Похильченко Олена Анатоліївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 17:38, 22 жовтня 2021, створена Olena.A.Pokhylchenko (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Похильченко Олена Анатоліївна
Pochnew.jpeg
к.е.н., Доцент
Дата народження 06 лютого 1984 року
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2005 р.
Спеціальність «Економіка і підприємництво»
Галузь наукових інтересів Логістика, управління ланцюгами поставок, концепція кластера
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Крикавський Євген Васильович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри маркетингу і логістики
Дата присвоєння н.с. 10 листопада 2011 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 16 грудня 2019 р.
Поточне місце роботи Кафедра маркетингу і логістики, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ: Дата народження: 06 лютого 1984 року, м. Львів.

Освіта та наукова діяльність

В 1998 р. закінчила Львівську середню школу №11.

1998-2001рр. – навчання у Львівському технічному коледжі за спеціальністю «Бухгалтерський облік» (диплом молодшого спеціаліста з відзнакою).

2001-2004 рр. – навчання в Інституті економіки та менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» за напрямом «Економіка і підприємництво» (диплом бакалавра з відзнакою).

2004-2005 рр. – навчання у магістратурі Інституту економіки та менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» та здобуття кваліфікації магістра з економіки і підприємництва (диплом з відзнакою).

З вересня 2005р. почала працювати на кафедрі фінансів на посаді асистента.

У 2011 р. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Концепція кластера у формуванні потенціалу конкурентоздатності деревообробних підприємств» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Крикавський Євген Васильович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри маркетингу і логістики.

10 листопада 2011 р. присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук.

16 грудня 2019 р. присуджене вчене звання доцента згідно Наказу Міністерства освіти і науки України № 1573 від 16.12.2019.

Педагогічний стаж

- вересень 2005р. - вересень 2011 р. – асистент кафедри фінансів;

- жовтень 2012 р. - вересень 2013 р. – асистент кафедри маркетингу і логістики;

- вересень 2013 р. - червень 2014 р. – старший викладач кафедри маркетингу і логістики;

- вересень 2014 р. до теперішнього часу – працює на посаді доцента кафедри маркетингу і логістики.


Практичний досвід роботи

протягом 2005-2011 рр. працювала на посаді економіста оцінювальної компанії, що входить до міжнародної групи консалтингових та аудиторських компаній.

Стажування

2020 р. - стажування у Комунальній реабілітаційній установі змішаного типу «Львівський міський центр реабілітації «Джерело». План стажування розрахований на 120 годин (4 кредити).

2014 р. - участь у програмі «Управління проектами у маркетингу та логістиці» Навчально-наукового інституту післядипломної освіти НУ «Львівська політехніка»

2014 р. - стажування у Львівському державному центрі науки, інновацій та інформатизації.

Підвищення кваліфікації

2020 р. - участь в он-лайн курсі, заснованому на основі бізнес-симуляційної гри Revas, що була організована Poznan University of technology, Poland (наявний сертифікат)

2020 р. - участь в он-лайн науковому семінарі на тему "The social economy in the reality of small communities in European union", організованому Wyzsza Szkola Finansow i Prawa, Bielsko-Biala, Poland (наявний сертифікат)

2019 р. - участь у міжнародному інформаційному тижні програми ЄС ЕРАЗМУС+ в Україні, 6-8 листопада, м.Київ (наявні сертифікати)

2016 - 2019 рр. проходила підвищення кваліфікації науково-педагогічного працівника у 2016-2017 навчальному році в рамках «Семінару педагогічних знань», обсягом 108 год

2018 р. - Сертифікат про підтвердження рівня володіння англійською мовою відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти (CEFR) Оxford Online Placement Test ОД 02071010/0534-18 від 12.07.2018 р.

2017-2018 рр. - курси підвищення кваліфікації з рівня англійської мови (рівень В2 та С1)

УЧАСТЬ У ГРАНТАХ

Проект: Logistics and Supply Chain Management: dissemination of European experience (Logistics_SCM)

Програма: Erasmus+ Jean Monnet Module

Шифр проекту: 610856-EPP-1-2019-1-UAEPPJMO-MODULE

Акронім: EULSCM

Термін реалізації: 28.09.2019 – 27.09.2022

Обсяг фінансування: 30 000 євро

НАГОРОДИ, ПОДЯКИ

2021 р. - Диплом НУ "Львівська політехніка" за успіхи у профіесійній діяльності та сумлінну працю на благо Львівської політехіники.

2019 р. - Грамота НУ "Львівська політехніка" за багаторічну сумлінну працю, високий рівень педагогічної майстерності, професіоналізм, значні наукові здобутки та вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців з економіки та менеджменту.

ХОБІ

джаз,монтаж фото і відео-роликів, моносайклінг.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Дисципліни, які викладає:

для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

- Економіко-математичні методи і моделі, в т.ч. англійською мовою для студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини».

- Економіка логістики для студентів спеціальності «Менеджмент», спеціалізації 073.7 «Логістика».

- Економіка логістики для студентів спеціальності «Маркетинг».


для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти

- Логістика та управління ланцюгами поставок спеціальності «Менеджмент», спеціалізації 073.7 «Логістика».

- Інформаційне та комп’ютерне забезпечення маркетингової діяльності для студентів спеціальності «Маркетинг».


для студентів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

- Інноваційна логістика для студентів спеціальності «Маркетинг».

Освоєні також такі навчальні курси: «Фінансовий аналіз», «Страхові послуги», «Фінанси».

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Наукові інтереси

- Логістика

- Управління ланцюгами поставок

- Цифрові технології в логістиці

- Концепція кластера.


ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ

Автор і співавтор більш ніж 60 наукових праць, у тому числі:

- 5 праць в НМБД, в т.ч. 1 у Web of Science;

- 5 монографій;

- 34 статі, в т.ч. 23 статті у фахових виданнях;

- 27 тез доповідей на міжнародних та всеукраїнських конференціях.

Автор і співавтор більш ніж 20 навчально-методичних праць, у тому числі:

- 2 навчальних посібників з грифом НУ «Львівська політехніка» та 1 підручник;

- 5 конспектів лекцій;

- 12 методичних розробок;

- 5 навчально-методичних комплексів у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка».

ОСНОВНІ ПРАЦІ

Підручники / Навчальні посібники

1. Економіка логістики: Навчальний посібник / за заг. ред. Є. В. Крикавський, О. А. Похильченко. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 640 с. (Серія “Світ маркетингу і логістики”. Випуск 7).

2. Логістика та управління ланцюгами поставок: Навчальний посібник / Є. Крикавський, О. Похильченко, М. Фертч. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. - 804 с. (Серія “Світ маркетингу і логістики”. Випуск 12). 3. Логістика та управління ланцюгами поставок: Підручник / Є. Крикавський, О. Похильченко, М. Фертч. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. - 848 с. (Серія “Світ маркетингу і логістики”. Випуск 14).

Монографії

1. Украина и её регионы на пути к инновационному обществу : монографія : [в 4 т.] / под. общ. ред. В.И.Дубницкого и И.П. Булеева. – Т. 2. – Донецьк : Юго-Восток, 2011. – 532. - С.224-250.

2. Концепція кластера у формуванні потенціалу конкурентоздатності деревообробних підприємств: монографія / Є.В. Крикавський, О.А. Похильченко. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 352 с.

3. Стійкий розвиток регіонів України на базі кластеризації (теоретико-методологічний аспект) : колективна монографія ; під заг. ред. К.Ф. Ковальчука. – Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2012. – 380 с. – С.89-97.

4. Інструменти та методи комерціалізації інноваційної продукції : монографія / за ред. д.е.н., проф. Ілляшенка М., к.е.н., доц. Біловодської О.А. – Суми : Триторія, 2018. – 382 с. – С.200-220

5. Krykavskyy Ye. V. In search of ways for the imрrovement оf the existing supply chains / Ye. V. Krykavskyy, E. A. Pokhylchenko // Current problems in management : [monograph] / University of Bielsko-Biala ; ed. by A. Barcik, H. Howaniec, Z. Malara. – Bielsko-Biala : Wydaw. ATH, 2015. – P. 105–118.

Праці в НМБД

Web of Science

1. Krykavskyy Ye. Supply chain development drivers in Industry 4.0 in Ukrainian enterprises / Ye. Krykavskyy, O. Pokhylchenko, N. Hayvanovych // Oeconomia Copernicana. – 2019. – Vol. 10, iss. 2. – P. 273–290.

Index Copernicus та ін.

2. Тренди логістики та Supply Chain Management в проекції трансформаційних змін Industry 4.0 / Похильченко О.А. // Науково-економічний журнал «Інтелект ХХІ» (журнал включено до міжнародної науково-метричної бази Index Copernicus). – Видавничий дім «Гельветика», 2019. – с.149-154. (після захисту дисертації)

3. “EFFECTIVENESS” & “EFFICIENCY” IN A SUPPLY CHAIN MANAGEMENT / Yevhen Krykavskyy, Olena Pokhylchenko // PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XVIII, ZESZYT 10, CZĘŚĆ 1. – 2017. – р.217-228

4. Process identification in a supply chain as the basis for synergy of innovative solutions / Yevhen Krykavskyy, Olena Pokhylchenko // Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom 16, Numer 5 (1). – 2015. - s. 23-41

5. From the practice of sez (special economic zones) to clusters / Yevhen Krykavskyy, Olena Pokhylchenko // Przedsiebiorczosc i Zarzadzanie. Entrepreneurship and Management. – Brodnica 2013. – Wydawnictwo: SAN. – Tom XIV. – Zeszyt 8 cz. 1. - 2013. – s. 255-269.


Успішне керівництво процесом підготовки студентів до участі у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах студентських наукових робіт

2018 р. - перше місце студентки-магістра на Міжнародному конкурсі наукових робіт «Black Sea Science».

2019 р. - диплом ІІІ ступеня Хмельницького національного університету за перемогу магістра у ІІІ Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності «Маркетинг».

Рецензування кандидатських дисертацій

2019 р. - рецензовано дві кандидатські дисертації (Я. М. Бойко та В. А. Фаловича).

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 415

Тел: +38 (032) 258-26-25; E-mail: elena.pokhylchenko@gmail.com