Шандрівська Олена Євгенівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Шандрівська Олена Євгенівна
Шандрівська.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 28 вересня 1973 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Стратегії розвитку підприємства
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, доцент Крикавський Євген Васильович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри економіки енергетичних і хімічних підприємств та маркетингу.
Дата присвоєння н.с. 2002 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра маркетингу і логістики, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Шандрівська Олена Євгенівна — кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу і логістики, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народилася 28 вересня 1973 року

У 2002 р. захистила дисертаційну роботу на тему: Управління газотранспортними компаніями на засадах маркетингу та логістики [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / Шандрівська Олена Євгенівна ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Львів, 2002. — 199 арк. — арк. 167-181

Науковий керівник: доктор економічних наук, доцент Крикавський Євген Васильович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри економіки енергетичних і хімічних підприємств та маркетингу.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

  • Логістичний менеджмент
  • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг

Науково-дослідна робота

Наукові інтереси: Стратегії розвитку підприємства.

Вибрані публікації

2014 рік

Шандрівська О. Є. Логістичний менеджмент. Теоретичні основи: навчально-методичний посібник / О. Є. Шандрівська, В. В. Кузяк, Н. І. Хтей; за ред. Є. В. Крикавського./ - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014 – 196 с. Шандрівська О. Є. Логістичний менеджмент: практикум / О. Є. Шандрівська, В. В. Кузяк, Н. І. Хтей; за ред. Є. В. Крикавського. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014 – 192 с.

2015 рік Конспект лекцій з дисципліни «Маркетингове ціноутворення» для студентів 4-го курсу базового напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» / Укл.: Н. С. Косар, Шандрівська. Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2015. - 98 с. (реєстраційний № 6112 від 2015 року). Конспект лекцій з дисципліни «Стандартизація і сертифікація товарів та послуг» для студентів спеціальності 7.030501.07 «Маркетинг». Укл.: О.Є. Шандрівська, Н. С. Косар, В.В. Кузяк. Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2015. - 128 с. (реєстраційний № 6098 від 27 лютого 2015 року).

2016 рік

Шандрівська О. Є. Комплексний аналіз ринку логістичних послуг в Україні. / О. Є. Шандрівська, Л. Ю. Шевців // Актуальні проблеми економіки. – К., 2016. - №7(181). С. 163-174. (Бази даних: SciVerse Scopus (SJR 2014 = 0,180; індекс Хірша = 3); Index Copernicus (ICV 2014 = 97,31); EBSCOhost та Ulrich's Periodicals Directory; EconLit; Cabell’s Directories; ABI/Inform by ProQuest).

Шандрівська О. Є. Міжнародні та національні чинники впливу на розвиток товарних ринків в Україні. / О. Є. Шандрівська, Л. Ю. Шевців // Вісник Дніпропетровського університету. / Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини. Випуск 8. , 2016. Т24. №8. С. 93-104.

2017 рік

Крикавський, Є. В. & Шандрівська, О. Є. & Патора-Висоцька. Стратегічна оцінка перспектив річкових вантажних перевезень в Україні. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2017. № 6 (1). р. 121-128. Krikavskyі, Ye. & Shandrіvska, O. & Vysotsky, M. Investigation of strategic perspectives of development of river ports іn Ukraine. Технологічний аудит та резерви виробництва. №6/4 (38). 2017. Р. 8-16.

Шандрівська О. Є. Пошук шляхів підвищення конкурентоспроможності річкових портів в Україні // О. Є. Шандрівська, Л.Я. Якимишин, Н. М. Васильців // // Проблеми економіки та управління/ Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Проблеми економіки та управління. №873 – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”. – 2017. С. 154 – 165. Крикавський Є. В. Відповідальне поводження з твердими побутовими відходами: парадигми та контраверсії/ Є. В. Крикавський, О. С. Костюк, О. Є Шандрівська// Вісник Національного університету “Львівська політехніка”«Логістика». – № 863 – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2017. – С.101 – 110. 2018 рік.

Шандрівська О, Є. Ринок логістичних послуг 2018: виклики сучасності // О.Є. Шандрівська, Л. Я. Якимишин // Тези доповідей ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Маркетинг та логістика в системі менеджменту” - Львів (25-27 жовтня 2018 р.): Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2018. с. 271 - 272. Шандрівська О. Є. PEST-аналіз річкових перевезень вантажів в Україні. / О. Є. Шандрівська, Л.Я. Якимишин, Н. М. Васильців // Маркетинг і цифрові технології: зб. матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 25-26 травня 2018 р., Одеса. – Одеса: ТЕС, 2018. с. 171 –184.

Шандрівська О. Є. Перспективи логістичної трансформації річкових портів України. / О. Є. Шандрівська, Л.Я. Якимишин, Н. М. Васильців // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини. Вип. 18. Частина 3. 2018 - с.134 – 139. Шандрівська О. Є. Стратегічна оцінка середовища розвитку річкових перевезень в Україні. / О. Є. Шандрівська, Л.Я. Якимишин, Н. М. Васильців // Науковий журнал «Маркетинг і цифрові технології. Том 2. №2. Одеса 2018 - с.43 – 57.

2019 рік

Krykavskyi Y., Shandrivska O., Shynkarenko N. Ukraine’s river transportation potential: between business and sustainable development // Transport means 2019. Sustainability: research and solutions : proceedings of the 23rd International scientific conference, October 02–04, 2019, Palanga, Lithuania. – Pt. 2. – 2019. – C. 634–638.

Крикавський Є. В. Дослідження потенціалу річкового транспорту України на засадах концепції сталого розвитку/ Є. В. Крикавський, О. Є. Шандрівська, Н. В. Шинкаренко // Проблеми економіки та управління/ Вісник Національного університету “Львівська політехніка” Вип. 4. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”. – 2019. С. 45 – 55. Шандрівська О. Є., Шандрівський В. А. Виклики неоіндустріалізації суспільства: трактування основних завдань // Інноваційний розвиток та безпека підприємства в умовах неоіндустріального суспільства. – 2019. – C. 428–429.

Шандрівський А. Г., Шандрівська О. Є., Шандрівський В. А. Концепція інклюзивного розвитку: економічний та політичний виміри // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 16–17 жовтня 2019 р.). – 2019. – C. 80–82.

Шандрівська О. Є. Засади формування ринку персональних даних громадян: безпековий зріз Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – No 4 (20). – c. 246 - 255.

Крикавский Е., Шандривская Е., Якимишин Л. Речные перевозки в пространственно-функциональной реструктуризации экономики Украины // Transport problems 2019 : proceedings of the XI International scientific conference (26.06. - 28.06.2019), Katowice-Bochnia,– 2019. – C. 854–872.

2020 рік

Кrykavskyy, Y., Prokopenko, O., Shandrivska, O., Vasyltsiv, N., & Nycz-Wojtan, S. (2020). Innovations in Management of the Complementary Develipment of the Territories Adjusted to the River Cargo Transportation. Marketing and Management of Innovations, 3, 257-275. (SCOPUS).

Krykavskyi Y., Shandrivska O., Shynkarenko N. Services of river passenger transport in Ukraine in the trend of behavioral economy // Transport means 2020. Proceedings of the 24rd International scientific conference, September 30 - October 02, 2020, Palanga, Lithuania. – Pt. 1. – 2020. – C. 38 - 43. (SCOPUS).

Шандрівська O., Шинкаренко Н. ПРИКЛАДНА ОЦІНКА РИЗИКІВ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У КІБЕРПРОСТОРІ // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління». – 2020. – Том. 4. № 2 - С. 94-105. Костюк О. С., Шандрівська О. Є., Гринів Н. Т. Дослідження розвитку агрологістики на прикладі агропромислового комплексу України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №3 (35), т.1. С.55-62.

Шандрівська О. Є., Шандрівський А. Г. Компаративний аналіз розвитку інформаційно-комунікаційних технологій: проблематика захисту персональних даних // Науковий погляд: економіка та управління. – 2020. – № 1 (67). – С. 117–125.

Шандрівська О. Є., Антіш * І. Т. Ринок непродовольчих товарів в Україні: тенденції розвитку в умовах кризи // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2020. – Вип. 2, № 2. – С. 212–220.

Applied aspects of sociological research in the formation on state information security / Schandrivska О., Lykholat S., Veresklya M., Skupeiko V. Security of the XXI century: national and geopolitical aspects. Issue 2: [collective monograph] / in edition I. Markina. – Prague. – Nemoros s.r.o. - 2020. – Czech Republic. p. 394 - 402.

Шандрівська О. Є. Аналітичне забезпечення безпекової складової економічної кон’юнктури інформаційного ринку. XIX Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління» (м. Київ, 14-15 квітня 2020 р.) КПІ ім. Ігоря Сікорського. с 108-109.

Шандрівська О. Є. Інформаційна безпека підприємств в умовах поширення гібридної агресії // Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10 річчю створення кафедри економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк, 18 лютого 2020 р.). – 2020. – C. 252–255.


2021 рік

Шандрівська О. Є. Детермінанти розвитку соціально-економічного простору України: у фокусі концепції регіоналізації. // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія «Проблеми економіки та управління»;. – 2021. – Т. 5, № 2. – С. 46–60.

Шандрівська О. Є., Кириленко А. А. Особливості ідентифікації ризиків ринку Big Data // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2021. – Вип. 3, № 1. – С. 82–95.

Шандрівська О. Є. Оцінювання концентрації регіонального ринку мультимодальних перевезень вантажів // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія «Проблеми економіки та управління». – 2021. – Т. 5, № 1. – С. 96–111.

Шандрівська О. Є., Юнко І. Ю. Дослідження цільових сегментів ринку легкої промисловості України в період пандемії СOVID – 19. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»;. Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2021. – № 2(6). –С. 338–352.


  1. Активізація логістикою конкурентних переваг підприємства / О. Є. Шандрівська,H. І. Горбаль // Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доп. VIN Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 4-6 листоп. 2010 р.) : до 65-річчя каф. маркетингу і логістики / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — C. 553-554.
  2. Стратегія конкурентоспроможності в системі управління підприємством / Н. І. Горбаль, О. Є. Шандрівська, Л. І. Сопільник // Логістика : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Є. В. Крикавський. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 169-175. — (Віс­ник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 649). — Бібліогр.: 16 назв.
  3. Стратегії розвитку підприемства / Н.І. Горбаль, О.Є. Шандрівська // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2003. — № 478: Менедж. та підприемництво в Україні: етапи становлення і пробл. розв. — С. 3-10. — Бібліогр.: 4 назви.
  4. Управління потоковими процесами газопостачання на засадах логістики / О.Є. Шанд­рівська, Б.С. Брухаль, О.В. Пастухова // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2003. -№ 469: Логістика. — С. 144-149. — Бібліогр.: 9 назв.
  5. Фактори впливу на міжнародну конкурентоспроможність підприемства / Н.І. Горбаль, О.Є. Шандрівська // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2003. — № 494: Менедж. та підприемництво в Україні: етапи становлення і пробл. розв. — С. 183-190. — Бібліогр.: 3 назви.
  6. Формування сутності та напрямів розвитку політики послуг газотранспортних компа­ній / О.Є. Шандрівська, Н.І. Горбаль // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2003. — № 484: Пробл. економіки та упр. — С. 395-403. — Бібліогр.: 12 назв

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 415

Тел: +38 (032) 258-26-25

E-mail: Olena.Y.Shandrivska@lpnu.ua