Петрушка Катерина Ігорівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 12:59, 10 вересня 2021, створена Катерина Петрушка (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Петрушка Катерина Ігорівна
Петрушка.jpg
к.т.н., доцент
Громадянство Україна
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра екології та збалансованого природокористування

Петрушка Катерина Ігорівна — к.т.н.,доцент кафедри екології та збалансованого природокористування Національного університету «Львівська політехніка».

Освіта

Вища освіта за спеціальністю «Технологія фармацевтичних препаратів» (диплом з відзнакою) в Національному університеті «Львівська політехніка» — 2009 — 2015р.р.;

Аспірантура з відривом від виробництва спеціальність 21.06.01 «Екологічна безпека» при кафедрі екології та збалансованого природокористування в Національному університеті «Львівська політехніка» за —2015-2017р.р.;

Кандидатська дисертація на тему: «Удосконалення адсорбційно-іонообмінних процесів очищення стічних та шахтних вод» за спеціальністю 21.06.01 «Екологічна безпека» — достроковий захист 28 вересня 2017 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 20.052.05 в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: д.т.н., проф. Мальований М.С.

Науковий ступінь кандидата технічних наук присуджено у 2017 році.

Професійна діяльність

 • 2015р.-2017р.– аспірант Національного університету «Львівська політехніка» за спеціальністю 21.06.01 «Екологічна безпека»;
 • 2017р.- 2021р.– асистент кафедри екології та збалансованого природокористування;
 • 2021 р.- дотепер –доцент кафедри екології та збалансованого природокористування;
 • 2019р.-2021р.– асистент кафедри хімічної інженерії, штатний сумісник кафедри екології та збалансованого природокористування.
   Відповідальний секретар англомовного фахового наукового журналу «Environmental Problems» (Index Copernicus Journals Master List), категорія Б

Навчальна робота

 • «Конструктивна географія»
 • «Екологічний моніторинг»;
 • «Екологія»;
 • «Урбоекологія»;
 • «Екологія ландшафтів»;
 • «Технологія підготовки питної води»;
 • «Заповідна справа»;
 • «Основи мікробіології»;
 • «Біологія»;
 • «Класична екологія».


Нагороди

2013 р. - стипендія Кабінету Міністрів України. 2020 р. - Лауреат обласної премії для працівників наукових установ та закладів вищої освіти

Наукова діяльність

Наукова робота

Наукові інтереси – підвищення рівня екологічної безпеки гідросфери шляхом удосконалення адсорбційних процесів очищення від забруднень із застосуванням природних сорбентів та процесів обезсолювання із застосуванням електродіалізу з ціллю очищення стічних та шахтних вод.

Основні публікації

Опубліковано понад 60 наукових праць: з них 1 розділ колективної монографії, 6 статей у виданнях, які входять до наукометричних баз даних, 15 статей у фахових виданнях, 40 публікації у збірниках матеріалів конференцій, а також 2 патенти на корисну модель. Серед них:

Колективна монографія

 • Мальований М.С. Очищення стічних вод від іонів амонію шляхом адсорбції на природних дисперсних сорбентах / М. С. Мальований, К.І. Петрушка, Г.В. Сакалова, О.В. Стокалюк // Розвиток і відтворення ресурсного потенціалу суб’єктів еколого-економічних, туристичних та екоінформаційних систем. – Львів, Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С.225-238.


Статті у наукових фахових виданнях, які входять до наукометричної бази даних (Scopus, Web of Science)

1. Петрушка І.М. Математичне моделювання ресурсозберігаючих технологій очищення стічних вод / І.М. Петрушка, О.І. Мороз, К.І. Петрушка // Актуальні проблеми економіки 2016.– №4 (178). – С. 433 –439. (Scopus) 2. Petrushka K. Methods of salt content stabilization in circulating water supply systems /V. Shmandiy, L. Bezdeneznych , O. Kharlamova , A. Svjatenko , M. Malovanyy , K. Petrushka , I. Polyuzhyn. // Chemistry & chemical technology 2017.- Vol. 11, No. 2, pp. 242–246. (Scopus) 3. Petrushka K. Impact from Counterion Nature on Current Transfer Through Structural Fragments of Sulphocationic Resin / M.Malovanyy, N. Kononenko, O. Demina, K. Petrushka // Journal of Ecological Engineering 2019.- Volume 20, Issue 3, pp. 7–12. (Web of Science) 4. Petrushka K. Improvement of Adsorption-Ion-Exchange Processes for Waste and Mine Water Purification / Malovanyy M., Petrushka K., Petrushka I. // Chemistry & chemical technology 2019.- Vol. 13, No. 3, pp. 372-376. (Scopus) 5. Petrushka Kateryna I. Strategic diagnosis of regional rural areas / Olexandr Yemelyanov Yu, Petrushka Kateryna I.,Tranchenko Oleksandr M., Parubok Nataliya V. and Ponomariov Oleksand S.. // Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems 2020. - Vol. 12, Issue 7 Special Issue, рр. 376-389. (Scopus) 6. Petrushka, K.I. Introduction of innovative water treatment technologies-the key to sustainable development of the modern city / Petrushka, K.I., Malovanyy, M.S., Petrushka, I.M., Pohrebennyk, V.D., Mokryy, V.I. // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 2020. (Scopus)


Статті у наукових фахових виданнях(Index Copernicus)

 1. Петрушка І.М. Методи прогнозування сорбційних процесів з використанням природних сорбентів / І.М. Петрушка, М.С. Мальований, Ю.Й. Ятчишин, К.І. Петрушка // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. Міністерство освіти і науки України. – Одеса. – 2015. – № 47.-Том 1. – С. 48-52.
 2. Петрушка І.М. Інтенсифікація сорбційних процесів очищення стічних вод комплексними природними сорбентами / І.М. Петрушка, О.І. Мороз, В. І. Мокрий, К.І. Петрушка // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука».– 2017. – №15(37) Київ .- 1 Том – С. 46-50. (Index Copernicus)
 3. Петрушка І.М. Внутрішньодифузійні процеси сорбції забрудників з рідинних середовищ комплексними сорбентами / І.М. Петрушка, О.І. Мороз, В. І. Мокрий, К.І. Петрушка // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука».– 2017. – №16(38) Київ .- 1 Том – С. 37-40. (Index Copernicus)
 4. Петрушка І.М. Раціональне використання природних ресурсів в технології очищення стічних вод / І.М. Петрушка, О.І. Мороз, К.І. Петрушка // «Економіка та суспільство».- Мукачево – 2018.– Випуск № 15/2018.– С.585-590. (Index Copernicus)
 5. Петрушка І.М. Зовнішньодифузійні процеси сорбції барвників з рідинних середовищ комплексними сорбентами / І.М. Петрушка, О.І. Мороз, К.І. Петрушка // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука».– 2018. – №10 (50)/2018 Київ .- 2 Том – С. 44-48. (Index Copernicus)
 6. Petrushka K. The efficiency of wastewater purification from chromium (III) ions by natural clay sorbents // Petrushka K., Sakalova H., Vasylinych T., Stocaluk O., Chornomaz N. Environmental Problems ( Екологічні проблеми). – 2018. – Vol. 3, № 4. – P. 219–223. (Index Copernicus)
 7. Sakalova H. Socio-Psychological Essence of Attractiveness for the Subjects of Entrepreneurial Activities of Adsorption Extraction of Nickel Ions (II) By Bentonite Clays/ Sakalova H., Palamarchuk O., Vasylinycz T., Petrushka K., Zaharko Ja., Stocaluk O. // Environmental Problems (Екологічні проблеми). – 2019. – Vol. 4, № 2. – P. 68–73
 8. Petrushka I. Improvement of adsorption processes of wastewater treatment from nickel ions/ Petrushka I., Petrushka K., Bliatnyk B.// Environmental Problems (Екологічні проблеми). – 2020. – Vol. 5, № 2. – P. 83–87


Патенти

 • Патент на корисну модель № 118692 від 28.08 2017р. Спосіб очищення стічних вод від прямих барвників / Мальований М.С., Петрушка К.І., Голодовська О.Я, Петрушка І.М.; патентовласник Національний університет «Львівська політехніка».
 • Патент на корисну модель № 117976 від 10.07 2017р. Спосіб очищення сульфідних стоків / Мальований М.С., Ріпак Н.С., Голодовська О.Я.; Петрушка К.І., патентовласник Національний університет «Львівська політехніка».

Контакти

E-mail: Kateryna.I.Petrushka@lpnu.ua