Реверенда Наталія Юріївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Реверенда Наталія Юріївна
ZMD Solarchuk.jpgПосада

Доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва


Освіта

Львівський державний аграрний університет, диплом з відзнакою, спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», кваліфікація магістра з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, 2011 р.

Львівський державний аграрний університет, спеціальність «Землевпорядкування та кадастр», диплом спеціаліста за напрямом «Геодезія, картографія та землевпорядкування», кваліфікація інженер-землевпорядник, 2011 р.Професійна діяльність

2021 - дотепер - Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

2015 – 2021 – Національний університет «Львівська політехніка», асистент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

2011 – 2014 – Національний університет «Львівська політехніка», аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

2011 – ТзОВ «Компанія РБТ», економістНавчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • «Міжнародна економіка»,
 • «Менеджмент»,
 • «Технологія та аудит зовнішньоекономічних операцій»


Науково-дослідна робота

Назва дисертаційної роботи: «Державне управління фрілансовою діяльністю в умовах розвитку національного ринку» (спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством) – захищено у 2015 р.


Участь у держбюджетній роботі

 • ДБ/ПСМ «Методологія та інструментарій процесно-структурованого менеджменту», 2011-2013 рр.


Основні публікації за останні роки

Підручники, посібники

Кузьмін О. Є. Економіка та управління знаннями: навчальний посібник / О. Є. Кузьмін, Н. Ю. Реверенда, Г. В. Лема, Т. Ю. Лісович. – Львів: Міські інформаційні системи, 2019. – 137 c.


Монографії

 1. Солярчук Н.Ю. Обгрунтування необхідності державного управління фрілансовою діяльністю / Р.В. Фещур, О.С. Скибінський, Н.Ю. Солярчук // Економіка XXI сторіччя: проблеми та шляхи їх вирішення: монографія / за заг. ред. Ю.З. Драчука, В.Я. Швеця; М-во освіти і науки України; Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка; Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2014. – С. 318-325.
 1. Реверенда Н.Ю. Державне управління фрілансовою діяльністю в умовах розвитку національного ринку: [монографія] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, О.С. Скибінський, Л.О. Саталкіна, Н.Ю. Реверенда. – Львів: Видавництво «Центр Європи», 2016. – 168 с.
 1. Реверенда Н.Ю. Державне управління фрілансовою діяльністю: теоретичні та прикладні засади: [монографія] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, О.С. Скибінський, Н.Ю. Реверенда. – Львів: Видавництво «Центр Європи», 2017. – 193 с.


Публікації в журналах наукометричних баз даних та в іноземних виданнях

 • Солярчук Н. Ю. Фрілансова діяльність в Україні: стан і проблеми державного управління / Н.Ю. Солярчук // Бізнес Інформ. – 2014. – №4. – C. 284–289.
 • Solyarchuk N. Freelancers in Ukraine: characteristics and principles of their activity / O. Skybinskyi, N. Solyarchuk // Econtechmod. An international quarterly journal. – 2014. – Vol. 03, No. 1. – P. 89-95.
 • Солярчук Н.Ю. Тенденции развития фрилансовой деятельности в условиях глобализации / О.Е. Кузьмин, Р.В. Фещур, А.С. Скибинский, Н.Ю. Солярчук // Экономика и предпринимательство. – М., 2014. – №. 5 (ч.1). – С. 55-59.
 • Солярчук Н.Ю. Обґрунтування програми розвитку фрілансової діяльності в Україні / Н.Ю. Солярчук // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – Науки: економіка, політологія, історія. – Одеса, 2014. – № 10 (218). – С. 161-175.
 • Солярчук Н.Ю. Механізм державного управління фрілансовою діяльністю / Н.Ю. Солярчук // Інноваційна економіка: науково-виробничий журнал. – Тернопіль, 2014. – №5 (54). – С. 46-51.


Публікації у фахових виданнях

 • Солярчук Н.Ю. Особливості моделі процесу виконання фріланс-проекту / Н.Ю. Солярчук // Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки / Донецький державний університет управління МОН України; Інститут економіки промисловості НАН України. – Донецьк: Юго-Восток, 2013. – Вип. 1 (40). – С. 181-185.
 • Солярчук Н.Ю. Класифікація фрілансерів / Н.Ю. Солярчук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – № 748 . – С. 108-114.
 • Солярчук Н.Ю. Фріланс та загальна характеристика фрілансера / О.Є. Кузьмін, Н.Ю. Солярчук // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – 2012. – Вип. 22.7. – С. 375-380.
 • Солярчук Н.Ю. Передумови та перспективи розвитку фрілансу в Україні / О.С. Скибінський, Н.Ю. Солярчук // Економіка: реалії часу: Науковий журнал. – Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2013. – № 2 (7). – С. 223-227.