Цогла Олена Орестівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Цогла Олена Орестівна
Дата народження 29 листопада 1968.
Громадянство Україна
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В’ячеслава Чорновола , Кафедра цивільної безпеки

Цогла Олена Орестівна — кандидат економічних наук, ст. викладач кафедри цивільної безпеки , Інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В’ячеслава Чорновола.

Загальна інформація

Дата народження: 29 листопада 1968.

Тема дисертації – Обґрунтування та економічне оцінювання диверсифікації діяльності машинобудівних підприємств. За спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами. Скворцов І.Б., 2011р.

Основні курси

  • «Основи охорони праці»,

Вибрані публікації

17 праць навчально-методичного характеру. 4 навчально-методичні комплекси у ВНС НУ «Львівська політехніка» (підтверджено сертифікатами) з предметів: „Економіка і управління підприємствами“, „Підприємництво та менеджмент”, «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі». 52 статі у фахових виданнях, науково-технічних журналах та збірниках матеріалів міжнародних конференцій, зокрема, в журналах, які зареєстровані в міжнародному каталозі SciVerse Scopus.

  1. Монографія: Алгоритм реалізації диверсифікації діяльності підприємства // Сучасні проблеми розвитку національної економіки і шляхи їх розв’язання: Колективна наукова монографія / За наук. ред. д.е.н., проф. М.М. Єрмошенка.- К.: Національна академія управління, 2008. – 452с. –С.147-151.
  2. Конспект лекцій з дисципліни „Підприємництво та менеджмент” для студентів спеціальності „Комп’ютерні науки”, ІКНІ. – Львів: Видавництво НУ „Львівська політехніка”, 2011. – 141 с
  3. Навчальний посібник за ред. Р.Л.Хомяка «Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва». - 3-тє вид., доп. і перероб.-Львів: «Магнолія 2006», 2012.-254с.
  4. Монографія: Обгрунтування та економічне оцінювання диверсифікації діяльності підприємств // Скворцов І.Б., Цогла О.О. Монографія.- Львів: Видавництво Ліга-Прес, 2012.-230 с.
  5. Монографія: Аналіз ефективності маркетингових стратегій у системі вартісно-орієнтованого управління // Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства: Колективна монографія / за редакцією проф. А. Загороднього та проф. Г. Ронека. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2013. – 278с. -С.249-264.

Контакти

пл. Св. Юра 5, 79013, Львів; 3 -й корпус, кімната 312

Tел. +38 (032) 258-25-09