Сенів Максим Михайлович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 14:31, 26 вересня 2022, створена Максим Сенів (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Сенів Максим Михайлович
Seniv.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 15 грудня 1980 р.
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка».
Дата закінчення 2002 р.
Спеціальність «Програмне забезпечення автоматизованих систем»
Галузь наукових інтересів надійність програмного забезпечення; методології розробки програмного забезпечення
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Федасюк Дмитро Васильович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2012 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2016
Поточне місце роботи кафедра програмного забезпечення, Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій , Національний університет «Львівська політехніка».

Сенів Максим Михайлович — кандидат технічних наук, доцент кафедри програмного забезпечення, Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Народився 15 грудня 1980 року.

Освіта

2011 — захист кандидатської дисертації, спеціальність01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем;

Тема дисертації: Засоби прогнозування надійності програмного проекту із врахуванням показника його складності [Текст] : дис. ...канд. техн. наук : 01.05.03 / Сенів Максим Михайлович ; Нац. ун-т «Львів.політехніка». — Л., 2011. — 173 арк. : рис. — Бібліогр.: арк. 162-173.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Федасюк Дмитро Васильович, Національний університет «Львівська політехніка»1997-2002 рр. — Національний університет «Львівська політехніка», Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, кафедра програмного забезпечення, спеціальність «Програмне забезпечення автоматизованих систем», диплом спеціаліста.

Професійна діяльність:

З 09.2014 р. — доцент кафедри програмного забезпечення Національного університету «Львівська політехніка»

09.2012 р.-08.2014 рр. — старший викладач кафедри програмного забезпечення Національного університету «Львівська політехніка»

10.2004-08.2012 рр. — асистент кафедри програмного забезпечення Національного університету «Львівська політехніка»;

08.2004-10.2004 рр. — інженер кафедри програмного забезпечення Національного університету «Львівська політехніка»;

11.2003-06.2004 рр. — заступник директора з тех. питань ПП «Альянс-А»;

04.2003-11.2003 рр. — інженер НВО «Термоприлад»;

04.2001-03.2003 рр. — майстер виробничого навчання і викладач спецтехнології у ВПУ 48;

03.2002-05.2002 рр. — інженер кафедри програмного забезпечення Національного університету «Львівська політехніка».

Стажування

Лінк-Ап студіо 2018р,

EPAM - 2020

Sigma software - 2022

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

«Безпека програм та даних»;

"Методології розробки програмного забезпечення";

"Теорія надійності програмних систем".

Наукові інтереси

методології розробки програмного забезпечення
надійність програмного забезпечення.
Участь у ДБ: 
2018-19 ДБ "Зв'язок", 
з 2022 - ДБ "Демодуляція"
  h-index  5

Вибрані публікації

Статті

В періодичних виданнях

1. Seniv M. M., Kovtoniuk А. М., Yakovyna V. S. Tools for selecting a software development methodology taking into account project characteristics // Радіоелектроніка, інформатика, управління. 2022. No 2. – С. 175–188. e-ISSN 1607-3274(індексується WoS)

2. М.М. Сенів Засіб для підбору методології розроблення програмного забезпечення з урахуванням метрик проекту. Науковий вісник НЛТУ України. 2021, т.31, №3. С.120-125. doi:/10.36930/40310318

3. Сенів, М. М. Роїк, О. О. (2021) «Засоби розрахунку показників надійності програмного забезпечення на підставі моделей з урахуванням недосконалого відлагодження», Науковий вісник НЛТУ України, т.31, №6. C. 87-91. doi: 10.36930/40310613.

4. Yakovyna V. S., Seniv M. M, Symets I. I., Sambir N. B..  ALGORITHMS AND SOFTWARE SUITE FOR RELIABILITY ASSESSMENT OF COMPLEX TECHNICAL SYSTEMS  // Радіоелектроніка, інформатика, управління. 2020. No 4. – С. 163–177. e-ISSN 1607-3274 DOI: 10.15588/1607-3274-2020-4-16 (індексується WoS)

5. Yuriy Bobalo, Maksym Seniv, Vitaliy Yakovyna, Ivan Symets Method of Reliability Block Diagram Visualization and Automated Construction of Technical System Operability Condition // Advances in Intelligent Systems and Computing III, vol 871. Springer, Cham. P. 599-610 ISSN 2194-5357 https://doi.org/10.1007/978-3-030-01069-0_43 (індексується Scopus)

6. В.С. Яковина, М.М. Сенів, В.В. Литвин, І.І. Симець Програмний модуль розв’язування систем диференціальних рівнянь Колмогорова-Чепмена для автоматизації надійнісного проектування. Науковий вісник НЛТУ України. 2019, т.29, №5. С.141-146. doi:/10.15421/40290528

7. Яковина, В. С., Сенів, М. М., & Симець, І. І. (2019). Засоби автоматизованого формулювання умов працездатності складних технічних систем. Науковий вісник НЛТУ України, 29(9), С.136-141. doi:/10.36930/40290924

8. О.С. Баловсяк, М.М. Сенів. Прогнозування часу виконання навчальних завдань за допомогою штучних нейронних мереж // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. – 2016. – Т.7/2. – C. 93-98.   9. Яковина В., Федасюк Д., Сенів М., Білас О. Порівняння швидкодії програмної реалізації алгоритмів симетричного (DES) та асиметричного (RSA) шифрування // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Комп’ютерні науки та інформаційні технології. — № 598 (2007). — С. 181–185.

10. Яковина В.С., Одуха О.В., Сенів М.М., Білас О.Є. Дослідження основних характеристик алгоритму симетричного шифрування RC5 для побудови модуля захисту розподіленої системи теплового проектування // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Комп’ютерні науки та інформаційні технології. — № 616 (2008). — С. 143–150.

11. Яковина В.С., Федасюк Д.В., Салій С.І., Сенів М.М.Дослідження характеристик криптостійкості алгоритму симетричного шифрування DES// Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. — № 626 (2008). — С. 55-62.

12. Федасюк Д., Сенів М., Сердюк П., Мамроха Н, «Програмний модуль прогнозування надійності системи теплового проектування» // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Комп’ютерні науки та інформаційні технології. — № 629 (2008). — С. 161-165.

13. Аналіз використання моделі надійності програмного забезпечення з динамічним показником складності проекту протягом життєвого циклу / М. Сенів, Д. Федасюк, Я. Чабанюк, В. Яковина // Комп’ютер. технології друкарства : зб. наук. пр. / Укр. акад. друкарства. — Л. : Вид-во УАД 2010. — №24. — С. 111-126. — Бібліогр.: 12 назв.

14. Критерій достатності процесу тестування програмного забезпечення / В. Яковина, М. Сенів, Я. Чабанюк, Д. Федасюк, У. Хімка //Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Ю.М. Рашкевич. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 346-358. — (Вісник /Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 672). — Бібліогр.: 14 назв.

15. Побудова і дослідження моделі надійності програмного забезпечення з індексом величини проекту / Я. М. Чабанюк, В. С. Яковина, Д. В.Федасюк, М. М. Сенів, У. Т. Хімка // Інженерія програм. забезп. —2010. — № 1. — С. 24-29. — Бібліогр.: 14 назв.

Матеріали конференцій

1. M. Seniv and B. Terenchyn, "Real estate selection software with machine learning elements," 2021 IEEE 16th International Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), 2021, pp. 305-308, doi:10.1109/CSIT52700.2021.9648791. (індексується Scopus)

2. V. Yakovyna, M. Seniv and I. Symets, "The Relation between Software Development Methodologies and Factors Affecting Software Reliability," 2020 IEEE 15th International Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), 2020, pp. 377-381, doi:10.1109/CSIT49958.2020.9321937. (індексується Scopus)

3. Ковтонюк А. М., Сенів М. М., Яковина В. С.  Засіб вибору методології розроблення програмного забезпечення на основі багатокритеріального аналізу  // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій : тези доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції, 07–09 жовтня 2020 р., м. Запоріжжя. – 2020. – . 112–113.

4. Ivan Symets, Maksym Seniv, Vitaliy Yakovyna and Yuriy Bobalo. Techniques of Automated Processing of Kolmogorov–Chapman Differential Equation System for Reliability Analysis of Technical Systems // Proceedings of the 15th International Conference The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics CADSM 2019, February 26 – March 2, 2019 Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine, P. 130-135. DOI: 10.1109 / CADSM.2019.8779271 (індексується Scopus)

5. Yuriy Bobalo, Maksym Seniv, Ivan Symets Algorithms of automated formulation of the operability condition of complex technical systems // Perspective technologies and methods in MEMS design (MEMSTECH’2018) : pros. of ХІV-th Intern. Conf., 18-22 april 2018, Lviv - Polyana, Ukraine: ПП "Вежа і Ко". – P. 14-17. DOI:  10.1109/MEMSTECH.2018.8365692 (індексується Scopus)

6. Maksym Seniv, Vitaliy Yakovyna, Ivan Symets Software for visualization of reliability block diagram and automated formulation of operability conditions of technical systems// Perspective technologies and methods in MEMS design (MEMSTECH’2018) : pros. of ХІV-th Intern. Conf., 18-22 april 2018, Lviv - Polyana, Ukraine: ПП "Вежа і Ко". – P. 191-195. DOI: 10.1109 / MEMSTECH.2018.8365731 (індексується Scopus)

7. Yuriy Bobalo, Vitaliy Yakovyna, Maksym Seniv, Ivan Symets Technique of automated construction of states and transitions graph for the analysis of technical systems reliability // Proceedings of the 13th International scientific and technnical conference CSIT-2018, 11-14 September 2018. – Lviv, Ukraine 2018. – P. 314-317. DOI  10.1109 / STC-CSIT.2018.8526698 (індексується Scopus)

8. Sambir A., Yakovyna V., Seniv M. Recruiting software architecture using user generated data // Perspective technologies and methods in MEMS design (MEMSTECH) : proceedings of XIIIth International conference, Polyana, April 20–23, 2017 - Львів : ПП "Вежа і Ко". – C. 161 – 163. (індексується Scopus)

9. Сенів М.М., Нитребич О.О., Симець І.І. Архітектура програмного забезпечення для автоматизації побудови моделей надійності складних технічних систем із різними типами елементів // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту (ISDMCI’2017)” : міжнародна наукова конференція (Залізний Порт, 22-26 травня 2017) - Херсон : ПП Вишемирський В.С.. – C. 143 – 145. 

10. Seniv Maksym, Mykuliak Andrii, Senechko Andrij Recursive algorithm of traversing reliability block diagram for creation reliability and refuse logical expressions // Perspective technologies and methods in MEMS design (MEMSTECH’2016) : pros. of ХІІ-th Intern. Conf., 20-24 april 2016, Lviv - Polyana, Ukraine: ПП "Вежа і Ко". – P. 199-201. (індексується Scopus)

11. Maksym Seniv, Andriy Sambir, Mariana Seniv Working Hours Controls Methods and Increasing Its Efficiency in the IT Company // Perspective technologies and methods in MEMS design (MEMSTECH’2016) : pros. of ХІІ-th Intern. Conf., 20-24 april 2016, Lviv - Polyana, Ukraine: ПП "Вежа і Ко". – P. 235 – 238. (індексується Scopus)

12.Architecture of software system for the software reliabilityevaluation and prediction / M. Seniv, D. Fedasyuk, Yu. Parfenyuk, V. Yakovyna,Ya. Chabanyuk // Computer science and information technologies : proc. of the VIntern. sci. and techn. conf. CSIT 2010, 14-16 Oct. 2010, Lviv, Ukraine / Lviv Polytechnic Nat. Univ. — Lviv : Publ. House Vezha and Co, 2010. -P. 164-167. —Bibliogr.: 8 titles.

13.The estimation and prediction model of the softwarereliability with the projectsize index / D. Fedasyuk, M. Seniv, Ya. Chabanyuk,U. Khimka // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп’ютерної інженерії : матеріали X Міжнар. конф. TCSET’2010, 23-27 лют. 2010, Львів,Славське, Україна / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів.політехніки, 2010. — C. 209-210. — Bibliogr.: 3 titles. — Парал. тит. арк.англ.

14.V. Yakovyna, D. Fedasyuk, M. Seniv Software realization andperformance testing of DES cryptographic algorithm on the .NET platform //Proceedings of the IXth International Conference The Experience of Designingand Application of CAD Systems in Microelectronics CADSM 2007, Lviv—Polyana,Ukraine, 2007, P. 386–388.

15.V. Yakovyna, D. Fedasyuk, M. Seniv, O. Bilas The performancetesting of RSA algorithm software realization // Proceedings of the IXth International Conference The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics CADSM 2007, Lviv—Polyana, Ukraine, 2007, P.390–392.

16.Федасюк Д.В., Сенів М.М., Мамроха Н.М. Розробка програмног омодуля оцінки надійності програмного забезпечення на основі моделі Нельсона.//2-а Міжнародна конференція молодих науковців CSE-2007. Україна Львів 2007.с17-19.

17. Dmyrtro Fedasyuk, Maksym Seniv, Pavlo Serdyuk. TheReliability Analysis of Thermal Design Software System. // Proceedings of theIVth International Conference of Young Scientists MEMSTECH 2008, Polyana,Ukraine, 2008, P. 122.

18.Віталій Яковина, Назарій Мамроха, Максим Сенів Аспектна декомпозиція компонентів захисту розподіленої системи теплового проектування //Збірник матеріалів шостої міжнародної конференції «Інтернет — Освіта — Наука —2008» ІОН-2008, Вінниця, Україна, Том 2. — Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008, с.407–410.

19.Fedasyuk D.V., Seniv M.M., Yakovyna V.S., Mamrokha N.M.Information model of data representation for software reliability estimationframework // Proceedings of the Xth International Conference The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics CADSM 2009,Lviv—Polyana, Ukraine, 2009, P. 287–291.

20.Дмитро Федасюк, Віталій Яковина, Максим Сенів, Назар Мамроха Побудова моделі аспекту аутентифікації та авторизації для підсистеми захисту програмних систем // Матеріали 4-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» CSIT-2009, Львів, Україна, 2009,с. 198–202.

Методичні праці

1. Яковина В.С., Сенів М.М., Основи теорії надійності програмних систем: навчальний посібник/ В.С. Яковина, М.М. Сенів. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 248 с. (Рекомендовано Науково- методичною радою НУ «Львівська політехніка» протокол №45 від 16.10.2019 р.)

2.Безпека програм та даних : навч. посіб. / М.М. Сенів, В.С. Яковина. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 256 с.

3. ЕНМК «Методології розробки програмного забезпечення» у віртуальному навчальному середовищі (сертифікат № 04108 Номер та дата реєстрації Е41-163-225/2021 від 17.06.2021)

4. ЕНМК «Теорія надійності програмного забезпечення» у віртуальному навчальному середовищі (сертифікат № 04577 Номер та дата реєстрації Е41-163-266/2022 від 28.03.2022)

5. Розрахунок показників надійності відновлюваних та невідновлюваних програмно-апаратних засобів. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи теорії надійності програмних систем» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 121 – Інженерія програмного забезпечення / Укл.: В.С. Яковина, М.М. Сенів, О.В. Муляк – Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2016. – 39 с.

6. Розрахунок показників надійності відновлюваних та невідновлюваних програмно-апаратних засобів. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи теорії надійності програмних систем» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 121 – Інженерія програмного забезпечення / Укл.: В.С. Яковина, М.М. Сенів, О.В. Муляк – Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2016. – 26 с.

Контакти

вул. Ст.Бандери 28-a, 79013, Львів; 5-йкорпус, кімната 811 . Tел. +38 (032) 258-25-78 ; +38 (032)258-23-77 E-mail: ikni_pz@lp.edu.ua ; ikni.pz@gmail.com