Відмінності між версіями «Скалецький Михайло Петрович»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
 
(Не показані 2 проміжні версії цього користувача)
Рядок 64: Рядок 64:
  
 
===Вибрані публікації===
 
===Вибрані публікації===
 +
# Скалецький М.П. Міжконфесійні стосунки в сучасній Україні: конспект лекції для студентів всіх спеціальностей стаціонарної форми навчання з вибіркового курсу «Релігійне життя в сучасній Україні» / М.П. Скалецький / - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 16 с.
 +
# Скалецький М.П. Тема 5. Проблема буття у філософії / М.Скалецький, А.Кадикало, І.Карівець та ін. // Методичні вказівки до планів семінарських занять з філософії для усіх спеціальностей заочної форми навчання / уклад.: А.М. Кадикало, І.В. Карівець та ін.-Серія «Дистанційне навчання». - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 96 с. / с. 37–46 (0,5 д.а.).
 +
# Скаллецький м. Хрестоматія з історії європейської філософії: (навч. посібник для самостійної роботи студентів) / Під заг. редакцією проф. В.Л. Петрушенка. - Львів: Новий світ - 2000, 2013. - С. 240- 256, 408-417, 518-528.
 +
# Скалецький М.П. Петро Могила – видатний український реформатор / Михайло Скалецький // Сікорський П.І. V Всеукраїнський педагогічний конгрес. Збірник наукових праць. Л.: Сполом, 2020.-283 с./ С.253-277 (0,5 друк. ар.).
 +
# Скалецький М.П. Українське духовенство в обороні Української церкви та української культури / Михайло Скалецький // Історія релігій в Україні: актуальні питання / за заг. Ред.. О. Киричук, І. Орлевич, М. Омельчук; Львівський музей історії релігії; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; Інститут філософії ім.Г.С. Сковороди; Інститут українознавства ім. І. Крипякевича НАН України. - Львів: «Логос», 2019. - 252 с. / С.217–225 (0,5 друк.арк.).
 +
# Скалецький М.П. Про парадигмальні засади реформи освіти в Україні  Михайло / Скалецький / Знання. Освіта. Освіченість. Збірник матеріалів IVV Міжнародної науково-практичної конференції, м.Вінниця, 28-29 вересня 2018 р. – Вінниця: ВНТУ, 2018. – 1951 с. / с.40-44 (0,5 д.а.).
 +
# Скалецький М.П. Екологія людини в умовах інформаційного суспільства та новітніх технологій / Михайло Скалецький // Знання. Освіта. Освіченість. Збірник матеріалів Ш Міжнародної науково-практичної конференції, м.Вінниця, 28-29 вересня 2016 р. – Вінниця: ВНТУ, 2016. – 181 с. / с.142-146 (0,5 д.а.).
 +
# М. Етична спадщина К.Твардовського в її сучасній ретроспекції (до 150-річчя від дня народження) /Михайло Скалецький // Гуманітарні візії. – Volume 1 namber 2 Founder and Publisher. -  Lviv, Polytechnic National University, 2015. – 116 с. / с. 103-109 (0,5 д.а.).
 +
# Скалецький М.П. Рудольф Штайнер про принципи становлення людської особистості на засадах антропософії / М.Скалецький // Філософські пошуки, вип. 1 (3) / 2015: Етика. Естетика. Цінності: Актуальні проблеми. – Львів: Ліга-Прес, 2015. – 204 с. / с. 86-98 (0,5 д.а.).
 +
# Скалецький М.П. Особа вченого та особливості пізнавальної діяльності у класичній та некласичній науці / Скалецький М.П. // Знання. Освіта. Освіченість. Збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції, м.Вінниця, 2-3 жовтня 2014 р. - Вінниця: ВНТУ, 2014. - 170 с. / с. 60-63 (0,5 д.а.).
 +
# Скалецький М., Оробчук О. Заробітчанство та проблема соціального сирітства в Україні/ М.Скалецький, О.Оробчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" №750 / Філософські науки. - Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. - с. 98-103 (0,5 д.а.).
 
# Релігієзнавство : Навчальний посібник / Ірина Миколаївна Сурмай, [[Петрушенко Віктор Леонтійович|Віктор Леонтійович Петрушенко]], Михайло Петрович Скалецький, Микола Миколайович Одарченко . — [[Львів]] : [[Видавництво Львівської політехніки|Видавництво НУ «Львівська політехніка»]], 2004 . — 339 с. — Бібліогр. наприкінці тем . — На укр. яз. — ISBN 966-553-418-1 .  
 
# Релігієзнавство : Навчальний посібник / Ірина Миколаївна Сурмай, [[Петрушенко Віктор Леонтійович|Віктор Леонтійович Петрушенко]], Михайло Петрович Скалецький, Микола Миколайович Одарченко . — [[Львів]] : [[Видавництво Львівської політехніки|Видавництво НУ «Львівська політехніка»]], 2004 . — 339 с. — Бібліогр. наприкінці тем . — На укр. яз. — ISBN 966-553-418-1 .  
 
# Етнотворча й етнозахисна функції культури / М.П. Скалецький // Зб. наук. пр. Наук.-дослід. ін-ту українознав. — К. : Фоліант, 2005. — Т. 5. — С. 228-236.
 
# Етнотворча й етнозахисна функції культури / М.П. Скалецький // Зб. наук. пр. Наук.-дослід. ін-ту українознав. — К. : Фоліант, 2005. — Т. 5. — С. 228-236.

Поточна версія на 11:16, 15 січня 2020

Скалецький Михайло Петрович
RTEmagicC skaletskyi11.jpg
к.філос.н.., доцент
Дата народження 2 січня 1952 р. у
Місце народження с. Чернихівці Збаразького району Тернопільської області
Громадянство Україна
Alma mater Київський державний університет ім.. Т.Г.Шевченка
Дата закінчення 1977 р.
Спеціальність «філософія»
Галузь наукових інтересів проблеми філософії, релігієзнавства, української та зарубіжної культури.
Кваліфікаційний рівень філософ, викладач філософських дисциплін
Науковий ступінь кандидат філософських наук
Дата присвоєння н.с. 1986 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1991 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра філософії Інститут гуманітарних та соціальних наук

Скалецький Михайло Петрович — кандидат філософських наук , доцент кафедри філософії Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Народився 2 січня 1952 р. у с. Чернихівці Збаразького району Тернопільської області у сім’ї селян.

У 1977 р. закінчив філософський факультет Київського державного університету ім.. Т.Г.Шевченка за фахом: філософ, викладач філософських дисциплін.

У 1981-1985 рр. навчався в аспірантурі Львівського державного університету ім. Івана Франка.

У 1986 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата філософських наук за темою «Громадська думка, її місце у структурі суспільної свідомості».

Згодом був обраний на посаду старшого викладача кафедри філософії Львівського політехнічного інституту, а у 1991 — обраний на посаду доцента.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Роль релігії в сучасному інформаційному суспільстві
 • Філософія

Наукові інтереси

У сферу наукових інтересів входять проблеми філософії, релігієзнавства, української та зарубіжної культури.

Вибрані публікації

 1. Скалецький М.П. Міжконфесійні стосунки в сучасній Україні: конспект лекції для студентів всіх спеціальностей стаціонарної форми навчання з вибіркового курсу «Релігійне життя в сучасній Україні» / М.П. Скалецький / - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 16 с.
 2. Скалецький М.П. Тема 5. Проблема буття у філософії / М.Скалецький, А.Кадикало, І.Карівець та ін. // Методичні вказівки до планів семінарських занять з філософії для усіх спеціальностей заочної форми навчання / уклад.: А.М. Кадикало, І.В. Карівець та ін.-Серія «Дистанційне навчання». - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 96 с. / с. 37–46 (0,5 д.а.).
 3. Скаллецький м. Хрестоматія з історії європейської філософії: (навч. посібник для самостійної роботи студентів) / Під заг. редакцією проф. В.Л. Петрушенка. - Львів: Новий світ - 2000, 2013. - С. 240- 256, 408-417, 518-528.
 4. Скалецький М.П. Петро Могила – видатний український реформатор / Михайло Скалецький // Сікорський П.І. V Всеукраїнський педагогічний конгрес. Збірник наукових праць. Л.: Сполом, 2020.-283 с./ С.253-277 (0,5 друк. ар.).
 5. Скалецький М.П. Українське духовенство в обороні Української церкви та української культури / Михайло Скалецький // Історія релігій в Україні: актуальні питання / за заг. Ред.. О. Киричук, І. Орлевич, М. Омельчук; Львівський музей історії релігії; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; Інститут філософії ім.Г.С. Сковороди; Інститут українознавства ім. І. Крипякевича НАН України. - Львів: «Логос», 2019. - 252 с. / С.217–225 (0,5 друк.арк.).
 6. Скалецький М.П. Про парадигмальні засади реформи освіти в Україні Михайло / Скалецький / Знання. Освіта. Освіченість. Збірник матеріалів IVV Міжнародної науково-практичної конференції, м.Вінниця, 28-29 вересня 2018 р. – Вінниця: ВНТУ, 2018. – 1951 с. / с.40-44 (0,5 д.а.).
 7. Скалецький М.П. Екологія людини в умовах інформаційного суспільства та новітніх технологій / Михайло Скалецький // Знання. Освіта. Освіченість. Збірник матеріалів Ш Міжнародної науково-практичної конференції, м.Вінниця, 28-29 вересня 2016 р. – Вінниця: ВНТУ, 2016. – 181 с. / с.142-146 (0,5 д.а.).
 8. М. Етична спадщина К.Твардовського в її сучасній ретроспекції (до 150-річчя від дня народження) /Михайло Скалецький // Гуманітарні візії. – Volume 1 namber 2 Founder and Publisher. - Lviv, Polytechnic National University, 2015. – 116 с. / с. 103-109 (0,5 д.а.).
 9. Скалецький М.П. Рудольф Штайнер про принципи становлення людської особистості на засадах антропософії / М.Скалецький // Філософські пошуки, вип. 1 (3) / 2015: Етика. Естетика. Цінності: Актуальні проблеми. – Львів: Ліга-Прес, 2015. – 204 с. / с. 86-98 (0,5 д.а.).
 10. Скалецький М.П. Особа вченого та особливості пізнавальної діяльності у класичній та некласичній науці / Скалецький М.П. // Знання. Освіта. Освіченість. Збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції, м.Вінниця, 2-3 жовтня 2014 р. - Вінниця: ВНТУ, 2014. - 170 с. / с. 60-63 (0,5 д.а.).
 11. Скалецький М., Оробчук О. Заробітчанство та проблема соціального сирітства в Україні/ М.Скалецький, О.Оробчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" №750 / Філософські науки. - Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. - с. 98-103 (0,5 д.а.).
 12. Релігієзнавство : Навчальний посібник / Ірина Миколаївна Сурмай, Віктор Леонтійович Петрушенко, Михайло Петрович Скалецький, Микола Миколайович Одарченко . — Львів : Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2004 . — 339 с. — Бібліогр. наприкінці тем . — На укр. яз. — ISBN 966-553-418-1 .
 13. Етнотворча й етнозахисна функції культури / М.П. Скалецький // Зб. наук. пр. Наук.-дослід. ін-ту українознав. — К. : Фоліант, 2005. — Т. 5. — С. 228-236.
 14. Петро Могила — ідейний предтеча Богдана Хмельницького / М. Скалецький, З. Тіменик // Історія релігій в Україні : Наук. щорічник, 2005 р. — Л. : Логос, 2005. — Кн. 2. -С. 260-270. — Бібліогр.: 18 назв.
 15. Петро Могила та духовна атмосфера в Україні напередодні національно-визвольної війни українського народу під проводом Б. Хмельницького / М.П. Скалецький, Л.О. Мазур // Зб. наук. пр. Наук.-дослід. ін-ту українознав. — К. : Фоліант, 2005. — Т. 7. — С. 368-383.
 16. Релігієзнавство : Навч. посіб. / В.Л. Петрушенко, О.П. Петрушенко, М.П. Скалецький, С.М. Повторева, І.М. Сурмай, З.І. Тіменик ; За ред. В.Л. Петрушенка, О.П. Петрушенка. −2-е вид. стер. — Л. : Новий світ-2000, 2005. — 328 с. — Бібліогр.: с. 325-327.
 17. Теорія «атеїстичного» екзистенціалізму Сартра / М. Скалецький // Філософ. пошу­ки. — Л. ; О. : Cogito : Центр Європи, 2005. — Вип. 19: Пізнання: епістемол., онтол. та соціол. виміри. — С. 412-413.
 18. Українська та зарубіжна культура : Навч. посіб. / Л.Є. Дещинський, Я.Я. Денісов, Л.В. Цубов, М.П. Скалецький, Н.М. Барановська, О.Г. Макарчук ; За ред. Л.Є. Дещинсько-го. — 4-е вид., переробл. і доповн. — Л. : Бескид Біт, 2005. — 304 с. — Бібліогр.: с. 298-303.
 19. Екзистеційно-психологічні та релігійні мотиви суїцидальної поведінки студентської молоді (на прикладі студентів Національного університету «Львівська політехніка») / О. Данило, М. Скалецький // Філософ. пошуки / Всеукр. асоц. філософ. отілок, Львів.філософ. спілка «Cogito», Ін-т філос., логіки і соціол. — Л. ; О. : Центр Європи, 2009. — Вип. 29 : Особисті цінності і переконання філософа та історико-філософський процес. — С. 413-416.
 20. Екологічні проблеми в умовах інформаційного суспільства / М. Скалецький // Філософія і наука за умов формування інформаційного суспільства: морально-етичні та світоглядні проблеми : тези всеукр. наук. конф. «XXII Читання, присвячені пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи К. Твардовського», 9-11 лют. 2010 р. / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 43-45.
 21. Причини та мотиви суїцидальної поведінки в умовах економічної кризи / О. Данило, М. Скалецький // Філософські науки : [зб. наук. пр.] / відп. ред. В. Л. Петрушенко. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 85-90. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 661). — Бібліогр.: 19 назв.
 22. Філософія : навч.-метод. посіб. для студ. дистанц. форми навчання. Ч. 1 : Історія світової та української філософії / В. Л. Петрушенко, І. О. Даценко, О. В. Демків, Б. Т. Домбровський, Е. Ф. Єлєнєвський, Г. Ф. Карвацька, І. В. Карівець, Л. І. Мазур, М. М. Одарченко, О. В. Паньків, С. М. Повторєва, М. П. Скалецький, Г. В. Сігунов, І. М. Сурмай, Ю. Г. Шадських ; Нац. ун-т «Львів. політехніка», Ін-т дистанц. навчання. -Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — 208 с. — (Серія «Дистанційне навчання» ; № 49). — Бібліогр.: с. 205-207.
 23. Філософія : навч.-метод. посіб. для студ. дистанц. форми навчання. Ч. 2 : Фундаментальні проблеми сучасної філософії / В. Л. Петрушенко, І. О. Даценко, О. В. Демків, Б. Т. Домбровський, Е. Ф. Єлєнєвський, Г. Ф. Карвацька, І. В. Карівець, Л. І. Мазур, М. М. Одарченко, О. В. Паньків, С. М. Повторєва, М. П. Скалецький, Г. В. Сігунов, І. М. Сурмай, Ю. Г. Шадських ; Нац. ун-т «Львів. політехніка», Ін-т дистанц. навчання. -Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — 144 с. — (Серія «Дистанційне навчання» ; № 50). — Бібліогр.: с. 142-143 (36 назв).

Контакти

вул. Митрополита Андрія 5, 79013, Львів 4-й корпус, кімната 328

тел..: +38 (032) 258-26-41

E-mail: Kaan@i.ua