Возняк Орест Тарасович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 14:49, 27 жовтня 2022, створена Ірина Мартин (обговореннявнесок) (доповнення і зміни)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Возняк Орест Тарасович
RTEmagicC Voznajk.jpg.jpg
д.т.н., професор
Дата народження 8 червня 1961 року
Громадянство Україна
Національність українець
Галузь наукових інтересів вентиляційні струминні течії
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2017 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра теплогазопостачання і вентиляції, Інститут будівництва та інженерних систем

Возняк Орест Тарасович — доктор технічних наук., професор кафедри теплогазопостачання і вентиляції Інституту будівництва та інженерних систем Національного університету «Львівська політехніка».

Викладає дисципліни

 • «Оптимізація систем ТГВ та основи САПР»,
 • «Моделі об’єктів досліджень»,
 • «Методи планування та обробки експериментів».

Докторська дисертація

«ЕНЕРГООЩАДНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ДИНАМІЧНОГО МІКРОКЛІМАТУ У СТИСНЕНИХ УМОВАХ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ» (2017 р.)

Наукові інтереси

 • вентиляційні струминні течії.


Опублікував понад 100 наукових праць, 4навчальних посібники з грифом МОН України, 2 конспекти лекцій та 15 методичних розробок, має 10 авторських свідоцтв та патентів України.

Публікації та патенти

 1. Повітророзподільник/ Номер патенту: 94084 | Автори: Возняк Орест Тарасович, Клименко Ганна Михайлівна, Мілейковський Віктор Олександрович, Довгалюк Володимир Борисович | Мітки: повітророзподільник | Опубліковано: 27.10.2014 | МПК: F24F 13/06
 2. Гравітаційна геліосистема/ Номер патенту: 92010 | Автори: Возняк Орест Тарасович, Шаповал Степан Петрович, Пона Остап Миронович, Гулай Богдан Іванович, Желих Василь Михайлович | Мітки: геліосистема, гравітаційна | Опубліковано: 25.07.2014 | МПК: F24J 2/00
 3. Енергоефективний будинок/ Номер патенту: 92009 | Автори: Пона Остап Миронович, Возняк Орест Тарасович, Шаповал Степан Петрович | Мітки: будинок, енергоефективний | Опубліковано: 25.07.2014 | МПК: F24J 2/02, F24D 15/00
 4. Сонячний колектор/ Номер патенту: 84945 | Автори: Возняк Орест Тарасович, Шаповал Степан Петрович, Пона Остап Миронович | Мітки: сонячний, колектор | Опубліковано: 11.11.2013 | МПК: F24J 2/04, F24J 2/24
 5. Сонячна панель/ Номер патенту: 68060 | Автори: Возняк Орест Тарасович, Шаповал Степан Петрович, Касинець Мар’яна Євгенівна | Мітки: панель, сонячна | Опубліковано: 12.03.2012 | МПК: F24J 2/42
 6. Пристрій для вентилювання приміщення у пульсуючому режимі/ Номер патенту: 67530 | Автори: Юркевич Юрій Степанович, Возняк Орест Тарасович, Сухолова Ірина Євгенівна, Миронюк Христина Володимирівна | Мітки: вентилювання, приміщення, пристрій, режимі, пульсуючому | Опубліковано: 27.02.2012 | МПК: F24F 7/00
 7. Система сонячного теплопостачання будівлі/ Номер патенту: 63084 | Автори: Возняк Орест Тарасович, Шаповал Степан Петрович, Касинець Мар’яна Євгенівна | Мітки: теплопостачання, сонячного, будівлі, система | Опубліковано: 26.09.2011 | МПК: F24J 2/42
 8. Основи наукових досліджень у будівництві[Текст] : навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / О.Т. Возняк, В.М.Желих ; Нац. ун-т «Львівськ. політехніка». — Л. : [б. и.], 2003. — 173 с. —ISBN 966-553-362-2
 9. Гігієна мікроклімату приміщень [Текст] :навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.С.Жуковський, О.Т.Возняк,О.В.Омельчук ; Нац. ун-т «Львівська політехніка». — Л. : [б. и.], 2005. — 87с. — ISBN 966-553-456-6
 10. Системи обігрівання та вентиляції технології заготівельних і монтажних робіт [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч.закл. / О.М. Довбуш, О.Т. Возняк, С.С. Жуковський ; Нац. ун-т «Львівська політехніка». — Л. : [б. и.], 2005. — 275 с. — ISBN 966-553-496-3
 11. Планування експерименту та оптимізація вирішень у вентиляційній техніці [Текст] : монографія / О.Т. Возняк ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — 220 с. — ISBN978-966-553-982-7
 12. Промислові технології та очищення технологічних і вентиляційних викидів [ Текст] : навч. посіб. / Ю. С. Юркевич,О. Т. Возняк, В. М. Желих ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. — 120 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 102-103. — 300экз. — ISBN 978-617-607-234-8
 13. Планування експерименту та оптимізація вирішень у системах теплогазопостачання та вентиляції [Текст] : навч. посіб. /О. Т. Возняк ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів.політехніки, 2012. — 164 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 154. — 100 экз. —ISBN 978-617-607-266-9
 14. Теплогазопостачання та вентиляція [Текст] :навч. посіб. / Возняк О. Т., Савченко О. О., Миронюк Х. В. [та ін.] ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2013. — 276 с. — ISBN978-617-607-436-6
 15. Вплив взаємодії конвективної і закрученої струмини на результуючий повітряний потік / І. Є. Сухолова, О. Т. Возняк, Х. В. Миронюк // Теорія і практика будівництва : [зб. наук. пр.] / відп. ред. З. Я.Бліхарський. — Л. : Вид-во «Львів. політехніка», 2010. — С. 265-269.— (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 664). — Бібліогр.: 12 назв.
 16. Вплив параметрів внутрішнього мікрокліматуприміщення на теплообмін людини / О. Т. Возняк // Теорія і практика будівництва: [зб. наук. пр.] / відп. ред. З. Я. Бліхарський. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 84-88. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів.політехніка» ; № 662). — Бібліогр.: 3 назви.
 17. Гібридна теплонасосно-сонячна система / О. Т.Возняк, М. А. Мартиняк // Теорія і практика будівництва : [зб. наук. пр.] /відп. ред. З. Я. Бліхарський. — Л. : Вид-во «Львів. політехніка»,2010. — С. 88-92. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 662).-Бібліогр.: 2 назви.
 18. Енергетичний потенціал сонячної енергетики таперспективи його використання в Україні / О. Т. Возняк, М. Є. Янів // Теорія іпрактика будівництва : [зб. наук. пр.] / відп. ред. З. Я. Бліхарський. — Л. :Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 7-10. — (Вісник / Нац. ун-т«Львів. політехніка» ; № 664). — Бібліогр.: 8 назв.
 19. Ефективність плоского сонячного колектора прирізних інтенсивностях та кутах падіння теплового потоку / О. Т. Возняк, С. П.Шаповал // Нова тема. — 2010. — № 3. — С. 32-34.
 20. Ефективність сонячного колектора при різнихінтенсивностях та кутах падіння теплового потоку / С. П. Шаповал, О. Т. Возняк// Екологічні проблеми природоко¬ристування та ефективне енергозбереження :міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчен. і студ., 27-29 квіт. 2010 р., Київ :зб. тез. доп. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. [та ін.]. — К. : КНУБА, 2010. —С. 28-30.
 21. Інтенсифікація затухання швидкостіповітряного потоку взаємодією зустрічних неспіввісних струмин / О. Т. Возняк //Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Авто¬матизація : [зб. наук. пр.] / відп.ред. Є. П. Пістун. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С.57-60. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 677). -Бібліогр.: 4назви.
 22. Математичне моделювання надходження сонячноїенергії на потрійно-орієнтовану систему сонячних колекторів / С. П. Шаповал, О.Т. Возняк // Наук. вісн. : зб. наук.-техн. пр. / Нац. лісотехн. ун-т України. —Л., 2010. — Вип. 20.10. — С. 313-316. — Бібліогр.: 5 назв.
 23. Математичне моделювання надходження сонячноїрадіації на поверхню сонячного колектора змінної орієнтації / О. Дацько, С.Шаповал, О. Возняк, А. Романів // Електроенергетичні та електромеханічнісистеми : [зб. наук. пр.] / відп. ред. О. Ю. Лозинський. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 25-29. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів.політехніка» ; № 6б6). — Бібліогр.: 2 назви.
 24. Математичне моделювання надходження сонячноїрадіації на поверхню сонячного колектора змінної орієнтації / О. С. Дацько, С.П. Шаповал, О. Т. Возняк, А. С. Романів // Підвищення рівня ефективностіенергоспоживання в електротехнічних пристроях і системах : матеріали ІІІМіжнар. наук.-техн. конф., Луцьк, 28-30 черв. 2010 р. / Луц. нац. техн. ун-т. —Луцьк, 2010. — С. 61-63. — Бібліогр.: 2 назви.
 25. Методи зниження енерговитрат / О. Т. Возняк,І. Є. Сухолова // Ринок інсталяцій. — 2010. — № 9. — С. 16.
 26. Підвищення ефективності застосуваннядискретної орієнтації сонячних колекторів / С. П. Шаповал, О. Т. Возняк, М. Є.Янів // Вісн. Вінниц. політехн. ін-ту. — 2010. — № 3. -С. 64-66. — Бібліогр.: 3назви.
 27. Підвищення ефективності комбінованихгеліонагрівників / С. Шаповал, О. Возняк // Геодезія, архітектура табудівництво : матеріали III Міжнар. конф. молодих вчених GAC-2010, 25-27листоп. 2010 р., Україна, Львів / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 116-117.
 28. Підвищення ефективності роботи пасивноїгеліосистеми типу «стіна Тромба» / М. Янів, О. Возняк // Геодезія, архітектурата будівництво : матеріали III Міжнар. конф. молодих вчених GAC-2010, 25-27листоп. 2010 р., Україна, Львів / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 122-123.
 29. Підвищення ефективності систем сонячноготеплопостачання із стаціонарними сонячними колекторами / С. П. Шаповал, О. Т.Возняк // Вісн. Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка, 2010. — Вип. 4(84) : Матеріали ІХ Міжнародної наукової конференції молодих вчених, аспірантіві студентів. — С. 48-51. — Бібліогр.: 5 назв.
 30. Планування експерименту та оптимізація вирішеньу вентиляційній техніці : монографія / О. Т. Возняк ; Нац. ун-т «Львів.політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — 220 с. : іл. —Бібліогр.: с. 213 (10 назв).
 31. Повітророзподіл закрученими струминами уприміщеннях малого об’єму / О. Возняк, І. Сухолова, Х. Миронюк // Геодезія,архітектура та будівництво : матеріали III Міжнар. конф. молодих вченихGAC-2010, 25-27 листоп. 2010 р., Україна, Львів / Нац. ун-т «Львів.політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 70-71.

Контакти

вул. Карпінського 6, 79013, Львів; 2-ий навч. корпус, кімн. 405

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-27-05

E-mail:ovozniak@lp.edu.ua