Капраль Ольга Ростиславівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Капраль Ольга Ростиславівна
1600109064644.jpg
Місце народження Львів
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет ім. І. Франка
Дата закінчення 2007р.
Спеціальність Міжнародні економічні відносини
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Савіна Наталія Борисівна
Дата присвоєння н.с. 2018
Поточне місце роботи Кафедра маркетингу і логістики, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Освіта

2002 – 2007рр. - Львівський національний університет ім. І. Франка, спеціальність “Міжнародні економічні відносини”, магістр;

2002 – 2007рр. - Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ), спеціальність “Банківська справа”, магістр.

2015 – 2017 рр. здобувач Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне.

30 листопада 2017 року - успішно захистила дисертацію на тему «Державна політика стимулювання інвестиційної діяльності банків» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством на спеціалізованій вченій раді К 47.104.03 у Національному університеті водного господарства та природокористування.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Савіна Наталія Борисівна, Національний університет водного господарства та природокористування. 20 березня 2018 року присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук.

Наукова діяльність

- листопад 2018 – червень 2022 – асистент кафедри Маркетингу і логістики НУ «Львівська політехніка»

- вересень 2022 – по теперішній час - старший викладач кафедри Маркетингу і логістики НУ «Львівська політехніка»

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

- Контент-маркетинг

- Управління цифровим контентом

- Маркетингові дослідження

- Веб-аналітика

- Паблік рілейшнз у маркетингу

Вибрані публікації

Автор понад 25 наукових праць (монографія, наукові статті, тези доповідей):

- Капраль О. Р., Яричевська* Я. І. Геймифікація у сфері фінтех // Наукові перспективи. – 2022. – № 1 (3). – С. 120–132.

- Капраль О. Р. Комерціалізація інновацій: захист інтелектуального капіталу, маркетинг та комунікації: колективна монографія / О. Р. Капраль, Я. І. Яричевська. – Суми, 2022. – 363 c.

- Капраль О. Р., Яричевська* Я. І. Аналіз доцільності окремих обмежень у алгоритмах соцмереж в рамках соціальної відповідальності [Електронний ресурс] // Економіка та суспільство. – 2021.

- Капраль О. Р. Вплив соціальних мереж на кінцевий вибір споживача // Вісник Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України. Економічні науки. – 2021.

- Савіна Н.Б., Капраль О.Р. Банківська сфера як активатор інвестиційної політики держави. Львів. 2020. - 252с.

- Капраль О. Р. Види контенту та контент, що сприяє збільшенню обсягів продажу. // Приазовський економічний вісник. – 2019. – Вип. 6 (17). – С. 403–406.

- Капраль О. Р. Контент-маркетинг як метод впливу на споживача // Інтелект ХХІ. – 2019. – № 6, ч. 1. – С. 78–80.

- Капраль О. Р. Дослідження процесу формування державної політики стимулювання інвестиційної діяльності комерційних банків / Н. Савіна, О. Капраль // WydawnictwoSp.zo.o. „NaukaiStudia”, – м. Перемишль, 1(162), 2017. С. 14-19.

- Капраль О. Р. Підхід до стабілізації та розвитку інвестиційної діяльності банків України / О. Р. Капраль // Тенденції сталого розвитку економіки країни: досягнення, проблеми та прогнози: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Київ, 27-28 січня 2017.). – К. Аналітичний центр «Нова Економіка», 2017. С.36-38.

- Капраль О. Р. Теоретико-методичні підходи до вивчення сутності поняття «Державна політика стимулювання інвестиційної діяльності комерційних банків» / О. Р. Капраль // Науковий журнал «Причорноморські економічні студії». Випуск 12. Частина 1. – м. Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2016. С. 66-70.

- Капраль О. Р. Зарубіжний досвід стимулювання інвестиційної діяльності комерційних банків / О. Р. Капраль // Вісник НУВГП : збірник наукових праць. Випуск 3 (75), Серія «Економічні науки» – Рівне, НУВГП, 2016. С. 38-45.

- Капраль О. Р. Ідентифікація чинників стимулювання інвестиційної діяльності комерційних банків / О. Р. Капраль // Вісник НУВГП: збірник наукових праць. Випуск 2 (74), Серія «Економічні науки» – Рівне, НУВГП, 2016. С. 86-93.

- Капраль О. Р. Теоретико-методичні підходи до вивчення сутності поняття «Державна політика стимулювання інвестиційної діяльності комерційних банків». / О. Р. Капраль // Вісник НУ «ЛП», Збірник наукових праць, №846. Серія: Логістика. – Львів: Видавництво НУ ЛП, 2016. – 224с. – С. 73-78.

- Капраль О. Р. Аналіз проблем державної макроекономічної політики у банківській сфері України. / О. Р. Капраль // Маркетинг та логістика в системі менеджменту: тези доповідей ХІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів : Видавництво НУ ЛП, 2016. – 352с. – С.92-94.

- Капраль О. Р., Яричевська Я. І. Аналіз доцільності окремих обмежень у алгоритмах соцмереж в рамках соціальної відповідальності [Електронний ресурс] // Економіка та суспільство. – 2021. – Вип. 32.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 415 Тел: +38 (032) 258-26-25