Дячок Василь Володимирович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 11:56, 17 січня 2018, створена Христина Зуб (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Дячок Василь Володимирович
Dyachok v v.jpg
д.т.н., професор
Дата народження 04.03.1963 р.
Місце народження м. Городок, Львівської області
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1984 р.
Спеціальність «Технологія біологічно-активних сполук»
Галузь наукових інтересів тепломасообмін у системах тверде тіло—рідина та дослідження масообмінних процесів, що здійснюються без фазових переходів
Кваліфікаційний рівень інженер-технолог
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2011 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2012 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В.Чорновола, Кафедра екології та збалансованого природокористування

Дячок Василь Володимирович — доктор технічних наук, професор кафедри екології та збалансованого природокористування, Інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В.Чорновола, Національного університету «Львівська політехніка».

Освіта

 • вища освіта: Львівський політехнічний інститут, спеціальність “технологія біологічно-активних сполук”, факультету технології органічних речовин, інженер-хімік-технолог, 1986р.;
 • аспірантура 1990-1994рр., Державного університету “Львівська політехніка”, кафедра хімічної інженерії та промислової екології;
 • кандидатська дисертація захищена на тему «Масообмін при екстрагуванні органічної сировини» за спеціальністю 05.17. 08. процеси та апарати хімічної технології у 1995 р. Керівник – д.т.н., проф. Аксельруд Г.А.
 • докторська дисертація захищена на тему «Теоретичні основи екстрагування лікарської рослинної сировини» за спеціальністю 05.18.12 процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв у 2011р.

Консультант – д.т.н., проф. Мальований М.С.

Професійна діяльність

 • 1995-1999 роки — асистент кафедри хімічної інженерії та промислової екології Державного університету «Львівська політехніка»;
 • 1999-2002 роки — доцент кафедри хімічної інженерії та промислової екології Національного університету «Львівська політехніка»;
 • 2002–2012 роки — доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища Національного університету;
 • з 2012 року - по даний час — професор кафедри прикладної екології та збалансованого природокористування Національного університету «Львівська політехніка».

Відповідальний на кафедрі за контроль якості учбового процесу.

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.058.02 Національного університету харчових технологій м. Київ та К 35.052.22 Національного університету «Львівська політехніка».

Володію польською, англійською та російською мовами.

Навчальна робота

Лекційні курси:

 • «Основи промислової екології» та «Екологія людини» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 101 «Екологія»;
 • «Теоретичні основи охорони навколишнього середовища» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціалізації 01.00 «Екологія та охорона навколишнього середовища»;
 • «Теоретичні основи природоохоронних технологій» для аспірантів третього рівня вищої освіти (доктор філософії ) спеціальності 101 «Екологія».

Наукова діяльність

Наукова робота

Тепломасообмін y системах з твердими тілами клітинної будови та дослідження масообмінних процесів що здійснюються без фазових переходів.

Основні публікації

Опубліковано понад 130 наукових праць (з яких 2 монографії, статті які входять до наукометрничних баз даних Scopus, Web of Science, Index Copernicus, Google Scular та інших фахових виданнях, науково-технічних журналах та збірниках матеріалів міжнародних конференцій, 2 патенти та 10 патентів на корисну модель, 36 навчально-методичних праць, 6 електронних навчально-методичних комплексів.

 1. Dyachok V. About the problem of biological processes complicated by mass transfer // V. Dyachok et. al. / Chemistry & chemical technology. - 2017. - Vol. 11, №1. P. 111-116.
 2. Pavliuk I. Kinetics of biologically active compound extraction from hops strobiles extraction cake / I. Pavliuk, V. Dyachok, V. Novikov // Chemistry & chеmical technology. - 2017. - Vol. 11, №4. P. 487–491.
 3. Дячок В. В. Рідинно-екстракційне очищення стічних вод виробництва харчових олій / В.В. Дячок, А.О. Мараховська, С.Б. Мараховська // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2017. – Вип. 27(3). – С. 89-92.
 4. Дячок В.В. Поглинання вуглекислого газу із суміші повітря з діоксидом сірки // В.В. Дячок, С. І. Гуглич, В. В. Катишева, С. Т. Мандрик / Наукові праці ОНАХТ. - Одеса, 2017. – Вип. 1.- Т. 81. - С. 59-65.
 5. Дячок В.В. Про механізм масообміну з тілами клітинної будови / В.В.Дячок, Ю.В.Запорожець // Харчова промисловість. - 2017. - № 22. - С. 85-92.
 6. Дячок В.В. Розроблення екологічно безпечної технології одержання фізіологічно-активних сполук методом екстрагування рослинної сировини /В.В. Дячок, Ю.В. Запорожець, С.І. Гуглич // Наукові праці ОНАХТ. - Одеса, 2016. – Вип. 47.- Т.1. - С. 98-103.
 7. Дячок В.В. Очищення стічних вод виробництва харчових олій / В. В. Дячок, С.І. Гуглич, А.О. Мараховська // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2016. -№ 1. – С. 23-25.

Контакти

79013, м. Львів , НУ ЛП, 8 навчальний корпус, 121 кімн., тел.:+38(032)258-24-53

E-mail: vasyl.v.dyachok@lpnu.ua