Далик Володимир Петрович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Далик Володимир Петрович
Далик.JPG
к.е.н., доцент
Громадянство Україна
Науковий ступінь кандидат економічнх наук
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Далик Володимир Петрович — кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Вибрані публікації

1. Мних О. Б., Далик В. П. Актуальні проблеми впровадження концепції соціальної відповідальності корпоративних структур // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 12 (138). – С. 168–175. (За іншою тематикою) (Index Copernicus International?, SciVerse SCOPUS?).

2. Далик В. П., Дуляба Н. І. Зовнішня торгівля України: реалії та перспективи розвитку // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2017. – Вип. 7, ч. 1. – С. 110–113. (За іншою тематикою) (Index Copernicus International?).

3. Далик В. П., Дуляба Н. І. Зовнішня торгівля західноукраїнських областей // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – Вип. 18. – С. 89–101. (За іншою тематикою).

4. Далик В. П., Дуляба Н. І. Зовнішня торгівля України: реалії та перспективи розвитку // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2016. – № 4. – С. 219–225. (За іншою тематикою).

5. Далик В. П., Бойко В. Інституційні заходи підтримання низького інфляційного середовища // Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. – 2013. – Том Т.18. Вип. 2. – С. 8–17. (За іншою тематикою).

6. Мних О. Б., Далик В. П. Необхідність пошуку нових джерел створення вартості в стратегічному розвитку машинобудування Львівщини // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – Том 2 № 6 (181). – С. 259–263. (За іншою тематикою).

7. Мних О. Б., Далик В. П., Гречин Б. Д. Необхідність пошуку нових джерел створення вартості в стратегічному розвитку машинобудування Львівщини // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – Том 2 № 6 (181). – С. 259–263. (За іншою тематикою).

8. Мних О. Б., Далик В. П., Сапотніцька Н. Я. Системний характер управління підприємствами: нові виклики сучасному маркетинговому менеджменту // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – Том 1 № 4 (179). – С. 49–55. (За іншою тематикою).

9. Мних О. Б., Далик В. П., Давидович Г. М. Фінансові і маркетингові проблеми державних і приватних структур як відображення неефективної промислової політики України // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна : збірник наукових праць з економічних наук / Приватний вищий навчальний заклад "Львівський університет бізнесу та права". – 2016. – Вип. 16. – С. 24–31. (За іншою тематикою).

10. Босак А. О. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини: навчальний посібник / А. О. Босак, О. Ю. Григор'єв, Ю. В. Малиновський, В. П. Далик. – Львів: Міські інформаційні системи, 2017. – 365 c. (в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою)(рекомендовано методичною комісією – № 29 від 26.05.2017р.)

11. Босак А. О. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини: навчальний посібник / А. О. Босак, О. Ю. Григор'єв, Ю. В. Малиновський, В. П. Далик. – Львів: Міські інформаційні системи, 2018. – 364 c. (в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою)(рекомендовано методичною комісією – протокол № 29 від 26 травня 2017 р.)

12. Мних О. Б., Далик В. П. Актуальні маркетингові проблеми розвитку конкурентного середовища і зовнішньоекономічної діяльності України з країнами ЄС і далекого зарубіжжя // Конкурентоспроможність національної економіки : матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 5–6 жовтня 2017 р.). – 2017. – С. 51–55. (За іншою тематикою).

13. Мних О. Б., Далик В. П. Актуальні проблеми формування інноваційного бізнес-середовища: вітчизняний і закордонний досвід // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Управлінські інновації: теорія і практика» у рамках Міжнародного наукового форуму «Нова економіка». – 2013. – С. 112–115. (За іншою тематикою).

14. Мних О. Б., Далик В. П. Євроінтеграція в практиці українського бізнесу // Актуальні проблеми науки і практики у світлі євроінтеграції : тези міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 17-18 травня 2018 року). – 2018. – C. 152–155. (За іншою тематикою).

15. Мних О. Б., Далик В. П., Брицький Р. Лібералізація ринку пасажирських авіаперевезень і вирішення проблем безпечності польотів // «Безпека, екстремізм, тероризм», Львів, Львівський університет бізнесу і права.-23-24 квітня.- 2015. – 2016. – С. 37–39. (За іншою тематикою).

16. Мних О. Б., Далик В. П., Брицький Р. Лібералізація ринку пасажирських авіаперевезень і вирішення проблем безпечності польотів [Електронний ресурс] // «Безпека, екстремізм, тероризм», Львів, Львівський університет бізнесу і права.-23-24 квітня.- 2015. – 2016. (За іншою тематикою).

17. Мних О. Б., Далик В. П., Мастеляк Л. В. Необхідність зміни парадигми оцінювання якості державної економічної політики та ефективності бізнесу в контексті вимог економіки сталого розвитку // Психологія бізнесу та управління: виклики сьогодення : збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (Льві, 16–17 березня 2018 р.). – 2018. – C. 134–135. (За іншою тематикою) [н.к. - Мних О.Б.].

18. Петелицький М. О., Далик В. П. Особливості зовнішньої торгівлі України в сучасних умовах // Міжнародні економічні відносини України в умовах інтеграційних процесів: стан, проблеми та перспективи розвитку : збірник тез всеукраїнської міжвузівської студентської науково-практичної конференції, Дубляни, 15 травня 2017 р. – 2017. – С. 187–192. (За іншою тематикою) [н.к. - Далик В.П.].

19. Мних О. Б., Рудницька О. М., Далик В. П. Підприємство як соціальна інституція в економічних дослідженнях // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління персоналом у системі менеджменту організацій: тенденції та перспективи розвитку».-Львів-Славське, 2013. – 2013. – С. 112–115. (За іншою тематикою).

20. Дуляба Н. І., Далик В. П. Проблеми розвитку української зовнішньої торгівлі послугами // Регіональні проблеми розвитку територіальних систем: теорія, практика, перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 15–16 квітня 2016 року). – 2016. – С. 24–27. (За іншою тематикою).

21. Мних О. Б., Далик В. П., Брицький Р. Системний підхід щодо зміцнення конкурентних позицій вітчизняного виробництва і його економічної безпеки // Сучасні проблеми інформатики в управлінні, економіці, освіті. – 2013. – С. 22–24. (За іншою тематикою).

22. Мних О. Б., Брицький Р., Далик В. П. Системний підхід щодо зміцнення конкурентних позицій вітчизняного виробництва і його економічної безпеки [Електронний ресурс] // Сучасні проблеми інформатики в управлінні, економіці та освіті : [матеріали XІII міжнародного наукового семінару, Київ – оз. Світязь, 30 червня – 4 липня 2014 року] / за наук. ред.д.е.н., проф. М. М. Єрмошенка. – 2014. (За іншою тематикою).

23. Мних О. Б., Далик В. П. Системні проблеми розвитку інноваційної та експортоорієнтованої маркетингової діяльності українських підприємств // Innovative economy: processes, strategies, technologies : proceedings of the II International scientific conference (Kielce, January 26, 2018). – 2018. – C. 26–29. (За іншою тематикою).

24. Польовська В., Холявка В. З., Далик В. П. Становлення спеціалістів зі спортивного маркетингу в Україні // Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доповідей XІ Міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 3–5 листопада 2016 р. : до 200-річчя Національного університету "Львівська політехніка". – 2016. – С. 216. (За іншою тематикою).

25. Далик В. П., Долайчук О. С. Сучасна проблематика обліку експортно-імпортної діяльності підприємств України // Проблеми економіки, фінансів та управління експортно-імпортною діяльністю : матеріали III Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 16 травня 2018 р., Львів, Україна. – 2018. – C. 98–99. (За іншою тематикою) [н.к. - Далик В.П.].

26. Мних О. Б., Польовська В., Далик В. П. Сучасні виклики політичній еліті і топ-менеджменту державних і корпоративних структур // Філософсько-психологічні аспекти духовності в економіці та управлінні : збірник тез III Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Львів, 19 квітня 2017 р.). – 2017. – С. 165–169. (За іншою тематикою).

27. Мних О. Б., Далик В. П., Брицький Р. Сучасні виклики стратегічному і корпоративному менеджменту в умовах розвитку євроінтеграційних процесів і поглиблення системної кризи в Україні // Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (17–18 березня 2016 р.) : у 2 ч. – Ч. 2. – 2016. – С. 126–133. (За іншою тематикою).

28. Далик В. П., Петелицький М. О. Чинники рівня конкурентоспроможності підприємства // Проблеми економіки, фінансів та управління експортно-імпортною діяльністю : матеріали III Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 16 травня 2018 р., Львів, Україна. – 2018. – C. 21–23. (За іншою тематикою) [н.к. - Далик В.П.].