Почапська Ірина Ярославівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Почапська Ірина Ярославівна
Ir2.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 3 травня 1972
Місце народження Львів
Громадянство Україна
Національність Українка
Alma mater НУ "Львівська політехніка"
Дата закінчення 1994
Спеціальність Хімічна технологія органічних речовин
Кваліфікаційний рівень інженер-технолог, магістр
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2000 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2016
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут сталого розвитку ім. В’ячеслава Чорновола, Кафедра цивільної безпеки

Почапська Ірина Ярославівна — кандидат технічних наук, доцент кафедри цивільної безпеки , Інститут сталого розвитку ім. В’ячеслава Чорновола.

Загальна інформація

Дата народження: 3 травня 1972 р.

Закінчила в 1994 році ДУ “Львівська політехніка” і отримала диплом “з відзнакою”, згодом навчалась у магістратурі та аспірантурі денної форми навчання з відривом від виробництва при кафедрі ТОП ДУ “Львівська політехніка”; у 1999 р. захистила кандидатську дисертацію.

Тема дисертації: Розробка основ технології одержання акрилових мономерів з бета- лактонів [Текст] : дис. канд. техн. наук: 05.17.04 / Почапська Ірина Ярославівна ; Державний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 1999. — 165 л. — л.132-143

Основні курси

 • Основи охорони праці та безпека життєдіяльності
 • Професійна та цивільна безпека
 • Безпечна експлуатація інженерних систем і мереж
 • Інформаційні технології безпеки праці та техногенної безпеки

Наукові інтереси

 • Дослідження та пошук шляхів утилізації забруднень нафтохімічного походження
 • Охорона праці та БЖД
 • Органічна хімія

Вибрані публікації

Опублікувала 90 наукових праць (з них 16 одноосібних), в тому числі 35 статей у фахових журналах, 1 патент України на винахід. Автор 32 методичних розробок (з них 5 одноосібних), 7 сертифікованих ЕНМК, 2 навчальних посібників, 3 конспектів лекцій.

 1. Почапська І. Я. Oснови охорони праці та безпека життєдіяльності: навчальний посібник / І. Я. Почапська, О. Я. Литвиняк. – Львів: Левада, 2021. – 326 c.
 2. Почапська І. Я. Oснови охорони праці та безпека життєдіяльності (практикум): навчальний посібник / І. Я. Почапська, О. Я. Литвиняк. – Львів: Левада, 2019. – 240 c.
 3. Y. Khlibyshyn, I. Pochapska, O. Grynyshyn, Z. Gnativ. The study of the fabrification of bitumen from acid tars and oil residues // Питання хімії та хімічної технології. – 2018. – № 5 (120). – С. 161–167.
 4. Ю. Я. Хлібишин, І. В. Фридер, О. Б. Гринишин, І. Я. Почапська. Новий метод відображення властивостей нафтових бітумів залежно від їх групового складу // Нафтогазова галузь України. – 2016. – № 6. – С. 30–32.
 5. Sabadash V., Gumnitsky J., Lyuta O., Pochapska I. Thermodynamics of (NH4+) cation adsorption under static conditions // Chemistry & Chemical Technology. – 2018. – Vol. 12, № 2. – P. 143–146.
 6. Хлібишин Ю. Я., Почапська І. Я., Гринишин О. Б. Дослідження розподілу твердих вуглеводнів у фракціях твердих нафтових відкладів // Вісті Донецького гірничого інституту. – 2017. – № 2 (41). – С. 89–93.
 7. Pochapska I. Analysis of the causes of occupational injuries in European countries // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика : матеріали XVI Міжнародної науково-методичної конференції БЖДЛ-2018, (25–27 квітня 2018 року, Львів, Україна) - Львів : ТзОВ “Західно-український консалтинг центр”. – C. 98 – 100.
 8. Khlibyshyn Y., Pochapska I., Grynyshyn O., Hladkyi O. Preparation of bitumen using acidic tars // Chemical technology and engineering : proceedings of the 2nd International scientific conference, June 24–28th, 2019, Lviv, Ukraine. – 2019. – C. 394–396.
 9. Хлібишин Ю. Я., Почапська І. Я., Несторяк О. І. Одержання спиртових дистилятів з вітчизняної зернової сировини // Chemistry, Technology and Application of Substances = Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2020. – Vol. 3, № 1. – P. 142–147.

Контакти

пл. Св. Юра 5, 79013, Львів; 3 -й корпус, кімната 308а

Tел. +38 (032) 258-25-09