Чайка Оксана Григорівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 08:40, 28 жовтня 2020, створена Ihor (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Чайка Оксана Григорівна
Chaika.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 14.02.1967 р.
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1992 р.
Спеціальність «Електоропривід та автоматизація промислових установок».
Галузь наукових інтересів застосування екологічно безпечних речовин природного походження (природні дисперсні сорбенти) шляхом модифікації їх властивостей з метою зменшення емісії забруднень рідинного середовища.
Кваліфікаційний рівень інженер-електрик
Науковий ступінь кандидат технічних наук, доцент
Науковий керівник доктор технічних наук, професор, Мальований Мирослав Степанович, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2007 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра екологічної безпеки та природоохоронної діяльності

Чайка Оксана Григорівна — кандидат технічних наук, доцент кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності Національного університету «Львівська політехніка», Інституту сталого розвитку ім. В’ячеслава Чорновола

Освіта

У 1992 році закінчила Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Електоропривід та автоматизація промислових установок».

З 2002 року здобувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища.

У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 21.06.01 «Екологічна безпека».

Тема дисертаційної роботи — «Екотехнологія утилізації відпрацьованих олив».

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор, Мальований Мирослав Степанович, Національний університет «Львівська політехніка».

Професійна діяльність:

 • 1986–1992 роки - лаборант кафедри Процеси та апарати хімічної технології;
 • 1992–1997 роки - інженер кафедри Процеси та апарати хімічної технології;
 • 1997–2003 роки - інженер ІІ категорії кафедри Хімічної інженерії та промислової екології;
 • 2003–2007 роки - інженер І категорії кафедри Хімічної інженерії та промислової екології;
 • 2007–2011 роки - асистент кафедри Екології та охорони навколишнього середовища;
 • 2012 року - асистент кафедри Прикладної екології та збалансованого природокористування;
 • З 2013-2015 роки – асистент кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності;
 • З 2015-2019 роки – ст. викладач кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності.
 • З 2019 року - доцент кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності, член державної екзаменаційної комісії з захисту бакалаврських та магістерських кваліфікаційних робіт з спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища"

Навчальна робота

Лекційні курси:

 • «Екологія»
 • «Організація управління в природоохоронній діяльності»
 • «Ландшафтна екологія»
 • «Технології захисту заповідних технологій»
 • «Охорона навколишнього середовища при здійсненні господарської діяльності»
 • «Охорона навколишнього середовища аеропортів»

Наукова діяльність

Наукова робота

Наукові інтереси — застосування екологічно безпечних речовин природного походження (природні дисперсні сорбенти) шляхом модифікації їх властивостей зметою зменшення емісії забруднень рідинного середовища.

Основні публікації

Опубліковано:. 26 наукових статей, 42 тез доповідей на наукових конференціях різного рівня, 2 патенти. 1 навчальний посібник, 1 колективна монографія.

Серед них

 • 1. Чайка О.Г. Розроблення комплексу заходів щодо впровадження системи збирання відпрацьованих олив // О.Г. Чайка, Н.Ю. Хомко, І.М. Ільків, Ю.О. Малик. Вісник Національний університет “Львівська політехніка” 2010. № 667. – с.320-322.
 • 2. Голець Н.Ю. Енергозбереження як метод вирішення екологічних проблем // Н.Ю. Голець Ю.О. Малик , О.Г. Чайка. Вісник Національний університет “Львівська політехніка” 2010. № 667. – с. 264-268.
 • 3. Чайка О.Г., Мальований М.С., Юрим М.Ф., Ковальчук О.З., Петрушка І.М. Деклараційний патент на корисну модель. 17474 Спосіб регенерації відпрацьованих олив. Пат. 17474. Україна. МПК(2006) С10М 175/00. / ; замовник і патентокористувач Національний університет «Львівська політехніка». – № u 2006 04583 ; заявл. 25.04.06 ; опубл. 15.09.06. Бюл. № 9
 • 4. Чайка О.Г., Мальований М.С., Юрим М.Ф., Ковальчук О.З., Петрушка І.М. Деклараційний патент на корисну модель. 17431 Установка для регенерації відпрацьованої оливи. Пат. 17431. Україна. МПК (2006) С10М 175/00. /. ; замовник і патентокористувач Національний університет «Львівська політехніка». – № u 2006 04582 ; заявл. 17.04.06 ; опубл. 15.09.06. Бюл. № 9,.
 • 5. Голець Н.Ю. Дослідження впливу основних чинників на фільтрувальні властивості глинистих матеріалів протифільтраційного екрана полігона ТПВ.// Н.Ю. Голець Ю.О. Малик , О.Г. Чайка/ Вісник Національний університет “Львівська політехніка” «Хімія, технологія речовин та їх застосування». -№ 726. Львів, 2012. - с. 264-268.
 • 6. Чайка О.Г. Апроксимаційні залежності процесурегенерації відпрацьованої моторної оливи// О.Г.Чайка, І.М. Петрушка Ю.О. Малик , Ю.А. Чайка/ Вісник НУ «Львівська політехніка» «Хімія, технологія речовин та їх застосування».-2012.-Львів, №726. Львів, 2012. - с. 265-269.
 • 7. Петрушка І.М. Прогнозування інтенсивності адсорбції іонів стронцію з рідкої фази модифікованими глинистими мінералами // І. М. Петрушка., М.С. Мальований, О.Г.Чайка, С.П.Стасевич/ Восточно-европейский журнал передових технологий //.- 2013.-№3/11 (63).- с. 30-34.
 • 8. Чайка О.Г. Аналіз відходів цукрового виробництва, їх негативний вплив на довкілля // О.Г. Чайка,І.М. Петрушка. Цукор України. Науково-практичний галузевий журнал. №3(99), 2014. - с.37-40.
 • 9. Чайка О.Г., Нагурський О.А., Чайка Ю.А., Стокалюк О.М. Аналіз нормативно-правової бази щодо використання генетично модифікованих організмів в Україні та за її межами» // Цукор України. Науково-практичний галузевий журнал. №2(110), 2015. – с.58-61.
 • 10. Чайка О.Г. Рудей І.А. Моніторинг відпрацьованих олив в Україні, їх шкідливий вплив на довкілля // //Науковий журнал «Молодий вчений» (№ 4 (19) квітень, 2015. – с.15-18.
 • 11. Mokriy V. Water Supply and Wastewater Removal //V.Mokriy, O.Chajka / Information support of conception of environmental of water supply and wastewater treatment // Lublin 2016. Р.132.
 • 12. International Conferenc RENEWABLE ENERGY SOURCES enginering, technology, innovation. TECHNOGENIC AREAS’ PHYTOMELIORATION OF UKRAINIAN – POLISH ROZTOCHCHYA // V.Mokriy, O.Chajka/ May 17-20, 2016 Krynica, POLAN. – с.25-28.
 • 13. 4 ND INTERNATIONAL CONGRESS ENVIRONMENT PROTECTION. ENERGY SAVING. SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT. Біологічні методи очищення відпрацьованих сорбентів // О.Г. Чайка / Lviv 21-23 September 2016. С.113.
 • 14. Чайка О. Г., Петрушка І. М., Мазур* О. М., Гамкало* Х. Р., Наумова Ю. Б., Стокалюк О. В. Дослідження впливу залізничного транспорту на грунти у місті Львові // Молодий вчений : науковий журнал. – 2016. – Т.12(39). – C. 66–69
 • 15. Чайка О. Г. Заповідна справа: навчальний посібник / О. Г. Чайка, В. І. Мокрий. – Львів: "Львівська політехніка", 2017. – 144 c.

16. Сhajka O., Neustupova* R. Assessment of water resources in urban village Rudno // Водопостачання та водовідведення: проектування, будова, експлуатація, моніторинг : * матеріали ІІ Міжнародної науково-технічної конференції (Львів, 18-20 жовтня 2017 р.). – 2017. – P. 8

 • 17. Петрушка І. М., Чайка О. Г., Петрушка К. І. Методи прогнозування ефективності очищення шахтних вод природними сорбентами // VI-й Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю : збірник наукових праць, Україна, Вінниця, 20-22 вересня 2017 р. – 2017. – C. 207.
 • 18. Петрушка І. М., Чайка О. Г., Ріпак Н. С. Комплексні сорбенти в природоохоронних технологіях // Семінар "Сталий розвиток - погляд у майбутнє" : збірник матеріалів, Львів, 15 вересня 2017 р. : до 60-річчя доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри екології та збалансованого природокористування, заслуженого діяча науки і техніки України Мирослава Мальованого / Національний університет "Львівська політехніка", Інститут сталого розвитку імені Вячеслава Чорновола. – 2017. – C. 8.
 • 19. Чайка О.Г. Конспект лекцій для студентів першого(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 183«Технології захисту навколишнього середовища». Ландшафтна екологія. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2018–. №8410 від 05.11.2018 року. С.120.
 • 20. Чайка О. Г., Мацьків О. Стокалюк О. М., Руда М. В. Дослідження вмісту важких металів у ґрунті на прилеглих територіях автозаправних станцій // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – 2018. – Т. 28, № 10. – с.62-65.
 • 21. Matskiv О. O.Chaika, L.Babiak, V.Vasiichuk, N.Shuvar Influence of petrol and petroleum components’ vapours on human organism // Environmental Problems. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2018. — Vol 3. — No 2.- P. 85–90.
 • 22. Чайка О.Г. Конспект лекцій для студентів першого(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища». Охорона навколишнього середовища при здійсненні господарської діяльності. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2019. –. №8985 від 14.11.2019 року. С.120.
 • 23. Chaika O. Paraniak N., Romaniv A. Investigation of soil heavy metal pollution on the areas around the airport // "Modern World tendencies in the development of science". / Volume 1 Лондон -2019. //. 216 c. - С.194-203.
 • 24. Hyvlyud A., Ruda M., Chayka O. Improving the dynamics of plant growth by compatible applying of spent zeolite and mycorrhiza fungus // 9th International youth science forum "Litteris et Artibus" : proceedings . Lviv, Ukraine, November 21–23, 2019. –с. 220-223.
 • 25. Чайка О., Бакай М. Визначення вмісту нафтопродуктів у грунтах поблизу залізничної колії // Матеріали ІІ Міжнародного наукового симпозіуму SDEV‘2020 «Сталий розвиток – стан та перспективи». Збірник матеріалів. - Львів-Славське, Україна, 12-15 лютого 2020. С.213.
 • 26. Чайка О.Г., Мацьків О.О., Параняк Н.М. Дослідження впливу аеропортів на вміст у грунтах нафтопродуктів // Міжнародна науково-практична конференція «Наука, техніка і технології: глобальні та сучасні тенденції». Збірник матеріалів. - Прага, Чеська Республіка. 27–28 грудня 2019 року . - С.150-154 (ISBN - міжнародний стандартний номер книги з європейським видавництвом)
 • 27. Кіщак Я.Я., Чайка О.Г., Погребенник В.Д. Оцінювання впливу белігеративних об’єктів Львівської області на стан довкілля //Міжнародний форум «Еко Форум – 2020». Запоріжжя, 15 – 17 жовтня 2020. С.36
 • 28. Чайка О.Г., Ріпак Н.С. Дослідження вмісту нафтопродуктів у грунтах поблизу залізничної колії // 6-й Міжнародний конгрес “Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування”. Збірник матеріалів. – Львів : Західно-Український Консалтинг Центр (ЗУКЦ), ТзОВ, Львів, 23 –25 вересня 2020 року. С.85


Контакти

м. Львів , вул. Карпінського, 2/4, кім. 211

тел. + 38 (032) 258-32-23