Щур Ігор Зенонович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 11:04, 12 червня 2020, створена Ірина Мартин (обговореннявнесок) (незначна правка)

Перейти до: навігація, пошук
Щур Ігор Зенонович
Shchur.JPG
д.т.н., професор
Дата народження 21.09.1955 р.
Місце народження м. Рогатин, Івано-Франківська область
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1977 р.
Спеціальність «Електропривод і автоматизація промислових установок»
Галузь наукових інтересів Автоматичне керування нелінійними електромеханічними системами на основі енергетичних підходів
Кваліфікаційний рівень електромеханік
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1998 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2004 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут енергетики та систем керування , кафедра електромехатроніки та комп'ютеризованих електромеханічних систем

Щур Ігор Зенонович — доктор технічних наук, професор, в. о. завідувача кафедри електромехатроніки та комп'ютеризованих електромеханічних систем Інституту енергетики та систем керування .

Біографія

Народився 21.09.1955 року в м. Рогатин Івано-Франківської області.

Освіта:

 • Середня школу № 62 м. Львова в 1972 р.
 • Львівський політехнічний інститут, електромеханічний факультет за спеціальністю «Електропривод і автоматизація промислових установок» у 1977 році.

Кандидатську дисертацію на тему: «Підвищення ефективності використання електроенергії при інфрачервоному обігріві тварин (методи і технічні засоби)» захистив у 1988 році.

Докторську дисертацію на тему: «Підвищення ефективності використання електроенергії в оптичних технологіях АПК на основі термодинаміки» захистив у 1998 році.

Вчене звання доцента отримав у 1998 році, а професора — у 2004 році.

Науково-педагогічна діяльність

Професійна діяльність

 • 1977 — 1980 — інженер, м. н. с., НДЛ-7, асистент кафедри ЕАП.
 • 1980 — 1983 — с. н. с. науково-дослідного сектору Львівського сільськогосподарського інституту.
 • 1983 — 1990 — інженер, с. н. с., зав. лабораторією НДС Львівського зооветеринарного інституту.
 • 1990 — 1992 — асистент кафедри управління сільгоспвиробництва Львівської академії ветеринарної медицини.
 • 1992 — 1995 — докторант кафедри електротехнології С.-Петербурзького аграрного університету.
 • 1995 — 2001 — асистент, доцент, професор кафедри менеджменту та інформатики Львівської академії ветеринарної медицини.
 • 2001 — 2019 — професор кафедри ЕАП Національного університету «Львівська політехніка», науковий керівник СКБ ЕМС.
 • З 23 грудня 2019 р. — завідувач кафедри ЕКС.

Наукові інтереси

 • Автоматичні системи генерування елек­тричної енергії з поновлюваних джерел: вітру, сонця, річок.
 • Автоматичне керування нелінійними електромеханічними системами на основі енергетичних підходів

Приймав активну участь у створенні лабораторії електрообладнання транспортних засобів в 2003-2004 роках.

Основні курси

 • «Основи електроприводу».
 • «Системи керування електроприводами транспортних засобів».
 • «Електрообладнання і системи керування електромобілів».

Вибрані публікації

 • Наукових праць — понад 160.
 • Авторських свідоцтв та патентів — 10.
 • Навчальних посібників — 5.

Серед них:

 1. Щур І. З. Математичне та комп’ютерне моделювання автономної контрроторної вітроустановки з трансформатором із обертовою половиною / І. З. Щур, А. І. Ковальчук, Т. Я. Дзьоба // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Проблеми автоматизованого електроприводу. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 36 (1009). – С. 191-194.
 2. Щур І. З. Система керування синхронною машиною з постійними магнітами з максимальною енергетичною ефективністю при ослабленні поля / І. З. Щур, М. Ф. Мандзюк // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Проблеми автоматизованого електроприводу. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 36 (1009). – С. 263-266.
 3. Енергетична ефективність різних способів відбору потужності від синхронного генератора з постійними магнітами у вітроенергоустановці / І. З. Щур, О. Р. Турленко // Електроенергетичні та електромеханічні системи : [зб. наук. пр.] / відп. ред. О. Ю. Лозинський. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 272-277. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 654). — Бібліогр.: 7 назв.
 4. Квазісинусоїдний принцип безконтактної позиційної комутації обмоток якоря синхронних машин з постійними магнітами в безредукторному електроприводі / І. З. Щур, В. Б. Козій // Електроінформ. — 2009. — № 2. — С. 6-9. — Бібліогр.: 9 назв.
 5. Макромоделювання та аналіз усталених процесів на енергетичній основі / І. З. Щур // Електроенергетичні та електромеханічні системи : [зб. наук. пр.] / відп. ред. О. Ю. Лозинський. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 265-272. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 654). — Бібліогр.: 13 назв.
 6. Наукова діяльність кафедри «Електропривод і автоматизація промислових установок» Національного універсистету «Львівська політехніка» впродовж 65 років діяльності / Я. Ю. Марущак, В. В. Буртний, І. З. Щур // Проблеми автоматизованого електроприводу: теорія і практика : темат. вип. наук.-техн. журн. «Електроінформ» : присвяч. 165-річчю Нац. техн. ун-ту «Львів. політехніка». — Л. : ЕКОінформ, 2009. — С. 14-15.
 7. Оптимальне керування електричним навантаженням синхронного генератора з постійними магнітами у вітроенергоустановці / І. З. Щур, О. Р. Турленко // Проблеми автоматизованого електроприводу: теорія і практика : темат. вип. наук.-техн. журн. «Електроінформ» : присвяч. 165-річчю Нац. техн. ун-ту «Львів. політехніка». — Л. : ЕКОінформ, 2009. — С. 321-324. — Бібліогр.: 6 назв.
 8. Полярне керування безредукторним безконтактним електроприводом постійного струму з квазісинусоїдною позиційною комутацією обмоток якоря / І. З. Щур, В. Б. Козій // Проблеми автоматизованого електроприводу: теорія і практика : темат. вип. наук.-техн. журн. «Електроінформ» : присвяч. 165-річчю Нац. техн. ун-ту «Львів. політехніка». — Л. : ЕКОінформ, 2009. — С. 158-161. — Бібліогр.: 6 назв.
 9. Пряме керування потужністю та моментом в чотириквандрантному асинхронному електромагнітно сумісному електроприводі / І. З. Щур, І. І. Веклинець // Проблеми автоматизованого електроприводу: теорія і практика : темат. вип. наук.-техн. журн. «Електроінформ» : присвяч. 165-річчю Нац. техн. ун-ту «Львів. політехніка». — Л. : ЕКОінформ, 2009. — С. 166-169. — Бібліогр.: 10 назв.
 10. Електропривід постійного струму за системою джерело струму — двигун. Теоретичні основи і лабораторний практикум [Текст] : навч. посіб. для студ. базового напряму 6.0922 «Електромеханіка» та спец. 7.092201 «Електричні комплекси і системи транспортних засобів» і 7.092203 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривід» / І. З. Щур ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. — 98 с.: рис. — Бібліогр.: с. 96-97. — ISBN 966-553-387-8
 11. Використання пакета MathCAD для дослідження електромеханічних систем автоматичного керування [Текст] : навч. посіб. / А. В. Маляр [и др.] ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2003. — 72 с.: рис. — Бібліогр.: с. 69. — ISBN 966-553-294-4
 12. Shchur I. Impact of nonsinusoidalness on efficiency of alternative electricity generation systems // Proc. of the 2010 10th Conference-Seminar, June 15-18, 2010. – Łagόw, Poland. – P. 154-159.
 13. Shchur I. Estimation of electromagnetic compatibility and efficiency of the adjustable load systems of PMSG in wind turbines // Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review). – 2011. – N 1. – P. 85-90.
 14. Shchur I., Rusek A., Biletskyi Y. Energy-shaping optimal load control of PMSG in a stand-alone wind turbine as a port-controlled Hamiltonian system // Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review). – 2014. – N 5. – P. 50-55.
 15. Makarchuk O., Rusek A., Shchur I., Shchur V. The electromagnetic transformer of mechanical energy into heat for wind turbine // Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review). – 2015. – N 1. – P. 179-182.
 16. Shchur I., Rusek A., Kovalchuk A. Development and simulation of special rotary transformer – contactless power transmitter and control device for a counter-rotating wind turbine // Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review). – 2015. – N2. – P. 239-242.
 17. Shchur I., Biletskyi Y., Shchur V. Energy efficient and simple control of stand-alone combine heat-power generation small wind turbine // Proc. 2017 IEEE First Ukraine Conf. on Electrical and Computer Engineering (UKRCON), May 29 – June 2, 2017, Kyiv, Ukraine. – P. 483-488. http://ieeexplore.ieee.org/document/8100535/
 18. Shchur I., Klymko V. Comparison of Different Types of Electromechanical Systems for Creating of Counter-Rotating VAWT // Proc. 2017 IEEE First Ukraine Conf. on Electrical and Computer Engineering (UKRCON), May 29 – June 2, 2017, Kyiv, Ukraine. – P. 373-378. http://ieeexplore.ieee.org/document/8100513/
 19. Shchur I. Passive stall control systems of power limitation modes for vertical axis wind turbines (VAWT) // In Mazur D., Gołębiowski M., Korkosz M. (eds) Analysis and Simulation of Electrical and Computer Systems. Lecture Notes in Electrical Engineering. – Vol. 452. – P. 131–159: колективна монографія / I. Shchur, A. Lozinskyi, Y. Biletskyi, B. Kopchak, V. Klymko, V. Shchur. – Heidelberg: Springer, 2017. – 455 c.
 20. Shchur I., Biletskyi Y. Interconnection and Damping Assignment Passivity Based Control of Semi-Active and Active Battery-Supercapacitor Hybrid Energy Storage Systems for Stand-Alone Photovoltaic Installations // Proc. 14th IEEE Int. Conf. on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET-2018), February 20 - 24, 2018, Lviv - Slavske, Ukraine. – Р. 1-6.
 21. Shchur I., Rusek A., Biletskyi Y. Energy-shaping optimal load control of PMSG in a stand-alone wind turbine as a port-controlled Hamiltonian system // Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review). – 2014. – N 5. – P. 50-55.
 22. Shchur I., Biletskyi Y., Golovach I. Improving of IDA-PBC systems by forming additional regulatory actions on directly uncontrollable system loops // Proc. 2017 IEEE First Ukraine Conf. on Electrical and Computer Engineering (UKRCON), May 29 – June 2, 2017, Kyiv, Ukraine. – P. 504-507. http://ieeexplore.ieee.org/document/8100291/
 23. Shchur I., Biletskyi Y. Interconnection and Damping Assignment Passivity Based Control of Semi-Active and Active Battery-Supercapacitor Hybrid Energy Storage Systems for Stand-Alone Photovoltaic Installations // Proc. 14th IEEE Int. Conf. on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET-2018), February 20 - 24, 2018, Lviv - Slavske, Ukraine. – Р. 1-6.
 24. Shchur I., Biletskyi Y. Battery Current Limitation in Passivity Based Controlled Battery/Supercapacitor Hybrid Energy Storage System // Proc. 38th IEEE Int. Conf. on Electronics and Nanotechnology (ELNANO-2018), April 24 - 26, 2018, Kyiv, Ukraine. – Р. 504-510.
 25. Shchur I., Rusek A., Makarchuk O., Lis M. The simulation model of a synchronous machine with permanent magnets that takes into account magnetic saturation // Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review). – 2013. – N 4. – P. 102-105.
 26. Shchur I., Rusek A., Mandzyuk M. Power effective work of PMSМ in electric vehicles at the account of magnetic saturation and iron losses // Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review). – 2015. – N 1. – P. 199-202.
 27. Rusek A., Shchur I., Nowak M., Patro M. Analysis of selected dynamical states of the drive system for a rolling stand and a roller table considered as two-mass system with elastic connection // Proc. 7th Int. Scient. Symp. Electrical Power Engineering (ELEKTROENERGETIKA 2013), 18-20 September 2013, Stara Lesna, Slovakia. – P. 159-163.
 28. Rusek A., Shchur I., Nowak M., Patro M. Mathematical model of the load of drive system for rolling stand and roller table with the parameters of the rolled material taken into account // Proc. 7th Int. Scient. Symp. Electrical Power Engineering (ELEKTROENERGETIKA 2013), 18-20 September 2013, Stara Lesna, Slovakia. – P. 155-158.
 29. Rusek A., Shchur I., Nowak M., Patro M. Mathematical model of a dynamics triple-mass system with elastic connections based on example of the part of a plate mill processing line with the roller table transporting line // Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review). – 2014. – N 7. – P. 127-130.
 30. Rusek A., Shchur I., Lis M., Klatow K., Gastolek A., Sosnowski J. Mathematical model for analysis of dynamical states of a drive system containing rolling mill and roller table including the selected parameters of a rolling process // Proc. 16th Int. Scient. Conf. Electric Power Engineering (EPE 2015), 20-22 May 2015, Kouty nad Desnou, Czech Republic. – P. 256-261.
 31. Rusek A., Shchur I., Lis M., Gastolek A., Sosnowski J., Klatow K. Development of a method to determine the dependencies of load moments and elastic moments on element parameters during the rolling process for dynamical states of a drive system for the rolling machine- roller table // Proc. 16th Int. Scient. Conf. Electric Power Engineering (EPE 2015), 20-22 May 2015, Kouty nad Desnou, Czech Republic. – P. 513-518.


Контакти

вул. С. Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кімната 131

Tел. +38 (032) 258-26-20

e-mail: Ihor.Z.Shchur@lpnu.ua