Франків Роман Богданович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Франків Роман Богданович
Frankiv DOA 2020.jpg
к арх., доцент
Дата народження 22 жовтня 1974 року
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2000
Спеціальність Архітектура, містобудування
Галузь наукових інтересів Концептуалістика ідентичностей та взаємодія їх матеріальних втілень в історичному та сучасному контекстах.
Кваліфікаційний рівень магістр архітектури
Науковий ступінь кандидат архітектури
Науковий керівник кандидат архітектури, професор Черкес Богдан Степанович, завідувач кафедри дизайну та основ архітектури Національного університету «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2005 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2013 р.
Поточне місце роботи кафедра дизайну та основ архітектури, Інститут архітектури та дизайну, Національний університет «Львівська політехніка»

Франків Роман Богданович — кандидат архітектури, доцент кафедри дизайну та основ архітектури Інституту архітектури та дизайну Національного університету «Львівська політехніка»

Загальна інформація

Дата народження: 22 жовтня 1974 року

Тема дисертації: Особливості розвитку української архітектури пострадянського періоду (1991-2001 рр.) [Текст] : дис... канд. архітектури: 18.00.01 / Франків Роман Богданович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2004. — 239 арк. — арк. 212-224

Науковий керівник: кандидат архітектури, професор Черкес Богдан Степанович, завідувач кафедри дизайну та основ архітектури Національного університету «Львівська політехніка»

Навчальна робота

Викладає курси:

 • Історія сучасної архітектури
 • Комплексне проектування
 • Проектування
 • КП за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Викладав курси:

 • Інженерна графіка
 • Проектна графіка
 • Архітектурна композиція
 • Проект сакральної споруди
 • Архітектурне проектування
 • Дизайн предметного середовища

Наукова робота

Наукові інтереси:

 • Концептуалістика ідентичностей та взаємодія їх матеріальних втілень в історичному та сучасному контекстах.
 • Термінологічне тлумачення стилів та явищ сучасної архітектури.

Вибрані публікації, твори

 1. Франків Р.Б. Концептуальні підходи до ролі замовників у сучасній архітектурі України в контексті антиномічного характеру постіндустріальної культури // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Науково-технічний збірник. —К.: КНУБА, −2003. -Вип.11-12. —С.100-112.
 2. Франків Р.Б. Українська архітектура в «Архітектурі України» — десять років після закінчення // Региональные проблемы архитектуры и градостроительства: Сборник научных трудов. — Одесса: «Астропринт», −2003. —Вып.5-6. —С.262-269.
 3. Франків Р.Б. Романтичний екзорцизм як елемент пострадянської архітектури // Вісник НУ «Львівська політехніка» «Архітектура». — Львів, 2004. № 505. —С.90-97.
 4. Франків Р. Новий офіс АТ «Кредит Банк (Україна)» у Львові // Архітектурний вісник. — 2003. -№ 1. —С.2-9.
 5. Франків Р. Будинок управління НБУ в Івано-Франківську. Австрійці починають і програють // Архітектурний вісник — 2003. -№ 2 —С.19-24.
 6. Франків Р. Банк «Прикарпаття» у Івано-Франківську. // Архітектурний вісник — 2003. -№ 2 —С.25-29.
 7. Франків Р.Б. Новий генеральний план міста. / Містобудування /Архітектура доби Незалежності (після 1991) Архітектура Львова. Час і стилі ХІІІ – ХХІ ст. Львів, / упорядник і науковий редактор Ю. О. Бірюльов . – Львів: Центр Європи, 2008. С. 649-674
 8. Франків Р.Б. Розвиток теоретичних положень архітектури і містобудування / Містобудування / Архітектура доби Незалежності (після 1991) Архітектура Львова. Час і стилі ХІІІ – ХХІ ст. Львів, / упорядник і науковий редактор Ю. О. Бірюльов . – Львів: Центр Європи, 2008. С. 660-661
 9. Франків Р.Б., Ракочій Я.В. Стилістична онтологія сталінської архітектури. Від еллінізму до капіталізму // Вісник харківської державної академії дизайну та мистецтв – Х.: ХДАДМ, 2009, №10. – С.139-149;
 10. Франків Р., Ракочий Я. Сталінська морфологія в контексті стильової еволюції львівської архітектури початку ХХ ст. // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв : зб. наук. пр. – Х.: ХДАДМ, 2009. №13–С.127-132
 11. Франків Р.Б. Лисенко О.Ю. Медіафасади як рання форма естетики мінливості в постіндустріальній культурі // Містобудування та Територіальне планування – К., КНУБА, 2010. –Вип.37. 270-281;
 12. Франків Р.Б., Лисенко О.Ю. Адаптивність та інформаційність як основоположні категорії сучасного дизайну. Співіснування та взаємодія // Вісник харківської державної академії дизайну та мистецтв – Х.: ХДАДМ, 2011, №1. –С.63-68
 13. Франків Р.Б., Крайківська С.Р. Мотиви тропіків як елемент дизайну предметно-просторового середовища // Вісник харківської державної академії дизайну та мистецтв – Х.: ХДАДМ, 2011, №2. С.80-83
 14. Франків Р.Б. Архітектура в контексті зміни уявлень про особистість на початку ХХІ століття. // Вісник НУ “Львівська політехніка”, “Архітектура”. – Львів: НУ “Львівська політехніка”. – 2012. – № 728. – С.-47-51
 15. Франків Р.Б. Львівська архітектурна школа в контексті пошуків альтернативи модерністській естетиці (кінця ХХ – поч. ХХІ ст.) // Сучасні проблеми архітектури та містобудування, №33, -К.2013 –С.201- 2207
 16. Франків Р.Б. Висотна будівля майбутнього в контексті візуального світогляду ХХІ століття (подано до друку у Вісник НУ “Львівська політехніка”, “Архітектура” 2015).
 17. Франків Р., Лясковський О. Позитивні і негативні тенденції естетики міського середовища в умавах постіндустріальної урбаністики, Архітектурний Вісник КНУБА, 2016 (8-9) – С 236-241
 18. Франків Р., Лисенко О. Деструктивні та позитивні перспективи образу ідеального міського житла, 2016 (856) Вісник Національного університету «Львівська політехніка» – С. 42-51
 19. Франків Р., Лясковський О. Еволюція естетичної валоризації міського середовища високої щільності Містобудування та територіальне планування, # 69, 2017 - Київ, КНУБА –С. 504-516
 20. Франків Р., Лясковський О. Формаційні детермінанти естетики архітектурної та містобудівельної морфології. // (67) Містобудування та територіальне планування, 67, 2018; - КиївЖ КНУБА – С. 497-510
 21. Франків Р. Б., Лясковський О.Й. Валоризаційні категорії простору пост-індустріального міста // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. - 2018. - Вип. 51. - С. 374-381
 22. Frankiv R. Theoretical and terminological bases for definition of neo-modernist architecture in Lviv // Архітектурні дослідження. – 2019. – Vol. 5, № 2. – P. 75–82.
 23. Франків Р. Б. Народ і влада в Галичі як зразок "Візантійської республіки" // Галич : збірник наукових праць. – 2019. – Вип. 4. – С. 82–94
 24. Франків Р. Б., Лясковський О. Й. Теоретичні передумови тлумачення архітектури постмодернізму у Львові. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: науково-технічний збірник. – 2019. – Вип. № 54. – С. 53–63
 25. Франків Р. Б., Лясковський О. Й. Термінологічні та означальні рамки поняття «неомодернізм» в сучасній теорії архітектури // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник. – 2020. – Вип. № 56. – С. 117–126
 26. Франків Р. Б. Пошук харизматичного образу в сакральній архітектурі Львова 1990-2000-х років // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Архітектура" : науковий журнал. – 2020. – Vol. 2, iss. 1. – С. 54–62


Контакти

вул. Ст.Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кімната 311

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-26-28

E-mail: kafedra.mb@gmail.com