Попіль Оксана Віталіївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Попіль Оксана Віталіївна
Halaziuk.jpg
к. ф-м.н., доцент
Дата народження 1983 р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет ім. І. Франка,
Дата закінчення 2005 р.
Спеціальність механіка
Галузь наукових інтересів моделювання та дослідження термопружних процесів в неоднорідних тілах та середовищах
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Дата присвоєння н.с. 2011 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2013 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»Кафедра загальної екології та екоінформаційних систем

Попіль Оксана Віталіївна — кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри загальної екології та екоінформаційних системі Національного університету «Львівська політехніка», інституту екології,природоохоронної діяльності та туризму імені В.Чорновола.

ОСВІТА

1990–2000 роки — Львівська лінгвістична гімназія, повна середня освіта.

2000–2005 роки — Львівський національний університет імені Івана Франка, механіко-математичний факультет, спеціальність — механіка.

Захист кандидатської дисертації на тему Квазістатичні двовимірні задачі термопружності для циліндрично-шаруватих тіл [Текст] : дис. ... канд. фіз.-мат.наук : 01.02.04 / Галазюк Оксана Віталіївна ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. -Л., 2010. - 130 арк. - Бібліогр.: арк. 112-130.

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

2005–2008 роки — навчання в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю 01.02.04 — механіка деформівного твердого тіла.

2005–2010 роки — праця у Львівському інституті підприємництва та перспективних технологій на посаді викладача кафедри фундаментальної підготовки.

з 2010 — по т. ч. — ст.викладач, доцент кафедри ЗЕС Інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В’ячеслава Чорновола НУ «Львівська політехніка».

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Лекційні курси

  • «Економетрія»
  • «Математичне програмування»
  • «Економіко-математичне моделювання»
  • «Інформатика та комп’ютерна техніка»
  • «Інтернет-технології»

НАУКОВА РОБОТА

Наукові інтереси — моделювання та дослідження термопружних процесів внеоднорідних тілах та середовищах.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано більше 20 наукових публікацій.

Серед них:

  1. Галазюк О. Квазистатическая задача термоупругости радиально-слоистого пространства / Галазюк О. В., Турчин И. Н. // Теоретическая и прикладная механика. 2005. — Вып. 41. С. 63-69.
  2. Галазюк О. Метод поліномів Лагерра в нестаціонарній задачі теплопровідності для радіально-шаруватого циліндра / Галазюк О. В., Турчин І.М. // Вісник Львів. ун-ту. Серія мех.-мат. 2006. Вип. 65. — С. 24-32.
  3. Сулим Г. Т. Плоске стаціонарне поле в тілі з теплонепроникним циліндричним включенням за існування теплового шару на межі контакту / Сулим Г.Т., Галазюк О. В. // Мат. методи та фіз.-мех. поля. 2007. 50, № 3. — С.160-165.
  4. Галазюк О. В. Квазістатична плоска неосесиметрична задача термо¬пружності радіально-шаруватого циліндричного тіла / Галазюк О. В., Турчин І. М. // Вісник Дніпр. Ун-ту. Серія механіка. — 2007. — № 2/2. —Вип. 11, том 2. — С. 58-65.
  5. Сулим Г. Т. Плоска термопружна деформація циліндра з поверхневим межовим шаром за локалізованого нагрівання його поверхні / Сулим Г. Т., Галазюк О. В.// Вісник Дніпр. Ун-ту. Серія механіка. — 2008. — № 5. —Вип. 12, том 2. — С.136-143.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Українська, російська, англійська мови — вільно; німецька, польська — на розмовному рівні.

КОНТАКТИ

м. Львів , вул. Ген. Чупринки, 79057, 1-ий корпус, кім. 313, 314

xalva84@mail.ru