Відмінності між версіями «Реверенда Наталія Юріївна»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
(Створена сторінка: {{Особа | Ім'я = Солярчук Наталія Юріївна | Зображення (фото) = | Підпис...)
 
 
(Не показані 10 проміжних версій 2 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
 
{{Особа
 
{{Особа
 
| Ім'я                          = Солярчук Наталія Юріївна
 
| Ім'я                          = Солярчук Наталія Юріївна
| Зображення (фото)            =  
+
| Зображення (фото)            = ZMD_Solarchuk.jpg
 
| Підпис зображення (фото)      =
 
| Підпис зображення (фото)      =
 
| Ім'я при народженні          =
 
| Ім'я при народженні          =
Рядок 55: Рядок 55:
 
==Посада==  
 
==Посада==  
  
Асистент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, старший лаборант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва
+
Доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва
  
  
Рядок 64: Рядок 64:
  
 
Львівський державний аграрний університет, спеціальність «Землевпорядкування та кадастр», диплом спеціаліста за напрямом «Геодезія, картографія та землевпорядкування», кваліфікація інженер-землевпорядник, 2011 р.
 
Львівський державний аграрний університет, спеціальність «Землевпорядкування та кадастр», диплом спеціаліста за напрямом «Геодезія, картографія та землевпорядкування», кваліфікація інженер-землевпорядник, 2011 р.
 +
  
  
Рядок 69: Рядок 70:
 
==Професійна діяльність==  
 
==Професійна діяльність==  
  
2015 – дотепер Національний університет «Львівська політехніка», асистент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності
+
2021 - дотепер - Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва
  
2014 р. дотепер старший лаборант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва за штатним сумісництвом
+
2015 2021 Національний університет «Львівська політехніка», асистент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва
  
 
2011 – 2014 – Національний університет «Львівська політехніка», аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва
 
2011 – 2014 – Національний університет «Львівська політехніка», аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва
  
 
2011 – ТзОВ «Компанія РБТ», економіст
 
2011 – ТзОВ «Компанія РБТ», економіст
 +
  
  
Рядок 83: Рядок 85:
 
'''Дисципліни, які викладає:'''  
 
'''Дисципліни, які викладає:'''  
  
«Основи підприємництва», «Адміністративний менеджмент»
+
* «Міжнародна економіка»,  
 
+
* «Менеджмент»,
 +
* «Корпоративна соціальна відповідальність у сфері інвестиційно-інноваційної діяльності»
  
  
 
==Науково-дослідна робота==
 
==Науково-дослідна робота==
  
'''Назва дисертаційної роботи:''' «Державне управління фрілансовою діяльністю в умовах розвитку національного ринку» (спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством)
+
'''Назва дисертаційної роботи:''' «Державне управління фрілансовою діяльністю в умовах розвитку національного ринку» (спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством) – захищено у 2015 р.
  
  
Рядок 100: Рядок 103:
  
 
==Основні публікації за останні роки==
 
==Основні публікації за останні роки==
 +
 +
'''Підручники, посібники'''
 +
 +
Кузьмін О. Є. Економіка та управління знаннями: навчальний посібник / О. Є. Кузьмін, Н. Ю. Реверенда, Г. В. Лема, Т. Ю. Лісович. – Львів: Міські інформаційні системи, 2019. – 137 c.
  
  
 
'''Монографії'''
 
'''Монографії'''
  
* Солярчук Н.Ю. Обгрунтування необхідності державного управління фрілансовою діяльністю / Р.В. Фещур, О.С. Скибінський, Н.Ю. Солярчук // Економіка XXI сторіччя: проблеми та шляхи їх вирішення: монографія / за заг. ред. Ю.З. Драчука, В.Я. Швеця; М-во освіти і науки України; Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка; Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2014. – С. 318-325.
+
# Солярчук Н.Ю. Обгрунтування необхідності державного управління фрілансовою діяльністю / Р.В. Фещур, О.С. Скибінський, Н.Ю. Солярчук // Економіка XXI сторіччя: проблеми та шляхи їх вирішення: монографія / за заг. ред. Ю.З. Драчука, В.Я. Швеця; М-во освіти і науки України; Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка; Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2014. – С. 318-325.
 +
 
 +
# Реверенда Н.Ю. Державне управління фрілансовою діяльністю в умовах розвитку національного ринку: [монографія] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, О.С. Скибінський, Л.О. Саталкіна, Н.Ю. Реверенда. – Львів: Видавництво «Центр Європи», 2016. – 168 с.
 +
 
 +
# Реверенда Н.Ю. Державне управління фрілансовою діяльністю: теоретичні та прикладні засади: [монографія] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, О.С. Скибінський, Н.Ю. Реверенда. – Львів: Видавництво «Центр Європи», 2017. – 193 с.
 +
 
 +
# Реверенда Н. Ю. Цифрова економіка як фактор економічного зростання держави: колективна монографія / С. Й. Гончар, О. Ю. Ємельянов, Г. М. Захарчин, Т. О. Петрушка, Н. Ю. Реверенда, А. В. Симак, Й. С. Ситник, О. З. Уголькова, Т. В. Ясінська. – Херсон: Видавний дім "Гельветика", 2021. – 364 c.
 +
 
  
  
Рядок 115: Рядок 129:
 
* Солярчук Н.Ю. Тенденции развития фрилансовой деятельности в условиях глобализации / О.Е. Кузьмин, Р.В. Фещур, А.С. Скибинский, Н.Ю. Солярчук // Экономика и  предпринимательство. – М., 2014. – №. 5 (ч.1). – С. 55-59.
 
* Солярчук Н.Ю. Тенденции развития фрилансовой деятельности в условиях глобализации / О.Е. Кузьмин, Р.В. Фещур, А.С. Скибинский, Н.Ю. Солярчук // Экономика и  предпринимательство. – М., 2014. – №. 5 (ч.1). – С. 55-59.
  
 +
* Солярчук Н.Ю. Обґрунтування програми розвитку фрілансової діяльності в Україні / Н.Ю. Солярчук // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – Науки: економіка, політологія, історія. – Одеса, 2014. – № 10 (218). – С. 161-175.
 +
 +
* Солярчук Н.Ю. Механізм державного управління фрілансовою діяльністю / Н.Ю. Солярчук // Інноваційна економіка: науково-виробничий журнал. – Тернопіль, 2014. – №5 (54). – С. 46-51.
  
'''Публікації у фахових виданнях'''
 
  
* Солярчук Н.Ю. Особливості моделі процесу виконання фріланс-проекту / Н.Ю. Солярчук // Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки / Донецький державний університет управління МОН України; Інститут економіки промисловості НАН України. – Донецьк: Юго-Восток, 2013. – Вип. 1 (40). – С. 181-185.
+
'''Статті у наукових фахових виданнях України, журналах, що включено до наукометричних баз та публікації у виданнях інших держав'''
  
* Солярчук Н.Ю. Класифікація фрілансерів / Н.Ю. Солярчук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – № 748 . – С.  108-114.
 
  
* Солярчук Н.Ю. Фріланс та загальна характеристика фрілансера / О.Є. Кузьмін, Н.Ю. Солярчук // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – 2012. – Вип. 22.7. – С. 375-380.
 
  
* Солярчук Н.Ю. Передумови та перспективи розвитку фрілансу в Україні / О.С. Скибінський, Н.Ю. Солярчук // Економіка: реалії часу: Науковий журнал. – Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2013. – № 2 (7). – С. 223-227.
+
# Реверенда Н.Ю., Гончар С.Й., Уголькова О.З., 2022. Типологія чинників формування моделей кредитно-інвестиційної політики в національній економіці. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». Львів: Видавництво Львівської політехніки, Випуск 4, Номер 1, c. 1 – 6.
 +
# Реверенда Н. Ю., Уголькова О. З., Лісович Т. Ю. Стан та тенденції розвитку інновацій в країнах Європи // Економічний аналіз : збірник наукових праць. – 2021. – Т. 31, № 3. – С. 67–73.
 +
# Honchar S., Ugolkova O., Reverenda N., 2020. Analysis of the features of credit and investment policy on the examples of United States,  United Kindom and Japan. (Аналізування особливостей кредитно-інвестиційної політики на прикладі США, Великобританії та Японії.) Europian Journal  of Economics and Management, 6, с. 62-70.
 +
# Vishka I., Podolchak N., Reverendа N. Peculiarities of management of the discontinuity of interests between the interested parties at enterprises of industrial production // Приазовський економічний вісник. – 2019. – Вип. 2 (13). – С. 164–171. 0,04 ум.д.ар.
 +
# Уголькова О.З., Реверенда Н.Ю. Ключові особливості краудфандингу та роль бізнес-інкубаторів для його розвитку // Економіка: реалії часу: Науковий журнал – Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2018. - № 4 (38). – С. 76-82.
 +
# NESTOR SHPAK, LILIYA SATALKINA, NATALIIA REVERENDA, ROSTYSLAV BUDYNSKYY. The Part of Enterprise in a Development of Social Innovation Activity p.15-19.
 +
# Реверенда Н.Ю. Існування середнього класу як одна з передумов функціонування краудфандингу / О.З. Уголькова, Н.Ю. Реверенда // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Проблеми економіки та управління» - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. - № 847 . –  С. 164-169.
 +
# Реверенда Н. Ю. Система державного управління фрілансовою діяльністю: підтримка механізмів, розвитку та якості послуг // Шуляр Р. В., Реверенда Н. Ю. / Бізнес Інформ. – 2016. – №10. – C. 61–66. (Міжнародні наукометричні бази даних: Ulrichsweb Global Serials Directory (США); Research Papers in Economics (США); Російський індекс наукового цитування (Росія); Index Copernicus (Польща); Directory of Open Acess Journals; CiteFactor (США); Academic Journals Database (Швейцарія); Research Bible (Японія); Соціонет (Росія); Open Academic Journals Index; GetInfo (Німеччина); BASE (Німеччина); OpenAIRE (Європейський Союз); SUNCAT Union Catalogue (Велика Британія); COPAC Union Catalogue (Велика Британія); J-Gate (Індія); Open Access Library; Scientific Indexing Services; Advanced Science Index; Академия Google (США); InfoBase Index; WorldCat).
 +
# Реверенда Н. Ю. International standart ISO 9001:2015 – adaptation for flexibility of quality management (Міжнародний стандарт ISO 9001:2015 – адаптація задля гнучкості систем управління якістю підприємств) // Шуляр Р. В., Реверенда Н. Ю. / Науковий вісник Національного гірничого університету: Науково-технічний журнал - Дніпро: Державний ВНЗ «НГУ», 2017. - №1 (157) – С. 128-134. (Міжнародні наукометричні бази даних: баз Scopus, Index Copernicus Journal Master List, EBSCOhost і ProQuest, каталогів періодичних видань Ulrichsweb Global Serials Directory та ResearchBib, реферується в базі даних „Україніка наукова“, у журналах „Джерело“ та ВІНІТІ РАН, (РФ).
 +
# Солярчук Н.Ю. Особливості моделі процесу виконання фріланс-проекту / Н.Ю. Солярчук // Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки / Донецький державний університет управління МОН України; Інститут економіки промисловості НАН України. – Донецьк: Юго-Восток, 2013. – Вип. 1 (40). – С. 181-185.
 +
# Солярчук Н.Ю. Класифікація фрілансерів / Н.Ю. Солярчук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – № 748 . – С. 108-114.
 +
# Солярчук Н.Ю. Передумови та перспективи розвитку фрілансу в Україні / О.С. Скибінський, Н.Ю. Солярчук // Економіка: реалії часу: Науковий журнал. – Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2013. – № 2 (7). – С. 223-227.
 +
# Солярчук Н.Ю. Фріланс та загальна характеристика фрілансера / О.Є. Кузьмін, Н.Ю. Солярчук // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – 2012. – Вип. 22.7. – С. 375-380.

Поточна версія на 18:56, 26 вересня 2022

Реверенда Наталія Юріївна
ZMD Solarchuk.jpgПосада

Доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва


Освіта

Львівський державний аграрний університет, диплом з відзнакою, спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», кваліфікація магістра з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, 2011 р.

Львівський державний аграрний університет, спеціальність «Землевпорядкування та кадастр», диплом спеціаліста за напрямом «Геодезія, картографія та землевпорядкування», кваліфікація інженер-землевпорядник, 2011 р.Професійна діяльність

2021 - дотепер - Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

2015 – 2021 – Національний університет «Львівська політехніка», асистент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

2011 – 2014 – Національний університет «Львівська політехніка», аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

2011 – ТзОВ «Компанія РБТ», економістНавчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • «Міжнародна економіка»,
 • «Менеджмент»,
 • «Корпоративна соціальна відповідальність у сфері інвестиційно-інноваційної діяльності»


Науково-дослідна робота

Назва дисертаційної роботи: «Державне управління фрілансовою діяльністю в умовах розвитку національного ринку» (спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством) – захищено у 2015 р.


Участь у держбюджетній роботі

 • ДБ/ПСМ «Методологія та інструментарій процесно-структурованого менеджменту», 2011-2013 рр.


Основні публікації за останні роки

Підручники, посібники

Кузьмін О. Є. Економіка та управління знаннями: навчальний посібник / О. Є. Кузьмін, Н. Ю. Реверенда, Г. В. Лема, Т. Ю. Лісович. – Львів: Міські інформаційні системи, 2019. – 137 c.


Монографії

 1. Солярчук Н.Ю. Обгрунтування необхідності державного управління фрілансовою діяльністю / Р.В. Фещур, О.С. Скибінський, Н.Ю. Солярчук // Економіка XXI сторіччя: проблеми та шляхи їх вирішення: монографія / за заг. ред. Ю.З. Драчука, В.Я. Швеця; М-во освіти і науки України; Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка; Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2014. – С. 318-325.
 1. Реверенда Н.Ю. Державне управління фрілансовою діяльністю в умовах розвитку національного ринку: [монографія] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, О.С. Скибінський, Л.О. Саталкіна, Н.Ю. Реверенда. – Львів: Видавництво «Центр Європи», 2016. – 168 с.
 1. Реверенда Н.Ю. Державне управління фрілансовою діяльністю: теоретичні та прикладні засади: [монографія] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, О.С. Скибінський, Н.Ю. Реверенда. – Львів: Видавництво «Центр Європи», 2017. – 193 с.
 1. Реверенда Н. Ю. Цифрова економіка як фактор економічного зростання держави: колективна монографія / С. Й. Гончар, О. Ю. Ємельянов, Г. М. Захарчин, Т. О. Петрушка, Н. Ю. Реверенда, А. В. Симак, Й. С. Ситник, О. З. Уголькова, Т. В. Ясінська. – Херсон: Видавний дім "Гельветика", 2021. – 364 c.


Публікації в журналах наукометричних баз даних та в іноземних виданнях

 • Солярчук Н. Ю. Фрілансова діяльність в Україні: стан і проблеми державного управління / Н.Ю. Солярчук // Бізнес Інформ. – 2014. – №4. – C. 284–289.
 • Solyarchuk N. Freelancers in Ukraine: characteristics and principles of their activity / O. Skybinskyi, N. Solyarchuk // Econtechmod. An international quarterly journal. – 2014. – Vol. 03, No. 1. – P. 89-95.
 • Солярчук Н.Ю. Тенденции развития фрилансовой деятельности в условиях глобализации / О.Е. Кузьмин, Р.В. Фещур, А.С. Скибинский, Н.Ю. Солярчук // Экономика и предпринимательство. – М., 2014. – №. 5 (ч.1). – С. 55-59.
 • Солярчук Н.Ю. Обґрунтування програми розвитку фрілансової діяльності в Україні / Н.Ю. Солярчук // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – Науки: економіка, політологія, історія. – Одеса, 2014. – № 10 (218). – С. 161-175.
 • Солярчук Н.Ю. Механізм державного управління фрілансовою діяльністю / Н.Ю. Солярчук // Інноваційна економіка: науково-виробничий журнал. – Тернопіль, 2014. – №5 (54). – С. 46-51.


Статті у наукових фахових виданнях України, журналах, що включено до наукометричних баз та публікації у виданнях інших держав


 1. Реверенда Н.Ю., Гончар С.Й., Уголькова О.З., 2022. Типологія чинників формування моделей кредитно-інвестиційної політики в національній економіці. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». Львів: Видавництво Львівської політехніки, Випуск 4, Номер 1, c. 1 – 6.
 2. Реверенда Н. Ю., Уголькова О. З., Лісович Т. Ю. Стан та тенденції розвитку інновацій в країнах Європи // Економічний аналіз : збірник наукових праць. – 2021. – Т. 31, № 3. – С. 67–73.
 3. Honchar S., Ugolkova O., Reverenda N., 2020. Analysis of the features of credit and investment policy on the examples of United States, United Kindom and Japan. (Аналізування особливостей кредитно-інвестиційної політики на прикладі США, Великобританії та Японії.) Europian Journal of Economics and Management, 6, с. 62-70.
 4. Vishka I., Podolchak N., Reverendа N. Peculiarities of management of the discontinuity of interests between the interested parties at enterprises of industrial production // Приазовський економічний вісник. – 2019. – Вип. 2 (13). – С. 164–171. 0,04 ум.д.ар.
 5. Уголькова О.З., Реверенда Н.Ю. Ключові особливості краудфандингу та роль бізнес-інкубаторів для його розвитку // Економіка: реалії часу: Науковий журнал – Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2018. - № 4 (38). – С. 76-82.
 6. NESTOR SHPAK, LILIYA SATALKINA, NATALIIA REVERENDA, ROSTYSLAV BUDYNSKYY. The Part of Enterprise in a Development of Social Innovation Activity p.15-19.
 7. Реверенда Н.Ю. Існування середнього класу як одна з передумов функціонування краудфандингу / О.З. Уголькова, Н.Ю. Реверенда // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Проблеми економіки та управління» - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. - № 847 . – С. 164-169.
 8. Реверенда Н. Ю. Система державного управління фрілансовою діяльністю: підтримка механізмів, розвитку та якості послуг // Шуляр Р. В., Реверенда Н. Ю. / Бізнес Інформ. – 2016. – №10. – C. 61–66. (Міжнародні наукометричні бази даних: Ulrichsweb Global Serials Directory (США); Research Papers in Economics (США); Російський індекс наукового цитування (Росія); Index Copernicus (Польща); Directory of Open Acess Journals; CiteFactor (США); Academic Journals Database (Швейцарія); Research Bible (Японія); Соціонет (Росія); Open Academic Journals Index; GetInfo (Німеччина); BASE (Німеччина); OpenAIRE (Європейський Союз); SUNCAT Union Catalogue (Велика Британія); COPAC Union Catalogue (Велика Британія); J-Gate (Індія); Open Access Library; Scientific Indexing Services; Advanced Science Index; Академия Google (США); InfoBase Index; WorldCat).
 9. Реверенда Н. Ю. International standart ISO 9001:2015 – adaptation for flexibility of quality management (Міжнародний стандарт ISO 9001:2015 – адаптація задля гнучкості систем управління якістю підприємств) // Шуляр Р. В., Реверенда Н. Ю. / Науковий вісник Національного гірничого університету: Науково-технічний журнал - Дніпро: Державний ВНЗ «НГУ», 2017. - №1 (157) – С. 128-134. (Міжнародні наукометричні бази даних: баз Scopus, Index Copernicus Journal Master List, EBSCOhost і ProQuest, каталогів періодичних видань Ulrichsweb Global Serials Directory та ResearchBib, реферується в базі даних „Україніка наукова“, у журналах „Джерело“ та ВІНІТІ РАН, (РФ).
 10. Солярчук Н.Ю. Особливості моделі процесу виконання фріланс-проекту / Н.Ю. Солярчук // Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки / Донецький державний університет управління МОН України; Інститут економіки промисловості НАН України. – Донецьк: Юго-Восток, 2013. – Вип. 1 (40). – С. 181-185.
 11. Солярчук Н.Ю. Класифікація фрілансерів / Н.Ю. Солярчук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – № 748 . – С. 108-114.
 12. Солярчук Н.Ю. Передумови та перспективи розвитку фрілансу в Україні / О.С. Скибінський, Н.Ю. Солярчук // Економіка: реалії часу: Науковий журнал. – Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2013. – № 2 (7). – С. 223-227.
 13. Солярчук Н.Ю. Фріланс та загальна характеристика фрілансера / О.Є. Кузьмін, Н.Ю. Солярчук // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – 2012. – Вип. 22.7. – С. 375-380.