Відмінності між версіями «Уголькова Олена Зіновіївна»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
 
(Не показані 2 проміжні версії цього користувача)
Рядок 1: Рядок 1:
 
{{Особа
 
{{Особа
 
| П.І.Б =  Уголькова Олена Зіновіївна
 
| П.І.Б =  Уголькова Олена Зіновіївна
| Зображення (фото) =     
+
| Зображення (фото) =    Уголькова_О._З..jpeg
 
| Підпис зображення (фото) = к.е.н
 
| Підпис зображення (фото) = к.е.н
 
| Ім'я при народженні =
 
| Ім'я при народженні =
Рядок 31: Рядок 31:
 
| Науковий керівник =  кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Скибінський Олександр Станіславович
 
| Науковий керівник =  кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Скибінський Олександр Станіславович
 
| Дата присвоєння н_с =  20 червня 2019 р.
 
| Дата присвоєння н_с =  20 червня 2019 р.
| Вчене звання =   
+
| Вчене звання =  доцент
| Дата присвоєння в_з =     
+
| Дата присвоєння в_з =    01.02.2022р
 
| Відомі учні =
 
| Відомі учні =
 
| Відомі команди =
 
| Відомі команди =
Рядок 44: Рядок 44:
 
}}
 
}}
  
'''Уголькова Олена Зіновіївна''' — кандидат економічних наук, асистент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».  
+
'''Уголькова Олена Зіновіївна''' — кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».  
  
 
===Загальна інформація===
 
===Загальна інформація===
Рядок 58: Рядок 58:
 
У 2019 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Оцінювання та державне регулювання систем краудфандингу в національній економіці» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.  
 
У 2019 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Оцінювання та державне регулювання систем краудфандингу в національній економіці» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.  
 
Науковий керівник — к.е.н., доц.. Скибінський Олександр Станіславович.
 
Науковий керівник — к.е.н., доц.. Скибінський Олександр Станіславович.
 +
 +
У 2022 р. присвоєно вчене звання доцента.
  
 
===Навчальна робота===
 
===Навчальна робота===
Рядок 73: Рядок 75:
 
'''Серед основних наукових досліджень є такі:'''
 
'''Серед основних наукових досліджень є такі:'''
  
1. Ugolkova, O., Kuzmin, O. and Skybinskyi, O., 2016. Crowdfunding: essence, value and typology. Marketing and Management of Innovations, 2, pp. 170–180. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Інституційний репозитарій Сумського державного університету, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Directory of Open Access Journals, IndexCopernicus Journals Master List, Google Академія, Ulrichsweb, Research Bible, Scientific Indexing Services, CiteFactor, Російський індекс наукового цитування (eLIBRARY.RU), Journal Index, SHERPA, WorldCat, Science Impact Factor, EconBiz, Academic Journals Database, Global Impact Factor, Emerging Sources Citation Index (Web of Science)).
+
1. Уголькова, О., 2021. Цифровий маркетинг та соціальні мережі Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Випуск 3, Номер 1. c. 146 – 152.
 +
 
 +
2. Ugolkova, O., Honchar S., Reverenda N., 2020. Analysis of the features of credit and investment policy on the examples of United States, United Kingdom and Japan. Europian Journal of Economics and Management, 6, рр. 62-70.
 +
 
 +
3. Уголькова, О., Прокопенко І., 2020. Соціальні мережі як маркетинговий інструмент під час реалізування краудфандигових кампаній Економічний журнал Одеського політехнічного університету. № 4 (14). С. 102-108.
 +
 
 +
4. О. Кузьмін, О. Мельник, О. Скибінський, В. Жежуха. Уголькова, О., 2020. Crowdfunding systems: evaluation and government regulation in the conditions of Reengineering Львів : Галицька видавнича спілка, 2020. 160 с. ІSBN 978-617-7809-42-4
 +
 
 +
5. Ugolkov, Y., Ugolkova, O., Karyy, O., Skybinskyi O., Zhezhukha, V., 2020. The evaluation of content effectiveness within online and offline marketing communications of an enterprise Innovative Marketing, 16 (3).рр. 26–36. (Scopus)
 +
 
 +
6. Ugolkova, O., Kuzmin, O. and Skybinskyi, O., 2016. Crowdfunding: essence, value and typology. Marketing and Management of Innovations, 2, pp. 170–180. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Інституційний репозитарій Сумського державного університету, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Directory of Open Access Journals, IndexCopernicus Journals Master List, Google Академія, Ulrichsweb, Research Bible, Scientific Indexing Services, CiteFactor, Російський індекс наукового цитування (eLIBRARY.RU), Journal Index, SHERPA, WorldCat, Science Impact Factor, EconBiz, Academic Journals Database, Global Impact Factor, Emerging Sources Citation Index (Web of Science)).
 +
 
 +
7. Уголькова, О.З., Фещур, Р.В., Кузьмін, О.Є. та Скибінський, О.С., 2017. Стан і перспективи розвитку краудфандингової діяльності. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць, 2 (23), с. 414– 423. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Web of Science, Google Scholar, Index Copernicus International, Ulrich's Periodicals Directory, Російський індекс наукового цитування).
  
2. Уголькова, О.З., Фещур, Р.В., Кузьмін, О.Є. та Скибінський, О.С., 2017. Стан і перспективи розвитку краудфандингової діяльності. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць, 2 (23), с. 414– 423. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Web of Science, Google Scholar, Index Copernicus International, Ulrich's Periodicals Directory, Російський індекс наукового цитування).  
+
8. Ugolkova, O., 2016. Characterisric peculiarities of main crowdfunding websites Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Логістика, 848, с. 63–68.
  
3. Ugolkova, O., 2016. Characterisric peculiarities of main crowdfunding websites Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Логістика, 848, с. 63–68.  
+
9. Уголькова, О.З. та Скибінський, О.С., 2017. Чинники розвитку краудфандингової діяльності в Україні. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: збірник наукових праць Харківського національного автомобільнодорожнього університету, 3 (18), т. 2, с. 97–101. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus International).
  
4. Уголькова, О.З. та Скибінський, О.С., 2017. Чинники розвитку краудфандингової діяльності в Україні. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: збірник наукових праць Харківського національного автомобільнодорожнього університету, 3 (18), т. 2, с. 97–101. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus International).  
+
10. Уголькова, О.З. та Реверенда, Н.Ю., 2016. Існування середнього класу як одна з передумов функціонування краудфандингу. Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія: Проблеми економіки та управління, 847, с. 164–169.
  
5. Уголькова, О.З. та Реверенда, Н.Ю., 2016. Існування середнього класу як одна з передумов функціонування краудфандингу. Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія: Проблеми економіки та управління, 847, с. 164–169.  
+
11. Уголькова, О.З., 2017. Ключові елементи системи краудфандингу. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми економіки та управління, 873, с. 105–110.
  
6. Уголькова, О.З., 2017. Ключові елементи системи краудфандингу. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми економіки та управління, 873, с. 105–110.  
+
12.Уголькова, О.З. та Реверенда, Н.Ю., 2018. Ключові особливості краудфандингу та роль бізнес-інкубаторів для його розвитку. Економіка: реалії часу, [online] 4 (38), c.76-82. Доступно: < https://economics.opu.ua/files/archive/2018/No4/76.pdf > [Дата звернення 20.02.2019]. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Ulrichsweb Global Serials Directory (США), Російський індекс наукового цитування (Росія), Index Copernicus (Польща), Open Academic Journals Index).  
  
7.Уголькова, О.З. та Реверенда, Н.Ю., 2018. Ключові особливості краудфандингу та роль бізнес-інкубаторів для його розвитку. Економіка: реалії часу, [online] 4 (38), c.76-82. Доступно: < https://economics.opu.ua/files/archive/2018/No4/76.pdf > [Дата звернення 20.02.2019]. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Ulrichsweb Global Serials Directory (США), Російський індекс наукового цитування (Росія), Index Copernicus (Польща), Open Academic Journals Index).
+
13. Сідорська О.З. Оцінка ефективності взаємовідносин між податковими органами й платниками податків в Україні та напрями підвищення рівня податкової культури / О.З. Сідорська, В.М. Кміть // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - 2013. - Вип. 9(1). - С. 20-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprer_2013_9%281%29__6
  
8. Сідорська О.З. Оцінка ефективності взаємовідносин між податковими органами й платниками податків в Україні та напрями підвищення рівня податкової культури / О.З. Сідорська, В.М. Кміть // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - 2013. - Вип. 9(1). - С. 20-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprer_2013_9%281%29__6
+
14. Сідорська О. З. Роль податкових органів України у підвищенні ефективності податкової дисципліни та культури платників податків [Електронний ресурс] / О. З. Сідорська, В. М. Кміть // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2013. - № 4(1). - С. 111-115. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2013_4(1)__21
  
9. Сідорська О. З. Роль податкових органів України у підвищенні ефективності податкової дисципліни та культури платників податків [Електронний ресурс] / О. З. Сідорська, В. М. Кміть // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2013. - № 4(1). - С. 111-115. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2013_4(1)__21
+
15. Уголькова, О.З. та Угольков, Є.О., 2016. Двомовність українських інтернетресурсів: перевага чи недолік. Пріоритети інституційного розвитку національних економік в умовах євроінтеграції: V Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених-економістів. Чернівці, Україна, 14–16 квітня 2016 р. Чернівці: ЧНУ.
  
10. Уголькова, О.З. та Угольков, Є.О., 2016. Двомовність українських інтернетресурсів: перевага чи недолік. Пріоритети інституційного розвитку національних економік в умовах євроінтеграції: V Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених-економістів. Чернівці, Україна, 14–16 квітня 2016 р. Чернівці: ЧНУ.  
+
16 Уголькова, О.З. та Угольков, Є.О., 2016. Поняття краудсорсингу і краудфандингу та їх роль в умовах загальнодержавної кризи. Проблеми і перспективи практичної реалізації наукових досліджень: ХXХVІ міжнародна науково-практична конференція. Київ, Україна, 15-16 березня 2016 р. Київ: Науково-видавничий центр «Лабораторія думки».
  
11. Уголькова, О.З. та Угольков, Є.О., 2016. Поняття краудсорсингу і краудфандингу та їх роль в умовах загальнодержавної кризи. Проблеми і перспективи практичної реалізації наукових досліджень: ХXХVІ міжнародна науково-практична конференція. Київ, Україна, 15-16 березня 2016 р. Київ: Науково-видавничий центр «Лабораторія думки».  
+
17. Уголькова, О.З., 2017. Розвиток інтернету та його вплив на краудфандингові операції у світі. Актуальні проблеми сучасного економіко-гуманітарного дискурсу в Україні: І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. Кривий Ріг, Україна, 28 квітня 2017 р. Кривий Ріг: ДонНУЕТ.
  
12. Уголькова, О.З., 2017. Розвиток інтернету та його вплив на краудфандингові операції у світі. Актуальні проблеми сучасного економіко-гуманітарного дискурсу в Україні: І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. Кривий Ріг, Україна, 28 квітня 2017 р. Кривий Ріг: ДонНУЕТ.
+
18. Уголькова, О.З., 2017. Фактор довіри для розвитку краудфандингових операцій в Україні. Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: VI Міжнародна науково-практична конференція. Одеса, Україна, 22–23 вересня 2017 р. Одеса: Атлант.
  
13. Уголькова, О.З., 2017. Фактор довіри для розвитку краудфандингових операцій в Україні. Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: VI Міжнародна науково-практична конференція. Одеса, Україна, 22–23 вересня 2017 р. Одеса: Атлант.  
+
19. Уголькова, О.З., 2017. Краудфандинг, фінансування «бізнес-ангелами» та венчурне інвестування: відмінності, переваги та недоліки. Наука у контексті сучасних глобалізаційних процесів: Міжнародна науково-практична конференція. Полтава, Україна, 19 листопада 2017 р. Одеса: Друкарня «Друкарик».
  
14. Уголькова, О.З., 2017. Краудфандинг, фінансування «бізнес-ангелами» та венчурне інвестування: відмінності, переваги та недоліки. Наука у контексті сучасних глобалізаційних процесів: Міжнародна науково-практична конференція. Полтава, Україна, 19 листопада 2017 р. Одеса: Друкарня «Друкарик».
+
20. Уголькова, О.З. та Угольков, Є.О, 2017. Краудфандинг як інструмент для маркетингового дослідження клієнта. Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів та управління в Україні та світі: Міжнародна науковопрактична конференція. Полтава, Україна, 14 листопада 2017 р. Полтава: ЦФЕНД.
+
15. Уголькова, О.З. та Угольков, Є.О, 2017. Краудфандинг як інструмент для маркетингового дослідження клієнта. Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів та управління в Україні та світі: Міжнародна науковопрактична конференція. Полтава, Україна, 14 листопада 2017 р. Полтава: ЦФЕНД.  
+
  
16. Уголькова, О.З. 2017. Умови функціонування краудфандингу в Україні. В: Трансформаційні процеси в економіці України: глобальні та регіональні аспекти: ІІ міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих учених, аспірантів та студентів, Львів, Україна, 24 листопада 2017 р., [online] Доступно: < http://shron2.chtyvo.org.ua/Zbirka/Transformatsiini_protsesy_v_ekonomitsi_Ukrainy_hlo balni_ta_rehionalni_aspekty__Materialy_II_Mizhnaro.pdf> [Дата звернення 20.02.2019].
+
21. Уголькова, О.З. 2017. Умови функціонування краудфандингу в Україні. В: Трансформаційні процеси в економіці України: глобальні та регіональні аспекти: ІІ міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих учених, аспірантів та студентів, Львів, Україна, 24 листопада 2017 р., [online] Доступно: < http://shron2.chtyvo.org.ua/Zbirka/Transformatsiini_protsesy_v_ekonomitsi_Ukrainy_hlo balni_ta_rehionalni_aspekty__Materialy_II_Mizhnaro.pdf> [Дата звернення 20.02.2019].

Поточна версія на 19:04, 26 вересня 2022

Уголькова Олена Зіновіївна
Уголькова О. З..jpeg
к.е.н
Дата народження 24 серпня 1991 року
Місце народження м. Львів
Alma mater Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 2013 р.
Спеціальність «Фінанси і кредит».
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Скибінський Олександр Станіславович
Дата присвоєння н.с. 20 червня 2019 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 01.02.2022р
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Уголькова Олена Зіновіївна — кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження: 24 серпня 1991 року у м. Львові.

Вищу освіту здобула в 2013 році, закінчивши з червоним дипломом Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Фінанси і кредит».

У 2014 р. здобула другу вищу освіту, одержавши диплом Магістра зі спеціальності «Банківська справа та фінанси» (Master 2 «Métiers de la Banque et de la Finance»), Університету Туру, Франція. (IAE de Tours, Université François Rabelais).

Після цього продовжила своє навчання за спеціальністю «Міжнародний розвиток малих та середніх підприємств» та успішно отримала диплом Master 2 «Développement International de la PME-PMI», Університет Кану, Франція (IAE Caen, Université de Caen).

У 2019 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Оцінювання та державне регулювання систем краудфандингу в національній економіці» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Науковий керівник — к.е.н., доц.. Скибінський Олександр Станіславович.

У 2022 р. присвоєно вчене звання доцента.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

  • «Вступ до фаху "Міжнародні економічні відносини"»;
  • «Менеджмент»;
  • «Основи маркетингу»;
  • «Фінансовий менеджмент»;
  • «Економіка митної діяльності»

Вибрані публікації

Серед основних наукових досліджень є такі:

1. Уголькова, О., 2021. Цифровий маркетинг та соціальні мережі Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Випуск 3, Номер 1. c. 146 – 152.

2. Ugolkova, O., Honchar S., Reverenda N., 2020. Analysis of the features of credit and investment policy on the examples of United States, United Kingdom and Japan. Europian Journal of Economics and Management, 6, рр. 62-70.

3. Уголькова, О., Прокопенко І., 2020. Соціальні мережі як маркетинговий інструмент під час реалізування краудфандигових кампаній Економічний журнал Одеського політехнічного університету. № 4 (14). С. 102-108.

4. О. Кузьмін, О. Мельник, О. Скибінський, В. Жежуха. Уголькова, О., 2020. Crowdfunding systems: evaluation and government regulation in the conditions of Reengineering Львів : Галицька видавнича спілка, 2020. 160 с. ІSBN 978-617-7809-42-4

5. Ugolkov, Y., Ugolkova, O., Karyy, O., Skybinskyi O., Zhezhukha, V., 2020. The evaluation of content effectiveness within online and offline marketing communications of an enterprise Innovative Marketing, 16 (3).рр. 26–36. (Scopus)

6. Ugolkova, O., Kuzmin, O. and Skybinskyi, O., 2016. Crowdfunding: essence, value and typology. Marketing and Management of Innovations, 2, pp. 170–180. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Інституційний репозитарій Сумського державного університету, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Directory of Open Access Journals, IndexCopernicus Journals Master List, Google Академія, Ulrichsweb, Research Bible, Scientific Indexing Services, CiteFactor, Російський індекс наукового цитування (eLIBRARY.RU), Journal Index, SHERPA, WorldCat, Science Impact Factor, EconBiz, Academic Journals Database, Global Impact Factor, Emerging Sources Citation Index (Web of Science)).

7. Уголькова, О.З., Фещур, Р.В., Кузьмін, О.Є. та Скибінський, О.С., 2017. Стан і перспективи розвитку краудфандингової діяльності. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць, 2 (23), с. 414– 423. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Web of Science, Google Scholar, Index Copernicus International, Ulrich's Periodicals Directory, Російський індекс наукового цитування).

8. Ugolkova, O., 2016. Characterisric peculiarities of main crowdfunding websites Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Логістика, 848, с. 63–68.

9. Уголькова, О.З. та Скибінський, О.С., 2017. Чинники розвитку краудфандингової діяльності в Україні. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: збірник наукових праць Харківського національного автомобільнодорожнього університету, 3 (18), т. 2, с. 97–101. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus International).

10. Уголькова, О.З. та Реверенда, Н.Ю., 2016. Існування середнього класу як одна з передумов функціонування краудфандингу. Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія: Проблеми економіки та управління, 847, с. 164–169.

11. Уголькова, О.З., 2017. Ключові елементи системи краудфандингу. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми економіки та управління, 873, с. 105–110.

12.Уголькова, О.З. та Реверенда, Н.Ю., 2018. Ключові особливості краудфандингу та роль бізнес-інкубаторів для його розвитку. Економіка: реалії часу, [online] 4 (38), c.76-82. Доступно: < https://economics.opu.ua/files/archive/2018/No4/76.pdf > [Дата звернення 20.02.2019]. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Ulrichsweb Global Serials Directory (США), Російський індекс наукового цитування (Росія), Index Copernicus (Польща), Open Academic Journals Index).

13. Сідорська О.З. Оцінка ефективності взаємовідносин між податковими органами й платниками податків в Україні та напрями підвищення рівня податкової культури / О.З. Сідорська, В.М. Кміть // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - 2013. - Вип. 9(1). - С. 20-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprer_2013_9%281%29__6

14. Сідорська О. З. Роль податкових органів України у підвищенні ефективності податкової дисципліни та культури платників податків [Електронний ресурс] / О. З. Сідорська, В. М. Кміть // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2013. - № 4(1). - С. 111-115. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2013_4(1)__21

15. Уголькова, О.З. та Угольков, Є.О., 2016. Двомовність українських інтернетресурсів: перевага чи недолік. Пріоритети інституційного розвитку національних економік в умовах євроінтеграції: V Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених-економістів. Чернівці, Україна, 14–16 квітня 2016 р. Чернівці: ЧНУ.

16 Уголькова, О.З. та Угольков, Є.О., 2016. Поняття краудсорсингу і краудфандингу та їх роль в умовах загальнодержавної кризи. Проблеми і перспективи практичної реалізації наукових досліджень: ХXХVІ міжнародна науково-практична конференція. Київ, Україна, 15-16 березня 2016 р. Київ: Науково-видавничий центр «Лабораторія думки».

17. Уголькова, О.З., 2017. Розвиток інтернету та його вплив на краудфандингові операції у світі. Актуальні проблеми сучасного економіко-гуманітарного дискурсу в Україні: І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. Кривий Ріг, Україна, 28 квітня 2017 р. Кривий Ріг: ДонНУЕТ.

18. Уголькова, О.З., 2017. Фактор довіри для розвитку краудфандингових операцій в Україні. Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: VI Міжнародна науково-практична конференція. Одеса, Україна, 22–23 вересня 2017 р. Одеса: Атлант.

19. Уголькова, О.З., 2017. Краудфандинг, фінансування «бізнес-ангелами» та венчурне інвестування: відмінності, переваги та недоліки. Наука у контексті сучасних глобалізаційних процесів: Міжнародна науково-практична конференція. Полтава, Україна, 19 листопада 2017 р. Одеса: Друкарня «Друкарик».

20. Уголькова, О.З. та Угольков, Є.О, 2017. Краудфандинг як інструмент для маркетингового дослідження клієнта. Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів та управління в Україні та світі: Міжнародна науковопрактична конференція. Полтава, Україна, 14 листопада 2017 р. Полтава: ЦФЕНД.

21. Уголькова, О.З. 2017. Умови функціонування краудфандингу в Україні. В: Трансформаційні процеси в економіці України: глобальні та регіональні аспекти: ІІ міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих учених, аспірантів та студентів, Львів, Україна, 24 листопада 2017 р., [online] Доступно: < http://shron2.chtyvo.org.ua/Zbirka/Transformatsiini_protsesy_v_ekonomitsi_Ukrainy_hlo balni_ta_rehionalni_aspekty__Materialy_II_Mizhnaro.pdf> [Дата звернення 20.02.2019].