Хоменко Андрій Ігорович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 10:38, 19 вересня 2022, створена Ігор Ткаченко (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Хоменко Андрій Ігорович
Хоменко.jpg
Alma mater Національний університет "Львівська політехніка"
Дата закінчення 2008
Спеціальність «Фінанси», кваліфікація магістр з фінансів
Науковий ступінь к.е.н.
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Поточне місце роботи доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

Професійна діяльність

 • 2015 – асистент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва
 • 2009-2011 - аспірант кафедри фінансів
 • 2018р. - старший викладач кафедри ;
 • 2019 р. - доцент кафедри ММП.

Поточне місце роботи - доцент каф. ММП


Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації

Міжнародні фінанси

Інфраструктурне обслуговування ЕІД

Облік та оподаткування у зарубіжних країнах


Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації

“Організаційна адаптація машинобудівних підприємств в середовищі невизначеності” , 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2013.

Участь у держбюджетних темах

 • ДБ/ЛАНЦ «Управління інноваційними процесами підприємств у ланцюгах вартості» (номер державної реєстрації 0110U001094), затвердженої Наказом МОН України від 22.07.2009 р., автор запропонувала теоретико-методичний підхід до побудови моделі антикризового управління інноваційною діяльністю машинобудівного підприємства, 2011р.

Брав участь у виконанні госпдоговору:

1. Оцінка корисності технологій он-лайн продажу на ринках мінеральних добрив і засобів захисту рослин для ТзОВ «Галант-Агро» Договір №613 від 01.04.2021

Основні публікації

Публікації у виданнях

 1. Хоменко А.І. Управління організаційними змінами на підприємстві за допомогою показника організаційної ентропії / А.І. Хоменко // Збірник наукових робіт «Управління розвитком». – м. Харків: ХНЕУ. – 2011. – № 21(118). – С. 38-41.
 2. Хоменко А.І. Невизначеності при використанні методів фінансового аналізу для оцінки конкурентоспроможності машинобудівних підприємств / А.І. Хоменко // Вчені записки Університету «КРОК» / Ун-т економіки та права «КРОК». – Вип. 1(1997). – Вип. 26: у 2-х т. – К., 2011. – Т. 2. Конкурентоспроможність економіки та управління інноваційними процесами (глобальний, національний та регіональний рівні). – С. 130-135.
 3. Хоменко А.І. Вплив невизначеностей в маркетинговій діяльності машинобудівних підприємств на їх організаційно-виробничу структуру / А.І. Хоменко // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2010. – № 690: Логістика. – С. 752-756.
 4. Хоменко А.І. Вплив соціально-економічного розвитку регіону на підприємства машинобудування. / І.В. Алєксєєв, А.І. Хоменко // Бизнес Информ; г. Харьков: Изд.Дом «ИНЖЭК». – 2009. - № 4(1). – С. 7-10.
 5. Хоменко А.І. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України / І.Б. Хома, А.І. Хоменко // Регіональна економіка – 2009. – № 4(54). – с. 101-108.
 6. Хоменко А.І. Система підтримки прийняття управлінських рішень як складова механізму адаптації машинобудівних підприємств в середовищі невизначеності / І.В. Алєксєєв, Т.О. Смірнова, А.І. Хоменко // Вісник Хмельницького національного університету. – Серія «Економічні науки». – м. Хмельницький: ХНУ. – 2010. – № 5, т. 1. – С. 47-51.
 7. Хоменко А.І. Показник відносної ентропії в оцінюванні конкурентоспроможності машинобудівних підприємств / І.В. Алєксєєв, А.С. Мороз, А.І. Хоменко // Теоретичні та прикладні питання економіки. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». – Вип. 26. – 2011. – С. 96–104.
 8. Хоменко А.І. Проблема адаптування машинобудівних підприємств України до умов невизначеного середовища / І.В. Алєксєєв, А.І. Хоменко // Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – 2009. - № 10. – С. 70-75.
 9. Грыбык И.И., Хоменко А.И. Энтропийная методология оценки организационной структуры предприятия / И.И. Грыбык, А.И. Хоменко // Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. – №4. – 2013. – С. 54-60.
 10. Комар А. В., Кричковська А. М., Заярнюк Н. Л., Хоменко А. І., Новіков В. П. Методологія оплати праці в державних закладах охорони здоров'я // Фармацевтичний часопис. – 2016. – № 4 (40). – С. 38–43. (За іншою тематикою) (Google Scholar, Index Copernicus International?, Ulrich's Periodicals Directory).
 11. A. Krychkovska, O. Ushkalova, I. Khomenko, N. Zayarnyuk, A. Khomenko, V. Novikov. Departmental hospital pharmacy: analysis and optimization of drug procurement // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2017. – № 2 (50). – С. 31–36. (За іншою тематикою) (РИНЦ).
 12. Krychkovska A. Human health: realities and prospect. – Volume 3 : Health and nutrition. – (Monografic series): колективна монографія / A. Krychkovska, N. Zayarnyuk, I. Lobur, A. Khomenko, I. Gubytska, N. Marintsova, V. Novikov, O. Shved, R. Petrina, S. Vasylyuk, O. Fedorova, Z. Gubriy, V. Havryliak, O. Shved. – Drohobych: Posvit, 2018. – 244 c.
 13. Zayarnyuk N. State of environment and human health: колективна монографія / N. Zayarnyuk, A. Krychkovska, B. Sobetov, O. Fedorova, A. Khomenko, V. Novikov, R. Konechna, L. Davyd, A. Mykytyuk, O. Mykytyuk. – Częstochowa, Poland: Publishing House of Polonia University “Educator”, 2019. – 200 c.
 14. Кричковська А. М., Заярнюк Н. Л., Паращин Ж. Д., Лобур І. П., Хоменко А. І., Новіков В. П. Соціально-психологічні аспекти та відповідальність фармацевтичного бізнесу // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Харків, 24–25 квітня 2018 року). – 2018. – C. 214–216. (За іншою тематикою).
 15. Хоменко А.І. Забезпечення сталого фінансового стану машинобудівних підприємств в умовах невизначеностей спадного етапу ділової активності / А.І. Хоменко // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції [«Антикризові аспекти регулювання економіки»], (м. Харків, 2-4 грудня 2019 р.) – Х.: ФОП Павленко О.Г.; ВД «ІНЖЕК», 2019. – с. 35-38.
 16. Хоменко А. І. Moderní aspekty vědy. - Svazek XII mezinárodní kolektivní monografie: колективна монографія / О. І. Бала, Р. Д. Бала, М. І. Тарнавський, Х. В. Дрималовська, А. В. Кудрик, А. І. Хоменко. – Jesenice: Publishing Group „ Vědecká perspektiva “, 2021. – 287 c.
 17. Кузьмін О. Є., Юринець О. В., Дорошкевич К. О., Хоменко А. І. Використання імітаційного моделювання з метою ідентифікації ургентних інструментів антикризового управління підприємствами // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм». – 2021. – Вип. 13. – С. 99–107.
 18. Shenderivska*** L., Lazorenko*** T., Butkevych*** O., Shuprudko*** N., Khomenko A. Information support for economic growth and security under the influence of COVID-19 // International Journal of Computer Science and Network Security. – 2022. – Vol. 22, No. 1. – P. 206–212. (Web of Science Emerging Sources Citation Index).


* Опубліковані праці апробаційного характеру:

 1. Хоменко А.І. Механізми адаптації в середовищі невизначеності та їх роль в підвищенні ефективності функціонування машинобудівних підприємств / А.І. Хоменко // Матеріали Х-ої Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених [«Економіка і маркетинг в умовах всесвітньої інтеграції: проблеми, досвід, передова думка»], (м. Донецьк, 25-26 березня 2010 р.). – Донецьк: ДРУК – ІНФО, 2010. – с. 214-217.
 2. Хоменко А.І. Управління людським капіталом машинобудівних підприємств та його адаптація до умов виходу країни з кризи / А.І. Хоменко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю Харківського національного економічного університету[«Перспективи соціальних та пенсійних реформ в Україні»], (м. Харків, 2 квітня 2010 р.). – Збірник наукових робіт «Управління розвитком». – Харків: Видавництво ХНЕУ, 2010. – № 3(79). – с. 31-32.
 3. Хоменко А.І. Фінансово-кредитні механізми адаптації машинобудівних підприємств в умовах економічної кризи / А.І. Хоменко // Матеріали V міжвузівської науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників [«Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні»], (м. Львів, березень 2010 р.).– Збірник матеріалів V міжвузівської науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників. – Львів: Видавничий відділ Інституту підприємництва та перспективних технологій, 2010. – с. 138-139.
 4. Хоменко А.І. Інвестиційно-інноваційний механізм адаптації машинобудівних підприємств до фінансово-економічної кризи / А.І. Хоменко // Тези доповідей Міжнародної конференції молодих вчених та студентів [«Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід»], (м. Тернопіль, 25-26 березня 2010 р.). – Тернопіль: ТНЕУ, 2010. – с. 98-100.
 5. Хоменко А.І. Проблеми використання нейронних мереж з нечіткою логікою, вейвлет-перетворень та показників ентропії для аналізу невизначеності фінансового середовища / А.І. Хоменко // Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції аспірантів та студентів [«Теоретичні та прикладні аспекти аналізу фінансових систем»], (м. Львів, 25-26 березня 2010 р.). – Львів: ЛІБС УБС НБУ, 2010. – с. 443-445.
 6. Хоменко А.І. Підхід до моделювання адаптації підприємств до невизначених умов економіки / Хоменко А.І., Алєксєєв І.В. // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції [«Фінансова система держави: проблеми і перспективи розвитку»], (м. Київ, 8-9 листопада 2010 р.), Київський економічний інститут менеджменту / Збірник наукових праць «Фінансова система України: проблеми і перспективи розвитку». – ТОВ «ДКС центр», 2010. – с. 4-6.
 7. Хоменко А.І. Забезпечення сталого фінансового стану машинобудівних підприємств в умовах невизначеностей спадного етапу ділової активності / А.І. Хоменко // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції [«Антикризові аспекти регулювання економіки»], (м. Харків, 2-4 грудня 2010 р.) – Х.: ФОП Павленко О.Г.; ВД «ІНЖЕК», 2010. – с. 35-38.

Додаткові відомості

 • Наукові інтереси: фінансова математика, інформаційні технології у фінансах.