Ситник Йосиф Степанович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Ситник Йосиф Степанович
Ситник.jpg
д.е.н., доцент
Дата народження 18 лютого 1972 р.
Місце народження с. Микити, Бродівський р-н, Львівської обл.
Громадянство Україна
Національність Українець
Alma mater Тернопільська Академія народного господарства
Дата закінчення 1995 р.
Спеціальність Адміністративний менеджмент
Галузь наукових інтересів корпоративне управління,технології лідерства в організаціях, менеджмент організацій, розвиток малого підприємництва, державне регулювання економіки, діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства.
Науковий ступінь доктор економічних наук
Дата присвоєння н.с. 2018 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2008 р.
Відомий у зв’язку з перебуванням на посаді першого заступника голови Львівської обласної державної адміністрації (29 квітня 2014 — 30 листопада 2014 року)
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту персоналу та адміністрування, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Ситник Йосиф Степанович — завідувач кафедри менеджменту персоналу та адміністрування, доктор економічних наук, доцент, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народився на Бродівщині 18 лютого 1972 р. Науковий ступінь:доктор економічних наук (2018).

Вчене звання: доцент (2008)

Освіта

У 1995 році закінчив Тернопільську Академію народного господарства. Спеціальність — Адміністративний менеджмент.

У 2000 році закінчив аспірантуру Інституту регіональних досліджень НАН України.

Дисертаційна робота на тему: «Формування механізмів управління розвитком малого підприємництва» успішно захищена 27.03.2002 року, к.е.н.

У 2008 році присвоєно вчене звання доцента кафедри Менеджменту організацій.

У 2009 році доповненням до диплома кандидата наук сертифікований Candidate of Sciences (comparable to the academic degree of Doctor of Philosophy, Ph.D.).

Професійна діяльність

Професійний досвід:

Володіє професійним досвідом педагогічної та керівної діяльності, навиками у формуванні та розробці планів і прогнозів економічного розвитку регіону, макроекономічного аналізу, формування стратегії і тактики розвитку підприємства.


Наукова діяльність

Наукові інтереси: корпоративне управління, технології лідерства в організаціях, менеджмент організацій,розвиток малого підприємництва, державне регулювання економіки, діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства.

Громадська діяльність

Упродовж 2005-2013 років голова осередку Товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка в Інституті економіки і менеджменту НУ «Львівська політехніка».

Член Всеукраїнського об'єднання "Свобода". Голова Львівської обласної організації ВО "Свобода" у 2014-2015 рр.

Депутат Львівської обласної ради VI скликання (2013-2015 рр.) від виборчого округу № 2 (м. Львів), керівник депутатської фракції ВО "Свобода" в обласній раді у переод 2014-2015 рр., працював у постійній комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності у Львівській обласній раді.

Викладацька діяльність

Викладає курси:

 • «Технологія лідерства в організації»;
 • "Економіка підприємства";
 • "Економічна діагностика процесів інтелектуалізації підприємства";
 • "Інформаційно-інтелектуальна економіка";
 • "Національна економіка".

Вибрані публікації

Автор понад 100 наукових праць, навчальних посібників, монографій, підручника.

Основні публікації:

Авторський профіль GoogleАкадемія

Авторський профіль RESEARCHERID

Авторський профіль в Scopus

Монографії

 1. Ситник Й. С. Інтелектуалізація систем менеджменту підприємств: концепція, системний моніторинг та моделювання: монографія / Й. С. Ситник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 380 c.
 2. Ситник Й.С. Теоретико-методологічні засади інтелектуалізації систем менеджменту підприємств: монографія / Й. С. Ситник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 248 с.

Навчальні посібники та підручники

 1. Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньою програмою підготовки магістрів ( Інститут економіки і менеджменту). Книга 3: навчальний посібник / У. О. Балик, Н. Ю. Глинський, О. О. Жовтанецька, О. Я. Кобилюх, І. В. Когут, Н. С. Косар, Т. В. Лебідь, Литвин И.В., Л. С. Лісовська, З. С. Люльчак, М. М. Мамчин, І. Р. Петровська, З. М. Ривак, Й. С. Ситник, Г. І. Скорик, П. І. Стецюк, Р. В. Фещур, Н. І. Чухрай, Н. О. Шпак, В. С. Янішевський. – Львів: Видавництво "Львівська політехніка", 2017. – 160 c.
 2. Ситник Й.С. Економіка і фінанси підприємства: Навчальний посібник / Й.С. Ситник, 2-ге вид., перероблене і доповнене. – Львів: «Тріада плюс», 2013. – 244с.
 3. Економіка підприємства: Підручник / За загальною редакцією Й.М. Петровича. Львів, «Новий світ-2000», 2004. — 680 с.
 4. Ситник Й.С. Менеджмент організацій: Навчальний посібник.Львів, «Тріада плюс», 2008. — 456 с.
 5. Ситник Й.С. Економіка і фінанси підприємства / Ситник Й.С.,Струтинська Л.Р., Склярук Т.В., Гербут М.В. //: Навчальний посібник. — Львів: «Тріада плюс», 2010. — 244 с.

Статті

 1. Ситник Й. С. Модель механізму інтегрування складових систем менеджменту підприємств на засадах інтелектуалізації управління // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Логістика. – 2017. – № 863. – C. 192–203.
 2. Захарчин Г. М., Ситник Й. С. Визначення та класифікація чинників впливу на процес інтелектуалізації менеджменту підприємств // Формування ринкової економіки в Україні. – 2017. – Т.37, № 1. – C. 211–220.
 3. Ситник Й. С. Моделювання процесів дифузії інтелектуально-знаннєвих активів у системах менеджменту // Інфраструктура ринку. – 2017. – №7. – C. 238–243.
 4. Ситник Й. С. Метод рейтингового оцінювання результативності інтелектуалізації систем менеджменту // Український журнал прикладної економіки. – 2017. – Т.том 2 № 1. – C. 106–121.
 5. Ситник Й. С. Аналізування підходів до управління інтелектуально-знаннєвими активами у контексті інтелектуалізації систем менеджменту підприємств // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство*. – 2017. – Т.Випуск 11. – C. 134–139.
 6. Ситник Й. С. Управління знаннями як складова процесу інтелектуалізації систем менеджменту підприємств // Економіка та суспільство. – 2017. – Т.8. – C. 354–360.
 7. Ситник Й. С. Формування інструментарію діагностування процесу інтелектуалізації систем менеджменту підприємств // Бізнес Інформ. – 2017. – № 3. – C. 363–379.
 8. Ситник Й. С. Інтелект нації у системах менеджменту підприємств // Інтелект ХХІ. – 2016. – № 5. – C. 195–200.
 9. Ситник Й. С. Updating Management Models in Terms of Enterprise Management Intellectualization // Economics, еntrepreneurship, management. – 2016. – Vol. 3 №2. – C. 57–66.
 10. Кузьмін О. Є., Ситник Й. С. Декомпозиція чинників і критеріїв оцінювання процесу інтелектуалізації систем менеджменту підприємств // Проблеми економіки. – 2017. – № 1. – C. 217–225. (Index Copernicus International).
 11. Sytnyk Josyf. Problems and perspectives of internationalcompanies in Ukraine in the context of their cost increasing / J. Sytnyk, K.Antoniv, O. Mnykh // Contemporary Issues in Economy: After the Crisis?International Conference 13-14 May 2011 Torun, Poland. — s. 37.
 12. Ситник Й.С. Методологічний підхід до оцінювання ефективності систем управління підприємствами в умовах конкурентного середовища / Й.С.Ситник // Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал. — 2010. —№ 6(108). — С. 53 — 60. (фахове видання, належить до Філадельфійського списку,та бази даних SCOPUS)
 13. Процес розроблення моделі оцінювання ефективності системи управління підприємства / Й.С. Ситник // Вісник Хмельницького національного університету «Економічні науки». Хмельницький, 2010, № 5. Т 1 (158). С. 138 —142.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус, кімн.506,

тел.:+38(032) 258-21-75

е-пошта: Yosyf.S.Sytnyk@lpnu.ua