Романів Анна Степанівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Романів Анна Степанівна
Romaniv.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 14.12.1972 р.
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів енерго- та ресурсозберігаючі технології одержання поліфункціональних склопокрить. Проблеми утилізації твердих побутових відходів. Спалювання твердих побутових відходів з подальшим використанням шлаків у виробництві будівельних матеріалів.
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник кандидат технічних наук, доцент Вахула Ярослав Іванович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2002 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2006 р.
Поточне місце роботи Кафедра цивільної безпеки, Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка»

Романів Анна Степанівна — кандидат технічних наук, доцент Кафедри цивільної безпеки, Національного університету «Львівська політехніка», Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола.

Науково-педагогічна діяльність

Тема кандидатської дисертації — «Електроізоляційні тонкошарові покриття для сталей на основі розчинів силікатів [Текст] : дис. канд. техн. наук: 05.17.11 / Романів Анна Степанівна; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2001. — 172 арк. — арк. 137-152».

Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент Вахула Ярослав Іванович, Національний університет «Львівська політехніка».

Професійний досвід — з 1997 року займається науковою, з 2002 року також педагогічною роботою.

Наукові інтереси

 • Енерго- та ресурсозберігаючі технології одержання поліфункціональних склопокрить.
 • Проблеми утилізації твердих побутових відходів.
 • Спалювання твердих побутових відходів з подальшим використанням шлаків у виробництві будівельних матеріалів.

Педагогічна діяльність

Лекційні курси

 • Цивільний захист
 • Безпека життєдіяльності

Вибрані публікації

Опублікувала 35 праць, з них 23 наукових та 11 навчально-методичного характеру, одержала 1 патент України на винахід.

Серед них:

 1. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. / Сильвестор Михайлович Мохняк, Олександра Сергіївна Дацько, Оксана Іванівна Козій, Анна Степанівна Романів, Марія Петрівна Петрук; В.о. Нац. ун-т «Львівська політехніка». — Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2009. — 262 с. — Бібліогр.: — с. 258-261. — ISBN 966-553-825-7
 2. Проблеми енергетики України / С. П. Шаповал, А. С. Романів,О. С. Дацько // Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування : зб. матеріалів I Міжнар. конгр., Львів, 28-29 черв. 2009р. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін]. — Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів.політехніка», 2009. — С. 112.
 3. Засоби індивідуального захисту : Метод. вказівки до лаборатор. роботи з курсу «Безпека життєдіяльності» для студ. усіх баз.напрямів та форм навчання / Нац. ун-т «Львів. політехніка»; Уклад.: О.С. Дацько,М.П. Петрук, А.С. Романів, В.В. Скіра, В.І. Пуцило. — Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2003. — 20 с. — Бібліогр.: — с. 19 (11 назв).
 4. Изменение структуры и свойств коллоидных силикатных растворов в процессе золь-гель перехода / И.Н.Ящишин, Я.И.Вахула, А.С.Романив,В.А.Васийчук // Журн. прикладной химии. 2000. — Т.73, вып.2. — С.187-191. — Библиогр.: 13 назв.
 5. Особливості одержання і властивості літієвого рідкого скла /А.С.Романів, Я.І.Вахула, Й.М.Ящишин // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». 2000. — № 414: Хімія, технологія речовин та їх застосув. — С.56-58. — Бібліогр.: 6 назв.
 6. Ящишин И. Н., Вахула Я.И., Романив А.С. Разработка стеклообразующих коллоидных растворов для тонкослойных покрытий на основе тетраэтоксисилана // Вопросы химии и химической технологии. — Дніпропетровськ. 2001. — № 1. — С.80-82.
 7. Вахула Я.І., Романів А.С. Кристалізація тонких склопокрить на поверхні металу// Вісник НУ «Львівська політехніка», «Хімія, технологія речовин та їх застосування». — Львів. 2001. — № 426. — С.34-37.
 8. Пат. 38936А. Україна, МПК С03С17/30, Н01В17/62.Плівкоутворюючий розчин /Ящишин Й.М., Вахула Я.І., Васійчук В.О., Романів А.С./. — № 2000116738. Заявл. 28.11.2000; Опубл. 15.05.2001.
 9. Ящишин И.Н., Вахула Я.И., Васийчук В.А., Романив А.С.Формирование температуроустойчивых тонкослойных стеклопокрытий на основе растворимого стекла // Труды XVII Совещания по Температуроустойчивым функциональным покрытиям. — Санкт-Петербург. 1997. — Ч.2. — С.73-76.
 10. Ящишин Й.М., Вахула Я.І., Романів А.С. «Вплив хімічного складу на процес гелеутворення силікатних колоїдних розчинів»// Сьома наукова конференція «Львівські хімічні читання−99». — Львів. 1999. — С.37.

Контакти

пл.Св. Юра, 1, м. Львів, 79013; 3-й корпус, кімн. 133

тел.: +38 (032)258-25-26