Покровський Костянтин Борисович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 16:03, 11 жовтня 2018, створена Орест Василько (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Покровський Костянтин Борисович
Pokrov m.JPG
к.т.н., доцент
Дата народження 2 квітня 1963 р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1985 р.
Спеціальність «Електричні станції»
Галузь наукових інтересів Підвищення ефективності роботи електроенергетичних систем з синхронними і асинхронізованими турбогенераторами.
Кваліфікаційний рівень інженер-електрик
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, доцент Міняйло Олександр Семенович, , Державний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 1999 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2003 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»,Інститут енергетики та систем керування , Кафедра електроенергетики та систем управління

Покровський Костянтин Борисович — кандидат технічних наук, доцент кафедри електроенергетики та систем управління, Інституту енергетики та систем керування.

Загальна інформація

Освіта:

Львівський політехнічний інститут, кафедра «Електричні станції», електроенергетичний факультет, 1985 р.

Захистив кандидатську дисертацію «Особливості процесів в схемі блоку з асинхронізованим турбогенератором в нормальних умовах та при короткому замиканні [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.14.02 / Покровський Костянтин Борисович ; Державний університет «Львівська політехніка». — Л., 1999. — 157 л.: рис., схеми. — л.131-139.», спеціальність 05.14.02 — «Електричні станції, системи та мережі, керування ними.

Керівник — доктор технічних наук, доцент Міняйло Олександр Семенович, Державний університет «Львівська політехніка»

Присвоєно звання доцента, 2003 р.

Професійний досвід: 23 роки науково-педагогічної роботи.

Науково-педагогічна діяльність

Професійна діяльність:

 • 1985 р. — стажист-викладач кафедри «Електричні станції»;
 • 1986–1992 р. р. — інженер, молодший науковий співробітник, науковий співробітник НДЛ-5 Львівського політехнічного інституту;
 • 1992–2000 р. р.- старший викладач кафедри «Електричні станції»;
 • з 2000 р. — доцент кафедри «Електричні станції».
 • З 2017р. – доцент каф. «ЕСУ».

Приймав участь у ряді госпдоговірних робіт, що проводилися на кафедрі «Електричні станції» протягом 1985-2007 р.

Основні лекційні курси:

 • «Автоматизовані системи управління електричними станціями»;
 • «Технологічні режими роботи електричних станцій»;
 • «Системи збудження генераторів електростанцій»;
 • «Системи автоматизованого проектування електричних станцій».

Наукові інтереси:

 • Підвищення ефективності роботи електроенергетичних систем з синхронними і асинхронізованими турбогенераторами.

Основні публікації

Понад 40 публікацій, 2 петенти та авторських свідоцтва.

Серед них:

 1. Проектування структурних схем електростанцій та підстанцій [Текст] : навч. посіб. / [[[Сегеда Михайло Станкович|М. С. Сегеда]], В. Г. Гапанович, В. П. Олійник, К. Б. Покровський] ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — 142 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 107. — 300 экз. — ISBN 978-966-553-987-2
 2. Високовольтна ізоляція у задачах і контрольних питаннях [Текст] : навч. посіб. / О. І. Маврін, К. Б. Покровський, О. Б. Дудурич ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2013. — 187 с. : рис. — Бібліогр.: с. 173. — 200 экз. — ISBN 978-617-607-510-3
 3. Вивчення засобів і схем керування вимикачами : Метод. вказівки до лаборатор. роботи з дисциплін «Електр. станції та підстанції», «Електр. частина станцій та підстанцій» для студ. баз. напряму 6.0906 «Електротехніка» / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; Уклад.: О.С. Міняйло, К.Б. Покровський, Б.П. Кушлик. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2005. — 15 с. — Бібліогр.: с. 14 (3 назви).
 4. Вивчення схем блокування : Метод. вказівки до лаборатор. роботи з дисциплін «Електр. станції та підстанції», «Електр. частина станцій та підстанцій» для студ. баз. напряму 6.0906 «Електротехніка» / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; Уклад.: О.С. Міняйло, К.Б. Покровський, О.Р. Олесюк. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2005. — 7 с. -Бібліогр.: 3 назви.
 5. Електрична мережа живлення власних потреб блока з асинхронізованим або асинхронним генератором/ Номер патенту: 27915 | Автори: Міняйло Олександр Семенович, Покровський Костянтин Борисович | МПК: H02J 11/00 | Опубліковано: 16.10.2000
 6. Миняйло А.С., Шматюк Н.П., Пылыпюк Р.В., Покровский К.Б.Технико-экономическая эффективность применения на электростанциях асинхронного режима асинхронизированных турбогенераторов. Известия ВУЗов «Энергетика». Минск. −1991. -№ 11.-с.84-87.
 7. Миняйло О.С., Покровський К.Б. Статична математична модель енергоблоку з АСТГ. Вiсник Державного унiверситету «Львiвська полiтехнiка». Електроенергетичнi та електромеханiчнi системи. № 279. Видано при ДУ «Львiвська полiтехнiка». Львiв.- 1994. -с.84-87.
 8. Миняйло О.С., Покровський К.Б. Робота блоку з АСТГ в асинхронiзованому режимi// Техническая электродинамика.- 1995.-№ 3.-с.53-58.
 9. Миняйло О.С., Покровський К.Б. Короткi замикання у схемi енергоблоку з асинхронiзованим турбогенератором та iх вплив на роботу електрообладнання. Тези доповiдей 1-ї Мiжнародної Науково-технiчноi конференцiї "Математичне моделювання в електротехнiцi й
 10. електроенергетицi".- Львiв.- 19-22 XI.1995.- с.260.
 11. Миняйло О.С., Покровський К.Б. Статична математична модель блоку з АСТГ. //Техническая электродинамика.-1995. № 2.- s.56-60.
 12. Миняйло А.С. Покровский К.Б. Исследование уровней напряжения на шинах СН блока при работе АСТГ-200 в асинхронном режиме. //Энергетика и электрификация.-1996. -№ 1. -с.43-47.
 13. АС № 1749978 СССР, МКИ Н02J9/06 Способ аварийного электроснабжения ответственного потребителя. /Миняйло А.С., Шакарян Ю.Г., Чевычелов В.А., Кожан С.М., Покровский К.Б. (СССР). −4с.:Ил.
 14. M. Seheda, O. Міnyailo, K. Pokrovskyy. Limitations in the economic distribution of reactive power between the generators //PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY. Vol 2013. - № 6. – P. 299 – 300. ISSN 0033 – 2013.
 15. Pokrovski K., Mavrin O., Muzychak A. Efficiency of modern wind turbines in real conditions. «ENERGY ENGINEERING AND CONTROL SYSTEMS», Volume 13, Number 1, 2017, pp.9-14.
 16. Покровський К.Б., Маврін О.І., Шелех Ю.Л. Вибір потужних вітрогенераторів для реальних умов. Оцінка ефективності вітроелектростанції на основі даних з відкритих джерел. // Вісник НУ “Львівська політехніка”, №870 «Електроенергетичні та електромеханічні системи». - Львів, вид. НУ “Львівська політехніка”, - 2017р. - с.71-75.
 17. Маліновський А.А., Турковський В.Г., Музичак А.З, Покровський К.Б. Проблеми енергетичного аудиту будівель, приєднаних до систем централізованого теплопостачання. «Енергетика: економіка, технології, екологія» Науковий журнал, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського’, 2017 р., C.222-224.
 18. Pokrovski K., Mavrin O., Muzychak A., Olijnyk V. Modern wind turbines capacity utilization in real conditions. «ENERGY ENGINEERING AND CONTROL SYSTEMS», Volume 3, Number 2, 2017, pp.47-50.
 19. Покровський К.Б., Кужелєв М.Ю. Оцінка ефективності вітроелектростанції на основі даних з відкритих джерел. // Вісник НУ “Львівська політехніка”, №862 «Електроенергетичні та електромеханічні системи». - Львів, вид. НУ “Львівська політехніка”, - 2016р. - с.87-91.

Методичні праці:

 1. Маврін О.І. Покровський К.Б. Конспект лекцій з курсу «Електротехнічні матеріали». Львів. Вид. каф. ЕС, 2017. - 175с. .(Реком. НМР ІЕСК НУ «ЛП»).
 2. Маврін О.І. Покровський К.Б., Дудурич О.Б. Високовольтна ізоляція у задачах і контрольних питаннях. Навчальний посібник.- Львів. Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2013. - 188с. (Реком. НМР ІЕСК НУ «ЛП»).
 3. Маврін О.І. Покровський К.Б. Конспект лекцій з курсу «Техніка та електрофізика високих напруг». Львів. Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2009. - 115с.


Контакти

вул.С.Бандери 28а, 79013, Львів; 5 - й корпус, кімната 404

Tел. +38 (032) 258-25-12; +38 (032) 258-21-01

Е-mail: kpmail@polynet.lviv.ua