Скорохода Тарас Володимирович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 21:49, 24 листопада 2016, створена Роман Солтисік (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Скорохода Тарас Володимирович
Skorohoda.jpg
к.х.н., асистент
Дата народження 15 листопада 1983 року
Місце народження Львів
Громадянство Україна
Національність українець
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2005
Спеціальність Біотехнологія біологічно активних речовин
Галузь наукових інтересів електропровідні полімерні матеріали.
Кваліфікаційний рівень магістр
Науковий ступінь кандидат хімічних наук
Науковий керівник кандидат хімічних наук, с.н.с. Заіченко Олександр Сергійович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 29 травня 2010 року
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В’ячеслава Чорновола, Кафедра цивільної безпеки

Скорохода Тарас Володимирович — кандидат хімічних наук, асистент кафедри цивільної безпеки , Інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В’ячеслава Чорновола.

Біографія

Народився 15.11.1983 у м.Львові, у 2000 році з відзнакою закінчив Львівську середню загальноосвітню школу №95. У цьому ж році поступив на навчання до ДУ "Львівська політехніка", де на кафедрі Технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології Інституту хімії та хімічних технологій навчався спершу на бакалавраті, потім - в магістратурі та аспірантурі. Після завершення навчання продовжує працювати в університеті.

Освіта:

 • 2004 - диплом бакалавра з відзнакою, спеціальність "Біотехнологія"
 • 2005 - диплом магістар з відзнакою, спеціальність "Біотехнологія біологічно активних речовин"
 • 2010 - диплом кандидата хімічних наук, спеціальність 02.00.06 - "Хімія високомолекулярних сполук".
 • Тема дисертації: Поверхнево-активні α-аралкілпероксидовмісні телехелатні олігоелектроліти та блок-кополімери на їхній основі [Текст] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Скорохода Тарас Володимирович ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2009. — 179 арк. : табл., рис. — Бібліогр.: арк. 160-179.


Професійна діяльність:

 • 2009-2014р.р. м.н.с, н.с., с.н.с. кафедри Технології біологічно активих сполук, фармації та біотехнології (ТБСФБ) НУ "Львівська політехніка"
 • 2009-2011 викладач хімії, Львівський поліграфічний коледж
 • 2010-2012 асистент кафедри ТБСФБ
 • 2012-2015 асистент кафедри охорони праці
 • 2015-досі асистент кафедри цивільної бзпеки
 • 11 років наукового та 6 років науково-педагогічног стажу.


Навчальна робота

Викладає курси:

 • Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
 • Основи охорони праці

Наукові інтереси

 • Розробка зволожуючних композицій для викориристання у виробництві вологих серветок та туалетного паперу, охорона праці та цивільна безпека на косметичних та хімічних виробництвах, міжнародне законодавств з питань охорони праці та цивільної безпеки

Вибрані публікації

 1. Вивчення кінетики термічного розкладу 1-ізопропіл-3(або 4)-[1-(трет-бутилперокси)-1-метил-етил]бензену у рідкій фазі / Т. В. Скорохода, М. Б. Рабик, Є. Б. Івановський, Н. Є. Мітіна, О. І. Гевусь, О. С. Заіченко // Хімія, технологія речовин та їх застосування : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Й. Й. Ятчишин. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — C. 157-160. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 667). — Бібліогр.:7 назв.
 2. Водорозчинні поверхнево-активні субстанції з антимікробними властивостями на основі 1,4-нафтохінону та 1,3,5-триазину / Т. В. Скорохода, С. В. Половкович, О. Я. Карпенко, М. В. Стасевич, В. Р. Лобаз, В. П. Новіков // хХіі Українська конференція з органічної хімії, 20-25 вересня 2010 р., м. Ужгород : тези доп. — Ужгород : Патент, 2010. — С. 373.
 3. (Мет)акрилові телехелатні (ко)олігомери як носії у системах зв’язування та доставки нуклеїнових кислот / Т. В. Скорохода, Л. А. Ізюмова, В. В. Стадник, О. І. Гевусь, О. С. Заіченко // XII Українська конференція з високомолекулярних сполук, 18-21 жовтня 2010, Київ : тези доп. / Ін-т хімії високомолекуляр. сполук. — К., 2010. — С. 201.
 4. Подходы к созданию и применение в биологии и медицине новых биофункциональных наноматериалов для доставки лекарственных средств и нуклеиновых кислот / Р. С. Стойка, А. С. Заиченко, Н. Е. Митина, Т. Скорохода, М. Москвин, Р. О. Билый, Ю. Я. Кит, Н. Н. Бойко, Р. Р. Панчук, Е. З. Филяк, Ю. Сенькив, Н. Скорохид // Нанострук-турные материалы-2010: Беларусь-Россия-Украина : тез. ІІ Междунар. науч. конф., 19-22 окт. 2010 г., Киев, Украина / Ин-т металлофизики им. Г. В. Курдюмова. — Киев,2010. — С. 649.
 5. Синтез нових гетероциклічних сполук на основі сим-триазину з використанням тіазольних та імідазольних систем, як замісників / С. В. Половкович, М. С. Курка, О. Б. Миколів, Т. В. Скорохода, М. В. Стасевич, В. Р. Лобаз, В. П. Новіков // ХХІІ Ук­раїнська конференція з органічної хімії, 20-25 вересня 2010 р., м. Ужгород : тези доп. -Ужгород : Патент, 2010. — С. 117. Enhanced antisense oligodeoxynucleotides delivery for prevention prion infections / L. Izyumova, V. Stadnyk, T. Skorokhoda // Biopolymers and cell. — 2010. — Vol. 26, suppl. 2 : Bridges in life sciences : 5th Annu. sci. meet. regional cooperation for health, science ana technology, Lviv, Ukraine, Apr. 9-11, 2010. — P. 114.
 6. Estimation of biosafety of novel nanosized materials for drug delivery / R. Stoika, A. Zaichenko, N. Mitina, T. Skorokhoda, M. Moskvin, R. Bilyy, Yu. Kit, N. Boiko, R. Panchuk, Y. Filyak, Y. Senkiv, N. Skorokhyd // Четвертий національний конгрес з біоетики з між­народною участю, 20-23 вересня 2010, Київ, Україна : [матеріали]. — К., 2010. — С. 83.
 7. Investigation of maghemite surface modification with N-(2-hydroxypropyl) methacrylamide copolymers / T. Skorokhoda, M. Benes, O. Zaichenko // Membrane and sorption processes and technologies : abstr. of intern. sci. conf., Apr. 20-22, 2010, Kyiv, Ukraine : abstracts. — Kyiv, 2010. — P. 112. — Bibliogr.: 3 titles.
 8. Novel antibacterial surfactants: water-soluble systems on the basis of oligo-N-vinyl-2-pirrolidone / T. Skorokhoda, I. Lushchyk, V. Lobaz, O. Zaichenko, V. Novikov // 3rd Interna­tional summer sdiool «Supramolecular systems in chemistry and biology», Sept. 6-10, 2010, Lviv, Ukraine : materials of rep. — Lviv : Triada plus, 2010. — P. 158.
 9. Novel functionalized nanocomposites: molecular design, synthesis and biomedical application / R. Stoika, A. Zaichenko, R. Bilyy, N. Mitina, O. Shevchuk, T. Skorokhoda, R. Panchuk, N. Boyko, Y. Filyak, L. Izyumova, Yu. Kit, N. Skorokhyd // Biopolymers and cell. −2010. — Vol. 26, suppl. 2 : Bridges in life sciences : 5th Annu. sci. meet. regional cooperation for health, science ana technology, Lviv, Ukraine, Apr. 9-11, 2010. — P. 37. — Bibliogr.: 4 titles.
 10. Novel synthetic vehicles and nanoscale drug delivery systems overcoming cell membrane / M. Moskvin, T. Skorokhoda, R. Panchuk, N. Boiko, N. Mitina, A. Zaichenko, R. Stoika // Biopolymers and cell. — 2010. — Vol. 26, suppl. 2 : Bridges in life sciences : 5th Annu. sci. meet. regional cooperation for health, science ana technology, Lviv, Ukraine, Apr. 9­11, 2010. — P. 59.
 11. Oligoperoxide based functional magnetic nanoparticles of biomedical application / A. Zaichenko, N. Mitina, V. Lobaz, T. Skorokhoda, V. Glazunova, T. Konstantinova, R. Bilyy, R. Stoika, D. Horak, D. Sponarova // Polymer-nano-particles interactions: concepts, obser­vations and applications : [abstr.] of 454 WE-Heraeus Seminar (Bonn, Germany, March 28-31, 2010). — [Bonn], 2010. — P. 60.
 12. T. Skorokhoda. Kinetic peculiarities of telechelic oligoelectrolytes thermal decomposition in 1,4-dioxane // Abstracts of ХІІI Ukrainian Conference on Macromolecular Compounds, (Kyiv, Ukraine,October 7–10, 2013) / Institute of Macromolecular Chemistry NAS of Ukraine – P. 310-312. (in Ukrainian)
 13. T. Skorokhoda, A. Riabtseva, N. Mitina, O. Zaichenko. New methacrylic amino-containing

block-copolymers for drug delivery // International Scientific Conference [“Actual Problems of Chemistry and Technology of Organic Substances (APCTOS)”], (Lviv, Ukraine, November 6–8, 2012) / Lviv Polytechnic National University – P. 75.


Контакти

 • пл. Св. Юра 1, 79013, Львів; 3-й корпус, кімната 312
 • Tел. +38 (032) 258-25-09
 • e-mail: tv.skorokhoda(at)gmail.com