Мальований Мирослав Степанович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 11:54, 17 січня 2018, створена Христина Зуб (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Мальований Мирослав Степанович
Maliovanyy.jpg
д.т.н., професор, зав. кафедри
Дата народження 13 серпня 1957 р.
Місце народження м. Підволочиськ Тернопільської області
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1979 р.
Спеціальність Механічне обладнання підприємств будівельних матеріалів, виробів та конструкцій
Галузь наукових інтересів застосування природних дисперсних сорбентів в природоохоронних технологіях
Кваліфікаційний рівень інженер-механік
Науковий ступінь доктор технічних наук
Науковий керівник проф. Гумницький Я.М.
Дата присвоєння н.с. 1998 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2002 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», ІЕПТ, Кафедра екології та збалансованого природокористування

Мальований Мирослав Степанович — доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри екології та збалансованого природокористування Інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В’ячеслава Чорновола Національного університету «Львівська політехніка».

Освіта

 • У 1979 році закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю “Механічне обладнання підприємств будівельних матеріалів”;
 • у 1984 закінчив аспірантуру кафедри “Процеси та апарати хімічних виробництв” Львівського політехнічного інституту;
 • у 1992 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Кінетика вилуговування фосфоритів розчином азотної кислоти» за спеціальністю 05.17.08 – процеси та апарати хімічної та нафтохімічної технології;
 • у 1997 році – докторську дисертацію на тему «Теоретичні основи процесів автокаталітичного розчинення сірки та розроблення технології полісульфідів натрію» за спеціальностями 05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології та 05.17.01 – технологія неорганічних речовин.

Професійна діяльність

Після закінчення аспірантури був направлений в Всесоюзний науково-дослідний інститут сірчаної промисловості (пізніше Інститут гірничохімічної промисловості, м.Львів), де працював на посадах від інженера до завідувача науково-дослідного відділу.

У 1999 році був призначеним директором Дочірнього підприємства ВАТ “Інститут гірничохімічної промисловості” – ОС “ЕКОХІМСЕРТ”.

У 2001 році перейшов працювати професором кафедри “Хімічна інженерія і промислова екологія”.

В 2002 році призначений завідувачем кафедри “Екологія та охорона навколишнього середовища” (зараз кафедра «Екологія та збалансоване природокористування», де працює до цього часу.

Щорічно керує виконанням курсових, дипломних, та магістерських робіт.

Навчальна робота

Лекційні заняття:

«Техноекологія»

Нагороди

 • Нагрудний знак «За заслуги» Держспоживстандарту України (2007 р.);
 • Почесна грамота «Національного університету «Львівська політехніка» (2007 р);
 • Грамоти Всеукраїнської екологічної ліги (2012, 2017рр.);
 • Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України»;
 • Почесна Грамота Всеукраїнської екологічної ліги (2017 р);
 • Нагрудний знак «Відзнака ректора «Національного університету «Львівська політехніка»»;
 • Почесна Грамота Львівської обласної державної адміністрації;
 • Лауреат обласної премії відомими вченим і знаним Фахівцям (2017 р).

Наукова дільність

Наукова робота

Науковий напрям: - інженерні методи захисту довкілля для забезпечення збалансованого розвитку та раціонального природокористування.

Був консультантом 3 захищених докторських дисертацій, під його керівництвом захищено 23 кандидатських дисертації

Основні публікації

За результатами роботи опублікував 703 наукових праць (16 із них внесені в наукометричну базу Scopus), виступив на більше ніж 160 Міжнародних наукових конференціях, опублікував 9 підручників та 10 монографій за напрямком «Охорона навколишнього середовища», розробив та зареєстрував 28 патентів.

Праці, які входять у наукометричну базу Scopus:

 1. Malevannyj M.S. Kinetics of filtering leaching from fixed bed/ M. Malevannyj// Teoreticheskie Osnovy Khimicheskoi Tekhnologii. – 1991, V. 25, №2, P. 295-299.
 2. Malevannyj M.S. Simulation of underground leaching of phosphorites/ M.S.Malevannyj, A.E. Kasheev //Тeoreticheskie Osnovy Khimicheskoi Tekhnologii. – 1991, V. 25, №6, P. 908-912.
 3. Yakubyak, V.M. Utilization of sulfur-alkali waste after gasoline fractions refining of sulfur/ V.M.Yakubyak, , M.S Malevannyj, I.M Yakubyak.// Khimiya i Tekhnologiya Topliv i Masel. – 1995, №3. – Р. 38-43
 4. Malovanyy А. Concentration of ammonium from municipal wastewater using ion exchange process/A. Malovanyy, H. Sakalova, Y. Yatchyshyn, E. Plaza, M. Malovanyy//Desalination.-2013.- V.329 (2013) p. 93-102
 5. Malovanyy А. Combination of ion exchange and partial nitritation/Anammox process for ammonium removal from mainstream municipal wastewater/ A. Malovanyy, E. Plaza, J. Trela M.Malovanyy// Water Science & Technology. - 2014. – V.70, №1 р.144 – 151.
 6. Malovanyy А. Ammonium removal by partial nitritation and Anammox processes from wastewater with increased salinity/A. Malovanyy, E. Plaza, J. Trela M. Malovanyy// Environmental Technology. - 2015.- V. 36, № 5. -p.595-604.
 7. I.M.Petrushka External diffusion kinetics of the adsorption of anionic red 8C dye on glauconite/ Petrushka, I.M., Gumnitskii, Ya.M., Malovanyi, M.S. //Theoretical Foundations of Chemical Engineering, 2013 V. 47, No. 2, p. 191–195.
 8. Malyovanyy М. Some kinetic regularities of intracellular substance extracting/ M. Malyovanyy, G. Sakalova, N. Chornomaz, O. Nahurskyy// Chemistry and chemical technology. Vol.7, №3, 2013. р. 198-208.
 9. Malovanyy Myroslav Рroduction of renewable energy resources via complex treatment of cyanobacteria biomass/Myroslav Malovanyy, Vladimir Nikiforov, Elena Kharlamova and Alexander Synelnikov// Chemistry & Chemical Technology. – 2016. - №2. – P.251-254.
 10. Malovanyy. M., Comparative Analysis of the Effectiveness of Regulation of Aeration Depending on the Quantitative Characteristics of Treated Sewage Water// Malovanyy. M., Shandrovych. V., Malovanyy. A., Polyuzhyn. I. //Journal of Chemistry, Volume 2016 (2016), Article ID 6874806, 9 pages.
 11. Vakal Sergiy Development of ammophos production technology from Algerian phosphorites/ Sergiy Vakal, Eduard Karpovych, Myroslav Malovanyi, Oleh Stokalyuk // Chemistry and chemical technology. Vol.8, №1, 2014. р. 89-92.
 12. Melnyk Lyudmila Аdsorption of heavy metals ions from liquid media by palygorskite/ Lyudmila Melnyk, Oleksandr Bessarab, Svitlana Matko, Myroslav Malyovanyy //Chemistry & Chemical Technology. – 2015. - Vol.9, №4. – P.467-470.
 13. Nykyforov, V., The biotechnological ways of blue-green algae complex processing / V. Nykyforov, M. Malovanyy, T. Kozlovs'ka, O. Novokhatko, S. Digtiar // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2016. - № 5(10). - С. 11-18.
 14. Tulaydan, Y., Malovanyy, M., Kochubei, V., Sakalova, H Treatment of high-strength wastewater from ammonium and phosphate ions with the obtaining of struvite // Chemistry & Chemical Technology. – 2017. – Vol.11, №4. – P.463-468.
 15. Kostenko, E., Melnyk, L., Matko, S., Malovanyy, M The use of sulphophtalein dyes immobilized on anionite Ab-17X8 to determine the contents of Pb(Ii), Cu(Ii), Hg(Ii) and Zn(Ii) in liquid medium// Chemistry & Chemical Technology. – 2017. – Vol.11, №1. - P.117-124.
 16. Shmandiy V. Methods of salt content stabilization in circulating water supply systems/ Volodymyr Shmandiy, Lilija Bezdeneznych, Olena Kharlamova, Anatoliy Svjatenko, Myroslav Malovanyy, Kateryna Petrushka, Igor Polyuzhyn// Chemistry & Chemical Technology. – 2017. – Vol.11, №2. - P.242-246.

Монографії :

 1. Мальований М.С. Очищення стічних вод природними сорбентами: монографія/ М.С.Мальований, І.М. Петрушка - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012.-180с.
 2. Сталий розвиток та безпека агропродовольчої сфери України в умовах глобалізаційних викликів. Монографія / О.І. Павлов, М.А. Хвесик, М.С. Мальований та ін. за ред. О.І. Павлова.- Монографія. Одеса: Астропринт, 2012. - 760с.
 3. Торговельне підприємництво: механізм розвитку і фінансової підтримки: монографія./ С.В.Князь, М.Т.Бець, М.С. Мальований та ін. за наук. ред. С.В.Князя . - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. - 724 с.
 4. Сталий розвиток – ХХІ століття: Управління, технології, моделі. Дискусії 2015: Колективна монографія/ Акулов-Муратов В.В., Алимов О.М., М.С. Мальований та ін. за наук. ред. Є.В.Хлобистова – Черкаси, 2015.-538с.
 5. Розвиток і відтворення ресурсного потенціалу суб’єктів еколого-економічних, туристичних та екоінформаційних систем: монографія / М. С. Мальований, А. Ю. Берко, М. Т. Бець та ін. за наук. ред. М.С.Мальованого. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 340 c.
 6. Соціо-еколого-економічний розвиток агропродовольчої сфери України в сучасних умовах: проблеми та шляхи їх розв’язання: монографія / М. С. Мальований, О. А. Нагурський, О. Д. Синельніков, та ін. за ред. О.І. Павлова.- – Одеса: Астропринт, 2015. – 512 c.
 7. Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2016: монографія / Г. В. Сакалова, М. С. Мальований, Т. М. Василінич та ін. за наук. ред. Є.В.Хлобистова – Черкаси: ЧП Чабаненко, 2016. – 590 c.
 8. Water Security: Monograph/ Myroslav Malovanyy, Volodymyr Zhuk, Mykola Oducha and oth. – Mykolaiv: PMBSNU – Bristol: UWE, 2016. –308 р.
 9. Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2017: колективна монографія/ М. С.Мальований, В. В.Никифоров, Т.В.Козловська та ін. за наук. ред. Хлобистова Є.В. – Київ, 2017. – 590с.
 10. Екологічна біотехнологія переробки синьо-зелених водоростей: монографія/ М. В Загірняк., В. В.Никифоров, М. С.Мальований та ін. – Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2017. – 104с.

Підручники та посібники з грифом МОН України :

 1. Семенишин Є.М. Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів/Є.М.Семенишин, М.С.Мальований. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2005. – 420 c.
 2. Екологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів./Ю.П. Бобильов, В.В. Бригадиренко, В.Л. Булахов, М.С. Мальований та ін. -. Харків: Фоліо, 2013.- с. 666
 3. Техноекологія: підручник /М.С. Мальований, В.М. Боголюбов, Т.П. Шаніна, В.М. Шмандій, Т.А. Сафранов. за ред. Мальованого М.С. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 616с.
 4. Орел С.М. Оцінка екологічного ризику. Вплив на здоров’я людини. Навч. посібник /С.М. Орел, М.С. Мальований, Д.С. Орел . Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 232 с.
 5. Мальований М.С. Екологія та збалансоване природокористування: Навч. посібник/М.С. Мальований, Г.З. Леськів.- Херсон.:ОЛДІ-ПЛЮС.- 2014.- 316 с.

Додаткова інформація

Науковець та громадський діяч, сфера інтересів лежить в площині відновлення та збереження природних ресурсів України. За час роботи доктор технічних наук, професор Мальований М.С. проявив себе як досвідчений педагог, який активно працює для підготовки висококваліфікованих наукових кадрів, активний організатор природоохоронної діяльності, який на високому науково-методичному рівні організував чотири Міжнародних наукових конгреси «Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування».

Член 2 спеціалізованих Вчених рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальністю 21.06.01 «Екологічна безпека» Був членом президії Комісії з напрямку «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Міністерства освіти і науки України, входив у число розробників 3 галузевих стандартів вищої освіти України.

Є членом підкомісії 101 «Екологія» НМК 7 з біології, природничих наук та математики МОН України, членом секції 9 «Охорона навколишнього середовища» Наукової ради МОН України. Є членом експертно-дорадчого органу Львівської обласної адміністрації з питань поводження з твердими побутовими відходами у Львівській області, членом експертної ради Львівської обласної державної адміністрації з розробки та супроводу заходів з енергозбереження а також розробки основних інноваційно-орієнтованих принципів енергоощадного будівництва, членом Науково-технічної Ради ДП “Львівстандартметрологія”.

Є головним редактором журналу «Environmental Problems», членом редколегії ряду міжнародних журналів екологічного спрямування «Sustainable development» (Болгарія), «Chemistry & Chemical Technology» та «Технологічний аудит та резерви виробництва» (України), а також ряду українських наукових фахових журналів «Екологічна безпека», «Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування», «Екоінформ», «Вісник Національного університету Львівська політехніка. Серія Хімія, технологія речовин та їх застосування».

Контакти

79013, м. Львів , НУ ЛП, 8 навчальний корпус, 122 кімн., тел.: +38 (032)258-24-53

E-mail: Myroslav.S.Malovanyy@lpnu.ua