Турчин Ярина Богданівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Турчин Ярина Богданівна
Турчин.jpg
д.політ.н., професор
Дата народження 22 жовтня 1975 року
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Українська політична думка міжвоєнного періоду.

Актуальні питання зовнішньої політики України.

Науковий ступінь доктор політичних наук
Науковий керівник доктор історичних наук, професор Гетьманчук М. П., Львівський державний університет внутрішніх справ, завідувач кафедри політології та філософії
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2006 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут гуманітарних та соціальних наук, Кафедра політології та міжнародних відносин

Турч́ин Яр́ина Богд́анівна — український науковець, педагог, доктор політичних наук, професор, директор Інституту гуманітарних та соціальних наук, професор кафедри політології та міжнародних відносин Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічні відомості

У 1997 р. закінчила Тернопільський державний педагогічний інститут. Впродовж 2000 - 2004 рр. навчалася в аспірантурі Львівської політехніки. В Національному університеті «Львівська політехніка» працює з 2004 р. Упродовж 2007 - 2014 рр. очолювала кафедру політології. З грудня 2014 р. обіймає посаду директора Інституту гуманітарних та соціальних наук.

Наукова діяльність

У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію «Суспільно-політичні погляди та державотворчі ідеали С.Шелухіна», а в 2011 р. — докторську дисертацію на тему «Державотворчі ідеали О.Ейхельмана: еволюція інституційних вимірів політики»[1] за спеціальністю 23.00.01 — теорія та історія політичної науки.

Ярина Богданівна є учасником понад 60 міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, кафедральних та міжкафедральних наукових семінарів.

Неодноразово долучалася до організації і проведення Екуменічних соціальних тижнів у Львові, зокрема у 2012 році отримала Подяку від секретаріату Екуменічних соціальних тижнів України за підтримку в організації та проведенні 5-го Екуменічного соціального тижня «Майбутнє демократії в Україні».

З 2009 р. очолила дослідження за науковим напрямом кафедри «Проблеми та перспективи розвитку демократії в Україні», а з 2013 р. — «Політологічні аспекти розвитку держави: внутрішній та зовнішній виміри». Здійснює наукове керівництво аспірантами.

Член спеціалізованої вченої ради Д. 35.051.17 у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Входить до складу редколегій трьох наукових збірників:

Також очолює редколегію наукового журналу «Гуманітарні візії» [4].

Здійснює керівництво науково-аналітичним центром політичних досліджень «Вектор» [5] [6] Національного університету «Львівська політехніка».

Входить до складу Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка». Турчин Я. очолює Вчену раду Інституту гуманітарних і соціальних наук[7], є членом атестаційної комісії Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка».


Наукові інтереси:

 • Українська політична думка міжвоєнного періоду.
 • Актуальні питання зовнішньої політики України.
 • Концепції української державності українських вчених-емігрантів міжвоєнного періоду[8][9].
 • Діяльність українських еміграційних науково-культурних центів міжвоєнного періоду[10][11].
 • Розвиток української правової думки в еміграції[12][13].
 • Громадсько-політична діяльність, концепція української державності Отто Оттовича Ейхельмана[14][15][16].

Громадська діяльність

Бере участь у раді Товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка Національного університету «Львівська політехніка».

Нагороди

 1. Почесна грамотою Національного університету «Львівська політехніка» за визначні успіхи в педагогічній і науковій роботі та видатні заслуги перед Львівською політехнікою (2009).
 2. Нагрудний знак університету за значні досягнення в науковій роботі (2012).
 3. Диплом першого ступеня Національного університету «Львівська політехніка» як переможець конкурсу монографій, підручників та навчальних посібників у номінації «Найкраща монографія» [17] [18] (2012).
 4. Подяка Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2014).

Наукові публікації

У науковому доробку понад 160 праць з політологічної тематики, з них більше ніж 20 навчальних посібників та словників, 2 монографії]], 30 навчально-методичних видань[19], 110 наукових публікацій [20].

Монографії та навчальні посібники

 1. Гетьманчук М.П., Турчин Я.Б. "Сергій Шелухін:суспільно-політичні погляди та державотворчі ідеали". - Львів:Дослідно-видавничий центр Наукового товаристваім. Т. Шевченка, 2006. - с. 214 с. (у співавторстві).
 2. Конфліктологія: Навчальний посібник. — Львів: ЛІСВ, 2007. —326 с. ( у співавторстві);
 3. Конфліктологія: Навчальний посібник-практикум. — Львів:ЛІСВ, 2007. — 307 с.(у співавторстві);
 4. Словник-довідник політологічних термінів. — Львів: Вид. НУ «Львівська політехніка», Військовий інститут НУ «Львівська політехніка», 2006. - 228 с. (у співавторстві).
 5. Соціальна політика: поняття, категорії, терміни. — Львів:Вид-во НТШ, 2008. —273 с.
 6. Соціальна політика: поняття, категорії, терміни. Видання2-ге доповнене і перероблене. — Львів: Вид-во Військового ін-ту НУ «Львівська політехніка»,2009. — 314 с.
 7. Геополітика. Військово-політичні аспекти: Навчальний посібник. — Львів:ЛІСВ, 2008. — 343 с.
 8. Конфліктологія. Словник: поняття, категорії, терміни. —Львів: ЛІСВ, 2007. —205 с.
 9. Соціологія: Курс лекцій. — Львів: ЛІСВ, 2008. — 95 с.
 10. Країнознавство [Текст] : навч. посіб. / Я. Б. Турчин, Л. О.Дорош, О. Н.Горбач. — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2012. — 273 с. : іл.,табл. — Натит. арк. авт. не зазначено. — Бібліогр. : с. 270-273. — ISBN978-617-607-267-6
 11. Країнознавство [Текст] : довідник / Я. Б. Турчин, Л. О.Дорош, О. Н. Горбач ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів : Вид- во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2012.— 294 с. — Алф. покажч. : с. 293-294. — ISBN 978-617-607-322-2
 12. Історія міжнародних відносин (від Стародавнього світу до початку XX ст.) [Текст] : навч. посіб. / Я. Б. Турчин, Р. Б. Демчишак, Т. І.Плазова ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів : Вид-во Львів. політехніки,2013. — 139 с. : іл.— Бібліогр. : с. 134-137 (80 назв). — ISBN 978-617-607-483-0
 13. Вступ до спеціальності «Міжнародні відносини» [Текст] :навч. посіб. / Л. О.Дорош, Ю. Я. Тишкун, Я. Б. Турчин ; Нац. ун-т «Львів.політехніка». — Львів :Вид-во Львів. політехніки, 2013. — 175 с. : іл. — Назва обкл. : Міжнародні відносини. Вступ до спеціальності. — Бібліогр. : с. 161-174(204 назви). — ISBN 978-617-607-451-9
 14. Отто Ейхельман : постать на зламі століть. Політологічний дискурс [Текст] :монографія / Я. Б. Турчин ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». —Львів :Вид-во Нац. ун-т «Львів. політехніка», 2010. — 519 с. : портр. — Бібліогр. :с. 379-406 та впідрядк. прим. — ISBN 978-966-553-967-4
 15. Теорія парламентаризму [Текст] : навч. посіб. [для вищ.навч. закл. / М. А.Бучин; Я. Б. Турчин та ін.] ; Нац. ун-т «Львів.політехніка». — Львів : Вид-во Нац.ун-т «Львів. політехніка», 2011. — 388 с. — Авт.зазначено на обкл. — Бібліогр.наприкінці лекцій. — ISBN 978-617-607-070-2

Примітки

 1. Турчин Я.Б. Державотворчі ідеї О. Ейхельмана: еволюція інституційних вимірів політики [Текст] : автореф. дис... д-ра. політ. наук 23.00.01 – теорія та історія політичної науки / Я. Турчин. – Л., 2011. – 22с.
 2. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Філософські науки"
 3. Вісник Львівського університету «Філософсько-політологічні студії»
 4. Науковий журнал «Humanitarian Vision» («Гуманітарні візії»)
 5. Науково-аналітичний центр політичних досліджень "Вектор"
 6. Політехніки прокладають свій «Вектор»: в Університеті створено Центр політичних досліджень
 7. Вчена рада інституту гуманітарних та соціальних наук
 8. Турчин Я. Б. Обгрунтування політико-правових підстав української державності у науково-теоретичній спадщині С.Шелухіна //Військово-науковий вісник. —Львів:ЛВІ, 2007. — Вип. 9. — С. 160-172.
 9. Турчин Я. Б. Розвиток української політико-правової думки в Чехословаччині: міжвоєнний період (1918-1945 рр.) / Я. Б. Турчин // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. Серія: «Питання політології»: Зб.наук. праць. — Х., 2009. — № 839. — Вип. 14. — С. 220-229.
 10. Турчин Я. Б. Теорія кельтського походження України-Русі С. Шелухіна та її значення в обгрунтування легітимності процесу відродження української державності 1917-1920 рр. // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку: Збірник наукових праць. — Львів: Ін-т народознавства НАНУ; Ін-ту країнознавства НАНУ, 2006. — Вип.17. — С. 343-41.
 11. Український Вільний університет: історія становлення,здобутки та перспективи/ Я. Турчин // Третя Міжнародна науково-практична конференція «Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті: сучасний вимір,проекція у майбутнє (у рамках конгресу української діаспори), 23-25 черв. 2010р.,Львів / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Міжнар.ін-т освіти, культури та зв’язків з діаспорою. — Л. : Вид-во Львів.політехніки, 2010. — С. 399-401.— Бібліогр.: 8 назв.
 12. Турчин Я. Б. Громадсько-політична та наукова діяльність С.Шелухіна в еміграції // Матер. міжвузівської. наук.-практ. конф., присвяченої 125-річчю з дня народження В.Винниченка. — Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка",2006. — С. 22-25.
 13. Турчин Я. Б. Діяльність українських наукових еміграційних центрів міжвоєнного періоду в Чехо-Словаччині // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького.— Т. 10. — № 2(27). — Ч. 5. — Львів, 2008. — С. 204-208.
 14. Турчин Я. Б. Принципи організації інституції виборів унауковій спадщині Отто Ейхельмана // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку:Збірник наукових праць. — Львів: Ін-т народознавства НАНУ; Ін-т українознавстваНАНУ, 2007. — Вип.19. — С. 42-48.
 15. Життєвий шлях Отто Ейхельмана: життєвий шлях та наукова діяльність / Я.Турчин // Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. — Вип. 14. — К.; Миколаїв, 2008. — С. 34-41.
 16. Ідея правової держави в науково-теоретичній спадщині Отто Ейхельмана / Я. Турчин // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку: Збірник наукових праць. — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка»,2008. — Вип. 20. — С. 23-29.
 17. В Університеті підведено підсумки конкурсу монографій, навчальних посібників та підручників
 18. Турчин Я. Б. Країнознавство : навч. посіб. / Я. Б. Турчин, Л. О.Дорош, О. Н.Горбач. — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2012. — 273 с. : іл.,табл. — Натит. арк. авт. не зазначено. — Бібліогр. : с. 270-273. — ISBN 978-617-607-267-6
 19. Навчально-методичні публікації Турчин Я.Б.
 20. Статті у журналах і збірниках праць Турчин Я.Б.

Джерела і посилання