Відмінності між версіями «Ришковець Юрій Володимирович»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
(Навчально-методична діяльність)
(Вибрані публікації)
Рядок 79: Рядок 79:
 
Автор понад 25 наукових праць, основні з яких такі:
 
Автор понад 25 наукових праць, основні з яких такі:
  
 +
* Ryshkovets Yu. V. Development of the system to integrate and generate content considering the cryptocurrent needs of users / Lytvyn, V., Vysotska, V., Ryshkovets, Yu. (…) // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. An international quarterly journal on economics in technology, new technologies and modelling processes. – 2019. – 1(2-97). – pp. 18-39.
 
* Ryshkovets Yu. V. Information model of Web-gallery taking into account user’s interests / Ryshkovets Yu. V., Zhezhnych P. I. // Econtechmod. An international quarterly journal. – 2013. – Vol. 2, № 3. – P. 59-63.
 
* Ryshkovets Yu. V. Information model of Web-gallery taking into account user’s interests / Ryshkovets Yu. V., Zhezhnych P. I. // Econtechmod. An international quarterly journal. – 2013. – Vol. 2, № 3. – P. 59-63.
 
* Ришковець Ю. В. Аналіз особливостей відвідування Веб-галерей з урахуванням поведінки користувача / Ю. В. Ришковець, П. І. Жежнич // Журн. “Радиоэлектроника и информатика”. – 2012. – № 2. – С. 90-93.
 
* Ришковець Ю. В. Аналіз особливостей відвідування Веб-галерей з урахуванням поведінки користувача / Ю. В. Ришковець, П. І. Жежнич // Журн. “Радиоэлектроника и информатика”. – 2012. – № 2. – С. 90-93.
 
* Ришковець Ю. В. Моделювання інформаційних потреб користувача Веб-галереї / Ю.В. Ришковець, П.І. Жежнич // Журн. “Штучний інтелект”. – 2011. – № 1. – С. 236-242.
 
* Ришковець Ю. В. Моделювання інформаційних потреб користувача Веб-галереї / Ю.В. Ришковець, П.І. Жежнич // Журн. “Штучний інтелект”. – 2011. – № 1. – С. 236-242.
* The analysis of standard tools of exporting data to XML-formats and XML-documents in the popular DBMS / Yu. Ryshkovets // Computer science and information technologies : proc. of the V Intern. sci. and techn. conf. CSIT 2010, 14-16 Oct. 2010, Lviv, Ukraine / Lviv Polytechnic Nat. Univ. — Lviv : Publ. House Vezha and Co, 2010. — P. 159-160.
 
  
 
===Навчально-методична діяльність===
 
===Навчально-методична діяльність===

Версія за 08:45, 23 травня 2019

Ришковець Юрій Володимирович
Ryshkovets Yu V.jpg
к.т.н., старший викладач
Громадянство Україна
Alma mater Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 2006 р.
Спеціальність «Інформатика»
Галузь наукових інтересів Розроблення алгоритмів структурного перетворення мультимедійних ресурсів
Кваліфікаційний рівень математик-програміст, викладач інформатики
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, доцент Жежнич Павло Іванович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2014 р
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Кафедра інформаційних систем та мереж

Ришковець Юрій Володимирович - кандидат технічних наук, старший викладач кафедри інформаційних систем та мереж Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Освіта:

 • У 2006 р. з відзнакою закінчив інститут фізики, математики та інформатики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Інформатика» і отримав кваліфікацію математик-програміст, викладач інформатики;
 • 2010-2013 рр. — аспірант Національного університету «Львівська політехніка»;
 • У 2013 р. захистив кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Національного університету «Львівська політехніка» за спеціальністю 01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем.

Тема дисертації: Методи та засоби побудови Веб-галерей з урахуванням інтересів користувача.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Жежнич Павло Іванович, Національний університет «Львівська політехніка»


Професійна діяльність:

Сфера наукових інтересів

 • реляційні та нереляційні бази даних, системи баз даних та знань;
 • інтелектуальний аналіз даних, візуалізація даних;
 • видобування та консолідація даних;
 • методи та засоби побудови інформаційних систем з урахуванням інтересів користувача.

Перелік навчальних дисциплін

 • Алгоритмізація та програмування.

Вибрані публікації

Автор понад 25 наукових праць, основні з яких такі:

 • Ryshkovets Yu. V. Development of the system to integrate and generate content considering the cryptocurrent needs of users / Lytvyn, V., Vysotska, V., Ryshkovets, Yu. (…) // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. An international quarterly journal on economics in technology, new technologies and modelling processes. – 2019. – 1(2-97). – pp. 18-39.
 • Ryshkovets Yu. V. Information model of Web-gallery taking into account user’s interests / Ryshkovets Yu. V., Zhezhnych P. I. // Econtechmod. An international quarterly journal. – 2013. – Vol. 2, № 3. – P. 59-63.
 • Ришковець Ю. В. Аналіз особливостей відвідування Веб-галерей з урахуванням поведінки користувача / Ю. В. Ришковець, П. І. Жежнич // Журн. “Радиоэлектроника и информатика”. – 2012. – № 2. – С. 90-93.
 • Ришковець Ю. В. Моделювання інформаційних потреб користувача Веб-галереї / Ю.В. Ришковець, П.І. Жежнич // Журн. “Штучний інтелект”. – 2011. – № 1. – С. 236-242.

Навчально-методична діяльність

Підручники, посібники
 • Ришковець Ю. В. Алгоритмізація та програмування. Частина 1 : навчальний посібник / Ю. В. Ришковець, В. А. Висоцька. – Львів : Видавництво «Новий світ – 2000», 2018. – 337 с.
 • Ришковець Ю. В. Алгоритмізація та програмування. Частина 2 : навчальний посібник / Ю. В. Ришковець, В. А. Висоцька. – Львів : Видавництво «Новий світ – 2000», 2018. – 316 с.
Методичні вказівки
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Офісні комп'ютерні мережі" для студентів базового напрямку "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" / Ю.О. Сєров, С.С. Федушко, Ю. В. Ришковець, О. Р. Трач. — Львів: Кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності, 2017.
 • Програмування та алгоритмічні мови : методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни "Програмування та алгоритмічні мови" для студентів напряму підготовки 6.040303 "Системний аналіз" / Ю. В. Ришковець, П. О. Кравець. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 20 с.
 • Програмування інтерфейсу користувача засобами Win32 API : методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Проблемно-орієнтоване програмування" для студентів базового напряму 6.050101 "Комп'ютерні науки" / П. О. Кравець, Ю. В. Ришковець. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. — 40 с.
 • Комп'ютерні мережі : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" / Ю. В. Ришковець, Є. В. Буров. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. — 84 с.
 • Комп'ютерні мережі : лабораторний практикум [для студентів напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" ] / Ю. В. Ришковець. — Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. — 88 с.
 • Операційні системи : лабораторний практикум [для студентів напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" ] / Ю. В. Ришковець. — Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. — 74 с.

Сертифікація

 • 431 - TS: Microsoft SQL Server™ 2005 - Implementation and Maintenance;
 • 290 - Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment;
 • 461 - Querying Microsoft SQL Server 2012/2014.

MCP.gif MCTS.gif.

Участь у проектах:

 • співрозробник проекту Наукове товариство ім. Шевченка (http://ntsh.org, 2007-2017);
 • співрозробник проекту Українська музейна веб-спільнота (2008-2011);
 • співрозробник проекту Абетка вступника Львівської політехніки (2011);
 • розробник проекту Крок до Львова (2009-2011);
 • розробник проекту Гурт "Бескид" (2014-2019);
 • розробник проекту Кафедра інформаційних систем та мереж (http://ism.lp.edu.ua, 2008-2010, 2014-2019).

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, 79013, Львів;
4-й навчальний корпус, кімната № 122а,
тел. +38(032)258-25-38