобільного транспорту» для студентів фахового напряму 7.090258 «Автомобілі та автомобільне господарство». — Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2008. — 52 с.
 4. Розрахунок показників транспортного процесу. Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Вступ до фаху» для студентів напряму підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт» / Укл.: Р.А.Пельо.  Львів: Cамвидав №3992 від 22.02.12 – 16 с.
 5. Розрахунок і обґрунтування раціональної технологічної схеми потокової лінії: Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Технологічний розрахунок і проектування підприємств автомобільного транспорту» для студентів напряму підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт» / Укл.: М.С. Оліскевич, О.Л. Мастикаш, Р.А. Пельо. – Львів: Cамвидав №4596 від 23.10.12, – 26с.
 6. Паливовитратні характеристики автомобіля та їх аналіз. Методичні вказівки та завдання до контрольних робіт з дисципліни «Використання експлуатаційних матеріалів та економія паливно-енергетичних ресурсів» для студентів напряму 6.070106 «Автомобільний трансорт» / Укл. Р.А.Пельо. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2012. – 24 с.
 7. Визначення оптимальних режимів роботи на тяговій діаграмі автомобіля за критерієм паливоощадності : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Використання експлуатаційних матеріалів та економія паливно-енергетичних ресурсів» для студентів напряму 6.070106 «Автомобільний трансорт»/ Укл.: Р.А. Пельо. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2013. – 16 с.
 8. Пакет комплексної контрольної роботи з дисципліни «Технічна експлуатація автомобілів. Частина 1» для студентів напряму 6.070106 «Автомобільний транспорт».
 9. Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів (спеціалістів) : навч. посіб. для вступників до Національного університету «Львівська політехніка» на рівень магістра (спеціаліста). Інститут інженерної механіки та транспорту. Кн. 3 : Спеціальність: «Автомобілі та автомобільне господарство», / за заг. ред. Ю. Я. Бобала, А.Г. Загороднього, В.А. Павлиша, З. Г. Піха. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2015. – 204 с.
 10. Застосування теорії масового обслуговування у визначенні показників систем технічної експлуатації автомобілів : метод. вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Технічна експлуатація автомобілів. Частина 2» для студентів напряму 6.070106 “Автомобільний транспорт”/ уклад.: Р. А. Пельо. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, − 2016. – 20 с.

Контакти

м. Львів, вул. С. Бандери, 32 (6-й корпус НУЛП), кімн. 113, 79013
Тел.: +38 (032) 258 21-71
E-mail: peliorom70@gmail.com,
roman.a.pelio@lpnu.ua