Кафедра підприємництва та екологічної експертизи товарів

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 20:59, 6 червня 2022, створена Князь Святослав (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра підприємництва та екологічної експертизи товарів (ПЕЕТ, м. Львів)
Герб кафедра ПЕЕТ.jpg
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура ПЕЕТ
Дата заснування 2011 рік
К-сть аспірантів 2
К-сть кандидатів наук 7
К-сть доцентів 6
К-сть докторів наук 4
К-сть професорів 3
Приналежність Інститут сталого розвитку ім. В’ячеслава Чорновола
Завідувач кафедри д. е. н., професор Князь Святослав Володимирович
Розташування (адреса) 1-й навчальний корпус, вул. Карпінського, 2/4, Львів-79013
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/peet


Кафедра підприємництва та екологічної експертизи товарів (ПЕЕТ) створена у 2011 р. і функціонує у складі Інституту сталого розвитку ім. В. Чорновола (ІЕПТ) Національного університету «Львівська політехніка» (НУЛП).

Викладацький склад кафедри

Аспіранти:

 • Мацук Василина Михайлівна — аспірант 2018 р.в.
 • Коновалюк Ірина Василівна — аспірант 2021 р.в.
 • Тиркало Юрій Євгенійович — аспірант 2021 р.в.

Докторанти:

 • Яворська Надія Петрівна — докторант 2021 р.в.

Гаранти освітніх програм спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність":

 • Косовська В.В. - гарант першого освітнього рівня (бакалавр);
 • Яворська Н.П. - гарант другого освітнього рівня (магістр);
 • Князь С.В. - гарант третього освітнього рівня (доктор філософії).

Допоміжний персонал:

 • Свєтлічна Наталія Романівна;
 • Тупісь Ольга Петрівна.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

Наукові напрями кафедри:

• «Трансфер, дифузія і комерціалізація інновацій у сфері збереження довкілля та відтворення природних ресурсів» (0115U000451) - 2015-2019 рр.;

• «Розвиток форм торговельного підприємництва та інструментів експертизи безпечності та якості товарів» (0115U000452) - 2015-2019 рр.;

• «Моделювання конкурентного підприємництва в системі положень концепції сталого розвитку» (0120U100398) - 2020-2024 рр.

Науково-дослідна лабораторія кафедри:
З 2019 року при кафедрі підприємництва та екологічної експертизи товарів створено науково-дослідну лабораторію (НДЛ-124) експертизи якості та безпечності товарів (наказ № 117-1-10 від 18.03.2019 року). Лабораторія створена з метою організації проведення наукових досліджень, виконання науково-дослідних робіт, надання наукових та консультаційних послуг, виготовлення наукової продукції на замовлення підприємств, організацій, установ та фірм, провадження інноваційної діяльності. На даний час проводяться роботи із укладання договорів із суб’єктами господарювання про створення (передавання) науково-технічної продукції. Науковим керівником НДЛ-124 призначено Князя С.В. У межах НДЛ-124 виконуються роботи на замовдення ТзОВ «Радіум» і ТзОВ «НТД ГРУП» за

госпдоговором № 68 - "Розроблення моделі інформаційно-аналітичного супроводу прийняття і реалізації інженерно-технологічних рішень";

госпдоговором № 938-2022 - "Розроблення моделі управління підприємницькими ризиками в системі цінностей сталого розвитку"

госпдоговором № 952-2022 - "Розроблення моделі розвитку системи управління інноваціями в е-бізнесі".

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1179 від 05.11.2021 р. «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році та внесення змін у додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.112020 №1457» Національний університет «Львівська політехніка» призначено базовим навчальним закладом для проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Електронна комерція». У Національному університеті «Львівська політехніка» кафедру підприємництва та екологічної експертизи товарів Інституту сталого розвитку імені В’ячеслава Чорновола призначено базовою для проведення конкурсу.

Викладачі і аспіранти кафедри, які захистили дисертації в межах наукових напрямів кафедри:

 • Богів Я.С. Стратегічне планування інноваційного розвитку промислових підприємств): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності ) / Я.С. Богів. – Херсон, 2014. – 20 с.
 • Холявка Л.Ю. Формування і використання інтелектуального потенціалу підприємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності ) / Л.Ю. Холявка. – Львів, 2016. – 20 с.
 • Яворська Н.П. Економічні засади еколого-інноваційного розвитку деревообробного виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.06 “Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища” / Н.П. Яворська. - Рівне, 2015. - 20 с.
 • Боровик О.Н. Еколого-економічні механізми природоохоронної діяльності суб’єктів господарювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.06 “Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища” / О.Н. Боровик. - Рівне, 2015. - 20 с.
 • Федорчак О. Є. Економічне оцінювання та регулювання механізмів залучення інвестицій на підприємство : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / О. Є. Федорчак – Львів, 2016. – 227 с. – Бібліографія: с. 180–200.
 • Ватаманюк-Зелінська У.З. Формування і використання механізмів інтеграційної взаємодії підприємств із урахуванням кон’юнктури підприємницького середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / У.З. Ватаманюк-Зелінська. -Львів, 2016. - 40 с.
 • Комарницька Н.М. Формування та оцінювання систем управління інноваціями підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / Н.М. Комарницька. -Львів, 2017. - 23 с.
 • Косовська В.В. Управління виробничо-господарською діяльністю підприємства на засадах розвитку трансферної системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / В.В. Косовська. - Мукачево, 2018. - 20 с.
 • Фарат О.В. Теоретико-методологічні підходи до забезпечення конкурентоспроможності суб'єктів підприємництва на засадах розвитку інноваційних кластерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора екон. наук: спец. 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” / О.В. Фарат. - Івано-Франківськ, 2020. - 39 с.
 • Русин-Гриник Р.Р. Управління підприємницькими структурами на засадах забезпечення їх конкурентоспроможності : дис. на здобуття наук. ступеня доктора філософії: спец. 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” / Р.Р. Русин-Гриник. - Львів, 2020. - 205 с.
 • НАВЧАЛЬНА РОБОТА

  Кафедра підприємництва та екологічної експертизи товарів здійснює підготовку бакалаврів, магістрів і докторів філософії за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Навчальний процес повністю забезпечений навчально-методичною літературою і мультимедійною технікою. Лекційний матеріал подається з урахуванням сучасних тенденцій і явищ у сфері підготовки фахівців економічного спрямування.

  Інформація абітурієнтам https://lpnu.ua/enrolment

  Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти):

  • Українська мова та література (обов’язковий предмет);
  • Математика (профільний предмет);
  • Іноземна мова або географія

  Під час навчання студентів чекають заняття у сучасних лабораторіях і спеціалізованих кабінетах, практика на митниці, торговельних підприємствах, в органах державного управління, іноземних представництвах транснаціональних компаній і міжнародних організацій. Студенти матимуть можливість брати участь у всеукраїнських і міжнародних конференціях, олімпіадах, конкурсах, міжнародних програмах обміну студентами з навчальних закладів Європи і США.

  Детальніше про навчання за спеціальністю "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" за посиланням http://et.pca.com.ua/


  Усім випускникам кафедри гарантуємо працевлаштування за фахом!!!

  Контакти

  1-й навчальний корпус, Карпінського, 2/4, Львів-79013

  Кафедральний e-mail: PEET.dept@lpnu.ua

  E-mail завідувача кафедри: Sviatoslav.V.Kniaz@lpnu.ua