Романчук Василь Іванович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Романчук Василь Іванович
Romanchuk.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 5 березня 1981 р.
Місце народження м.Червоноград, Львівської обл..
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2003 р.
Спеціальність «Інформаційні мережі зв’язку».
Галузь наукових інтересів Моделювання та дослідження методів захисту потоків в SDH-мережах
Кваліфікаційний рівень радіоінженер
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, доцент Климаш Михайло Миколайович Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2008 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2010 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра телекомунікацій

Романчук Василь Іванович - кандидат технічних наук, доцент кафедри телекомунікацій Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічна довідка

Народився 5 березня 1981 р. у м.Червонограді, Львівської обл..

В 2003 р. закінчив інститут телекомунікацій, радіоелектроніки і електронної техніки НУ «Львівська політехніка»; за спеціальністю «Інформаційні мережі зв’язку».

У 2008 р. захистив кандидатську дисертацію в Одеській академії зв’язку ім. О.С.Попова за спеціальністю 05.12.02— телекомунікаційні системи та мережі.

З 2008 працює на посаді ст. викл., а відтак доцента кафедри «Телекомунікації», читає лекції з дисципліни «Інформаційні технологіїта СУБД».

Виконує обовязки:

 • Голова Ради молодих вчених інститутуІТРЕ;
 • Відповідальний секретар Вісника «Радіотехніка та Телекомунікація» НУ «Львівська політехніка»;
 • Адміністратор інституту ІТРЕ;
 • Адміністратор ВНС НУ «Львівська політехніка» інституту ІТРЕ;
 • Адміністратор msdn academic alliance Software Center інституту ІТРЕ.

Тема дисертації

Дослідження завад в транспортних DWDM мережах [Текст] :дис... канд. техн. наук: 05.12.02 / Романчук Василь Іванович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». - Л.,2007. - 171 арк. - арк. 150-161

Науковий керівник: доктор технічних наук, доцент Климаш Михайло Миколайович, Національний університет «Львівська політехніка»

Наукові інтереси

 • Моделюваннята дослідження методів захисту потоків в SDH-мережах

Видавнича діяльність

Є автором монографії, 1 патенту навинахід, понад 13 методичних вказівок і 23-х наукових праць.

Вибрані публікаці

 1. Аналіз методів оцінювання та контролю у Віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки / В. Романчук // Інноваційні комп’ютернітехнології у вищій школі : матеріали наук.-практ. конф., 18-19 лют. 2010 р.,Львів / Нац. ун-т «Львів. політехніка». -Л. : Вид-во Львів.політехніки, 2010. — С. 30-33. — Бібліогр.: 11 назв.
 2. Дослідження динамічних методів маршрутизації в оптичних транспортних мережах / В. І. Романчук, О. В. Корецький, О. В. Красько, О. І. Сиротинський// Науково-практична конференція «Сучасні проблеми телекомунікацій-2010», 28-30жовтня 2010 р., Львів : матеріали конф. / Львів. філ. ВАТ «Укртелеком», Нац.ун-т «Львів. політехніка», Львів. обл. наук.-техн. т-во радіотехніки,радіоелектроніки і зв’язку. — Л., 2010. — С. 22-25.
 3. Завади в транспортних DWDMмережах / М. М. Климаш, В. І. Романчук, Ю. Д. Добуш. — Л., 2010. — 192 с. : іл.— Бібліогр.: с. 181-192 (114 назв).
 4. Оцінка і управління якістю сприйняття послуги (QoE) у телекомунікаційних мережах / Є. М. Чернихівський, М. І. Кирик, В. І. Романчук, В. В. Червенець //Радіоелектроніка та телекомунікації : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Б. А.Мандзій. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 132-135. —(Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 680). — Бібліогр.: 5 назв.
 5. Research methods to provide services in NGN / A. Polishchuk, E.Chernykhivsky, V. Chervenets, V. Romanchuk // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп’ютерної інженерії : матеріали X Міжнар.конф. TCSET’2010, 23-27 лют. 2010, Львів, Славське, Україна / Нац. ун-т «Львів.політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. -C. 238. — Bibliogr.: 3titles. — Парал. тит. арк. англ.
 6. Telemedicine system model using Internet-technology / M. M. Klymash, V.I. Ro-manchuk, O. V. Krasko // Сучасні проблеми радіоелектроніки,телекомунікацій, комп’ютерної інженерії : матеріали X Міжнар. конф.TCSET’2010, 23-27 лют. 2010, Львів, Славське, Україна / Нац. ун-т «Львів.політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. -C. 259. — Bibliogr.: 2titles. — Парал. тит. арк. англ.
 7. Климаш М.М., Романчук В.І. Розрахунок навантаження цифрових лінійних трактів транспортних телекомунікаційних мереж // Радіоелектроніка та телекомунікації. Вісник НУ «Львівська політехніка». — Львів, 2003. — № 477. —С. 117-122.
 8. Климаш М.М, Романчук В.І., Стрихалюк Б.М. Дослідження методіврезервування потоків в SDH-мережах // Моделювання та інформаційні технології:Зб. наук. пр. ІПМЕ НАН України. — К., 2004. — Вип. 26. — С. 89-91.
 9. Климаш М.М., Романчук В.І. Метод розрахунку перехресних міжканальних завад в транспортних телекомунікаційних системах // Моделювання та інформаційні технології: Збірник наукових праць ІПМЕ НАН України. — К., 2005. — Вип. 31. —С. 25-28.
 10. Климаш М.М., Романчук В.І., Андрухів Т.В. Модель розрахунку перехреснихзавад в мережах зі спектральним ущільненням каналів // Комп’ютерні технології друкарства: Зб. наук. пр. — Львів, 2006. — № 16. — С. 176-182.
 11. Klymash M.M., Romanchyk V.I., Strychaluk B.M. Simulation of a Gigabit Ethernet switch for transporting optical networks // Proceedings «TCSET —2004». — Lviv-Slavsko, Ukraine, 2004. — Р. 444-445.
 12. Климаш М.М., Романчук В.І., Костюк І.В. Моделювання та дослідження методів захисту потоків в SDH-мережах // VIII Международная научно-практическая конференция «Системы и средства передачи и обработки информации». — Одеcса,2004. — C. 68-69.
 13. Andrukhiv Т., Klymash M., Romanchuk V., Oleksin М. Loading Calculationand Modernization of Synchronous Metropolitan Area Network // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні проблеми радіоелектроніки,телекомунікацій та комп’ютерної інженерії». — Львів-Славсько, Україна, 2006. —Р. 469-470.
 14. Климаш М.М., Романчук В.І., Олексін М.І. Розрахунок ефективності використання пропускної здатності каналу для різних видів трафіка та мережевихтехнологій // Труды конференции ССПОИ-2003. VIІ Международная научно-практическая конференция «Системы и средства передачи и обработки информации». — Одесса, Украина, 2003. — C. 91-95.
 15. Mychailo Klymash, Vasyl Romanchuk. Calculation efficiency to use capacitychannel for different kinds of traffic and Network technologies // LFNM — 2003.— Alushta, 2003. — P. 267-271.
 16. Романчук В.І. Аналітична модель розрахунку перехресних міжканальних завад в системах спектрального ущільнення // Моделювання та інформаційні технології: Збірник наукових праць ІПМЕ НАН України. — К., 2006. — Вип. 32. —С. 161-168.
 17. Романчук В.І. Моделювання та дослідження мультихвилевих оптичних мереж //Технічні науки. Вісник Хмельницького Національного університету. —Хмельницький, 2007. — Т. 2(90), № 2. — С. 167-171.
 18. Романчук В.І. Климаш М.М., Бенбіхі Імад., Анрухів Т.В., Оптимізація потоків транспортних міських мереж з кільцевою топологією // Моделювання та інформаційні технології: Зб. наук. пр. ІПМЕ НАН України. — К., 2007. — Вип. 42.— С. 202-210.
 19. Романчук В.І. Климаш М.М., Моделювання та дослідження параметрів мультихвилевих оптичних мереж // Моделювання та інформаційні технології: Зб. наук. пр. ІПМЕНАН України. — К., 2007. — Вип. 42. — С. 190-197.
 20. Романчук В.І., Моделювання та оптимізація компонентів оптичних транспортних DWDM мереж // Зб. наук. пр. ІПМЕ НАН України. — К., 2007. — Вип.42. — С. 150-157.

Контакти

вул. Професорська 2, 79013, Львів; 11-й корпус, кімната 302 ,

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-27 43; +38 (032) 258-24-44; +38 (032) 258-27-43