Скачко Володимир Петрович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Скачко Володимир Петрович
Skachko.jpg
к.х.н., ст. викладач
Дата народження 24 квітня 1957.
Громадянство Україна
Науковий ступінь кандидат хімічних наук
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В’ячеслава Чорновола , Кафедра цивільної безпеки

Скачко Володимир Петрович — кандидат хімічних наук, ст. викладач кафедри цивільної безпеки , Інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В’ячеслава Чорновола.

Загальна інформація

 • вища освіта: Львівський політехнічний інститут, факультет технології органічних речовинтехнологія основного органічного синтезу, інженер-хімік-технолог, рік закінчення 1979 р.
 • кандидатська дисертація: тема „ Синтез метилформіату і його кислотнокаталізовані перетворення”, диплом кандидата хімічних наук сер. ХМ № 022710 виданий 27.03.1991 р спеціальність «Технологія продуктів важкого органічного синтезу», керівники Моісеєв І.Й та Паздерський Ю.А., рік захисту11.12.1990 р.


Основні курси

 • «Охорона праці в галузі»,
 • «Основи охорони праці»,
 • «Охорона праці»
 • «Професійна та цивільна безпека».

Наукові інтереси

 • Дослідження процесів отримання альтернативних видів палива (біогаз,біоетанол, біодизель, паливні брикети) та переробки відходів цих виробництв. Дослідження в галузі безпеки хімічних процесів

Вибрані публікації

Опубліковано понад 70 наукових праць (в тому числі 25 статей у фахових виданнях, науково-технічних журналах та збірниках матеріалів міжнародних конференцій, 34 патенти на винаходи в Україні, ФРН, Італії, Норвегії, Франції, Бельгії, Китаї, Росії) та 15 навчально-методичних праць.

Серед них:

 1. С.С. Левуш, Ю.В. Кіт, В.П.Скачко. Одержання пероцтової кислоти. Кінетична поведінка компонентів газофазного окиснення ацетальдегіду у збіднених альдегідом сумішах за адіабатичних умов та вибір реактора. -Хімічна промисловість України, № 6, 2014, ст.26-30
 2. В.П.Скачко, Т.С.Чорна.Спосіб очищення гліцеринуПатент України № u201410004, заявл 11.09.2014 р, видано 08.12.14 МПК С07с 31/22
 3. С.С. Левуш, Ю.В. Кіт, В.П.СкачкоАналіз кінетики газофазного окиснення ацетальдегіду і вибір реактора одержання пероцтової кислоти. - Хімічна промисловість України, № 3 2013, ст.18-22.
 4. Макаревич А.П.,. Сахарук Л.В., Скачко В.П.Оценкареакционнойспо¬собностижидкихотверди-телейсложноэфирногокласса по ихэфирным числам. -Металл и литьеУкраины, 1997, № 8-9, ст.34-38
 5. PatentDE(ФРН)4237333A1от11.05.1994, МКИ5С25В 3/00EinelektrochemischesVer-fahrenzurRegenerierungdesKatalysatorsbeiderMethylformiatsyntheseSobotta, G., SkachkoV.P, Tagajev, O.A. Pazderskij, Ju.A. ,Lecjuk, V.V.
 6. PatentEP 0596483 МКИ5 С07с 69/06 от 30.11.1996Process for the preparation of methyl formiate. -Sobotta, G.; Skachko V.P,Tagajew, O. A., Pazderski, J. A. Moiseev, I. I.

Контакти

пл. Св. Юра 5, 79013, Львів; 3 -й корпус, кімната 312

Tел. +38 (032) 258-25-09