Тимчук Іван Степанович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Тимчук Іван Степанович
Tumchuk.jpg
к.с.г.н., асистент
Громадянство Україна
Науковий ступінь кандидат сільськогосподарських наук
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра екології та збалансованого природокористування

Тимчук Іван Степанович — кандидат сільськогосподарських наук , кафедри екології та збалансованого природокористування Національного університету «Львівська політехніка».


Освіта

У 2011 р. закінчив Львівський національний аграрний університет, отримав диплом магістра та здобув кваліфікацію еколога-дослідника за спеціальністю 8.070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища»;

з 1 грудня 2011 р. до 30 листопада 2014 р. навчався в аспірантурі з відривом від виробництва на кафедрі екології та збалансованого природокористування Національного університету «Львівська політехніка»;

у 2016 році на засіданні спеціалізованої вченої ради К 36.814.04 Львівського національного аграрного університету захистив кандидатську дисертацію.

Тема дисертаційної роботи — «Агроекологічна оцінка капсульованих мінеральних добрив в умовах заходу України».

Шифр спеціальності: 03.00.16 – екологія.

Науковий керівник – доктор технічних наук, професор, Мальований Мирослав Степанович;

Науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук присуджено у 2016 році.

Професійна діяльність

 • 2011-2011 – молодший науковий співробітник, Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН;
 • 2011-2014 – аспірант кафедри екології та збалансованого природокористування Національного університету «Львівська політехніка»;
 • 2015-дотепер – асистент кафедри екології та збалансованого природокористування Національного університету «Львівська політехніка».

Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених Інституту сталого розвитку ім. В. Чорновола;

Секретар Міжнародної наукової конференції молодих вчених “Екологія та туризм” (EcoTour) у рамках Міжнародного молодіжного наукового форуму “Litteris et Аrtibus”.

Навчальна робота

Лекційні заняття:

 • для студентів спеціальності 101 «Екологія» з курсу «Вступ до фаху»;
 • для студентів спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування» з курсу «Оцінка життєвого циклу»;
 • для студентів спеціальності 101 «Екологія» з курсу «Заповідна справа»;
 • для студентів заочної форми навчання спеціальності 101 «Екологія» з курсу «Екологія людини».

Практичні заняття:

 • для студентів спеціальності 101 «Екологія» з курсу «Вступ до фаху»;
 • для студентів спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування» з курсу «Оцінка життєвого циклу»;
 • для студентів спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування» з курсу «Конструктивна географія»;
 • для студентів заочної форми навчання спеціальності 101 «Екологія» з курсу «Екологія людини».

Лабораторні заняття:

 • для студентів спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування» з курсу «Конструктивна географія»;
 • для студентів спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування» з курсу «Основи промислової екології. Частина 1»;
 • для студентів спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування» з курсу «Основи промислової екології. Частина 2»;

Наукова діяльність

Наукова робота

Напрям наукових досліджень – дослідження впливу капсульованих мінеральних добрива на агроекосистеми; утилізація техногенних відходів, що містять органічну складову, різного генезису, шляхом їх трансформації у добрива для біологічної рекультивації.

Основні публікації

Опубліковано понад 22 наукові праці (в тому числі 7 статей у фахових виданнях, 1 монографія та 12 тез у збірниках матеріалів міжнародних конференцій) та 2 науково-методичних публікації.

 1. Тимчук І. С. Вплив капсульованих мінеральних добрив на врожайність ячменю ярого / І. С. Тимчук, М. С. Мальований // Сільський господар. – 2014. –№ 5-6. – С. 32–35.
 2. Тимчук І. С. Вплив капсульованих мінеральних добрив на продуктивність сої / І. С. Тимчук, М. С. Мальований // Сільський господар – Львів . – 2014. – № 7-8. – С.16-19.
 3. Тимчук І. С. Вплив капсульованих мінеральних добрив на мікрофлору ґрунту / І. С. Тимчук, М. С. Мальований, М. В. Пристай, В. Л. Носко // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування – 2014. – Випуск 3 (67). - С.22–29.
 4. Тымчук И. С. Капсулирование удобрений – путь к снижению загрязнения и повышение урожайности / И. С. Тымчук, М. С. Малеваный // Устойчивое развитие. – Варна . – 2014. – № 23. – С.151-156.
 5. Tymchuk I., Malovanyy M., Holets N. Decreasing anthropogenic pressure on soil microflora by using capsulated fertilizers // Environmental problems. – 2017. – Vol. 2. Num. 2.– P. 77-81.

Контакти

E-mail: ivan.s.tymchuk@lpnu.ua