Лісович Тарас Юрійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Лісович Тарас Юрійович
Lisovytch.jpg
Науковий ступінь К.е.н.

Посада

Заступник декана магістратури – доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва


Освіта

 • з 2011 по 2012 рр. навчався на магістратурі Національного університету «Львівська політехніка», Інститут економіки і менеджменту, спеціальність «Міжнародна економіка». Завершив навчання з відзнакою
 • з 2012 по 2015 рр. навчався в аспірантурі Національного університету «Львівська політехніка», Інститут економіки і менеджменту, після чого захистив наукову роботу та здобув науковий ступінь кандидата економічних наук


Професійна діяльність

 • з жовтня 2011 р. по вересень 2012 р. працював у МКАР !ФЕСТ на посаді офіціанта/старшого офіціанта
 • з вересня 2012 р. по листопад 2012 р. працював економістом-аукціоністом у Львівському Аукціонному центрі, філія ДАК НМАЦ
 • з 28 квітня 2015 р. по теперішній час – доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка»
 • з 20 серпня 2018 р. виконую обов’язки заступника декана магістратури Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»


Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

«Міжнародна економіка», «Менеджмент», «Міжнародні стратегії економічного розвитку», «Фінансовий менеджмент», «Міжнародні фінансові ризики»


Науково-дослідна робота

Назва дисертаційної роботи: «Планування організаційних змін на машинобудівних підприємствах» (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами), 2017 р.


Основні публікації за останні роки

Наукові статті

 • Економіка та управління знаннями: навч. посібник / О.Є. Кузьмін, Н.Ю. Реверенда, Г.В. Лема, Т.Ю. Лісович. – Львів: СТ «Міські інформаційні системи», 2019. – 138 с.
 • Босак А.О., Григор’єв О.Ю., Литвин І.В., Лісович Т.Ю. Міжнародна економіка: конспект лекцій для студентів Інституту економіки і менеджменту. – Львів: Видавництво кафедри ММП Національного університету «Львівська політехніка», 2017. – 52 с.
 • Практикум з дисципліни «Державне та регіональне управління» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» усіх форм навчання / Укл. В.В Адамик, І.С. Процик, Т.Ю. Лісович – Львів: ІНЕМ, кафедра ММП, 2016 – 64 с.
 • Лісович, Т.Ю., 2015. Формування методу планування організаційних змін в системі управління підприємством. Економіка: реалії часу, 1(17), с.113-121.
 • Лісович, Т.Ю., Олексів І.Б., 2014. Аналізування факторів та моделей реалізації організаційних змін у системі управління підприємством. Вісник ТНЕУ, 3, с.100-106.
 • Лісович, Т.Ю., Олексів, І.Б., 2015. Особливості корпоративних змін в системах корпоративного управління. Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку», 819, с.66-72.
 • Лісович, Т.Ю., Олексів, І.Б., 2016. Організаційні зміни підприємства для різних етапів життєвого циклу. Вісник Львівського університету: серія економічна, 53, с.271-278.
 • Лісович, Т.Ю., Олексів, І.Б. та Шуляр, Р.В., 2015. Формування спроможності до здійснення організаційних змін в системі управління підприємством. Актуальні проблеми економіки», 9 (171), с.235-241.
 • Лісович, Т.Ю., Олексів, І.Б., 2014. Формування методу оцінювання ефективності впровадження організаційних змін в систему управління підприємством. Бізнес Інформ, 7, с.359-364.
 • Lisovuch, Т. and Oleksiv, I., 2014. Theoretical Backgrounds of Organizational Changes Fulfillment in an Enterprise Management System. Econtechmod. An international quarterly journal», 03(1), p.53-59.
 • Олексів І.Б., Харчук В.Ю., Лісович Т.Ю. Оцінювання результатів впровадження організаційних змін на машинобудівних підприємствах // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія: Проблеми економіки та управління. – 2017. – № 873. – С. 79–87.
 • Лема Г.В., Олексів І.Б., Лісович Т.Ю. Планування соціально-економічних заходів з розвитку компетенції працівників підприємств в умовах міжнародної економічної діяльності // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми економіки та управління. – 2018. – № 897, вип. 2. – С. 57–64.
 • Lema H., Oleksiv I., Kharchuk V. Y., Lisovych T. Corporate social responsibility at emerging market: ukrainian dimension // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку: науковий журнал. – 2019. – Вип. 1, № 2. – С. 33–42.
 • Ivan Izonin, Roman Tkachenko, Natalia Kryvinska, Khrystyna Zub, Oleksandra Mishchuk, Taras Lisovych. Recovery of incomplete IoT sensed data using high-performance extended-input neural-like structure // Procedia Computer Science. – 2019. – Vol. 160 : 10th International conference on emerging ubiquitous systems and pervasive networks (EUSPN-2019), 9th International conference on current and future trends of information and communication technologies in healthcare (ICTH-2019) / Affiliated workshops. – P. 521–526.
 • Лема Г.В., Лісович Т.Ю., Олексів І.Б. Особливості оцінювання корпоративно-соціальної відповідальності на підприємстві // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління». – 2019. – Вип. 4. – С. 89–96.


Автор (співавтор) електронного навчально-методичного комплексу чи дистанційного електронного курсу з навчальної дисципліни

 • Електронний навчально-методичний комплекс «Менеджмент» (англійською мовою) Е41-236-659/2018 від 15.01.2018 Сертифікат № 02100


Стажування та підвищення кваліфікації за останні 5 років

 • Проект мобільності згідно з міжінституційною угодою за програмою Еразмус+ між Національним Університетом «Львівська політехніка» та Kingston University London (2017-1-UK01-KA107-036029). Виконавець проекту.
 • Міжнародне стажування університет Кінгстон, м. Лондон, Великобританія в межах програми Erasmus+ з 19.03.2018 до 27.03.2018
 • Семінар педагогічних знань 2016-2017 н.р. сертифікат №102-17 від 14 червня 2017