Огерчук Юрій Володимирович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 23:42, 7 вересня 2021, створена Володимир Жежуха (обговореннявнесок) (Основні публікації за останні роки)

Перейти до: навігація, пошук
Огерчук Юрій Володимирович
OherchukZMD2.jpg
Науковий ступінь К.е.н.
Вчене звання ДоцентПосада

Доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності


Освіта

Національний університет «Львівська політехніка», диплом з відзнакою, спеціальність «Економіка та управління в машинобудуванні», кваліфікація інженера-економіста, 1995 р.


Професійна діяльність

2017 – дотепер – Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності

до 2017 – Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва


Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

«Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», «Стратегічний менеджмент», «Митна справа»


Науково-дослідна робота

Назва дисертаційної роботи: «Організування збутової діяльності підприємств» (спеціальність 08.06.01 – економіка, організація та управління підприємствами), 2004 р.


Участь у держбюджетній роботі

  • ДБ/87ВГС «Формування та використання механізму інноваційного розвитку виробничо-господарських структур», 2003-2004 рр.


Участь у госпдоговорах

  • ГД №365 «Розроблення технології управління проектами в сфері митно-брокерської діяльності ТзОВ «ФСО ГРУП УА», 2020 р.


Почесні звання та нагороди

  • Грамота Міністерства освіти і науки України, 2007 р.


Підвищення кваліфікації

  • 2016 – стажування у ТзОВ «Агрохолдинг «Грін Плант»


Основні публікації за останні роки

Навчальні посібники

  • Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини: [практикум] / В.В. Козик, Л.А. Панкова, Ю.В. Огерчук, О.Ю. Григор`єв, А.О. Босак. – [3-тє видання, перероблене і доповнене]. – К.: Знання, 2016. – 583с.
  • Міжнародна макроекономіка: теорія і практика регулювання: [навчальний посібник] / А.О.Босак, О.Ю.Григор’єв, Ю.В.Огерчук, А.В.Тодощук. – Львів: СТ «Міські інформаційні системи», 2016. – 206 с.


Наукові статті

  • Огерчук Ю.В. Поведінкова економіка та можливості застосування технік її впливу в сучасних організаціях / Х.С. Передало, Ю.В. Огерчук, Ю.С. Лібенко // Ефективна економіка. - 2019. - No12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7520
  • Огерчук Ю.В. Особливості стрес-менеджменту на вітчизняних підприємствах / О.Є. Кузьмін, М.Ф. Гончар, Ю.В. Огерчук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія "Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку". – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – №858 – С. 3-8.