Реверенда Наталія Юріївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Реверенда Наталія Юріївна
ZMD Solarchuk.jpgПосада

Доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва


Освіта

Львівський державний аграрний університет, диплом з відзнакою, спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», кваліфікація магістра з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, 2011 р.

Львівський державний аграрний університет, спеціальність «Землевпорядкування та кадастр», диплом спеціаліста за напрямом «Геодезія, картографія та землевпорядкування», кваліфікація інженер-землевпорядник, 2011 р.Професійна діяльність

2021 - дотепер - Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

2015 – 2021 – Національний університет «Львівська політехніка», асистент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

2011 – 2014 – Національний університет «Львівська політехніка», аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

2011 – ТзОВ «Компанія РБТ», економістНавчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • «Міжнародна економіка»,
 • «Менеджмент»,
 • «Технологія та аудит зовнішньоекономічних операцій»


Науково-дослідна робота

Назва дисертаційної роботи: «Державне управління фрілансовою діяльністю в умовах розвитку національного ринку» (спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством) – захищено у 2015 р.


Участь у держбюджетній роботі

 • ДБ/ПСМ «Методологія та інструментарій процесно-структурованого менеджменту», 2011-2013 рр.


Основні публікації за останні роки

Підручники, посібники

Кузьмін О. Є. Економіка та управління знаннями: навчальний посібник / О. Є. Кузьмін, Н. Ю. Реверенда, Г. В. Лема, Т. Ю. Лісович. – Львів: Міські інформаційні системи, 2019. – 137 c.


Монографії

 1. Солярчук Н.Ю. Обгрунтування необхідності державного управління фрілансовою діяльністю / Р.В. Фещур, О.С. Скибінський, Н.Ю. Солярчук // Економіка XXI сторіччя: проблеми та шляхи їх вирішення: монографія / за заг. ред. Ю.З. Драчука, В.Я. Швеця; М-во освіти і науки України; Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка; Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2014. – С. 318-325.
 1. Реверенда Н.Ю. Державне управління фрілансовою діяльністю в умовах розвитку національного ринку: [монографія] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, О.С. Скибінський, Л.О. Саталкіна, Н.Ю. Реверенда. – Львів: Видавництво «Центр Європи», 2016. – 168 с.
 1. Реверенда Н.Ю. Державне управління фрілансовою діяльністю: теоретичні та прикладні засади: [монографія] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, О.С. Скибінський, Н.Ю. Реверенда. – Львів: Видавництво «Центр Європи», 2017. – 193 с.


Публікації в журналах наукометричних баз даних та в іноземних виданнях

 • Солярчук Н. Ю. Фрілансова діяльність в Україні: стан і проблеми державного управління / Н.Ю. Солярчук // Бізнес Інформ. – 2014. – №4. – C. 284–289.
 • Solyarchuk N. Freelancers in Ukraine: characteristics and principles of their activity / O. Skybinskyi, N. Solyarchuk // Econtechmod. An international quarterly journal. – 2014. – Vol. 03, No. 1. – P. 89-95.
 • Солярчук Н.Ю. Тенденции развития фрилансовой деятельности в условиях глобализации / О.Е. Кузьмин, Р.В. Фещур, А.С. Скибинский, Н.Ю. Солярчук // Экономика и предпринимательство. – М., 2014. – №. 5 (ч.1). – С. 55-59.
 • Солярчук Н.Ю. Обґрунтування програми розвитку фрілансової діяльності в Україні / Н.Ю. Солярчук // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – Науки: економіка, політологія, історія. – Одеса, 2014. – № 10 (218). – С. 161-175.
 • Солярчук Н.Ю. Механізм державного управління фрілансовою діяльністю / Н.Ю. Солярчук // Інноваційна економіка: науково-виробничий журнал. – Тернопіль, 2014. – №5 (54). – С. 46-51.


Статті у наукових фахових виданнях України, журналах, що включено до наукометричних баз та публікації у виданнях інших держав

 1. Honchar S., Ugolkova O., Reverenda N., 2020. Analysis of the features of credit and investment policy on the examples of United States, United Kindom and Japan. (Аналізування особливостей кредитно-інвестиційної політики на прикладі США, Великобританії та Японії.) Europian Journal of Economics and Management, 6, с. 62-70.
 2. Vishka I., Podolchak N., Reverendа N. Peculiarities of management of the discontinuity of interests between the interested parties at enterprises of industrial production // Приазовський економічний вісник. – 2019. – Вип. 2 (13). – С. 164–171. 0,04 ум.д.ар.
 3. Уголькова О.З., Реверенда Н.Ю. Ключові особливості краудфандингу та роль бізнес-інкубаторів для його розвитку // Економіка: реалії часу: Науковий журнал – Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2018. - № 4 (38). – С. 76-82.
 4. NESTOR SHPAK, LILIYA SATALKINA, NATALIIA REVERENDA, ROSTYSLAV BUDYNSKYY. The Part of Enterprise in a Development of Social Innovation Activity p.15-19.
 5. Реверенда Н.Ю. Існування середнього класу як одна з передумов функціонування краудфандингу / О.З. Уголькова, Н.Ю. Реверенда // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Проблеми економіки та управління» - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. - № 847 . – С. 164-169.
 6. Реверенда Н. Ю. Система державного управління фрілансовою діяльністю: підтримка механізмів, розвитку та якості послуг // Шуляр Р. В., Реверенда Н. Ю. / Бізнес Інформ. – 2016. – №10. – C. 61–66. (Міжнародні наукометричні бази даних: Ulrichsweb Global Serials Directory (США); Research Papers in Economics (США); Російський індекс наукового цитування (Росія); Index Copernicus (Польща); Directory of Open Acess Journals; CiteFactor (США); Academic Journals Database (Швейцарія); Research Bible (Японія); Соціонет (Росія); Open Academic Journals Index; GetInfo (Німеччина); BASE (Німеччина); OpenAIRE (Європейський Союз); SUNCAT Union Catalogue (Велика Британія); COPAC Union Catalogue (Велика Британія); J-Gate (Індія); Open Access Library; Scientific Indexing Services; Advanced Science Index; Академия Google (США); InfoBase Index; WorldCat).
 7. Реверенда Н. Ю. International standart ISO 9001:2015 – adaptation for flexibility of quality management (Міжнародний стандарт ISO 9001:2015 – адаптація задля гнучкості систем управління якістю підприємств) // Шуляр Р. В., Реверенда Н. Ю. / Науковий вісник Національного гірничого університету: Науково-технічний журнал - Дніпро: Державний ВНЗ «НГУ», 2017. - №1 (157) – С. 128-134. (Міжнародні наукометричні бази даних: баз Scopus, Index Copernicus Journal Master List, EBSCOhost і ProQuest, каталогів періодичних видань Ulrichsweb Global Serials Directory та ResearchBib, реферується в базі даних „Україніка наукова“, у журналах „Джерело“ та ВІНІТІ РАН, (РФ).
 8. Солярчук Н.Ю. Особливості моделі процесу виконання фріланс-проекту / Н.Ю. Солярчук // Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки / Донецький державний університет управління МОН України; Інститут економіки промисловості НАН України. – Донецьк: Юго-Восток, 2013. – Вип. 1 (40). – С. 181-185.
 9. Солярчук Н.Ю. Класифікація фрілансерів / Н.Ю. Солярчук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – № 748 . – С. 108-114.
 10. Солярчук Н.Ю. Передумови та перспективи розвитку фрілансу в Україні / О.С. Скибінський, Н.Ю. Солярчук // Економіка: реалії часу: Науковий журнал. – Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2013. – № 2 (7). – С. 223-227.
 11. Солярчук Н.Ю. Фріланс та загальна характеристика фрілансера / О.Є. Кузьмін, Н.Ю. Солярчук // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – 2012. – Вип. 22.7. – С. 375-380.