Семотюк Орест Любомирович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Семотюк Орест Любомирович
100 3244-230x280.jpg
к.політ.н, доцент
Дата народження 28 червня 1969 року.
Місце народження м.Львів
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет ім..Івана Франка.
Дата закінчення 1991 р.
Спеціальність «філологія».
Галузь наукових інтересів Комунікаційні та інформаційні процеси, глобалізація, лінгвістичні аспекти комунікації
Кваліфікаційний рівень філолог, викладач
Науковий ступінь кандидат політичних наук
Науковий керівник кандидат філософських наук, професор Світа Ганна Михайлівна, кафедра політології філософського факультету Львівського державного університету імені Івана Франка
Дата присвоєння н.с. 1999 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2001 р.
Поточне місце роботи кафедра прикладної лінгвістики, Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національний університет «Львівська політехніка».

Семотюк Орест Любомирович — кандидат політичних наук, доцент кафедри прикладної лінгвістики, Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Народився 28 червня 1969 року у Львові

Професійний досвід 15 років

Освіта

Львівський національний університет імені Івана Франка,факультет іноземних мов, 1991р.

1999 — захист кандидатської дисертації (філософський факультет, кафедра політології) у ЛНУ ім. І.Франка «Україна в політичному процесі Європи 1914- 1921 рр. (за матеріалами німецькомовної літератури)[Текст] : дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Семотюк Орест Любомирович ;Львівський держ. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 1999. — 184 л. — л. 164-184»

Науковий керівник — кандидат філософських наук, професор Світа Ганна Михайлівна, кафедра політології філософського факультету Львівського державного університету імені Івана Франка

Професійна діяльність


1991-1993 — працівник відділу міжнародних зв’язків Львівської міськради

1993-1997 — референт філії Австрійського інституту східної і південно-східної Європи у Львові

1997-1998 — бібліотекар німецького читального залу ЛНБ ім.Стефаника

1998-2001 — асистент кафедри іноземних мов УАД ім.І.Федорова

2001 -доцент кафедри прикладної лінгвістики. Національний університет «Львівська політехніка».

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

Іноземна мова

Наукові інтереси

політична лінгвістика, кількісні та якісні методи аналізумедіатекстів,дослідження текстів друкованих ЗМІ методом комп’ютерного контент-аналізу, вербальні та невербальні засоби ділової комунікації. Комунікаційні та інформаційні процеси, глобалізація,лінгвістичні аспекти комунікації

Вибрані публікації

Символічний інтеракціонізм як одна із теорій комунікації тайого теоретично-методологічні основи // Праці Міжнародної конференції з індуктивного моделювання. — Львів, 2002. — С. 319-324.

Контент-аналіз у світлі теорії комунікації Люманна і Шенона// Мовні і концептуальні картини світу. Збірник наукових праць. Вип. 11. Книга2. Вид. дім Дмитра Бураго. — К., 2004. — С. 139-142.

Комп’ютерний контент-аналіз: основні завдання, сфери застосування, переваги і недоліки // Вісник Львівського університету. Серія журналістики, 2004. Вип. 25. — С. 397-401.

Застосування контент-аналізу в дослідженнях преси як масового джерела // Вісник Львівського університету. Серія журналістика, 2007.Вип. 30. — С. 68-73.

Використання контент-аналізу при створені автоматизованих інформаційних систем // Матеріали VI Міжнародної наукової конференції Каразінські читання: Людина, мова, комунікація. — Харків, 2007. — С. 293-295.

Порівняльний контент-аналіз передвиборчих програм українських та німецьких політичних партій // Нова філологія. Збірник наукових праць. — Запоріжжя, 2008. — № 32. — С. 235-240.

Політична комунікація як об’єкт політичної лінгвістики:міждисциплінарний аспект // Збірник наукових праць ЗНУ «Нова філологія». — №35. — С. 148-151.

Висвітлення українсько-російського газового конфлікту 2009 р. у німецькій пресі (комп’ютерний контент-аналіз публікацій) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. — № 16. — С.34-38.

Концептуальна метафора як засіб реалізації когнітивної матриці «свій-чужий» в політичному дискурсі (на прикладі виступів А. Меркель)// Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім..Л.Українки., № 17, 2013 .

Передвиборчі програми політичних партій України:комп’ютерний контент-аналіз//Збірник наукових праць «Людина. Комп’ютер. Комунікація»,Львів, видавництво Львівської політехніки, 2013.

Президентські вибори в Україні 2010: комп’ютерний контент-аналіз періодичних видань ФРН// Мова і культура (Науковий журнал). —К.:Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. — Вип. 14. — Т. VII (153).

Інавгураційні промови українських та німецьких президентів:контент-аналіз комунікативних стратегій// Нова філологія. Збірник наукових праць. — Нова філологія. Збірник наукових праць. — Запоріжжя, 2011.- № 44.-С.134-137

Комп’ютерний контент-аналіз аргументаційної бази політичних промов В. Черчіля і Й. Геббельса (1939-1945)// Нова філологія. Збірник наукових праць. — Запоріжжя 2010.- № 38.- С.95-100

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, 79013, Львів; 4-й навчальний корпус, кімната№131,

Tел. +38(032) 258-27-00 , +38 (032) 258-21-38 , +38(032) 258-23-28

E-mail: apling.ikni@gmail.com;semotiuk@mail.lviv.ua; orest.semotiuk@gmail.com