Петрук Марія Петрівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Петрук Марія Петрівна
RTEmagicC petruk.jpg.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 02.05.1957 р.
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва композиційних цементів з додатками на основі відходів виробництв. Використання альтернативних джерел енергії на основі теплоносіїв, утворених від спалювання твердих побутових відходів.Проблема використання шлаків від спалювання побутового сміття у виробництві будівельних матеріалів.
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1998 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2001 р.
Поточне місце роботи Кафедра цивільної безпеки, Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В’ячеслава Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка»

Петрук Марія Петрівна — кандидат технічних наук, доцент Кафедри цивільної безпеки, Національного університету «Львівська політехніка», Інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В’ячеслава Чорновола.

Науково-педагогічна діяльність

Тема кандидатської дисертації — «Портландцементи,активізовані полімінеральними та хімічними додатками [Текст] : дис. канд. техн. наук: 05.17.11 / Петрук Марія Петрівна; Державний ун-т «Львівська політехніка». — Львів, 1997. — 149 л.».

Професійний досвід — з 1987 року займається науковою, з 1996 року також педагогічною роботою.

З 1994 р. до 2005 р. керівник договору з проекту про співпрацю між Технічним Університетом Сержі-Понтуаз (Франція) та НУ «Львівська політехніка» з питань захисту довкілля, енергозбереження та використання відходів у промисловості будівельних матеріалів.

Нагороди та відзнаки

Нагороджена Дипломом НУ «Львівська політехніка» за успіхи у професійній діяльності та сумлінну працю та письмовою подякою Технічного Університету Сержі — Понтуаз (Франція) за дослідження в галузі утилізації твердих побутових відходів.

Наукові інтереси

  • Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва композиційних цементів з додатками на основі відходів виробництв.
  • Використання альтернативних джерел енергії на основі теплоносіїв, утворених від спалювання твердих побутових відходів.
  • Проблема використання шлаків від спалювання побутового сміття у виробництві будівельних матеріалів.

Педагогічна діяльність

Лекційні курси

  • Цивільний захист
  • Безпека життєдіяльності

Вибрані публікації

Кількість наукових праць — 80.

Серед них:

  1. Безпека життєдіяльності: конспект лекцій: для студ. усіхспец. і форм навч. / Марія Петрівна Петрук, Христина Ярославівна Гіщак, Наталя Миронівна Карп’як, Орест Миронович Вахула, Сильвестр Михайлович Мохняк, Нац.ун-т «Львівська політехніка»; За ред. Сильвестр Михайлович Мохняк; Відп. завип. Христина Ярославівна Гіщак. — Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2011. — 223 с. — Бібліогр.: — с. 19. — ISBN978-617-607-150-1
  2. Утилізація та екологічна безпека шлаків сміттєспалювальних заводів / М. П. Петрук, О. І. Козій // Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування: зб. матеріалів I Міжнар.конгр., Львів, 28-29 черв. 2009 р. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін]. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 77.
  3. Безпека життєдіяльності: навч. посіб. / Сильвестор Михайлович Мохняк, Олександра Сергіївна Дацько, Оксана Іванівна Козій, Анна Степанівна Романів, Марія Петрівна Петрук; В.о. Нац. ун-т «Львівська політехніка». — Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2009. — 262 с. — Бібліогр.: — с. 258-261. — ISBN 966-553-825-7

Контакти

пл.Св. Юра, 1, м. Львів, 79013; 3-й корпус, кімн. 133

тел.: +38(032)258-25-26