Сабадаш Віра Василівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Сабадаш Віра Василівна
Sabadash v v 14.JPG
к.т.н., доцент
Дата народження 10.10.1977 р.
Місце народження с. Рясне Яворівського р-ну Львівської обл.
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2001р.
Спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища»
Галузь наукових інтересів теоретичне обґрунтування та експериментальне дослідження процесу капсулювання та поведінки капсульованих добрив у ґрунтовому середовищі, що володіють пролонгованою дією та контрольованою розчинністю, для екологічної безпеки довкілля, а також встановлення закономірностей міграції добрив у навколишньому середовищі.
Кваліфікаційний рівень магістр з екології
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Гумницький Ярослав Михайлович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2007 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2011 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра екології та збалансованого природокористування

Сабадаш Віра Василівна — кандидат технічних наук, доцент кафедри екології та збалансованого природокористування Національного університету «Львівська політехніка», інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму імені В.Чорновола.

Освіта

 • Державний університет «Львівська політехніка», спеціальність 6.07.08 ”Екологія”, бакалавр, 2000р.;
 • Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 8.070801”Екологія та охорона навколишнього середовища ” , магістр, 2001р.;
 • аспірантура 2002-2005рр, Національний університет «Львівська політехніка», кафедра ЕОНС;
 • кандидатська дисертація: «Застосування капсульованих добрив для екологічної безпеки агросистем», спеціальність 21.06.01 Екологічна безпека, Науковий керівник: д.т.н., проф. Гумницький Я.М.
 • диплом кандидата технічних наук від 13.04.2006 р.;
 • атестат доцента за кафедрою екології та збалансованого природокористування від 26.02.2015р.

Професійна діяльність

 • 02.07.2001-01.12.2002 - хімік-технолог ТзОВ “Віконт ІІ”;
 • 02.02.2002-29.12.2002 - науковий співробітник Національний парк “Яворівський”;
 • 01.12.2002 28.10.2005 - аспірант Національного університету “Львівська політехніка ”;
 • 01.02.2006-31.07.2008 - асистент кафедри екології та охорони навколишнього середовища;
 • 01.08.2008-05.07.2013 - старший викладач кафедри «Прикладної екології та збалансованого природокористування»;

З 22.07.2013 дотепер - доцент кафедри «Екології та збалансованого природокористування».

Відповідальна за віртуальне навчальне середовище та електронну звітність з науково-дослідної роботи кафедри.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 35.052.22

Навчальна робота

Лекційні курси: 101 «Екологія»

І рівень, бакалавр – Енергозберігаючі технології, Урбоекологія, Екологія ландшафтів;

ІІ рівень, магістр - Методологія дослідження та моделювання процесів очищення промислових відходів

ІІІ рівень, доктор філософії – Екологічний аудит територій та виробництв;

Практичні заняття:

І рівень, бакалавр – Інженерна екологія, Основи промислової екології.

Наукова діяльність

Наукова робота

Теоретичне обґрунтування та експериментальне дослідження процесів адсорбції на межі поділу фаз тверде тіло-рідина в статичних та динамічних умовах. Встановлення закономірностей адсорбції органічних та неорганічних речовин природними, модифікованими та синтетичними сорбентами. Розробка технологій для вилучення токсичних речовин з промислових стічних вод.

Основні публікації

Опубліковано понад 130 наукових праць (в тому числі 1 монографія, 105 статей у фахових виданнях, науково-технічних журналах та збірниках матеріалів міжнародних конференцій, з них 10 входить до наукометричних баз даних (2 – у Scopus та Web of Science, 8 – Index Copernicus). 5 патентів, 2 навчальних посібники, 11 навчально-методичних праць та 6 електронних навчально-методичних комплексів.

 1. Sabadash V. Mechanism of phosphates sorption by zeolites depending on degree of their substitution for potassium ions. / V. Sabadash, A. Hyvlyud, Ya. Gumnitsky // Chemistry & Chemical Technology. – 2016. – Volume 10, number 2. – P. 235–240..
 2. Сабадаш В.В. Дослідження внутрішньодифузійної кінетики сорбції -оксіпропіонової кислоти цеолітом/ В.В. Сабадаш, А.М. Гивлюд, Я.М. Гумницький //Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2016. - № 2. - С. 9-14.
 3. Сабадаш В.В. /В.В. Сабадаш, Я.М. Гумницький, О.В. Миляник, О.В. Люта Статика адсорбції важких металів природним цеолітом // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. — Львів : РВВ НЛТУ України. — 2017. — Вип. 27.3. — С. 117—120.;
 4. Сабадаш В.В. Дослідження адсорбційно-дифузійних процесів у нерухомому шарі дисперcного матеріалу в статичних та динамічних умовах /В.В. Сабадаш, Я.М. Гумницький // Наукові праці ОНАХТ. – 2017. – Т.81, № 1. – C. 54–59. .
 5. Sabadash V. Kinetic appropriateness of copper ions adsorption on natural zeolite. / V. Sabadash, O. Mylanyk, O. Matsuska, J. Gumnitsky // Chemistry & Chemical Technology. – 2017. – Volume 11, number 4. – P. 459–462

Профіль у:

Контакти

79013, м. Львів, НУ ЛП, 8 навчальний корпус, 121 кімн., тел.: +38(032)258-24-53

E-mail: vira.v.sabadash@lpnu.ua