Ситник Йосиф Степанович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 15:05, 5 травня 2014, створена Валерій Куріленков (обговореннявнесок) (Створена сторінка: {{Особа | П.І.Б = Ситник Йосиф Степанович | Зображення (фото) = Sytnyk.jpg‎ | Підпис зображення ...)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук


Ситник Йосиф Степанович
Sytnyk.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 18 лютого 1972 р.
Місце народження Бродівський р-н, Львівської обл..
Alma mater Тернопільська Академія народного господарства
Дата закінчення 1995 р.
Спеціальність Адміністративний менеджмент
Галузь наукових інтересів корпоративне управління,технології лідерства в організаціях, менеджмент організацій, розвиток малогопідприємництва, державне регулювання економіки, діагностикафінансово-господарської діяльності підприємства.
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 2002 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2008 р.
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту персоналу таадміністрування, Інститут економіки і менеджменту, Національнийуніверситет «Львівська політехніка».

Ситник Йосиф Степанович — кандидат економічних наук,доцент кафедри менеджментуперсоналу та адміністрування, Інститутуекономіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка»..

Загальні відомості

Народився на Бродівщині 18 лютого 1972 р. Науковий ступінь:кандидат економічних наук (2002). Вчене звання: доцент (2008)

Освіта

У 1995 році закінчив Тернопільську Академію народногогосподарства. Спеціальність — Адміністративний менеджмент.

У 2000 році закінчиваспірантуру Інституту регіональних досліджень НАН України. 

Дисертаційна робота на тему: «Формування механізмівуправління розвитком малого підприємництва» успішно захищена 27.03.2002 року,к.е.н.

У 2008 році присвоєно вчене звання доцента кафедриМенеджменту організацій.

У 2009 році доповненням до диплопа кандидата науксертифікований Candidate of Sciences (comparable to the academic degree ofDoctor of Philosophy, Ph.D.).

Професійна діяльність

Професійну діяльність розпочав у 1995 році—стажистом-дослідником кафедри прогнозування та державного регулюванняекономіки Тернопільської академії народного господарства.

З січня 1996 року провідний спеціаліст Головного управлінняекономіки Львівської обласної державної адміністрації.

З січня 1997 року начальник відділу Головного управлінняекономіки Львівської ОДА.

З вересня 1997 року асистент кафедри Економіки підприємствата менеджменту Державного університету «Львівська політехніка».

З 2000 року секретар кафедри Менеджменту організацій.

З 2002 року ст. викл. кафедри Менеджменту організаційНаціонального університету «Львівська політехніка».

З березня 2005 року до 2008 року член секції «Менеджмент увиробничій сфері» Науково-методичної комісії з напрямку «Менеджмент»Міністерства освіти і науки України.

З вересня 2005 року заступник завідувача кафедри«Менеджменту організацій» з наукової роботи.

Із 2011 доцент кафедри менеджменту персоналу та адміністрування,заступник завідувача кафедри.

Професійний досвід:

Володіє професійним досвідом педагогічної та керівноїдіяльності, навиками у формуванні та розробці планів і прогнозів економічногорозвитку регіону, макроекономічного аналізу, формування стратегії і тактикирозвитку підприємства.

Наукова діяльність

Наукові інтереси: корпоративнеуправління, технології лідерства в організаціях, менеджмент організацій,розвиток малого підприємництва, державне регулювання економіки, діагностикафінансово-господарської діяльності підприємства.

Громадська діяльність

Упродовж 2005-2013 років голова осередку Товариства «Просвіта» ім. Т.Шевченка в Інституті економіки і менеджменту НУ «Львівська політехніка».

Член Всеукраїнського об'єднання "Свобода".

Депутат Львівської обласної ради, працюю у постійній комісії з питаньбюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності у Львівськійобласній раді.

Викладацька діяльність

Викладає курси:

«Технологія лідерства в організації»;

Вибрані публікації

Автор понад 60 наукових праць, навчальних посібників .

Основні публікації:

Економіка підприємства: Підручник / За загальною редакцієюЙ.М. Петровича. Львів, «Новий світ-2000», 2004. — 680 с.

Ситник Й.С. Менеджмент організацій: Навчальний посібник.Львів, «Тріада плюс», 2008. — 456 с.

Ситник Й.С. Економіка і фінанси підприємства / Ситник Й.С.,Струтинська Л.Р., Склярук Т.В., Гербут М.В. //: Навчальний посібник. — Львів:«Тріада плюс», 2010. — 244 с.

Ситник Й.С. Методологічний підхід до оцінювання ефективностісистем управління підприємствами в умовах конкурентного середовища / Й.С.Ситник // Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал. — 2010. —№ 6(108). — С. 53 — 60. (фахове видання, належить до Філадельфійського списку,та бази даних SCOPUS)

Процес розроблення моделі оцінювання ефективності системиуправління підприємства / Й.С. Ситник // Вісник Хмельницького національногоуніверситету «Економічні науки». Хмельницький, 2010, № 5. Т 1 (158). С. 138 —142.

Sytnyk Josyf. Problems and perspectives of internationalcompanies in Ukraine in the context of their cost increasing / J. Sytnyk, K.Antoniv, O. Mnykh // Contemporary Issues in Economy: After the Crisis?International Conference 13-14 May 2011 Torun, Poland. — s. 37.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус, кімн.506, тел.:+38(032) 258-21-75