Скалецький Михайло Петрович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Скалецький Михайло Петрович
RTEmagicC skaletskyi11.jpg
к.філос.н.., доцент
Дата народження 2 січня 1952 р. у
Місце народження с. Чернихівці Збаразького району Тернопільської області
Громадянство Україна
Alma mater Київський державний університет ім.. Т.Г.Шевченка
Дата закінчення 1977 р.
Спеціальність «філософія»
Галузь наукових інтересів проблеми філософії, релігієзнавства, української та зарубіжної культури.
Кваліфікаційний рівень філософ, викладач філософських дисциплін
Науковий ступінь кандидат філософських наук
Дата присвоєння н.с. 1986 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1991 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»Кафедра філософії Інститут гуманітарних та соціальних наук

Скалецький Михайло Петрович — кандидат філософських наук , доцент кафедри філософії Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Народився 2 січня 1952 р. у с. Чернихівці Збаразького району Тернопільської області у сім’ї селян.

У 1977 р. закінчив філософський факультет Київського державного університету ім.. Т.Г.Шевченка за фахом: філософ, викладач філософських дисциплін.

У 1981-1985 рр. навчався в аспірантурі Львівського державного університету ім. Івана Франка.

У 1986 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата філософських наук за темою «Громадська думка, її місце у структурі суспільної свідомості».

Згодом був обраний на посаду старшого викладача кафедри філософії Львівського політехнічного інституту, а у 1991 — обраний на посаду доцента.


Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

Роль релігії в сучасному інформаційному суспільстві

Філософія

Наукові інтереси

У сферу наукових інтересів входять проблеми філософії, релігієзнавства, української та зарубіжної культури.

Вибрані публікації

Релігієзнавство : Навчальний посібник / Ірина Миколаївна Сурмай, Віктор Леонтійович Петрушенко, Михайло Петрович Скалецький, Микола Миколайович Одарченко . — Львів : Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2004 . — 339 с. — Бібліогр. наприкінці тем . — На укр. яз. — ISBN 966-553-418-1 .

Етнотворча й етнозахисна функції культури / М.П. Скалецький // Зб. наук. пр. Наук.-дослід. ін-ту українознав. — К. : Фоліант, 2005. — Т. 5. — С. 228-236.

Петро Могила — ідейний предтеча Богдана Хмельницького / М. Скалецький, З. Тіменик // Історія релігій в Україні : Наук. щорічник, 2005 р. — Л. : Логос, 2005. — Кн. 2. -С. 260-270. — Бібліогр.: 18 назв.

Петро Могила та духовна атмосфера в Україні напередодні національно-визвольної війни українського народу під проводом Б. Хмельницького / М.П. Скалецький, Л.О. Мазур // Зб. наук. пр. Наук.-дослід. ін-ту українознав. — К. : Фоліант, 2005. — Т. 7. — С. 368-383.

Релігієзнавство : Навч. посіб. / В.Л. Петрушенко, О.П. Петрушенко, М.П. Скалецький, С.М. Повторева, І.М. Сурмай, З.І. Тіменик ; За ред. В.Л. Петрушенка, О.П. Петрушенка. −2-е вид. стер. — Л. : Новий світ-2000, 2005. — 328 с. — Бібліогр.: с. 325-327.

Теорія «атеїстичного» екзистенціалізму Сартра / М. Скалецький // Філософ. пошу­ки. — Л. ; О. : Cogito : Центр Європи, 2005. — Вип. 19: Пізнання: епістемол., онтол. та соціол. виміри. — С. 412-413.

Українська та зарубіжна культура : Навч. посіб. / Л.Є. Дещинський, Я.Я. Денісов, Л.В. Цубов, М.П. Скалецький, Н.М. Барановська, О.Г. Макарчук ; За ред. Л.Є. Дещинсько-го. — 4-е вид., переробл. і доповн. — Л. : Бескид Біт, 2005. — 304 с. — Бібліогр.: с. 298-303.

Екзистеційно-психологічні та релігійні мотиви суїцидальної поведінки студентської молоді (на прикладі студентів Національного університету «Львівська політехніка») / О. Данило, М. Скалецький // Філософ. пошуки / Всеукр. асоц. філософ. отілок, Львів.філософ. спілка «Cogito», Ін-т філос., логіки і соціол. — Л. ; О. : Центр Європи, 2009. — Вип. 29 : Особисті цінності і переконання філософа та історико-філософський процес. — С. 413-416.

Екологічні проблеми в умовах інформаційного суспільства / М. Скалецький // Філософія і наука за умов формування інформаційного суспільства: морально-етичні та світоглядні проблеми : тези всеукр. наук. конф. «XXII Читання, присвячені пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи К. Твардовського», 9-11 лют. 2010 р. / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 43-45.

Причини та мотиви суїцидальної поведінки в умовах економічної кризи / О. Данило, М. Скалецький // Філософські науки : [зб. наук. пр.] / відп. ред. В. Л. Петрушенко. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 85-90. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 661). — Бібліогр.: 19 назв.

Філософія : навч.-метод. посіб. для студ. дистанц. форми навчання. Ч. 1 : Історія світової та української філософії / В. Л. Петрушенко, І. О. Даценко, О. В. Демків, Б. Т. Домбровський, Е. Ф. Єлєнєвський, Г. Ф. Карвацька, І. В. Карівець, Л. І. Мазур, М. М. Одарченко, О. В. Паньків, С. М. Повторєва, М. П. Скалецький, Г. В. Сігунов, І. М. Сурмай, Ю. Г. Шадських ; Нац. ун-т «Львів. політехніка», Ін-т дистанц. навчання. -Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — 208 с. — (Серія «Дистанційне навчання» ; № 49). — Бібліогр.: с. 205-207.

Філософія : навч.-метод. посіб. для студ. дистанц. форми навчання. Ч. 2 : Фунда­ментальні проблеми сучасної філософії / В. Л. Петрушенко, І. О. Даценко, О. В. Демків, Б. Т. Домбровський, Е. Ф. Єлєнєвський, Г. Ф. Карвацька, І. В. Карівець, Л. І. Мазур, М. М. Одарченко, О. В. Паньків, С. М. Повторєва, М. П. Скалецький, Г. В. Сігунов, І. М. Сурмай, Ю. Г. Шадських ; Нац. ун-т «Львів. політехніка», Ін-т дистанц. навчання. -Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — 144 с. — (Серія «Дистанційне навчання» ; № 50). — Бібліогр.: с. 142-143 (36 назв).


Контакти

вул. Квітнева 6, 79013, Львів; 29-й корпус , к. 212

тел..: +38 (032) 258-27-10 ; +38 (032) 258-21-09