Харченко Євген Валентинович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Харченко Євген Валентинович
Harchenko.jpg
д.т.н., зав. кафедри
Дата народження 25 серпня 1951 року
Місце народження м. Львів
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1973 р.
Спеціальність теплотехніка
Галузь наукових інтересів динаміка та міцність машин і інженерних споруд.
Кваліфікаційний рівень інженер-механік
Науковий ступінь доктор технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Калінін Сергій Григорович, Державний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 1997 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 1999 р.
Відомий у зв’язку з Побудував узагальнену теорію аналізу хвильових процесів в довгомірних пружних ланках з рухомими межами
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут будівництва та інженерних систем, кафедра опору матеріалів та будівельної механіки

Харченко Євген Валентинович — професор, доктор технічних наук, завідувач кафедри опору матеріалів та будівельної механіки, Інституту будівництва та інженерних систем Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження: 21 серпня 1951 року. м, Львів

У 1973 р. закінчив Львівський політехнічний інститут. Інженер-механік.

Напрям наукових досліджень — динаміка та міцність машин і інженерних споруд.

Тема докторської дисертації: Динамічні процеси в машинних агрегатах і несучих конструкціях бурових установок [Текст] : дис... д-ра техн. наук: 05.02.09 / Харченко Євген Валентинович ; Державний ун-т «Львівська політехніка». — Львів, 1997. — 483 л. — ББК И131-5-01

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор Калінін Сергій Григорович, Державний університет «Львівська політехніка»

Підготував 1 доктора і 3 кандидатів наук.

Нагороди та відзнаки

RTEmagicC Pochesna gramota LP.JPG.JPG Почесна грамота Львівської політехніки (2001 р.)

Основні результати наукових досліджень

  • Запропонував новий підхід до проведення аналізу перехідних режимів роботи машинних агрегатів, який ґрунтується на застосуванні континуально-дискретних розрахункових моделей та сумісному інтегруванні звичайних диференціальних рівнянь і рівнянь з частковими похідними, що описують рух механічної системи, і нелінійних диференціальних рівнянь електромагнітного стану привідних двигунів та інших елементів електромашинної системи. Проілюстрував даний підхід на прикладах механізмів з довгими валопроводами та елементами, що мають змінні пружно-інерційні та кінематичні характеристики, а також на прикладах машинних агрегатів бурових установок і обертових печей. Розробив методи розрахунку нестаціонарних процесів в електромеханічних системах машин із застосуванням скінченно-елементної або скінченно-різницевої дискретизації рівнянь з частковими похідними, якими описується рух одновимірних пружних тіл значної довжини.
  • Побудував узагальнену теорію аналізу хвильових процесів в довгомірних пружних ланках з рухомими межами, на основі якої опрацював методологію аналізу перехідних режимів роботи машинного агрегату циркуляційної системи бурових установок з урахуванням взаємозв’язку коливальних явищ у приводі, поршневому насосі з пневмокомпенсатором, потоці промивальної рідини і колоні бурильних труб, а також методологію аналізу нестаціонарних процесів у конвеєрах.
  • У застосуванні до канонічних рівнянь руху неконсервативної механічної системи і рівнянь електромагнітного стану елементів електромашинної системи розробив метод прискореного пошуку стаціонарних режимів роботи машинних агрегатів, що ґрунтується на ітераційному знаходження початкових умов усталеного процесу. На основі застосування засобів континуалізації складних стержневих систем побудував низку математичних моделей для дослідження поперечних, поздовжніх і крутильних коливань довгомірних конструкцій з урахуванням несталості поперечного перерізу, осьового навантаження, жорсткісних властивостей основних несучих елементів, з’єднувальних ґраток та опорних вузлів.

Наукові розробки спрямовані на зниження навантажень на елементи машинних агрегатів, а також рівнів вібрацій технологічного обладнання і споруд. Розроблені методи дають можливість виявляти автоколивальні явища, зумовлені взаємодією електромашинної і механічної підсистем, усувати резонансні коливання в машинах, прогнозувати ресурс їх деталей і вузлів, підвищувати надійність і довговічність механізмів і машин у цілому. Як керівник або відповідальний виконавець прийняв участь у виконанні низки госпдоговірних і держбюджетних тем. Серед найвагоміших проектів — розробка імпульсно-хвильових пристроїв для усунення прихоплень колон бурильних, обсадних та насосно-компресорних труб, які впроваджені на провідних підприємствах нафтогазовидобувної промисловості України та Росії.


Є автором 175 наукових і навчально-методичних публікацій, зокрема, 2 монографій, 6 авторських свідоцтв на винаходи, 12 патентів, 1 навчального посібника.

Наукові та навчально-методичні праці

Контакти

вул.Карпінського 6, 79013, Львів; 2-й корпус, кімната 321

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-25-21

E-mail: kharchen@polynet.lviv.ua