Подвальна Галина Василівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Подвальна Галина Василівна
Подальна Г.В..JPG
Місце народження 16 лютого 1988 року

Загальні відомості

Народилася 16 лютого 1988 року 2005 р. по 2010 р. навчалася у Львівському політехнічному інституті і отримала диплом менеджмент, магістр з логістики. Почала працювати на кафедрі маркетинг і логістика з 2015 року на посаді асистента. У 2015 р. успішно закінчила аспірантуру з відривом від виробництва за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема дисертації: «Перспективне планування технологічного оновлення автотранспортного підприємства на ринку логістичних послуг» Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Карий Олег Ігорович, Наіональний університет «Львівська політехніка» завідувач кафедри менеджменту оранізацій.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає: • «Маркетинг», • «Логістика», • «Маркетинг послуг», • «Екологічний маркетинг», • «Кон’юнктура товарних ринків», • «Підприємництво та менеджмент».

Стажування В інтеграційному товаристві «Magnum Вonum» (Польща, м. Краснистав») з 03.10.2015 р. по 11.10.2015 р.

Інше

Захоплюється кулінарією, туризмом.

Вибрані публікації

1. Подвальна Г.В. Оптимізація перевезень: проблеми використання «транспортної задачі» / Г.В. Подвальна // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Логістика». – Випуск №735. – Львів, 2012. – С. 176-180.

2. Подвальна Г.В. Електронна комунікація та конкурентоспроможність логістичних підприємств / Г.В. Подвальна // Збірник наукових праць ПДАБА «Економічний простір». – Випуск №60. – Дніпропетровськ, 2012. – С. 228 – 238.

3. Подвальна Г.В. Механізм розроблення інвестиційних планів автотранспортного підприємства / Г.В. Подвальна // Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка «Економіка і регіон» №2 (39) 2013. – С. 82-86.

4. Подвальна Г.В. Показники ефективності інвестицій автотранспортного підприємства: монографія / Г.В. Подвальна // «Підвищення конкурентоспроможності підприємств», ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет». Дніпропетровськ, 2013. – С. 269 - 280.

5. Подвальна Г.В. Транспортна послуга як об’єкт аналізу та управління / Н.Т. Гринів, Г.В. Подвальна // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Серія: Проблеми економіки та управління. – №815. – Львів, 2015. – С. 27-35.

6. Podvaljnaja Galina. Teoretické ukazatele výkonnosti investicí dopravního podniku a praktické problémy jejich použití // Modern Science — Moderní věda. — Praha. — České Republika, Nemoros. — 2014. - №4. - P. 36-45

7. Podvalna G. Reverse logistics in ecologization process of the enterprise / Y. Krykavskyy, N. Mashchak, G. Podvalna // Research in logistics and production. – Poznan, 2014. – №4 (4). – s.369-377.

8. Подвальна Г.В. Передумови формування попиту на транспортні послуги / Г.В. Подвальна // Науковий журнал «Технологічний аудит та резерви виробництва». – 2015. – №1/6 (21). – С. 42-46.

9. Подвальна Г. В., Бочко О. Ю., Кузяк В. В. Останні тенденції розвитку на ринку молочної продукції з позиції маркетингу. Сучасні тенденції розвитку регіонів та галузей народного господарства / за ред. Л. М. Бандоріної, Л. М. Савчук. Дніпро: Пороги, 2018. С. 259–269.

10. Подвальна Г. В, Бочко О. Ю., Якимишин Л. Я. Продуктова політика підприємства: між ЖЦТ та відносинами з клієнтами. Фінансово-облікове забезпечення сталого розвитку аграрного сектора України: колективна монографія / за заг. ред. Л. І. Катан та Н. І. Демчук. Дніпро: Пороги, 2017. C. 193–205.

11. Podvalna H., Bochko O., Kuziak V. Research of consumers 'liability level to ukrainian online trade. Науковий вісник Полісся, 2018. № 2 (14), ч. 2. C. 165–172. (Міжнародні наукометричні бази даних: Index Copernicus, Google Scholar).