Руда Марія Віталіївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Руда Марія Віталіївна
Ruda M.jpg
асистент
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Спеціальність Екологія та охорона навколишнього середовища
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра екологічної безпеки та природоохоронної діяльності

Руда Марія Віталіївна — асистент кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності Національного університету «Львівська політехніка», Інституту сталого розвитку ім. В’ячеслава Чорновола

Освіта

 • 2011 р. – закінчила з відзнакою Національний лісотехнічний університет України за спеціальністю Екологія та охорона навколишнього середовища, кваліфікація: спеціаліст з екології та охорони навколишнього середовища;
 • 2012 р. – закінчила з відзнакою Національний лісотехнічний університет України за спеціальністю: економіка довкілля і природних ресурсів, кваліфікація: магістр економіки довкілля і природних ресурсів;
 • 2014 – 2017 рр. – аспірант Національного лісотехнічного університету України.

Професійна діяльність

 • 2011 – 2014 рр. – молодший науковий співробітник Національний лісотехнічний університет України;
 • 2014 – 2017 рр. – аспірант Національного лісотехнічного університету України;
 • з 2017 р. – асистент кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності Національного університету «Львівська політехніка».

Навчальна робота

Лабораторні та практичні заняття :

 • «Екологія»;
 • «Сучасні методи досліджень об’єктів довкілля»;
 • «Екологія поверхневих вод»;
 • «Радіаційна безпека»;
 • «Охорона навколишнього середовища аеропортів».

Наукова діяльність

Наукова робота

Наукові інтереси — технологія мікоризації посадкового матеріалу; розробка концепції кіберфізисної системи, що базується на структурі блоків моніторингу та аудиту консорційних екотонів захисного типу для визначення результатів контролю захисту навколишнього середовища залізничних шляхів з метою забезпечення екологічної безпеки; математичне моделювання та розроблене на його основі нормативне забезпечення для оцінювання компонентів фітомаси, що вирішуватиме проблему комплексного обліку росту деревостану запропонованого складу; стандартизація, сертифікація у лісовому секторі економіки.

Основні публікації

Опубліковано 57 наукових праць, в тому числі 1 колективна монографія, як результат міжнародної співпраці, 12 статей у фахових виданнях, що також входять до наукометричних баз даних, отримано 3 патенти на винахід.

Серед них:

 1. Руда М.В. Эколого-экономические аспекты использования альтернативных источников энергии в энергоснабжении / Н.Г. Лук’янчук, М.В. Руда // Альтернативные источники сырья и топлива: сб. науч.тр. / Нац. акад. наук. Беларуси, Ин-т химии и топлива материалов; науч. ред. В.Е. Агабеков, К.Л. Гусаков, Ж.В. Игнатович. – Минск: Беларуская навука, 2014. – Вып. 1. – С. 270-279. – ISBN 978-985-08-1728-0.
 2. Руда М.В. Структура та алгоритм управління консорцією екотонів захисного типу для забезпечення екологічної безпеки на шляхах залізничного транспорту / М.В. Руда // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і перспективи», – Львів: ЛДУ БЖД, 2015. – С. 355-357.
 3. Ruda M. Consortiums of ecotones of protective type to ensure the environmental safety on railway lines / Volodymyr Pohrebennyk, Maria Ruda, Mykhaylo Paslavskyi, Ivan Solomon // Acta facultatis studiorum humanitatis et naturae Universitatis Presoviensis. Natural sciences. Biology-ecology. Volume XLIII. Presov, Slovak Republik. 2016. p. 172-181.
 4. Руда М.В. Modeling of Cyber Physical Systems for Quality Monitoring of Protective Consortive Ecotones / А.Ф. Обшта, М.В. Руда, І.Й. Сорока // Innovation in the development of socio-economic systems: microeconomic, macroeconomic and mesoeconomic levels. – Collective monograph. – Vol. 3. Kaunas, Lithuania: «Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2016. – 348 p.
 5. Пат. UA 111249 C2. Спосіб фіторизоремедіації девастованих ґрунтів / Оліферчук В.П., Паславський М.М., Руда М.В.; заявник і власник Державний вищий навчальний заклад «Національний лісотехнічний університет України» – № a 2014 06794; заявл. 16.06.2014; опубл. 11.04.2016, Бюл. № 7.
 6. Пат. UA 111392 C2. Спосіб сильватизації корінних деревостанів / Оліферчук В.П., Паславський М.М., Руда М.В.; заявник і власник Державний вищий навчальний заклад «Національний лісотехнічний університет України» – № a 2014 06774; заявл. 16.06.2014; опубл. 25.04.2016, Бюл. № 8.
 7. Пат. UA 111393 C2. Спосіб ризоремедіації девастованих земель / Оліферчук В.П., Паславський М.М., Руда М.В.; заявник і власник Державний вищий навчальний заклад «Національний лісотехнічний університет України» – № a 2014 06776; заявл. 16.06.2014; опубл. 25.04.2016, Бюл. № 8.

Контакти

email - marichkarmv@gmail.com