Петрушка Ігор Михайлович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 19:14, 19 листопада 2020, створена Ihor (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Петрушка Ігор Михайлович
Petrushka I M.jpg
д.т.н., професор, зав. кафедри
Дата народження 17.06.1961 р.
Місце народження с. Дзвинячка Борщівського району Тернопільської області
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1983 р.
Спеціальність Хімічна технологія виробництва вяжучих матеріалів
Кваліфікаційний рівень інженер-хімік-технолог
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2014 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра екологічної безпеки та природоохоронної діяльності

Петрушка Ігор Михайлович — доктор технічних наук, професор, зав. кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності Національного університету «Львівська політехніка», заступник директора (2013-2019р.) Інституту сталого розвитку імені В. Чорновола.

Освіта

 • 1983 р. - закінчив з відзнакою НУ «Львівська політехніка» за спеціальністю Хімічна технологія виробництва в’яжучих матеріалів
 • 1989 р. - захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.17.11 «Технологія тугоплавких, неметалічних та силікатних матеріалів»
 • 2013 р. – захистив докторську дисертаційну роботу на тему «Науково-методологічні основи екологічно безпечних технологій очищення стічних вод сорбентами мінерально-сировинної бази України» за спеціальністю 21.06.01 Екологічна безпека.

Професійна діяльність:

1986–1989 роки — завідувач лабораторії кафедри "процеси та апарати хімічної технології".

1989–1992 роки — к.т.н., асистент кафедри "процеси та апарати хімічної технології".

1993–1996 роки — к.т.н., старший викладач кафедри хімічної інженерії та промислової екології.

1997–2001 роки — к.т.н., доцент кафедри хімічної інженерії та промислової екології.

2002–2011 роки — к.т.н., доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища, заступник завідувача кафедри.

2012-2013 рік - к.т.н., доцент кафедри прикладної екології та збалансованого природокористування, заступник директора, декан повної вищої освіти інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму імені В. Чорновола.

З 2013 року і до тепер – завідувач кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності, заступник директора інституту сталого розвитку ім. В. Чорновола (2013-2019 р.).

З 2013 року голова спеціалізованої вченої ради К 35.052.22 з захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 21.06.01 "Екологічна безпека"

УЧАСТЬ У КОМІСІЯХ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

• Член науково-методичної комісії сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, зокрема підкомісії 8 з спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» (Додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 6 квітня 2016 року № 375);

• Голова експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо первинної акредитаційної експертизи підготовки магістра за спеціальністю 8.04010604 «Екологічний контроль та аудит» в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу;

• Голова експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо збільшення ліцензованого обсягу підготовки магістра за спеціальністю 8.04010604 «Екологічний контроль та аудит» в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу;

• член експертної комісії щодо збільшення ліцензованого обсягу підготовки магістрів зі спеціальності 8.04010603 «Екологічна безпека» галузі знань 0401 «Природничі науки» у Одеській національній академії харчових технологій;

• Експерт Національного агентства з якості вищої освіти МОН України з акредитації спеціальностей 101 "Екологія" та 183 "Технології захисту навколишнього середовища". (Договір Е-19-1246 від 23.12 2019 року).


Навчальна робота

 • «Інженерна екологія»
 • «Технологічний розрахунок очисного обладнання захисту довкілля»
 • «Екологія»
 • «Технологія та устаткування для очищення газових, рідинних середовищ та твердих відходів»
 • «Технологія та устаткування для очищення промислових стічних вод»

Наукова діяльність

Наукова робота

Наукові інтереси — застосування екологічно безпечних речовин природного походження (природні дисперсні сорбенти) шляхом модифікації їх властивостей з метою зменшення емісії забруднень рідинного середовища. Розробка математичних моделей адсорбційного очищення рідинних середовищ шляхом модифікації ізотерм адсорбції Langmuirа, Unilan, конкурентної ізотерми – AST. Шляхи використання іноваційних технологій (промислової хроматографії) очищення забруднених рідинних середовищ.

 Ідентифікатор автора у Scopus: 6504340729.
 Профіль web of Science : V-5118-2017.
 ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3344-4196.

Основні публікації

Опубліковано понад 170 наукових публікацій, 4 навчальні посібники, 3 монографії у співавторстві, отримано в співавторстві 3 авторські свідоцтва, 4 патенти, розроблено 30 методичних вказівок до виконання лабораторних робіт, курсових проектів для напряму підготовки «Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування», створено повне методичне забезпечення дисципліни "Інженерна екологія" у віртуальному навчальному середовищі.

Серед них:

 1. Кінетика внутрішньодифузійної сорбції органічних розчинників природними сорбентами /І.М. Петрушка, М.С. Мальований, Я. М. Гумницький//«Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського». - 2012. - №3(74). - С. 131-134.
 2. Механізм сорбції Cs–137 та Sr–90 з рідких радіоактивних відходів модифікованими Язівськими глинами / І.М. Петрушка, М.С. Мальований, К.І. Петрушка //Східно-Європейський журнал передових технологій. - 2012. - №4/6 (58). - С.-28-31.
 3. Дослідження зовнішнього та внутрішньодифузійного процесу адсорбції барвників з метою забезпечення екобезпеки водних об’єктів / Петрушка І.М., Мальований М.С., Гумницький Я.М.// Одеська Національна академія харчових технологій «Наукові праці». - 2012. - Випуск 41. - Т.1.- С. 119-124.
 4. Природні мінерали для використання в природоохоронних технологіях. Ефективні шляхи модифікування / Петрушка І.М., Мальований М.С.//Хімічна промисловість України. – 2012. - №5(112). - С. 64-67.
 5. Інженерна екологія ч. 1.: Навчальний посібник / Я.М. Гумницький***, І.М. Петрушка –Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 259 с.
 6. Математичне моделювання ресурсозберігаючих технологій очищення стічних вод / І.М. Петрушка, О.І. Мороз, К.І. Петрушка // Актуальні проблеми економіки, Київ, 2016, №4 (178), - С. 433-439.
 7. Petrushka I. Decontamination of radioactive liquid systems by modified clay minerals / I.Petrushka, O. Moroz // Enviromental Problems, 2016, Volume 1.-N. 1., Lviv polytechnic university - Pp. 45-50.
 8. Петрушка І.М. Способи прогнозування сорбційних процесів в природоохоронних технологіях / І.М. Петрушка // Збірник матеріалів 4-й міжнародний конгрес «Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування»., Львів, 21-23 вересня 2016 – С. 160-161.
 9. Petrushka І. Technoganic areas phytomaliorarion of ukrainian-polish roztochchya / V. Mokryi, V. Pogrebennyk, M. Cygnar, A. Kochanek, G. Przydatek, T. Grabowski, i. Petrushka, o. Bobush, R. Grechanyk, O. Chaika, R. Gasko, I. Kurylak, M. Ryda // 3rd International Conference Renewable Energy Sources enginiring, technology, innovation, Krynica, Poland, may 17-20, 2016 – Рp.49-51.
 10. Інженерна екологія: Загальний курс. Частина 2.: навчальний посібник / Я.М. Гумницький, І.М. Петрушка. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 348 c.
 11. Petrushka I., Yemelyanov*** O., Petrushka*** T., Koleshchuk*** O. Influence of energy-saving technological changes on the level of innovativeness of agro-industrial enterprises in the conditions of digitalization // International Journal of Recent Technology and Engineering. – 2019. – Vol. 8, iss. 3C. – P. 201–206. 0,27 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS?).
 12. Petrushka I., Yemelyanov*** O., Petrushka*** T., Koleshchuk*** O., Reznik*** N. Influence of energy-saving technology changes on the agro-industrial enterprises innovativeness in terms of digitalization // International Journal of Advanced Science and Technology. – 2020. – Vol. 29, No. 8s. – P. 2489–2496. 0,36 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS).
 13. Mokryy V., Petrushka I., Tomin*** V., Niska*** M., Moroz*** O., Bobush O., Tsyhaniuk*** A., Shemelynets*** I., Grechanyk*** R. Informational support on creation of the geoportal “Environmental safety of Ukrainian-Polish transboundary territories” by technologies of robotized monitoring // Studia Quaternaria. – 2020. – Vol. 37, iss. 1. – P. 15–19. 0,22 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS, Web of Science Emerging Sources Citation Index).

Контакти

м. Львів , вул. Карпінського 2/4, 1-й навч. кімн. 203,

тел. + 38 (032) 258-32-20

Ihor.M.Petrushka@lpnu.ua