Кафедра фундаментальної підготовки

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 16:20, 12 липня 2016, створена Лілія Ковалик (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра фундаментальної підготовки
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура ФП
Дата заснування 2000 рік
Приналежність Інститут підприємництва та перспективних технологій
Завідувач кафедри к.т.н., доц. Хром’як Йосиф Якович
Розташування (адреса) вул. Горбачевського, 18, м. Львів, 79044; 32-й корпус, кімн. 202а
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/fp
Власний сайт http://ippt.lp.edu.ua/pro-instytut/kafedry/kafedra-fp.html

Кафедра фундаментальної підготовки — це навчально-науковий підрозділ Інституту підприємництва та перспективних технологій Львівської політехніки, який забезпечує фундаментальну математичну підготовку фахівців ОКР молодший спеціаліст, бакалавр економічних та комп’ютерних напрямів, та спеціальну математичну підготовку на ОКР спеціаліст, магістр спеціальності «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг» денної та заочної форм навчання.

Загальна інформація

Кафедра фундаментальної підготовки створена у 2000 році.

Завданням кафедри є:

  • Формування в студентів на всіх рівнях підготовки базових математичних компетенцій, у відповідності до їх фахового спрямування.
  • Ефективна організація та проведення навчальної та методичної роботи.
  • Проведення профільної та фундаментальної науково-дослідної роботи, з метою підтримки компетентності науково-педагогічних працівників та отримання нових наукових результатів.
  • Проведення досліджень з методики викладання математичних дисциплін для ефективного вирішення освітніх завдань.
  • Підготовка висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів.

Кафедра є базовою для викладання більш ніж 20 дисциплін.

За останні роки науковці кафедри опублікували 7 навчальних посібників та конспектів лекцій з нормативних дисциплін. З окремих дисциплін розроблено навчально-методичні матеріали для проведення мультимедійних лекційних занять. Процес навчання реалізується на конкретних задачах відповідного професійного спрямування.

Наукова робота кафедри

З перших днів організації навчальна та наукова діяльність кафедри скерована на підвищення рівня навчально-методичної та наукової роботи з метою виховання фахівця нової формації. Це фахівець, який не тільки володіє специфічним набором знань, вмінь, і навичок, а й уміє їх творчо поповнювати, оновлювати, розвивати. Для цього йому необхідні професійні та особисті якості, які забезпечують високу конкурентоспроможність на підставі закладених в інституті підходів до формування цілісної соціально активної та професійно розвиненої особистості.

Професорсько-викладацький склад кафедри становить 7 штатних викладачів, серед яких 4 кандидати наук. До навчального процесу залучаються також висококваліфіковані викладачі на засадах сумісництва. Кадровий потенціал кафедри постійно розширюється за рахунок молодих викладачів, які працюють над кандидатськими дисертаціями.

З окремих дисциплін розроблено навчально-методичні матеріали для проведення мультимедійних лекційних занять. Процес навчання реалізується на конкретних задачах відповідного професійного спрямування.

Одним з пріоритетних напрямів діяльності кафедри є наукова робота. Тематика наукових досліджень викладачів кафедри:

  • прикладні задачі математичного моделювання;
  • моделювання та прогнозування динаміки економічних систем;
  • моделювання нелінійних економічних процесів з урахуванням адаптивних механізмів;
  • дослідження властивостей аналітичних функцій зображених степеневими рядами Діріхле.

Кафедра організовує та здійснює керівництво науковою роботою студентів. Щорічно проводяться наукові конференції, на яких студенти обговорюють проблеми математичного моделювання в економіці та інформаційних технологіях. За результатами участі у конференціях визначаються кращі доповідачі, які скеровуються на всеукраїнські студентські наукові конференції.

Навчальну лабораторну базу кафедри складають лабораторія фізики та комп’ютерні класи із сучасним програмним забезпеченням і можливостями роботи в мережі Інтернет.

Партнери кафедри

Кафедра підтримує творчі зв’язки з провідними навчальними закладами та науково-дослідними установами України, зокрема, з Львівським національним університетом ім. І. Франка, Національним університетом «Київський політехнічний інститут», Львівською комерційною академією, Інститутом прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, Інститутом регіональних досліджень НАН України. У сфері міжнародного співробітництва кафедра співпрацює з Жешувським університетом, Краківським економічним університетом (Польща), та іншими зарубіжними партнерами.