Відмінності між версіями «Процак Катерина Володимирівна»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
(Основні публікації)
(Основні публікації)
 
Рядок 103: Рядок 103:
 
# N.Metelenko, L.Pashko, N. Grynchuk, V. Vakulenko, O. Babenko, K, Protsak (2021)  Transformation of the System of Public Administration in a Network Economics. Sustainable Economics. Vol. 39, No3  https://doi.org/10.25115/eea.v39i3.4721
 
# N.Metelenko, L.Pashko, N. Grynchuk, V. Vakulenko, O. Babenko, K, Protsak (2021)  Transformation of the System of Public Administration in a Network Economics. Sustainable Economics. Vol. 39, No3  https://doi.org/10.25115/eea.v39i3.4721
 
# Беспалюк Х., Процак К.  Дизайн-мислення як ефективний метод адаптації до змін. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління». 2021.  Вип. 5, №1. С. 121-131. https://doi.org/10.23939/semi2021.01.121
 
# Беспалюк Х., Процак К.  Дизайн-мислення як ефективний метод адаптації до змін. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління». 2021.  Вип. 5, №1. С. 121-131. https://doi.org/10.23939/semi2021.01.121
 +
# Karyy O., Protsak K., Prosovych O. Rethinking business model and adaptation ways of organizations in the pandemic. Mogragraph: The world during and after the pandemic. Poznań-Środa Wielkopolska, 2001. 132 p. Процак К. В., Коваленко Т. О. FinTech і комерційні банки: тенденції розвитку та особливості співпраці // Бізнес Інформ.  2022.  № 1 (528).  С. 131–137
  
 
===Контакти===
 
===Контакти===

Поточна версія на 10:05, 26 вересня 2022

Процак Катерина Володимирівна
Фото Процак К.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 7 грудня 1979 року
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Спеціальність «Менеджмент організацій»;
Галузь наукових інтересів житлово-комунальне обслуговування населення, публічне адміністрування, інноваційна діяльність підприємств
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 2006 р.
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту організацій, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Процак Катерина Володимирівна — кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту організацій, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження: 7 грудня 1979 року

Закінчила Національний університет «Львівська політехніка», за спеціальністю — «Менеджмент організацій»;

2006 р. захистила кандидатську дисертацію «Організаційно-економічне забезпечення та регулювання житлового комунального обслуговування населення» за спеціальністю 08.02.03 — «Організація управління, планування і регулювання економікою».

Працює за штатним сумісництвом у Львівському інституті менеджменту.

Стаж викладання у вищій школі понад 15 років

З 2008 року є відповідальним секретарем наукового журналу "Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Проблеми економіки та управління" http://science.lpnu.ua/semi

Отримано сертифікати електронних навчальних комплексів (одноосібно і в співавторстві): "Теорія організації", "Статистика", "Публічне адміністрування", "Ділове адміністрування"

Напрями науково-дослідних робіт

 • дослідження громадської думки щодо соціально-економічних процесів у регіоні;
 • розроблення інвестиційного паспорта громади;
 • діагностування соціально-економічного стану громади;
 • методика розрахунку тарифів на послуги зі зберігання нафти в резервуарному парку.

Викладає курси

 • Статистика (заг.);
 • Публічне адміністрування;
 • Основи підприємницької діяльності;
 • Підприємництво та менеджмент;
 • Інвестування;
 • Фінансовий менеджмент.

Наукові інтереси

 • Житлово-комунальне обслуговування населення, публічне адміністрування, інноваційна діяльність підприємств

Основні публікації

 1. Процак К. В. Сучасні проблеми функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків / К. В. Процак, О.П. Просович / Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління». Львів: Видавництво Львівської політехніки – 2016 .– №847. – С. 145–150.
 2. Процак К. В. Психологічні аспекти адаптації персоналу організації / К. В. Процак, Л.В. Романів* // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління». Львів: Видавництво Львівської політехніки – 2016, – №847. – С. 238–243.
 3. Процак К.В. Інновації у вищій освіті: особливості та перспективи розвитку / К.В. Процак, .В. Романів* // Тези доповідей VІ Міжнародної науково–практичної конференції “Управління інноваційним процесом в Україні: економічні, соціальні та політичні трансформації”. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 1 електрон. опт. диск (CD–ROM). – С. 79–80.
 4. Процак К.В. Інноваційні інструменти Інтернет–маркетингу на ринку туристичних послуг /К.В. Процак, М. Очкусь* .// Маркетинг та логістика в системі менеджменту: тези доповідей XІ Міжнар. наук.–практ. конференції, Львів, 3–5 листопада 2016р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 230–231.
 5. Холостенко* А. М., Процак К. В. Стратегічні орієнтири інноваційного розвитку промисловості України // Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, 18–19 травня 2017 р., Україна, Львів. – 2017. – C. 221–223.
 6. Бобуш О. А. Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньою програмою підготовки магістрів (Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В. Чорновола): навчальний посібник / О. А. Бобуш, Т. І. Божук, Б. Р. Кошова, Р. М. Вовчик, О. Ю. Гриців, Т. І. Данько, В. В. Дячок, О. А. Нагурський, І. М. Петрушка, В. Д. Погребенник, О. Р. Попович, К. В. Процак, Г. І. Скорик, О. З. Сорочак, Л. Р. Струтинська, П. І. Стецюк, Н. В. Чорненька, Ю. Й. Ятчишин. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 159 c.
 7. Процак К.В. Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньою програмою підготовки магістрів ( Інститут економіки і менеджменту). Книга 2: навчальний посібник / В. В. Гуменюк, М. Л. Данилович-Кропивницька, В. Й. Жежуха, Б. І. Іличок, Л. С. Лісовська, Н. Л. Михальчишин, Х. С. Передало, К. В. Процак, О. О. Пшик-Ковальська, Г. І. Скорик, О. З. Сорочак, П. І. Стецюк, Л. Р. Струтинська. – Львів: Видавництво "Львівська політехніка", 2017. – 183 c.
 8. Процак К.В. Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньою програмою підготовки магістрів (Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В. Чорновола): навчальний посібник / О. А. Бобуш, Т. І. Божук, Б. Р. Брунець, Р. М. Вовчик, О. Ю. Гриців, Т. І. Данько, В. В. Дячок, О. А. Нагурський, І. М. Петрушка, В. Д. Погребенник, О. Р. Попович, К. В. Процак, Г. І. Скорик, О. З. Сорочак, Л. Р. Струтинська, П. І. Стецюк, Н. В. Чорненька, Ю. Й. Ятчишин. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 159 c.
 9. Карий О. І., Гумін О. М., Мавріна А. О., Ортинська Н. В., Процак К. В. Публічне адміністрування: Навчальний посібник. – Львів : ЛА “Піраміда”, 2018. – 228 с.
 10. Процак К.В., Просович О.П. Механізми удосконалення надання адміністративних послуг. Економічна кібернетика: моделювання соціально-економічних систем: колективна монографія \ за заг. ред. Л.М. Савчук, К.Ф. Ковальчука. – Дніпро: Герда, 2017. – С. 411-422.
 11. Процак К.В., Просович О.П. Інноваційний розвиток міст. Формування і розвиток взаємодії учасників інноваційної інфраструктури: теоретичні та прикладні аспекти: колективна монографія / за наук. ред. проф. В.В. Козика. - Львів: Растр-7, 2017. – С.71-86.
 12. Процак К.В. Просович О.П. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності в Україні: проблеми та перспективи //Управління інноваційною складовою економічної безпеки : монографія у 4-х томах / за ред. д.е.н., професора Прокопенко О.В. (гол. ред.), к.е.н., доцента Школи В.Ю., к.е.н. Щербаченко В.О. — Суми : ТОВ «Триторія», 2017. — Т. ІIІ. Управління інноваційним базисом фінансової та інвестиційної складової економічної безпеки. — С.100-116
 13. Процак К.В. Лідерство як якісна характеристика керівного персоналу публічної служби / Л.В. Галаз, К.В. Процак// Наукові записки Львівського університету бізнесу та права – Львів: Видавництво Львівської політехніки. - 2017. - №17. – C.178-182
 14. Процак К. В. Ідентифікація та оцінка кредитного ризику комерційних банків / О.П. Просович, К. В. Процак / Вісник «Проблеми економіки та управління», Львів: Видавництво Львівської політехніки,- №873. - 2017. - С. 8-96
 15. К.В. Процак, І.Є. Матвій Інноваційні підходи до розвитку компетенцій публічних службовців Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Проблеми економіки та управління», 2018, № 897, С. 86-91
 16. О.І. Карий, К.В. Процак Маркетингові інструменти забезпечення якості надання адміністративних послуг Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Проблеми економіки та управління», 2019, Випуск 3, С. 26-35
 17. O. Karyy , K. Protsak, O. Prosovych Marketing communications as a necessary prerequisite for efficient work of a philharmony // Economics, Entrepreneuship, Management. 2019; Volume 6, Number 1: pp. 70 – 80 (Збірник індексується в міжнародних каталогах та наукометричних базах Index Copernicus )
 18. Процак К.В. Стратегічні орієнтири інноваційного розвитку промисловості України/ Холостенко А.М. Процак К.В. /Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, 18–19 травня 2017 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) С.221-223
 19. Процак К.В. Сучасні ризики інноваційних технологій / Процак К.В., Ярмола К.М.// Тези доповідей VІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми комерціалізації науково-технічних розробок”. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM), С.105
 20. Процак, К. В., & Хрущ, Д. В. (2020, June). Інновації у лісовому господарстві України. In Управління інноваційним процесом в Україні: розвиток співпраці: тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (pp. 55-56). Видавництво Львівської політехніки.
 21. Процак К.В., Просович О.П. Аналіз конкурентних умов на ринку послуг з управління житлом Проблеми правового, фінансового та економічного забезпечення розвитку національної економіки (галузевий та територіальний аспекти) : колективна монографія /за ред. Л.М. Савчук, Л.М. Бандоріної. – Дніпро: Пороги, 2021. – C. 180-194
 22. Процак К.В., Просович О.П. Проблеми та можливості розвитку фрілансу та гіг-економіки. Актуальні напрями розвитку технічного та виробничого потенціалу національної економіки (економічний аспект): колективна монографія / за ред. Л.М. Савчук, В.І. Дубницького, Л.М. Бандоріної. – Дніпро: Пороги, 2021. С. 54-68
 23. N.Metelenko, L.Pashko, N. Grynchuk, V. Vakulenko, O. Babenko, K, Protsak (2021) Transformation of the System of Public Administration in a Network Economics. Sustainable Economics. Vol. 39, No3 https://doi.org/10.25115/eea.v39i3.4721
 24. Беспалюк Х., Процак К. Дизайн-мислення як ефективний метод адаптації до змін. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління». 2021. Вип. 5, №1. С. 121-131. https://doi.org/10.23939/semi2021.01.121
 25. Karyy O., Protsak K., Prosovych O. Rethinking business model and adaptation ways of organizations in the pandemic. Mogragraph: The world during and after the pandemic. Poznań-Środa Wielkopolska, 2001. 132 p. Процак К. В., Коваленко Т. О. FinTech і комерційні банки: тенденції розвитку та особливості співпраці // Бізнес Інформ. 2022. № 1 (528). С. 131–137

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 407

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-21-75; +38 (032) 258-26-61