Донець Дмитро Михайлович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Донець Дмитро Михайлович
Donets D photo.jpg
Ім'я при народженні Донець Дмитро Михайлович
Дата народження 13.08.1985р.
Місце народження м.Львів
Національність Українець
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2007р.
Спеціальність Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Галузь наукових інтересів Креативний менеджмент, Маркетинг 4.0, стратегічне управління, управління персоналом, таргетинг, інформаційні системи і технології
Кваліфікаційний рівень Маґістр з менеджменту
Поточне місце роботи Кафедра маркетингу і логістики,Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Донець Дмитро Михайлович - старший викладач, провідний фахівець кафедри маркетингу і логістики Інституту економіки і менеджменту Національного університкту "Львівська політехніка"

Освіта

У 2007 році закінчив навчання у магістратурі кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка», за спеціальністю менеджмент зовнішньоекономічної діяльності та здобув диплом магістра з менеджменту (з відзнакою).

Професійна діяльність

2004 - 2006 рік – працював інженером кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка»
2006 - 2014 рік – програміст, помічник керівника, заступник директора, комерційний директор - ТзОВ «Бізнес-ресурси Інтренету»
2007- 2010 рік – викладач кафедри маркетингу, кафедри маркетингу та загальноекономічної підготовки Інституту підприємництва та перспективних технологій, Національного університету «Львівська політехніка»
2012- 2016 рік – завідувач навчальними лабораторіями, асистент кафедри маркетингу і логістики Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка»
2016 -2019 рік – старший викладач, провідний спеціаліст кафедри маркетингу і логістики Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка»
2019 рік і до тепер – старший викладач, провідний фахівець кафедри маркетингу і логістики Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка»

Стажування та підвищення кваліфікації

2008 рік - проходив стажування на ВАТ «ШП»СВІТАНОК» за тематикою: Підвищення рівня конкурентоспроможності та управління системою запасів підприємства
2009 рік - прослухав курс лекцій по підвищенню кваліфікації семінару психолого-педагогічних знань кафедри психології педагогіки та права НУ «Львівська політехніка»
2009 рік - закінчив курси підвищення кваліфікації за програмою "Розроблення електронних засобів навчання в середовищі Moodle", які проводились з метою створення Віртуального Навчального Середовища НУ «Львівська політехніка»
2018 рік - проходив стажування у ТзОВ «Підприємство»РОСАН-ЦІННІ ПАПЕРИ» за тематикою: Управління фінансовими проектами
2018 рік - закінчив курси і прослухав курс лекцій (150год.)по підвищенню кваліфікації та педагогічної майстерності семінару психолого-педагогічних знань кафедри психології та соціального управління Інституту психологі і права НУ «Львівська політехніка»

Навантаження та обов"язки

Матеріально-відповідальна особа кафедри;
Відповідальний за комп’ютерне та програмне забезпечення кафедри маркетингу і логістики;
Відповідьний за розвиток матеріально-технічної бази кафедри та інститут;
Забезпечує обладнання навчальних аудиторій інституту мультимедійним обладнанням та аудіовізуальним супроводом навчального процесу;
Взаємодія та зв"язок з підрозділами ЦІЗ стосовно формування річного плану закупівлі комп"ютерної техніки та іншого обладнання для забезпечення функіонування навчального процесу;
Взаємодія та зв"язок з підрозділами НТЦ МТ стосовно обладнання приміщень інститут точками доступу до мережі Інтернет;
Взаємодія та зв"язок з підрозділами СБО університету стосовно обладнання приміщень інституту охоронною та протипожежною сигналізаціями;
Взаємодія з Технопарком університету стосовно забезпечення приміщень інституту меблевими виробами та виробами з металу і деревини;
Взаємодія з ВМТП стосовно матеріально-технічного забезпечення підрозділів інституту, а також організація процесу списання обладнання.

Інше

 1. У 2008 році закінив курси: Основи WEB-розробки (HTML, CSS, JavaScript, MySQL, SEO) академії LOGOS
 2. У 2021 році зікінчив курси за програмою "Трафіколог" в Університеті "Atom"

Дисципліни, що викладає

 • Економіко-математичні методи і моделі
 • Товарознавство
 • Економіка та організація біотехнологічних виробництв (Підприємництво та метеджмент)
 • Контролінг маркетингу
 • Медіапланування
 • Теорія організації
 • Фінансовий менеджмент
 • Інформаційні системи і технології в маркетингу
 • Логістика
 • Соціальна відповідальність в маркетингу
 • Екологічний маркетинг

Здійснює керівництво дипломними роботами студентів спеціальності «Маркетинг»

Публікації та методичні розробки

Сертифікати у ВНС:

 1. ЕНМК «Соціальна відповідальність в маркетингу» Мащак Н.М., Донець Д.М. 2016р. №01718
 2. ЕНМК «Соціально-етичний логістичний менеджмент» Кузяк В.В., Донець Д.М. 2016р. №01648
 3. ЕНМК «Медіапланування» Мащак Н.М., Донець Д.М. 2017р. №01995
 4. ЕНМК «Товарознавство» Донець Д.М. 2017р. №01999
 5. ЕНМК «Теорія організації» Таранський І.П., Донець Д.М. 2018р. №02153
 6. ЕНМК «Економіка і управління підприємством» Шандрівська О.Є., Донець Д.М. 2018р. №02152
 7. ЕНМК «Екологічний маркетинг» Кузяк В.В., Донець Д.М., Стасюк Н.Р. 2018р. №02622
 8. ЕНМК «Контролінг маркетингу» Донець Д.М. 2019р. №02920
 9. ЕНМК «Social responsibility in marketing» Мащак Н.М., Донець Д.М. 2019р. №02919
 10. ЕНМК «Маркетингово-логістичне управління» Крикавський Є.В., Мащак Н.М., Донець Д.М. 2020р. №03241
 11. ЕНМК «Основи логістики» Наконечна Т.В., Гринів Н.Т., Донець Д.М. 2020р. №03142
 12. ЕНМК «Управління ризиками в маркетингу» Мамчин М.М., Шандрівська О.Є., Донець Д.М. 2020р. №03242
 13. ЕНМК «Зелений маркетинг» Бочко О.Ю., Донець Д.М., Кузяк В.В. 2020р. №03143
 14. ЕНМК «Економіка і організація біотехнологічних виробництв (підприємництво і менеджмент)» 2020р. №03243
 15. ЕНМК «Управління продажами товарів» Лихолат С.М., Донець Д.М. 2020р. №03244
 16. ЕНМК «Управління продажами у сфері інтернет-маркетингу» Лихолат С.М., Донець Д.М. 2020р. №03412
 17. ЕНМК «Управління ризиками в маркетингу і логістиці» Мамчин М.М., Донець Д.М., Савченко Ю.Т., Шандрівська О.Є 2020р. №03692
 18. ЕНМК «Обслуговування клієнта» Наконечна Т.В., Донець Д.М. 2020р. №03691
 19. ЕНМК «Фінанси підприємств» Рикованова І.С., Донець Д.М. 2020р. №03693
 20. ЕНМК «Маркетинг» Люльчак З.С., Рикованова І.С., Донець Д.М. 2021р. №04182
 21. ЕНМК «Товарознавство» Гринкевич С.С., Донець Д.М., Тріфонова Ю.І. 2021р. №04168
 22. ЕНМК «Кадрове діловодство» Струтинська Л.Р., Панас Я.В., Донець Д.М. 2021р. №04183
 23. ЕНМК «Управління взаємовідносинами із зацікавленими сторонами (стейкхолдерами)» Таранський І.П., Донець Д.М., Рикованова І.С. 2021р. №04210
 24. ЕНМК «Mediaplanning (Медіапланування)» Мащак Н.М., Донець Д.М. 2021р. №04235
 25. ЕНМК «Підприємництво та менеджмент» Гринів Н.Т., Донець Д.М., Прийма Л.П., Тріфонова Ю.І. 2021р. №


Вибрані методичні розробки:

Конспекти лекцій:

 1. Донець Д.М., Колінко Н.О., «Менеджмент» конспект лекцій для студентів ОКР «бакалавр» базового напрямку підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» ІППТ 184 с. 2008р.
 2. Таранський І.П., Кіндій М.В., Донець Д.М. «Самоменеджмент» конспект лекцій для студ. напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» 160 с. 2016 р. № 6905
 3. Крикавський Є.В., Мащак Н.М., Донець Д.М. «Соціальна відповідальність» конспект лекцій для студентів спеціальності 8.03050701 «Маркетинг» 126с. 2016р. №6907
 4. Крикавський Є.В., Мащак Н.М., Донець Д.М. «Соціальна відповідальність у маркетингу» конспект лекцій для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спец. 075 «Маркетинг» 130с. 2016р. № 7007
 5. Мащак Н.М., Донець Д.М., Рикованова І.С. «Медіапланування» конспект лекцій для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спец. 075 «Маркетинг» 152с. 2017р. №7423
 6. Донець Д.М., Рикованова І.С., Тріфонова Ю.І. «Товарознавство» конспект лекцій для студентів першого (балаврського) рівня вищої освіти спец. 075 «Маркетинг» 125с. 2017р. №7574
 7. Таранський І.П., Донець Д.М., Рикованова І.С., Тріфонова Ю.І. «Теорія організації» конспект лекцій для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спец. 075 «Маркетинг» 168с. 2018р. №7922
 8. Кузяк В.В., Донець Д.М., Бочко О.Ю., Подвальна Г.В., Стасюк Н.Р. «Екологічний маркетинг» конспект лекцій для студентів першого (балаврського) рівня вищої освіти спец. 075 «Маркетинг» 125с. 2017р. №8522
 9. Конспект лекцій з дисципліни «Зелений маркетинг» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг» усіх форм навчання / Укл. Бочко О.Ю., Кузяк В.В, Донець Д.М., , Рикованова І.С., Тріфонова Ю.І. 158с; 2020р №9236
 10. Конспект лекцій з дисципліни «Соціальна відповідальність в маркетингу» (Social responsibility in marketing) англійською мовою для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг» усіх форм навчання / Укл. Мащак Н.М., Донець Д.М. 115с; 2020р №9235
 11. Конспект лекцій з дисципліни «Контролінг маркетингу» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг» усіх форм навчання / Укл. Донець Д.М., , Рикованова І.С., Білик І.І., Тріфонова Ю.І. 107с; 2020р №9237
 12. Конспект лекцій з дисципліни «Страхування в логістиці» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Логістика»/ Укл.: Таранський І.П., Рикованова І.С., Донець Д.М. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2019. – 116 с. №9160
 13. Конспект лекцій з дисципліни «Економіка і організація біотехнологічних виробництв (підприємництво і менеджмент)» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» усіх форм навчання / Укл. Донець Д.М. 125с; 2020р. №9239
 14. Конспекту лекцій з дисципліни «Маркетингово-логістичне управління» для здобувачів третього рівня вищої освіти «Доктор філософії з маркетингу» / Укл. Крикавський Є.В., Мащак Н.М., Донець Д.М. 94с; 2020р №9232
 15. Конспект лекцій з дисципліни «Логістика» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг» усіх форм навчання / Укл. Гринів Н.Т., Наконечна Т.В., Донець Д.М., 78с; 2020р №9408

Методичні вказівки:

 1. Таранський І.П., Кіндій М.В., Донець Д.М. «Самоменеджмент» методичні вказівки до проведення практичних занять 45с. 2016р №6906
 2. Кузяк В.В., Гринів Н.Т., Подвальна Г.В., Донець Д.М. «Соціально-етичний логістичний менеджмент» методичні вказівки до виконання контрольної роботи 20с. 2016р. №6885
 3. Крикавський Є.В., Мащак Н.М., Донець Д.М. «Соціальна відповідальність» методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів спеціальності 8.03050701 «Маркетинг» «Маркетинг» 40с. 2016р. №6908
 4. Крикавський Є.В., Мащак Н.М., Донець Д.М. «Соціальна відповідальність у маркетингу» методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спец. 075 «Маркетинг» 64с. 2016р. №7063
 5. Крикавський Є.В., Мащак Н.М., Донець Д.М., Прийма Л.П. «Соціальна відповідальність у маркетингу» методичні вказівки для самостійної роботи для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спец. 075 «Маркетинг» 38с. 2016р. №7064
 6. Мащак Н.М., Донець Д.М., Кузяк В.В. «Медіапланування» методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спец. 075 «Маркетинг» 44с. 2017р. №7425
 7. Мащак Н.М., Донець Д.М. «Медіапланування» методичні вказівки до проведення лабораторних занять для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спец. 075 «Маркетинг» 28с. 2017р. №7424
 8. Мащак Н.М., Донець Д.М. «Медіапланування» методичні вказівки до самостійної роботи для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спец. 075 «Маркетинг» 46с. 2017р. №7427
 9. Мащак Н.М., Донець Д.М., Прийма Л.П. «Медіапланування» методичні вказівки до контрольних робіт для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спец. 075 «Маркетинг» 18с. 2017р. №7426
 10. Донець Д.М., Тріфонова Ю.І. «Товарознавство» методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спец. 075 «Маркетинг» 43с. 2017р. №7575
 11. Донець Д.М., Прийма Л.П, «Товарознавство» методичні вказівки до самостійної роботи для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спец. 075 «Маркетинг» 43с. 2017р. №7576
 12. Таранський І.П., Донець Д.М., Шандрівська О.Є., Прийма Л.П., Тріфонова Ю.І. «Теорія організації» методичні вказівки до самостійної роботи для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спец. 075 «Маркетинг» 22с. 2018р. №7924
 13. Таранський І.П., Донець Д.М., Шандрівська О.Є., Тріфонова Ю.І. «Теорія організації» методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спец. 075 «Маркетинг» 30с. 2018р. №7923
 14. Кузяк В.В., Донець Д.М., Подвальна Г.В., Стасюк Н.Р., Тріфонова Ю.І. «Екологічний маркетинг» методичні вказівки до практичних занять для студентів першого (балаврського) рівня вищої освіти спец. 075 «Маркетинг» 22с. 2018р. №8523
 15. Кузяк В.В., Донець Д.М., Подвальна Г.В., Стасюк Н.Р., Тріфонова Ю.І. «Екологічний маркетинг» методичні вказівки до самостійної роботи для студентів першого (балаврського) рівня вищої освіти спец. 075 «Маркетинг» 19с. 2018р. №8524
 16. Шандрівська О.Є., Донець Д.М., Тріфонова Ю.І. «Бізнес-план виробництва нового виду продукції» методичні вказівки для обґрунтування проектних рішень при виконанні економічної частини бакалаврських кваліфікаційних робіт студентами технічних спеціальностей 12с. 2018р. №8594
 17. Шандрівська О.Є., Донець Д.М., Тріфонова Ю.І. «Розрахунок економічної ефективності проектованої системи автоматизації» методичні вказівки для обґрунтування проектних рішень при виконанні економічної частини бакалаврських кваліфікаційних робіт студентами технічних спеціальностей 12с. 2018р. №8595.
 18. Крикавський Є.В.,Шандрівська О.Є., Донець Д.М., Антоненко О.М. «Факторний аналіз прибутку підприємства» методичні вказівки для обґрунтування проектних рішень при виконанні економічної частини бакалаврських кваліфікаційних робіт студентами технічних спеціальностей 12с. 2018р. №8596.
 19. Шандрівська О.Є., Донець Д.М., Тріфонова Ю.І. «Розрахунок ціни та терміну окупності проектованого виробу» методичні вказівки для обґрунтування проектних рішень при виконанні економічної частини бакалаврських кваліфікаційних робіт студентами технічних спеціальностей 11с. 2018р. №8597.
 20. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Маркетингово-логістичне управління» для здобувачів третього рівня вищої освіти «Доктор філософії з маркетингу» / Укл. Крикавський Є.В., Мащак Н.М., Донець Д.М. 27 с..; 2020р. №9234
 21. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Маркетингово-логістичне управління» для здобувачів третього рівня вищої освіти «Доктор філософії з маркетингу» / Укл. Крикавський Є.В., Мащак Н.М., Донець Д.М. 20 с.; 2020р. №9233
 22. Методичних вказівок до практичних занять з дисципліни «Контролінг маркетингу» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг» усіх форм навчання / Укл. Донець Д.М., , Рикованова І.С., Тріфонова Ю.І. 82 с.; 2020р. №9238
 23. Методичних вказівок до практичних занять з дисципліни «Економіка і організація біотехнологічних виробництв (підприємництво і менеджмент)» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» усіх форм навчання / Укл. Донець Д.М. 28 с.; 2020р. №9241
 24. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Економіка і організація біотехнологічних виробництв (підприємництво і менеджмент)» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» усіх форм навчання / Укл. Донець Д.М. 40 с.; 2020р. №9240

Вибрані наукові публікації :

Статті у фахових виданнях:

 1. Донець Д.М., Рикованова І.С. Теоретичні підходи до формування стратегічних рішень при плануванні системи постачання основних фондів Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління» : зб.наук.пр. – 2016 - №847. – С. 151-156.
 2. Таранський І.П., Рикованова І.С., Донець Д.М. Контрверсії розвитку теплової електрогенерації в Україні Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Логістика» : зб.наук.пр. – 2016 - №846. – С. 142-149.
 3. Таранський І.П., Рикованова І.С., Донець Д.М. Вітрова електрогенерація: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Логістика» : зб.наук.пр. – 2017 - №863. – С. 159-168.
 4. Бочко О.Ю., Донець Д.М. Електронна дистрибуція на ринку молочної продукції як необхідна складова вчасної поставки товару. Науковий вісник мукачівського державного університету Серія «Економіка» Випуск 1(9) 2018 с. 53-57 2018р.
 5. Рикованова І. С., Таранський І. П., Донець Д. М. Управління ризиком у логістичній системі через систему страхового захисту Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Логістика. – 2018. – № 892. – С. 246–255.
 6. Бочко О.Ю., Кузяк В.В., Донець Д.М. Аналіз інвестиційної забезпеченості підприємств та формування базової платформи для її зростання Наукові записки Львівського університету Бізнесу та права, Львів Ліга-прес, 2019, Випуск 21 серія Економічна. с. 173-177
 7. Бочко О. Ю., Феєр О. М., Донець Д. М. Вплив COVID-19 на поведінку споживачів у межах ринку товарів першої необхідності // Аграрна економіка. – 2020. – Т. 13, № 1-2. – С. 23–28.
 8. Бочко О. Ю., Донець Д. М., Кузяк В. В. Побудова базової платформи інвестиційного забезпечення підприємства в умовах пандемії [Електронний ресурс] // Економіка та суспільство. – 2021. – Вип. 30.

Тези доповідей:

 1. Донець Д.М., Жежуха В.Й., Інноваційність технологій як елемент товарної складової комплексу маркетингу машинобудівних підприємств Збірник матеріалів ІІІ міжвузівської науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників Проблеми та перспективи розвитку економікм і підприємництва в Україні ІППТ 2008р. с.16-17
 2. Донець Д.М., Гальчишак Х.І., Маркетингові комунікації та створення критичної маси сайтів на ринку Інтернет послуг Збірник матеріалів ІV міжвузівської науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників Проблеми та перспективи розвитку економікм і підприємництва в Україні ІППТ 2009р. с.75-77
 3. Донець Д.М., Кобилюх О.Я. Ганусяк М.Ю., Прикладні аспекти впровадження WMS на підприємстві Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Нормативні, управлінські та міжнародні аспекти соціально-економічного розвитку ч.2 ГО «Львівська економічна фундація» Львів. с.63-67 2014р.
 4. Маргіта Н.О., Донець Д.М. Особливості управління ризиком в логістичній діяльності Маркетинг і логістика в системі менеджменту до 170-річчя ЛП та 70-річчя каф. МЛ тези доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції с.221-223 2014р.
 5. М.І. Бублик, Д.М. Донець Розвиток міжнародного туризму: економічне оцінювання його результативності Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Актуальні проблеми та перспективи розвитку ЗЕД в умовах глобалізації Національний лісотехнічний університет с.11-13 2016р.
 6. Донець Д.М., Прийма Л.П. Передумови розвитку інтеграційних процесів у національній економіці. Маркетинг і логістика в системі менеджменту до 200-річчя НУ «ЛП» тези доповідей ХІ Міжнародної науково-практичної конференції с.229-230 2016р.
 7. Гронська Н.С, Донець Д.М. Методи пізнання функціональних засад економічної теорії Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції з економічної теорії «Наукові засади розвитку знань економічної теорії» ЧДТУ с.25-28 2017
 8. Донець Д.М., Тріфонова Ю.І. Маркетингові інтернет комунікації Тези доповідей ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг і логістика в системі менеджменту» с.76-78 2018р.
 9. Таранський І. П., Донець Д. М., Гаврись Я. Мінімізація витрат в логістичній системі через страхування // Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доповідей XII Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 25–27 жовтня 2018 р.). – 2018. – C. 237–238.
 10. Донець Д.М., Тріфонова Ю.І. Таргетована реклама в соціальних мережах та способи її налаштування // Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доповідей XIІI Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 22 жовтня 2020 р.). 2020 – с. 45-48.
 11. Тріфонова Ю.І., Донець Д.М. Event-маркетинг як елемент системи маркетингової діяльності підприємства // Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доповідей XIІI Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 22 жовтня 2020 р.). 2020 – с. 147-149.
 12. Клап А.Я., Донець Д.М. Контент-маркетинт – як це працює // Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доповідей XIІI Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 22 жовтня 2020 р.). 2020 – с. 66-68.
 13. Донець Д. М. Особливості використання та застосування ретаргетингу // Наукові та освітні трансформації в сучасному світі : збірник матеріалів всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції, 15 липня 2021 р., Чернігів. – 2021. – C. 86–88.
 14. Донець Д. М., Пріндин О. М. Трансформація відносин бізнесу та споживача під впливом пандемії // Сучасний стан та перспективи розвитку ринку послуг України : збірник тез доповідей всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 22 квітня 2021 р., Черкаси. – 2021. – C. 115–117.
 15. Тріфонова Ю. І., Донець Д. М. СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ КОНВЕРСІЇ ЛЕНДІНГУ В ПЕРІОД КРИЗИ // «МАРКЕТИНГ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ». – 2021. – C. 214–217
 16. Тріфонова Ю. І., Кузяк В. В., Донець Д. М. Грінвошинг: як бренди вдають, що вони «еко» // Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів : тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих науковців, 25 жовтня 2021 р., Рівне. – 2021. – C. 185–189.


Контактна інформація

Національний університет "Львівська політехніка", Інститут економіки і менеджменту, Кафедра маркетингу і логістики, вул. Митрополита Андрея 5, IV навчальний корпус, кімн. 426, тел. 258-27-39