Скибінський Олександр Станіславович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 17:51, 2 жовтня 2020, створена Володимир Жежуха (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Скибінський Олександр Станіславович
SkybinskyiMMP2020.jpg
Науковий ступінь К.е.н. (диплом ДК №003322)
Вчене звання Доцент (атестат 02ДЦ №014576)Посада

Декан бакалаврату Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва


Освіта

 • Академія ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького,1995 р.
 • Львівська комерційна академія, 2001 р.


Професійна діяльність

2019 – дотепер - Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

2001 – 2019 – Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

1995 – 2001 – асистент кафедри маркетингу Львівської академії ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького


Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

«Міжнародна економіка», «Економіка та управління знаннями», «Маркетинг інновацій»


Науково-дослідна робота

Назва дисертаційної роботи: «Маркетингові способи оптимізації діяльності підприємств (на прикладі звірогосподарств)» (спеціальність 08.06.02 – підприємництво, менеджмент та маркетинг), 1999 р.


Участь у держбюджетній роботі

 • 0119U100487 «Розвиток краудфандингової діяльності у системі інвестування національної економіки», 2019-2023 рр.


Почесні звання та нагороди

 • Подяка науковому керівнику працівника, якому присуджено науковий ступінь кандидата наук (наказ №25-1-10 від 22.01.2020 р.)
 • Подяка ДФС України за активний внесок у розвиток двосторонньої співпраці між Львівською митницею ДФС України та НУ «Львівська політехніка», 2017 р.
 • У зв’язку із 50-ти річчям ІНЕМ та за заслуги перед НУ «Львівська політехніка» нагороджений нагрудним знаком Університету з посвідченням (наказ №3923-3-10 від 23.12.2015 р.)
 • За багаторічну сумлінну працю, вагомі досягнення у науковій діяльності, активну громадську позицію та з нагоди Дня науки нагороджений Почесною грамотою облдержадміністрації №245/0/5-14 від 17.06.2014 р.
 • За значний вклад в організування Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Міжнародна економіка» нагороджений Грамотою НУ «Львівська політехніка» (наказ №13-10 від 17.02.2015 р.)
 • Нагороджений знаком «Відмінник України» (наказ №228-к від 18.05.2011 р.)
 • Із нагоди Дня науки нагороджений Почесною грамотою Львівської політехніки (наказ №35-2-10 від 18.05.2009 р.)
 • За плідну роботу з обдарованою студентською молоддю і вагомий внесок в підготовку та проведення Всеукраїнської студентської олімпіади нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (наказ №1488-к від 24.12.2003 р.)


Підвищення кваліфікації

2014 – стажування в Інституті регіональних досліджень НАН України

2010 – підвищення кваліфікації 12 СПК 722256 Університет менеджменту освіти НАПН України


Основні публікації за останні роки

Підручники та навчальні посібники

 • Соціально-економічна діагностика в умовах глобалізації: [навч. посібн.] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, Н.Я. Петришин, Л.С. Ноджак, О.С. Скибінський. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 284 с.


Монографії

 • Crowdfunding systems: evaluation and government regulation in the conditions of reengineering: [monograph] / О. Kuzmin, O. Melnyk, O. Skybinskyi, О. Ugolkova, V. Zhezhukha. – Lviv: Galician Publishers Ltd, 2020. – 160 p.
 • Формування та використання інвестиційних портфелів підприємства: методологія та інструментарій: монографія / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, О.С. Скибінський, Л.О. Саталкіна. – Львів: Центр Європи, 2017. – 192 c.
 • Державне управління фрілансовою діяльністю: теоретичні та прикладні засади: монографія / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, О.С. Скибінський, Н.Ю. Реверенда. – Львів: Центр Європи, 2017. – 193 c.
 • Скибінський О.С., Саталкіна Л.О. Оцінювання проектів як передумова формування масштабно-якісної моделі використання інвестиційного портфелю підприємства: монографія // Луганськ: Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний гірничий унівеситет, 2014. – 402 c.


Наукові статті

 • Ugolkov I., Karyy O., Skybinskyi O., Ugolkova O. and Zhezhukha V. (2020). The evaluation of content effectiveness within online and offline marketing communications of an enterprise. Innovative Marketing, 16 (3), 26-36. http://dx.doi.org/10.21511/im.16(3).2020.03
 • Increasing the accessibility of static content using CDN networks as paas / Klymash, M., Shpur, O., Peleh, N., ...Bak, R., Skybinskyi, O. 2019 15th International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems, CADSM 2019 - Proceedings, 2019.
 • Nashkerska, M., Skybiskyi, O., Skybinska, Z. Approaches to the assessment and analysis of the market potential of food industry enterprises // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 1 (41). – С. 43-49.
 • Ugolkov, O., Honchar, M., Skybiskyi, O. Analysis of Ukrainian trends of use of Internet technologies in process of marketing interaction with clients of the enterprise // Science, and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, VII(32), I.: 192, 2019 Feb. - p. 18-21.
 • Efficiency of using utility for usernames verification in online community management / Fedushko, S., Syerov, Y., Skybinskyi, O., Shakhovska, N., Kunch, Z. CEUR Workshop Proceedings, 2019, 2588
 • Стан і перспективи розвитку краудфандингової діяльності / Фещур Р.В., Кузьмін О.Є. Уголькова О.З. // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. – 2017. – Т. 2 (№ 23). – С. 414–423.
 • Скибінський О.С., Уголькова О.З. Чинники розвитку краудфандингової діяльності в Україні // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. – 2017. – № 3 (18), т. 2. – С. 97–101.
 • Фещур Р.В., Кузьмін О.Є., Скибінський О.С.,Уголькова О.З. Стан і перспективи розвитку краудфандингової діяльності // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. – 2017. – Т. 2 (№ 23). – С. 414–423.
 • Crowdfunding: essence, value and typology / Kuzmin O., Skybinskyi O., Ugolkova O // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2016. – № 2. – С. 170–180.
 • Кузьмін О.Є., Фещур Р.В., Скибінський О.С., Дрималовська Х.В. собливості диверсифікації підприємств як чинник забезпечення їх інноваційно-технологічного розвитку //Бізнес Інформ. – 2015. – № 7. – С. 194–201.
 • Скибінський О.С., Солярчук Н.Ю. Freelancers in Ukraine: characteristics and principles of their activity // Econtechmod. An international quarterly journal. – 2014. - Vol. 01, No. 2., 89-93.
 • Фещур Р.В., Скибінський О.С., Солярчук Н.Ю., Обґрунтування необхідності державного управління фрілансовою діяльністю // Економіка XXI сторіччя: проблеми та шляхи їх вирішення: монографія / за заг. ред. Г.О. Дорошенко, М.С. Пашкевич; М-во освіти і науки України; Харк. ін-т фінансів; Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2014. – С. 318-325.
 • Фещур Р.Л., Скибінський О.С., Саталкіна Л.О. Особливості використання масштабно-якісної моделі на етапі зовнішнього інвестування машинобудівного підприємства // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. - 2014. - № 11. - С. 134-146.
 • Skybiskyi O., Drymalovska Kh. Analysis of diversification on machine-building enterprises: innovative approach // Economics, Entrepreneurship, Management. - 2014. - V. 1. - N2. - p. 55-59.
 • Скибінський О.С., Саталкіна Л.О. Система управління інвестиційним портфелем підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2013. – № 769. – С. 287–295.
 • Скибінський О.С., Реверенда Н.Ю. Передумови та перспективи розвитку фрілансу в Україні // Економіка: реалії часу. – 2013. – № 2. – С. 223–227.
 • Скибінський О.С., Саталкіна Л.О. Система управління інвестиційним портфелем підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2013. – № 769. – С. 287–295.
 • Скибінський О.С., Реверенда Н.Ю. Передумови та перспективи розвитку фрілансу в Україні // Економіка: реалії часу. – 2013. – № 2. – С. 223–227.
 • Скибінський О.С., Скибінська З.М. Пральня самообслуговування: оцінка можливості започаткування власної справи у Львові // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.8.