Петрушка Катерина Ігорівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 12:31, 11 січня 2018, створена Орест Василько (обговореннявнесок) (Створена сторінка: {{Особа | П.І.Б = Петрушка Катерина Ігорівна | Зображення (фото) = Петру...)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Петрушка Катерина Ігорівна
Петрушка.jpg
к.т.н., асистент кафедри екології та збалансованого природокористування
Громадянство Україна
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра екології та збалансованого природокористування
Державні нагороди 2013 р. стипендія Кабінету Міністрів України.

Петрушка Катерина Ігорівна — к.т.н., асистент кафедри екології та збалансованого природокористування , кафедри екології та збалансованого природокористування Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Освіта

 • вища освіта за спеціальністю «Технологія фармацевтичних препаратів» (диплом з відзнакою) в Національному університеті «Львівська політехніка» - 2015р.;
 • аспірантура - в Національному університеті «Львівська політехніка» за спеціальністю 21.06.01 «Екологічна безпека» при кафедрі екології та збалансованого природокористування – 2017р.;
 • кандидатська дисертація на тему: “Удосконалення адсорбційно-іонообмінних процесів очищення стічних та шахтних вод“ за спеціальністю 21.06.01 «Екологічна безпека» Керівник: д.т.н., проф. Мальований М.С. – достроковий захист 2017 рік 28 вересня.


Професійна діяльність

 • 2009 - 2015р. р. – навчання в Національному університеті «Львівська політехніка» за спеціальністю «Технологія фармацевтичних препаратів»;
 • 2015-2017р.р. р. – навчання в аспірантурі Національного університету «Львівська політехніка» за спеціальністю 21.06.01 «Екологічна безпека»;
 • вересень 2017 року - достроковий захист кандидатської дисертації за спеціальністю 21.06.01 «Екологічна безпека» в спеціалізованій вченій раді Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу на тему “Удосконалення адсорбційно-іонообмінних процесів очищення стічних та шахтних вод“;
 • листопад 2017р. – асистент кафедри екології та збалансованого природокористування.


Навчальна робота

«Урбоекологія», «Основи екології», « Основи мікробіології», «Заповідна справа»

Наукова діяльність

Наукова робота

Наукові інтереси – підвищення рівня екологічної безпеки гідросфери шляхом удосконалення адсорбційних процесів очищення від забруднень із застосуванням природних сорбентів та процесів обезсолювання із застосуванням електродіалізу з ціллю очищення стічних та шахтних вод.

Основні публікації

Опубліковано понад 34 наукові праці: з них 1 розділ колективної монографії, 5 статей у виданнях, які входять до наукометричних баз даних, 7 статей у фахових виданнях, 19 публікацій у збірниках матеріалів конференцій, а також 2 позитивних рішення на видачу деклараційних патентів на винахід. Серед них: Колективна монографія

 1. Мальований М.С. Очищення стічних вод від іонів амонію шляхом адсорбції на природних дисперсних сорбентах / М. С. Мальований, К.І. Петрушка, Г.В. Сакалова, О.В. Стокалюк // Розвиток і відтворення ресурсного потенціалу суб’єктів еколого-економічних, туристичних та екоінформаційних систем. – Львів, Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С.225-238.

Статті у наукових фахових виданнях, які входять до наукометричної бази даних (Scopus, Index Copernicus)

 1. Петрушка І.М. Механізм сорбції Cs–137 та Cs-134з рідких радіоактивних відходів модифікованими Язівськими глинами / І.М. Петрушка, М.С. Мальований, К.І. Петрушка // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2012. – №4/б (58). – С.28-31. (Index Copernicus)
 2. Мальований М.С. Використання гелевої моделі для дослідження кінетики адсорбції прямих барвників з стічних вод природними сорбентами / М.С. Мальований, І.М. Петрушка, К.І. Петрушка // Вісник Кременчуцького Національного університету ім. М. Остроградського. – Випуск 2(79). – 2013. – С.129-132. (Index Copernicus)
 3. Петрушка І.М. Інтенсифікація сорбції цезію комплексними природними сорбентами з рідких радіоактивних середовищ / І.М. Петрушка, Ю.Й. Ятчишин, К.І. Петрушка // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2014. – №5/10 (71) – С. 47-51. (Index Copernicus)
 4. Петрушка І.М. Математичне моделювання ресурсозберігаючих технологій очищення стічних вод / І.М. Петрушка, О.І. Мороз, К.І. Петрушка // Актуальні проблеми економіки 2016.– №4 (178). – С. 433 –439. (Scopus)
 5. Petrushka K. Methods of salt content stabilization in circulating water supply systems /V. Shmandiy, L. Bezdeneznych , O. Kharlamova , A. Svjatenko , M. Malovanyy , K. Petrushka , I. Polyuzhyn. // Chemistry & chemical technology 2017.- Vol. 11, No. 2, pp. 242–246. (Scopus).

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Петрушка І.М. Перспективність використання природних сорбентів для забезпечення екологічної безпеки водноресурсного потенціалу держави / М.С. Мальований, І.М. Петрушка, Ю.О. Малик, К.І. Петрушка // Науковий вісник НЛТУ України. Збірник науково-технічних праць. – 2013. – № 23.4. – С. 68-75.
 2. Петрушка І.М. Характеристика розподілу діаметру пор природних та модифікованих сорбентів / І.М. Петрушка, О.Д. Тарасович, К.І. Петрушка // Науковий вісник НЛТУ України. Збірник науково-технічних праць. – 2013. – № 23.7. – С. 102-106.
 3. Петрушка І.М. Методи прогнозування сорбційних процесів з використанням природних сорбентів / І.М. Петрушка, М.С. Мальований, Ю.Й. Ятчишин, К.І. Петрушка // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. Міністерство освіти і науки України. – Одеса. – 2015. – № 47.-Том 1. – С. 48-52.
 4. Петрушка І.М. Очищення цукровмісних розчинів від барвних речовин природними сорбентами / І. М. Петрушка, К.І. Петрушка // Цукор України. – №3(111). – 2015. – С. 13-17.
 5. Петрушка І.М. Перспективи очищення водного середовища для забезпечення безпеки водноресурсного потенціалу в системі ресурсозберігаючих технологій / І.М. Петрушка, І.З. Крет, К.І. Петрушка //Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Логістика», 2015. – С. 72-81.

Патенти

 1. Заявка на видачу патенту на винахід (КМ) України u201700842 від 30.01 2017р. Спосіб очищення стічних вод від прямих барвників / Мальований М.С., Петрушка К.І., Голодовська О.Я, Петрушка І.М.; заявник і патентовласник Національний університет «Львівська політехніка».
 2. Заявка на видачу патенту на винахід (КМ) України u201700911 від 01.03 2017р. Спосіб очищення сульфідних стоків / Мальований М.С., Ріпак Н.С., Голодовська О.Я.; Петрушка К.І., заявник і патентовласник Національний університет «Львівська політехніка».


Контакти

E-mail: Kateryna.I.Petrushka@lpnu.ua