Статті у журналах і збірниках праць Глобчак М.В.

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
 1. Старинский А. И., Макаров В. В., Глобчак М. В. К оценке температурной нагруженности тормозных механизмов автобусов // Труды ВКЭИ автобуспрома. — Львов. — 1981. —С. 53–63.
 2. Рымар В.С.,Дзядык М. М., Новоселецкий И. Г., Глобчак М. В. Исследование рабочих характеристик гидрозамедлителя для городских автобусов // Труды ВКЭИ автобуспрома. — Львов. — 1981. — С. 112–126.
 3. Крайник Л. В., Римар В. С., Глобчак М. В. Логічні основи управління інтегральною гальмівною системою міського автобуса. Питання динаміки та синтезу ГМП //Львов, 1981. — 4 с. — Деп. В УкрНИИНТИ № 3415 ДР.
 4. Крайнык Л. В., Рымар В. С., Глобчак М. В. Вопросы оптимизации конструктивных параметров гидрозамедлителя по условиям циклов движения // Труды ВКЭИ автобуспрома. —Львов. — 1982. —С. 73–81.
 5. Гудз Г.С., Еременко П. И., Глобчак М. В. Электромоделирование тепловой нагруженности фрикционной части двухрежимного тормоза—замедлителя на городском автобусе //Труды ВКЭИ автобуспрома. — Львов. — 1983. — С. 106–117.
 6. Гудз Г.С., Еременко П. И., Глобчак М. В. Тепловой расчет тормозных механизмов автомобильных прицепов // Автомобильная промышленность, — 1983. — № 6. — С.61–64.
 7. Гудз Г.С., Мазурок П.С., Глобчак М. В. Количественная оценка взаимосвязи конструктивных параметров фрикционов ГМП автопогрузчиков и их теплонапряженности // Труды ГСКБ по автопогрузчикам. — Львов. — 1986. — С.20–24.
 8. Гудз Г.С., Глобчак М. В. Температурные режимы фрикционов ГМП автобусов ЛАЗ-4202 //Труды ВКЭИ автобуспрома. — Львов.—1984. — С. 34–37.
 9. Гудз Г.С., Еременко П. И., Глобчак М. В. Влияние некоторых параметров процесса буксования на температурный режим фрикционов автобусных ГМП // Труды ВКЭИ автобуспрома. — Львов. — 1985. —С. 26–30.
 10. Гарматий Р. М., Ситовский О. Ф., Глобчак М. В. Дорожные исследования эффективности использования гидрозамедлителя городского автобуса в равнинных условиях.Вопросы динамики и синтеза ГМП // Львов, 1985. — 5 с. — Деп. В УкрНИИНТИ — №2081 — УК.
 11. Гудз Г.С., Еременко П. И., Глобчак М.В., Волошанский В. В. Температурные режимы фрикционов ГМП автопогрузчиков грузоподьемностью 5,0 т.с. // Труды ГСКБ п оавтопогрузчикам. — Львов. —1986. — С. 24–30.
 12. Гудз Г.С., Еременко П. И., Глобчак М. В. О точности электромоделирования нестационарной тепловой задачи трения // Вестник Львовского политехн. ин-та «Динамическая прочность машин и приборов». — 1987. — № 210. — C. 39–40.
 13. Гудз Г.С., Еременко П. И., Мазурок П. С., Глобчак М. В. Расчет работы буксования фрикционов ГМП при реализации микроскорости автопогрузчика // Труды ГСКБ поавтопогрузчикам. — Львов. — 1987. — С. 101–108.
 14. Гудз Г.С., Еременко П. И.,Кузык В. Ф., Глобчак М. В. Методика исследования эффективности контроля—сортировки автобусных кузовов при их капитальном ремонте// Труды ГСКБ по автопогрузчикам. — Львов. — 1987. — С. 171–181.
 15. Гудз Г.С., Глобчак М. В., Еременко П. И.,Кузык В. Ф. Законы распределения потоков ремфонда на участке дефектации кузовов авторемонтного завода // Труды ВКЭИавтобуспрома. — Львов. — 1988.—С.150.
 16. Глобчак М.В., Гудз Г. С. О выборе степени многомерности моделей фрикционовгидромеханической передачи (ГМП) автопогрузчиков для решения тепловых задач //Вестник Львов. политехн. ин-та «Динамика,прочность и проектирование машин и приборов».
 17. Гудз Г.С., Шишкина Т. П., Глобчак М. В. К методике определения допустимых температур фрикционов ГМП автопогрузчиков // Вестник Львов. политехн. ин-та «Динамика,прочность и проектирование машин и приборов». — Львов: СВИТ. — 1990. — № 240. —С.66—73.
 18. Гудз Г.С., Глобчак М. В. Про вплив умов реалізації мікрошвидкості руху автонавантажувачів на теплову навантаженість фрикціонів ГМП // Вісник Львівського політехн. ін-ту "Динаміка, міцність та проектування машин та приладів«.— Львів: СВІТ. — 1991.— № 259. — С. 88–95.
 19. Гудз Г.С., Глобчак М. В. Системний аналіз конструкцій ГМП автонавантажувачів //Materialy sympozjum «SAKON—93» «Metody obliczeniowe i badawcze w rozwjusystemów pojazdow samochodowich i maszyn» — Rzeszów. — 1993. — S. 31–36.
 20. Гудз Г.С., Глобчак М. В., Миськів Т. Г. Розрахунок параметрів дискового гальмастосовно енергоємності // Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів. Праці Західного наук. центру Трансп. акад.наук. — Т. 2. — Львів. — 1995. — С. 16–17.
 21. Гудз Г.С., Глобчак М. В., Королевич Л. М., Приступа В. П. Оцінка надійності ГМП автонавантажувачів // Зб. деп. праць «Теорія і засоби формування оптимальних властивостей автомобіля». ― К., 1996. ― Деп. в ДНТБ України, № 1160.
 22. Гудз Г.С., Глобчак М. В., Королевич Л. М. До питання підвищення надійності системи керування ГМП автонавантажувачів // Праці Західного наук. центру Трансп. акад.наук. — Львів.— 1996. — С. 28–31.
 23. Гудз Г.С., Глобчак М. В., Королевич Л. М. До питання підвищення надійності фрикційних вузлів ГМП автонавантажувачів // Вісник держ. ун-ту «Львівська політехніка». —Львів.— 1997. — № 323. — С.
 24. Гудз Г.С., Глобчак М. В., Королевич Л. М. До розподілу навантажень в трансмісії автонавантажувачів // Науковий вісник ДУ ЛТУ. — Львів. — 1998 — Вип. 9. — С.
 25. Гудз Г.С.,Кусий А. Г., Глобчак М. В.До оцінки довговічності півосей автонавантажувачів при прискорених полігонних випробуваннях // Збірник наукових праць асоціаціїпідприємств України по виробництву автобусів «Автобус» «Проектування,виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів». — Львів, 1998.— Вип. 1. — С.
 26. Гудз Г.С., Глобчак М. В., Королевич Л. М. До питання вибору моделі дослідження коефіцієнту розподілу теплових потоків у гальмовому механізмі // Вісник держ.ун-ту «Львівська політехніка». — Львів. — 1999. — № 376. — С.
 27. Гудз Г.С., Глобчак М. В., Королевич Л. М. Уточнений тепловий розрахунок фрикціонів ГМП автонавантажувачів // Науковий вісник ДУ ЛТУ. — Львів. — 1999 — Вип. 10. — С.
 28. Гудз Г.С., Глобчак М. В., Королевич Л. М. Функціональна залежність для визначеннякоефіцієнту розподілу теплових потоків у гальмовому механізмі // Збірникнаукових праць асоціації підприємств України по виробництву автобусів «Автобус» «Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів».— Львів, 1999. — Вип. 2. — С.
 29. Гудз Г.С., Глобчак М. В. До питання поповнення бази знань для концептуального проектування дискових автомобільних гальм // Збірник наукових праць асоціаціїпідприємств України по виробництву автобусів «Автобус» «Проектування,виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів». — Львів, 1999.— Вип. 2. — С.
 30. Gudz G.,Globchak М. To the problem of entering new information about the heat flowdistribution coefficient in an automobile brake friction pair into the Knowleage Base using computer simulation // Праці Західного наук. центру Трансп.акад. наук. — Львів: Логос, 1999. — С.
 31. Королевич Л. М., Капуш М. М., Глобчак М. В. Деякі аспекти формування ремонтного фонду АРП// Вісник Державного ун—ту «Львівська політехніка» «Динаміка, міцність та проектування машин і приладів» — 2000. — № 236. — С.
 32. Гудз Г.С., Глобчак М. В., Коляса О. Л. Про питання поновлення бази знань дляконцептуального проектування дискових автомобільних гальм // Збірник науковихпраць асоціації підприємств України по виробництву автобусів «Автобус» «Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів».— Львів, 2001. — Вип. 5. — С.
 33. Гудз Г.С., Глобчак М. В., Коляса О. Л. Про вплив деяких конструктивних чинників натемпературний режим дискових гальмових механізмів // Збірник наукових праць асоціації підприємств України по виробництву автобусів «Автобус» «Проектування,виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів». — Львів, 2001.— Вип. 5. — С.
 34. Гудз Г.С., Глобчак М. В. Яворський Я. П. Принципи та результати моделювання впливу конструктивних чинників на температурний режим дискових гальм при тривалихгальмуваннях // Збірник наукових праць асоціації підприємств України повиробництву автобусів «Автобус» «Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів». — Львів, 2002. — Вип. 6. — С. 68–72.
 35. Гудз Г.С., Глобчак М. В., Яворський Я. П. Вплив товщини диска на тепловий баланса втомобільного гальма при випробуваннях типу II // Збірник наукових працьасоціації підприємств України по виробництву автобусів «Автобус» «Проектування,виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів». — Львів, 2003.— Вип. 7. — С.
 36. Гудз Г.С.,Глобчак М.В., Коляса О.Л., Яворський Я.П. Тепловий розрахунок автомобільних дискових гальм при випробуваннях ІІ на основі системного підходу // Збірник наукових праць асоціації підприємств України по виробництву автобусів «Автобус» «Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів».— Львів, 2004. — Вип. 8. — С.
 37. Гудз Г.С., Глобчак М. В., Клипко О. Р. Тепловий розрахунок вентильованих дисковихгальм автобусів на режимах випробувань ІІ // Вісн. Східноукраїнського нац.ун-ту ім. В. Даля. — Луганськ, 2007. — № 6 (112). — С. 39–44.
 38. Гудз Г.С., Глобчак М. В., Коцюмбас О. Й. Техніко-економічна доцільність ремонту автомобільних гільз циліндрів / Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. — Львів, 2008. — Вип. 18.5. — С. 70–75.
 39. Гудз Г.С.,Глобчак М.В., Коцюмбас О.Й. Дослідження закономірностей розподілу температурних полів у автомобільних гільзах циліндрів // Вісті Автомобільно-дорожньогоінституту ДонНТУ — Горлівка, 2009. — № 1(8). — С. 126–130.
 40. Г. С. Гудз, М. В. Глобчак, О. Й. Коцюмбас, О. Р. Клипко,. Експериментальні дослідження теплових режимів гільзи циліндрів та охолодника ДВЗ.// Міжвузівський збірник «НАУКОВІ НОТАТКИ». – Луцьк: 2012, вип. № 36. – С. 73 – 75.
 41. Гудз Г. С. Вимірювальний комплекс для системного дослідження теплового стану середовища «гільза – охолодник» ДВЗ / Г. С. Гудз, М. В. Глобчак, О. Й. Коцюмбас, О. Р. Клипко // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». – Луцьк: 2014. Вип. № 46. – с. 153 – 158.
 42. Глобчак М. В., Малащенко В. В. Силовий аналіз процесу вмикання кулькової обгінної муфти стартерів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Динаміка, міцність та проектування машин і приладів». 2012. – № 730: – С. 27 –30.
 43. Вікович І. А. Поперечно-кутові коливання бітумно-щебеневого агрегату для ямкового ремонту доріг / І. А. Вікович, О. М. Дубневич, М. В. Глобчак, Я. П. Яворський, Б. В. Панкевич // Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів та поїздів. Щорічний науково-виробничий журнал. – Львів, 2014. – № 22: – С. 5 –9.
 44. Николишин М. Моделювання звукопоглинаючих властивостей шаруватих пластин з використанням теорії Тимошенка / М. Николишин, Б. Дівеєв, М. Глобчак, У. Тарасюк // Математичні проблеми механіки неоднорідних структур. – Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 2014. – с. 373 – 374.
 45. Hlobchak M. V. Design features and effort offtorque limiters / M. V. Hlobchak, V. V. Malaschenko // Динаміка, міцність та проектування машин і приладів: Вісник Нац. ун – ту «Львів. політехніка». – Л.: Вид–во Львів. політехніки, 2013. – № 759: – С. 102 –106.
 46. М. В. Глобчак, С. В. Нікіпчук, Я. Я. Кайда. Дослідження причин нерівномірності роботи ремонтної майстерні ТзОВ "Львівське АТП-14631" // Науковий вісник НЛТУ України. – 2016. – № 26.3. – C. 317–323. (Index Copernicus International).
 47. Diveyev B., Hlobchak M., Martyn V., Yavorskyy Y. Optimszation of impact dynamic vibration absorbers in thefrequency band // Український міжвідомчий науково-технічний збірник “Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні». – 2015. – № 49. – P. 85–90.
 48. Г. С. Гудз, М. В. Глобчак, О. Й. Коцюмбас. Параметрична ідентифікація граничних умов теплової моделі середовища «гільза-охолодник» ДВЗ // Науковий журнал Луцького Національного технічного університету «Сучасні технології в мапшинобудуванні та транспорті».– 2016.– № 3(7). – С. 19 – 24.
 49. Глобчак М.В. Проектування і аналіз динамічних процесів у бітумно-щебеневому агрегаті для ямкового ремонту доріг / М.В. Глобчак, І.А. Вікович, О.М. Дубневич, Я.П. Яворський, М.М. Осташук // Технічні вісті. Науковий часопис. – Львів, 2012. – №1(35), 2(36). – С. 49–53.
 50. Глобчак М.В. Поперечно-кутові коливання бітумо-щебеневого агрегату для ямкового ремонту доріг / М.В. Глобчак, І.А. Вікович, О.М. Дубневич, Я.П. Яворський // Технічні вісті. Науковий часопис. – Львів, 2013. – №1 (37), 2 (38). – С. 55–58.
 51. Horbay O., Kernytskyy I., Hlobchak M., Kopytko M., Zachek O., Diveyev B. Optimization of the impact multi-mass vibration absorbers // Scienstific Reviev Engineering and Environmental Sciences. – 2017. – Том Vol. 26(3) № 77. – С. 394–400.
 52. Pelekh Y., Konyk I., Hlobchak M., Cherchyk G., Opalko V., Diveyev B. Optimization of the particle vibration absorbers as SDOF system // Perspective technologies and methods in MEMS design (MEMSTECH) : proceedings of XIIIth International conference, Polyana, April 20–23, 2017. – 2017. – С. 157–160.
 53. Pelekh Y., Diveyev B., Hlobchak M. Dynamic vibration absorbers optimization and design // EconTechMod. – 2017. – Том 6 № 1. – С. 23–30. (За іншою тематикою) (Index Copernicus International?).
 54. Гудз Г. С., Глобчак М. В., Коцюмбас О. Й., Осташук М. М. Визначення ремонтоздатності пневматичних підвісок автобуса з позицій доступу // Автомобільний транспорт. – 2018. – № 43. – С. 47–54. (За іншою тематикою).
 55. М. В. Глобчак, С. В. Нікіпчук, Я. Я. Кайда. Дослідження причин нерівномірності роботи ремонтної майстерні ТзОВ "Львівське АТП-14631" // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – 2016. – Том 26.3. – С. 317–323.
 56. Гудз Г. С., Глобчак М. В., Коляса А. О. Комплексний вплив вагомих чинників на теплонавантаженість фрикціонів ГМП автонавантажувача // Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. – 2017. – Том /76. – С. 119–122.
 57. Diveyev B., Hlobchak M., Martyn V., Yavorskyy Y. Optimszation of impact dynamic vibration absorbers in thefrequency band // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник. – 2015. – № 49. – С. 85–90.
 58. Гудз Г. С., Глобчак М. В., Коцюмбас О. Й., Клипко О. Р. Вплив відновлення гільз циліндрів ДВЗ ремонтними розмірами на його зовнішню швидкісну характеристику // Наукові нотатки : міжвузівський збірник (за галузями знань "Технічні науки"). – 2018. – Вип. 62. – С. 83–87.
 59. Крайник Ю. Л., Зінько Р. В., Глобчак М. В., Скварок Ю. Ю. Методичні основи оптимізації розміщення колісного візка цистерни-напівпричепа // Наукові нотатки : міжвузівський збірник (за галузями знань "Технічні науки"). – 2018. – Вип. 62. – С. 144–147.
 60. Г. С. Гудз, М. В. Глобчак, О. Й. Коцюмбас. Параметрична ідентифікація граничних умов теплової моделі середовища "гільза-охолодник" ДВЗ // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті : науковий журнал. – 2016. – № 3(7). – С. 19–24.
 61. Вікович І. А., Глобчак М. В., Осташук М. М. Поперечно-кутові коливання бітумо-щебеневого агрегату з торсіонною підвіскою // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія “Динаміка, міцність та проектування машин і приладів”. – 2019. – № 910. – С. 10–17.
 62. Гудз Г. С., Глобчак М. В., Коцюмбас О. Й., Захара І. Я. Порівняльна оцінка алгоритмів демонтажу пневмопідвіски автобуса БАЗ А11110 на засадах структурного аналізу // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті : науковий журнал. – 2019. – № 1 (12). – С. 48–55.
 63. Zinko Roman, Stotsko Z., Hlobchak Mykhaylo. Modeling of the ecological condition of the large cities road network // The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji. – 2019. – Vol. 84, No. 2. – С. 91–101.